Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Varastokirjanpito-ohjelma 

  Palasmaa, Tuomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yksinkertainen ja helppokäyttöisen varastokirjanpitoohjelma Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun Salmirannan varastolle. Salmirannan varasto toimii välivarastona purkujen ja muuttojen ...
 • Sisälogistiikan ja tiedonkeruun kehittäminen 

  Pihlainen, Teppo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rye rye oy eli Kyrö Distillery Company tarvitsi tuotteiden siirtoihin tuotantolaitoksen ja varaston välille selkeytystä. Tuotteiden siirrot kirjattiin aikaisemmin käsin ja liitettiin sen jälkeen toiminnanohjausjärjestelmään. ...
 • Varastoalan alueellisten osaamistarpeiden kartoitus 

  Salo, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Tampereen seudun ammattiopiston logistiikan koulutusala. Koulutusalalla on mahdollista opiskella varastonhoitajan ammattitutkinto, joka on yksi kolmesta tutkintonimikkeestä logistiikan ...
 • Development of Materials Management System : Case Black Bruin Inc. 

  Saukkonen, Anton (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis work was assigned by a manufacturing company called Black Bruin Inc. BB Inc. is the world leading supplier of radial piston hydraulic motors and rotators. The aim of this study was to develop the company’s ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostaminen 

  Luomi, Jori (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä nopeasti, ja ne ovatkin tänä päivänä yksi tärkeimmistä yrityksen johtamistyökaluista. Järjestelmien hankinta sekä käyttöönottoprojektit ovat merkittäviä ...
 • Rikosilmoittimen modernisointi 

  Magga, Nilla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli korvata vanha rikosilmoitinjärjestelmä uudella järjestelmällä, joka vastaa nykypäivän standardeja. Uudesta järjestelmästä oli tavoitteena tehdä tilaajan toiveiden mukainen. Laitteiston tuli olla mahdollisimman ...
 • Analysis of approaches to Internet traffic generation for cyber security research and excercise 

  Kokkonen, Tero; Hämäläinen, Timo; Silokunnas, Marko; Siltanen, Jarmo; Zolotukhin, Mikhail; Neijonen, Mikko
  Lecture Notes in Computer Science (Springer, 2015)
  Because of the severe global security threat of malwares, vulnerabilities and attacks against networked systems cyber-security research, training and exercises are required for achieving cyber resilience of organizations. ...
 • Kuvakäsikirjoitus mobiilipeleissä 

  Linnakoski, Timo-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Peliala on viihdeala, joka kasvaa kovaa vauhtia. Erityisesti mobiilipelien parissa kysyntä ja tarjonta kasvaa, sillä mobiililaitteet ja älypuhelimet ovat tuoneet oman elementtinsä viih-detarjontaan. Kuitenkin hyvän ...
 • Laatukäsikirjan laatiminen vahinkotarkastusorganisaatiolle 

  Mäkilaakso, Jarmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia laatukäsikirja organisaatiolle YVL. YVL on vahinkotarkastusorganisaatio, jossa on 22 jäsentä. Organisaatio on koko Suomen laajuinen ja sillä ei ollut aikaisempia kokemuksia ...
 • Nyhjää tyhjästä! : Aloitteleva jazzpianisti sointuhajotusten maailmassa 

  Hentunen, Aurora (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli etsiä tutkimuksen avulla pedagogista mallia, joka helpottaa voicingien haltuunottoa. Tässä aloittelevilla jazz-pianisteilla on usein vaikeuksia. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia ...
 • Itsetunnon vaikutus laulunopiskelijoiden esiintymiseen 

  Meltoranta, Anu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa keskityttiin laulunopiskelijan itsetuntoon ja siihen, kuinka itsetunto ilmenee esiintymistilanteessa. Opetustyössään opettajan on hyödyllistä tiedostaa itsetunnon vaikutus laulunopiskelijan esiintymistilant ...
 • Hyvinvointianalyysi-järjestelmän testauksen automatisoinnin suunnittelu : Firstbeat Technologies Oy 

  Heikkinen, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Firstbeat Technologies Oy on jyväskyläläinen ohjelmistojen kehitykseen sekä hyvinvointiin keskittyvä yritys. Yksi yrityksen tärkeimmistä tuotteista on hyvinvointia mittaava Firstbeat Hyvinvointianalyysi. Kyseisen mittauksen ...
 • Suunnitteluprosessin kehittäminen tietokantapohjaista suunnitteluohjelmistoa hyödyntäen 

  Halonen, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteet olivat tutustua suunnittelutoimiston suunnitteluprosessiin ja etsiä siellä esiintyviä ongelmia, sekä luoda ratkaisuja näihin ongelmiin Eplan-ohjelmiston suunnittelutyökaluilla. Eplan ostettiin ...
 • Market analysis: Opportunities for entering the Croatian furniture industry 

  Garcia, Andrea (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Today the market in the European Union is a global common market, which makes it difficult to create a strong competitive advantage. In order to differ one brand from another and create a strong market portfolio, it is ...
 • Maksuperusteisen arvonlisäverojärjestelmän vaikutus pienyritysten maksuvalmiuteen 

  Vatanen, Sirpa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen pienten ja keskisuurten yritysten kassatilanne on ollut kireä jo useiden vuosien ajan. Ongelmaan on lähdetty hakemaan apua lainsäädännöstä. Maksuehtolakia päivitettiin vuonna 2015, ja viimeisin uudistus koski ...

Näytä lisää