Uusimmat viitteet

 • Palvelutalo Keinupuistokeskuksen asukkaan ja hänen omaisen kokemuksia etäläsnäolosta 

  Myllymäki, Helena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalista toimintakykyisyyttä osoittavat osallistuminen ja aktiivinen toiminta eli kuinka yksilö osallistuu erilaisiin yhteisön ja yhteiskunnan tilanteisiin. Yksi keino lisätä toimintakykyisyyttä ja ehkäistä sosiaalista ...
 • Eloa ja iloa Vuollekodilla- tapahtuma : Toiminnallinen opinnäytetyö 

  Sinkko, Jaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallinen tapahtuma järjestettiin 25. elokuuta 2017 palvelutalo Vuollekodissa. Tapahtuman suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastasi opinnäytetyön tekijä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Päivän sisältöä ...
 • Kartoitus hämeenkyröläisten ikäihmisten kiinnostuksesta yksityisiä hoito- ja hoivapalveluita tuottavaan yritystoimintaan 

  Suni-Laine, Marika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa hämeenkyröläisten ikäihmisten kiinnostusta ja koettua tarvetta hoito- ja hoivapalvelua tuottavaan yritykseen. Lisäksi tavoitteena oli ohjata ikäihmisiä löytämään itselleen ajankohtaiset ...
 • Geriatrisen poliklinikan toiminta Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä 

  Ojala-Seppä, Soile (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän geriatrisen poliklinikan toimintaa, ja laatia siitä kirjallinen toimintamalli. Geriatrinen poliklinikka on gerontologisen ...
 • 80-vuotiaiden raumalaisten hyvinvointi vuonna 2016 

  Pulliainen, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa raumalaisten vuonna 2016 80 vuotta täyttäneiden ilman säännöllisiä palveluita kotona asuvien omia kokemuksia asumisesta, ympäristöstä, terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista, ...
 • PORIN PERUSTURVAN PALVELUOHJAAJIEN TYÖNKUVA HEIDÄN ITSENSÄ KERTOMINA 

  Mahlamäki, Tuija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  PORIN PERUSTURVAN PALVELUOHJAAJIEN TYÖNKUVA HEIDÄN ITSENSÄ KERTOMINA Mahlamäki, Tuija Satakunnan ammattikorkeakoulu Vanhustyön koulutusohjelma Toukokuu 2017 Sivumäärä: 51 Liitteitä: 3 Asiasanat: palveluohjaus, palveluohjaaja, ...
 • Leskeksi jääneiden ikäihmisten psykososiaalisen tuen ja toiminnan tarpeen kartoitus 

  Tontti, Liisa; Tomberg, Saija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää kotona asuvien, leskeksi jääneiden ikäihmisten toiveita ja tarpeita toiminnasta, jolla heidän yksinäisyyttään voitaisiin parhaiten lievittää. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Porin ...
 • Opas muistisairaan hyvinvointia tukevaan kohtaamiseen 

  Kruunari, Hanna; Saarenmaa, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän projektiluonteisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella opas henkilöiden käyttöön jotka työskentelevät muistisairaiden ja heidän omaistensa parissa. Projektin tuotoksena suunnittelimme oppaan ”Muistisairaan ...
 • ARVIOINTIHOITAJAN TYÖNKUVA GERIATRISESSA ARVIOINTIYKSIKÖSSÄ 

  Hissa, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata geriatrisen arviointiyksikön toimintaa ja selvittää erityisesti mitä arviointihoitajan työ arviointiyksikössä on ja millainen arviointihoitajan rooli on moniammatillisessa tiimissä, ...
 • Kohtalokas kaatuminen 

  Tervo, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä kaatumisriskianalyysi Merikarvian kotihoidon asiakkaille, joita huhtikuussa 2016 oli noin 80. Tutkimukseeni lupautui 31 henkilöä, joista yksi karsiutui muistisairauden vuoksi pois. ...
 • ORIPÄÄN KUNNAN IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2015-2020 

  Suonpää, Kati (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  hyvinvointisuunnitelma vuosille 2015 - 2020. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma on osa kunnan hyvinvointistrategiaa. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen, ja sen tarkoitus on olla ohjaamassa kunnan ...
 • PALVELUTALOON TULEE UUSI ASUKAS TARKISTUSLISTA HENKILÖKUNNALLE 

  Kulmala, Saija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia tarkistuslista henkilökunnalle uuden asukkaan muuttaessa Oripään palvelutaloon tehostettuun palveluasumiseen. Tuotoksena saatu toimiva tarkistuslista selventää henkilökunnan ...
 • Muistisairaan rinnalla : omaisen jaksaminen Rauman Seudun Muistiyhdistyksen toimialueella 

  Taipalus, Teija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Rauman seudun Muistiyhdistyksen alueella omaisten jaksamista tilanteessa, jossa he hoitavat muistisairasta läheistään. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Muistiyhdistyksen ...
 • Päivätoiminnan kehittäminen Ruskatalojen palveluyhdistykselle 

  Perälä, Hanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Ruskatalojen palveluyhdistyksen tiloihin ja toimintaan sopisi päivätoiminnan järjestäminen muistisairaalle, omaishoitajan kotonaan hoitamalle, ikäihmiselle. Tarkoituksena ...
 • Moniammatillinen kotikuntoutusmalli Porin perusturvan kotihoitoon 

  Rajala, Minna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda moniammatillinen kotikuntoutusmalli Porin perusturvan kotihoitoon ja osatavoitteina oli laatia kotihoidon kuntoutusvastaavan työnkuva sekä malli kotikuntoutussuunnitelmasta osana ...

Näytä lisää