Uusimmat viitteet

 • Yhteisövalmennus - Helsingin Diakonissalaitokselle toteutettu työyhteisöjen valmennushanke 

  Valve, Katri (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
  Ammatillisen opettajakolutuksen kehittämishankkeen kuvauksessa, olen esittänyt yhteisötyön metodiikan valmennukseen kehitetyn mallin. Valmennus toteutettiin Helsingin Diakonissalaitoksen työntekijöille. Community Action ...
 • Erityisopetuksen kehittäminen mielenterveyskuntoutujien valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa Helsingin Diakoniaopistossa 

  Rauhala, Riitta (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2007)
  Hanke pyrkii luomaan erityisopetuksen kehittämisen välineitä tietoverkkoon siirretyn EMIR-OPS järjestelmän avulla. Em. järjestelmä pitää sisällään opetussuunnitelman, jota on pyritty avaamaan selkeäksi ja yksiselitteiseksi ...
 • Mobiilikoulu : Koulu kännykässä 

  Lahtinen, Leena; Seilonen, Leena; Saarikoski, Ville (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
  Hankkeen Koulu kännykässä synty sai alkunsa tiimimme keskusteluissa. Aihe tuntui kaikista kiinnostavalta ja nykyaikaan sopivalta. Jokaiselle hankkeen jäsenelle määriteltiin oma käsiteltävä alueensa, joita olivat ohjaustyö ...
 • Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmaa uudistamassa 

  Sarkkinen, Jarmo (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
  HAAGA-HELIAn tietojärjestelmäosaamisen YAMK-ohjelman on todettu vaativan korjaavia toimenpiteitä niin opettajien kuin opiskelijoidenkin näkökulmasta. Uuden opetussuunnitelman kehittämisen kynnyksellä haluttiin aluksi tehdä ...
 • Urapolut ja tehtäväkierto - pohdintaa kolmen hankkeen valossa 

  Arola, Milma (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
  Urapolkujen luominen ja tehtäväkierto voivat parhaimmillaan olla osa systemaattisesta ja suunnitelmallisesta henkilöstön ja organisaation kehittämisestä. Onnistuessaan ne ovat mitä parhaimpia oppivan organisaation toteuttajia: ...
 • Kuvataideopettajien maisteriohjelma verkko-opetuksena. Virt@a kehittämässä. 

  Hero, Laura-Maija (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
  Ammatillisen Opettajan pedagogisiin opintoihin tein kehityshankkeen Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston Virt@-koulutuksesta, joka on verkko-opiskeluun perustuva kuvataideopettajien maisteriohjelma. Hankeen ...
 • Kansainvälisyys AMK-opinnoissa : Pedagoginen näkökulma 

  Tossavainen, Päivi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
  Suomessa keskustelu kansainvälisyydestä korkeakouluopinnoissa on aktiivista. Korkeakoulujen kansainvälistyminen määritellään kolmeen osa-alueeseen, joita ovat liikkuvuus, monikulttuurisuus ja verkottuminen. Kansainvälisten ...
 • PBL-verkko -oppiminen markkinoinnin perusopinnoissa 

  Hankimaa, Anna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
  Kehittämishankkeessa kuvataan ja analysoidaan pbl-menetelmällä verkossa toteutetua Haaga-Helian markkinoinnin peruskurssia. Hankeraportin alkuosassa kootaan yhteen keskeisimmät plb-verkko-oppimiseen vaikuttavat tekijät ...
 • Lukupiiritoiminta projektioppimisessa 

  Kekkonen, Heidi; Ouallen, Päivi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
  Tämän kehittämishankkeen idea sai alkunsa Laurea-ammattikorkeakoulussa kokeillusta lukupiiritoiminnan soveltamisesta ja siitä saaduista hyvistä kokemuksista. Hankkeessa pohditaan lukupiirin sovellettavuutta laajemmin ...