Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Lämpökeskuksen sähkölaitteiston uudistus 

  Seppälä, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli kartoittaa Vantaan Koivukylässä sijaitsevan lämpökeskuksen sähkölaitteistoa, etenkin laitoksen A-puolen 400 V:n kojeiston osalta. Työn tilaajana Vantaan Energialla oli tarkoitus selvittää A-puolen ...
 • Ajoneuvon sandwich-paneelin kennorakenteen optimointi 

  Wiik, An-Kristiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tutkia, voitaisiinko Formula Student -auton sandwich-rakenteiset sivupaneelit valmistaa kevyemmästä, mutta Formula Student Germany -säännöt täyttävästä lujasta materiaalista. Työn toimeksiantajana ...
 • Teollisen palveluyrityksen hankintatoimen tehostaminen 

  Rönkkö, Saila (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kohdeorganisaation hankintatoimea on hoidettu aikaisemmin pirstaleisesti henkilöstön muiden työtehtävien ohella. Pirstaleisen toimintatavan seurauksena tarvittavaa hankintaosaamista ei ollut kehittynyt ja näin ollen ...
 • Automatisoidun tuotantosolun käyttöönottoprojekti 

  Kontturi, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö toteutettiin vantaalaiselle perheyritykselle KATKO Oy:lle. Yrityksen pää tuotteita ovat turvakytkimet, kytkinvarokkeet sekä sähköliittimet. Työn tehtävänä oli olla osa käyttöönottoprojektia, jossa ...
 • Ensimmäistä kertaa uudestaan : Televisiosarjan toinen tuotantokausi tuottajan näkökulmasta 

  Aavaluoma, Aliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö pyrkii selvittämään kotimaisten televisiosarjojen toisen tuotantokauden prosessia verrattuna saman sarjan ensimmäiseen kauteen. Lähdeaineistona on käytetty televisiosarjoihin perehtyvää kirjallisuutta, ...
 • Painokuosin suunnittelua ohjaavat tekijät : Case: Nosh Women 

  Puustinen, Iina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää painokuosin suunnittelua ohjaavat tekijät Nosh Women -brändin osalta. Yhteistyöyrityksenä toimii Nosh Women -brändin omistava Nosh Company Oy. Tutkimuksen tavoitteena on saada ...
 • Pelisuunnittelu oppimispeleissä 

  Joensuu, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tutkittiin oppimispelien suunnittelua ottaen huomioon pelisuunnittelun ja pedagogiikan periaatteita. Työssä toteutettiin ExamVR-virtuaalitodellisuuspeli HTC Vive -laitteistolle. Työ tehtiin, koska oppimispeleistä ...
 • Tilanhallinta ja yksisuuntainen dataflow ReactJS-sovelluksessa 

  Enbuska, Joona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö pyrkii aukaisemaan, mitä yksisuuntainen dafa flow tarkoittaa ja kuinka sitä hyödynnetään ReactJS-sovelluksessa tilan hallintaan. Vaikka tämän opinnäytetyön tarkastelupohjana käytetäänkin ReactJS:ää, yksisuuntaisen ...
 • Demotila RAU-järjestelmälle 

  Tepponen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena on suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle demotila uudesta automaatiojärjestelmästä. Insinöörityössä käsitellään rakennusautomaatiota yleisellä tasolla, uuden rakennusautomaatiojärjestelmän toteutusta ja ...
 • Analysis of microfibers in waste water from washing machines. 

  Lamichhane, Ganesh (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis shows how the microscopic particle called microfiber is polluting the oceans. Microfiber generated from synthetic fiber in the process of laundering and its concentration in ocean water are the main themes of ...
 • Lapsen äänen kuuleminen : Metku-muistio ammatillisen reflektion tukena 

  Allsopp, Johanna; Nieminen, Satu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapsen kuntoutuksen keskeinen tavoite on edistää lapsen toimintakykyä, kehitystä sekä osallistumista ikätasonsa mukaisesti. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa (LOOK) -lapsen edun arviointi hankkeessa on kehitetty ...
 • Ikääntyneen keuhkokuumepotilaan suun terveyden edistäminen laitoksessa : Näkökulmana sekava potilas 

  Kortetmaa, Elina; Nystén, Sari; Pöld, Merike (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten suun terveys vaikuttaa keuhkokuumeen syntyyn ja esiintymiseen ikääntyneillä laitoshoidossa olevilla potilailla. Mikä merkitys on keuhkokuumeen aiheuttamalla sekavuudella ja ...
 • AccuMark Gerber -kaavaohjelmiston oppimishaasteita ja yritysyhteistyön mahdollisuudet : Oulun seudun ammattiopisto 

  Alajeesiö, Eini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja tutkia opettajan näkökulmasta AccuMark Gerber 8.5 -kaavaohjelmiston käyttöä ja oppimista. Työn tarkoituksena oli myös tehdä opiskelijoille oppimateriaalia kaavasuunnittelu-, ...
 • Työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen : Telemarkkinointitiimi YT-neuvotteluiden jälkeen 

  Lavanti, Taija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kehittämistyön aiheena on telemarkkinointitiimin sitoutumisen ja motivaation ylläpitäminen ja parantaminen muutostilanteen jälkeen. Keinoksi vaikuttaa näihin tekijöihin ovat valikoituneet hyvä esimiestyö, ...
 • Kuluttajien suhtautuminen kaupalliseen sisältöön videoblogeissa 

  Pöyry, Sissi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee YouTubessa julkaistujen videoblogien kaupallisuutta ja katsojien suhtautumista niiden kaupalliseen sisältöön. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään YouTubessa tapahtuvaa mainontaa, vaikuttajam ...

Näytä lisää