Uusimmat viitteet

 • 400 KV VOIMALINJAN MAADOITUKSEN VARMENTAMINEN 

  Hallikainen, Aapo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suurjännitevoimalinjan maadoitus on suunniteltava ja toteutettava erityisen kattavasti ja huolellisesti. Voimalinjalla mahdollisesti tapahtuva vikatilanne ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Työn tärkeimpänä ...
 • Lääkintätilojen käyttöönottomittaus 

  Ruotsalainen, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena on lääkintätilojen sähköasennusten käyttöönottomittaus. Työ tehtiin Satakunnan keskussairaalan uudessa E-rakennuksessa. Työn tarkoituksena oli suorittaa käyttöönottomittaukset ja niiden dokumentointi. ...
 • 3D-kameran ja yhteistyörobotin käyttö konenäkösovelluksessa 

  Jantunen, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin kevyiden kappaleiden tunnistus- ja poimintamenetelmä, kun kappaleet sijaitsevat laatikossa erilaisissa satunnaisissa asennoissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia miten 3D-kuvausta ...
 • Kiinteistötekniikan hälytysten siirto GSM-puhelimeen tekstiviestinä 

  Sundell, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Harjavallan terveyskeskuksen kiinteistötekniikkaan liittyvien hälytysten välittäminen edelleen tekstiviestinä. Valvomon tietokone vaihdettiin uuteen sekä järjestelmään liitettiin GSM-modeemi. ...
 • Lämpötilamittaukset Arduinolla 

  Aalto, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoitus oli määritellä tarvittava laitteisto Arduinolla suoritettavaa lämpötilamittausta varten ja saatujen mittaustietojen tallentamiseksi.
 • Testauslaite 476-04 kehitystyö 

  Arbelius, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Teollisuuden Voima Oyj:lle. Työn tarkoituksena oli kehittää Combimatic-järjestelmän QESM-yksiköiden testauslaitteen käyttöä eri testaustilanteissa ja parantaa testauslaitteen käytettävyyttä. Aluksi ...
 • Kennokeskuksen layout- ja osaluettelosuunnittelun kehitys 

  Miettinen, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään kennokeskuksen suunnittelun kehittämiseen. Työn tilaajana toimi Satmatic Oy. Suunnitteluohjelmistoon kehitettiin sisäinen työkalu, joka keskittyi layouttien ja osaluettelon luontiin. ...
 • Sähköautojen Multilatausjärjestelmä 

  Turto, Miia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kerrotaan, mitä on sähköautojen lataus Suomessa tällä hetkellä ja mitä tulevaisuuden suunnitelmia Suomella on kannustaa ihmisiä sähköautojen käyttöön ja ostoon. Työssä käydään läpi, mitä lataus on yleisesti ...
 • Lämpökuvaus puimurin vikojen etsinnän työkaluna 

  Aho, Jere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja testata lämpökameran soveltuvuutta vikojen etsinnässä ja mahdollisten vikojen ilmoittamisesta puimurin koekäytön aikana, jotta Sampo-Rosenlew Oy voisi käyttää järjestelmää ...
 • Värintunnistuskonenäköjärjestelmä 

  Viitake, Niko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja rakentaa konenäköjärjestelmä, jonka avulla pystytään tunnistamaan kappaleiden värejä tarkasti. Konenäköjärjestelmän tuli olla soveltuva esittelytarkoituksiin, jotta pystytään ...
 • Etäisyyden mittaaminen stereokameran ja OpenCV kirjaston avulla 

  Vallinen, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä lähdettiin etsimään keinoja mitata etäisyyttä stereokonenäön avulla, tavoitteena saada Satakunnan ammattikorkeakoulun robotille ”näkökyky”. Tavoite oli, että stereokameralla tutkitaan robotin liikesuunnassa ...
 • S7-1500 logiikan web-serverin ominaisuudet 

  Lehtinen, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön pääasiallisena aiheena oli tutkia Siemensin S7-1500 -logiikan web-serverin ominaisuuksia. Työn tilaajana oli Raumaster Paper Oy. Tavoitteena oli tutkia minkälaista ja miten diagnostiikka- ja tuotantodataa ...
 • Sähkösuodattimien vaikutus sähkön laatuun ja maadoituksen vaikutus sähkösuodattimiin 

  Vinho, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan sähkömagneettisen säteilyn teoriasta ja yleisimmistä käyttökohteista. Työssä tutustutaan tarkemmin radiotaajuisen sähkömagneettisen säteilyn tehoon heijastukseen ja absorptioon, sekä ...
 • Automaatioteknologia hyvinvointia edistämässä 

  Tommiska, Janika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Automaatioteknologia hyvinvointialalla saa koko ajan lisää tilaa. Sovellusten ja laitteiden käyttö on tullut ihmisille tutummaksi ja uusia ideoita syntyy jatkuvasta. Automaatioteknologian tarkoituksena ei ole vähentää ...
 • Kenttäväylät valvomotekniikassa 

  Taipale, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee Fidelixin Modbus-moduulien ja alakeskusten käyttöä kiinteistövalvomotekniikassa. Opinnäytetyön alkupuoli esittelee Modbus väylä- tekniikkaa. Fidelixin kehittämää omaa modbus-väylätekniikkaa esitellään ...

Näytä lisää