Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • "Kenen kehoa minä kannan?" : Kokemistasojen integraatio vuorovaikutuksellisen tuen avulla 

  Escartin, Heljä (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä vuorovaikutuksellisen tuen merkityksen syvällisempää ymmärrystä. Työssä vuorovaikutuksellisuutta on lähestytty kolmiosaisesti neurobiologisena, psykososiaalisena sekä filosofis- ...
 • ”Se niinku kuuluu siihen aamusysteemiin”. : mielenterveyskuntoutujien näkemyksiä asumisyksikköjen aamutoimista. 

  Paulamäki, Rosita; Poikela, Katja; Ponkala, Jutta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli ensinnäkin selvittää, minkälaisia ovat mielenterveyskuntoutuspalveluja tuottavan Lilinkotisäätiön asumisyksiköiden aamutoimikäytännöt tällä hetkellä ja minkälaisia reunaehtoja asumisympäristö ...
 • Autokannan sähköistymisen vaikutuksia autoalaan ja päästöihin 

  Suhonen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli kerätä tietoa maailmanlaajuisesta sähköautojen yleistymisestä sekä päästö- ja käyttövoimalakien vaikutuksista autokantojen sähköistymiseen. Kerätyn tiedon avulla selvitettiin, millaisia ...
 • Sisäilmaston toimintamalli Suomenlinnan hoitokunnassa 

  Sundberg, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selkiyttää sisäilmaston ongelmiin ja niiden aiheuttajiin kohdistuvia toimintatapoja Suomenlinnan hoitokunnan hallinnoimissa rakennuksissa. Pääasiassa ongelmat kohdistuvat asuin-, työ- ...
 • Fysioterapeuttien näkemyksiä Soft brace korsettien käyttötyytyväisyydestä 

  Koskinen, Outi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää fysioterapeuttien tyytyväisyyttä soft brace korsetilla saataviin tuloksiin sekä miten korsettien käyttäjien tyytyväisyys näkyy. Respecta Oy:llä työskenteleviltä apuvälineteknikoilta ...
 • Aliurakoitsijan itselleluovutuksen kehittäminen 

  Tuurinmaa, Pertti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli löytää keinot ohjata ja tehostaa aliurakoitsijan itselleluovutusta. Aliurakoitsijoilla on jo vuosia ollut velvoite suorittaa oma itselleluovutus ennen oman työnsä valmistumista ja ...
 • Feasibility of loyalty-based metrics in customer-relationship management: A case study 

  Macklin, Brian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this case study was to assess the feasibility of adopting a customer-relationship management strategy which focuses on the maximization of customer loyalty. The assessment was based on the analysis of the ...
 • Asiakkaiden ostokäyttäytyminen : Case Lindex Oy 

  Hietala, Tanja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaation toimintaa tutkimalla kohdeorganisaation asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja syventää tietoutta asiakkaiden ostokäyttäytymisestä organisaatiossa. Tutkimuksessa tutkittiin ...
 • Venttiilien liittäminen kappaletavara-automaatiojärjestelmään 

  Migovk, Alexandre (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli jatkokehittää Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän innovaatioprojektia. Projekti oli koulun automaatiolaboratoriossa sijaitseva keskeneräinen kappaletavara-automaatiojärjestelmä, ...
 • Microsoft SQL 2016 SP1 -tietokantaohjelmiston uudet ominaisuudet 

  Viranko, Esko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asiakkaiden henkilötietoja käsittelevien yrityksien tietosuojaa tullaan kiristämään Euroopan unionin asettaman tietosuoja-asetuksen myötä, joka tulee voimaan 25.5.2018. Tämä tarkoitti insinöörityön tilanneen yrityksen ...
 • Typenkiertoyksikön hankintakustannusten vähentäminen 

  Öhman, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä selvitettiin vaihtoehtoja Maillefer Extrusion Oy:n typenkiertoyksikön hankintakustannusten vähentämiseksi. Typenkiertoyksikkö, eli NCS-yksikkö, jäähdyttää vulkanointilinjassa kaapelin pintaa. Työssä ...
 • Yrityksen visuaalisen ilmeen uudistus 

  Kapanen, Arleena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä visuaaliseen ilmeeseen ja graafiseen suunnitteluun sekä toteuttaa visuaalisen ilmeen uudistus liikunta-alan yritykselle. Visuaaliseen ilmeeseen ja graafisen suunnitteluun perehtymisen ...
 • Optimization of paper collection : Case: Area Kiertokapula waste management plant 

  Karlén, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Paper collection optimization is important from cost-effectiveness viewpoint. The collection is conducted nationwide and therefor it has a large impact on the recycling culture in Finland. This thesis presents regional ...
 • Tiedonkulun varmistaminen ja kehittäminen tunnelityömaalla 

  Peltola, Panu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli esittää tunnelityömaalle ominaisia tiedonkulkuun liittyviä ongelmia, sekä löytämään ratkaisuja, joilla näihin ongelmiin johtavat syyt pystytään välttämään. Työ tehtiin käyttäen lähteenä ...
 • Kenttälaitteiden mittaavan kunnonvalvonnan hyödyntäminen kunnossapidossa 

  Lahtinen, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää Neste Oyj:n Porvoon jalostamolle, kuinka mittaavaa kunnonvalvontaa voisi jatkossa hyödyntää paremmin kenttälaitteiden osalta. Insinöörityö oli kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa ...

Näytä lisää