Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Itsesäätelykyky: kehitys ja taitojen tukeminen varhaislapsuudessa : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Siro-Markkanen, Mirka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Itsesäätelykyky tarkoittaa lapsen kykyä säädellä tunteitaan, suhteuttaa toimintaa ympäristön vaatimuksiin ja lapsen kykyä noudattaa ohjeita. Itsesäätelykyky on tärkeässä yhteydessä esimerkiksi lapsen oppimistuloksiin ja ...
 • IoT Implementation with Cayenne Platform 

  Dibaba, Hailu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis is to study and present the concept of IoT and its implementation. The historical background and the progress of IoT to the present day are presented. The basic building blocks of an IoT system ...
 • Tapahtumasuunnitelma : Case: Venuu Oy 

  Manninen, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda tapahtumasuunnitelma Venuu Oy:n ensimmäiselle asiakastapahtumalle. Tapahtuman tavoitteena on vahvistaa Venuun nykyisiä asiakassuhteita ja asemaa tapahtuma-alan asiantuntijana. Tarkoituksena ...
 • The professional actuation of pedagogical documentation in Belgian and Finnish early childhood education settings 

  Hostyn, Ine; Mäkitalo, Anna-Riitta; Hakari, Sylvia; Vandenbussche, Liselotte (Taylor & Francis Group, 2018)
 • 3D-grafiikan käyttö web-ympäristössä 

  Koskelo, Kasperi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoitus on selventää web-ympäristöön suunnatun 3D-grafiikan työstämiseen vaadittuja resursseja ja työkaluja. Keskeisimpänä kohderyhmänä löydetylle tiedolle ovat web-kehityksen parissa ...
 • Liikkeentunnistusjärjestelmän toteutus Kinect v2 -sensoria käyttäen 

  Ihakki, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli luoda yleiskatsaus liikkeentunnistukseen, sen eri tekniikoihin, nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen sekä antaa esimerkki liikkeentunnistusjärjestelmän toteutuksesta projektityön avulla. Työssä ...
 • Komponenttien toimitusketjun hallinta 

  Mustakallio, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoitus oli parantaa sähköasennustuotteita valmistavan yrityksen komponenttien varastonkiertoa ja vähentää varastoon kiinnittynyttä pääomaa. Työhön kuului myös toimitusketjun analysointi ja oikeanlaisten ...
 • Chatbot web -sovelluksen suunnittelu ja kehitys 

  Poutanen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Keskustelevat käyttöliittymät ovat yleistyneet viime vuosina huomattavasti erilaisten viesti- ja verkkopalveluiden kautta toimivien chatbottien muodossa. Chatbotteja voidaan käyttää monissa eri yhteyksissä, ja ne voivat ...
 • Yllättävien lisätöiden vaikutus aikatauluun linjasaneerauskohteessa 

  Nyqvist, Erkki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli dokumentoida linjasaneeraustyön yllättäviä ongelmia, niihin reagoimista ja pohtia, miten ongelmien ilmetessä tulisi toimia, jotta ne viivästyttäisivät työ-maan etenemistä mahdollisimman ...
 • Soiva taideleikki sosiokulttuurisena oppimisympäristönä : Musiikkipedagogin kokemuksia kehittämisestä 

  Tammiruusu, Hanna-Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Soiva taideleikki sosiokulttuurisena oppimisympäristönä -opinnäytetyön tarkoituksena on jakaa kokemuksia ammatillisesta kehittymisestä, sekä tarjoilla näkökulmia taiteen perusopetuksen varhaisiän musiikkikasvatuksen ...
 • Pähkinänkuori avautuu: pistenuottien sähköisen oppimateriaalin valmistaminen 

  Ojala, Joose (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tarkastelee ja taustoittaa kehitysprosessia laatiessani pistenuottien sähköistä oppimateriaalia. Hankkeen tilaaja on Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry. Pistenuottikirjoitus on pistekirjoituksen merkistön ...
 • Intialainen rytmisolfa-metodi Konnakol ja sen soveltaminen soittoharjoitteluun 

  Blomberg, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni käsittelee Intiasta peräisin olevaa rytmisolfametodia nimeltään Konnakol. Konnakol on metodi, jota sekä muusikot, että tanssijat käyttävät Intiassa rytmien harjoitteluun ja sisäistämiseen. Konnakol perustuu ...
 • Mistä on suuret hitit tehty? : Billboard-listan kärkihittien analyysi vuosilta 2017, 2012 ja 2007 

  Ylhäinen, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tutkin ja analysoin yhdysvaltalaisen Billboard Hot 100 Year End -listan kolmea parhaiten sijoittunutta kappaletta vuosilta 2017, 2012 ja 2007. Billboard Hot 100 Year End -listalle on kerätty vuoden ajalta ...
 • Äänentoisto teatteriesityksessä : Laitteiden välinen kommunikaatio esitystekniikassa 

  Malin, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda katsaus ammattimaisissa musiikkiteatteriesityksissä käytettyihin äänentoistojärjestelmiin, sekä valottaa niissä käytettyjen teknisten ratkaisujen teoriapohjaa. Pääpaino on digitaalisen ...
 • Metsän mieli | Puuteos 

  Rissanen, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teen opinnäytetyökseni suunnitelman puisesta seinäteoksesta Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen opiskelijakahvilaan. Metropolia keskittää toimintansa neljälle kampukselle, joista yksi rakennetaan Myllypuroon ...

Näytä lisää