• Vesikaton elementointi 

   Salopelto, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kerrostalojen vesikattojen toteutukseen on perinteisesti ollut käytössä vain muutama vaihtoehto. Yleisimmät vesikattovaihtoehdot ovat puurakenteinen- tai kevytsorakatto. Puurakenteisen katon rakentamiseen on käytössä ollut ...
  • Asiakasyrityksen palveluprosessien palveluajat ja niihin vaikuttavat tekijät 

   Nousiainen, Eelis (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Insinöörityön tarkoituksena oli auttaa asiakasyritystä paremmin ymmärtämään sen tarjoamien palvelujen tehokkuutta ja niissä esiintyviä ongelmia ja kehityskohteita. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda pohjaa mahdollisille ...
  • IRMS-menetelmän päivittäminen ja validointi 

   Määttänen, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Synteettinen testosteroni on yksi useimmin kilpaurheilussa käytetyistä dopingaineista. Sen käytön havaitseminen on haastavaa, sillä synteettinen ja endogeeninen testosteroni ovat kemiallisesti ja farmakologisesti identtiset. ...
  • The implementation of 5G V2X services in Finnish private and public parking 

   Liu, Anqi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   As the release 16 of 5G published, large-scale V2X commercial testing work is being conducted worldwide. telecommunication network has become the developing platform for cross-industrial business and various value-added ...
  • Sairaanhoitajien työajankäytön jakautuminen akuutilla neurologisella vuodeosastolla : Aikaa potilaan vierellä? 

   Lindblad-Palo, Salla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Samalla kun palvelutarve kasvaa väestön ikääntyessä, niin sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman tarve kasvaa lähivuosina. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia pitäisi kyetä hillitsemään ja samaan aikaan pyrkiä ...
  • Synnytys sairaalan ulkopuolella : Metropolia ammattikorkeakoulusta valmistuvien ensihoitajien kokemus osaamisestaan hoitaa matkasynnytyksiä 

   Strömmer-Niemi, Jenni; Skaffari, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Metropolia ammattikorkeakoulusta valmistuvien ensihoitajien kokemuksia osaamisestaan hoitaa synnytystä sairaalan ulkopuolella. Opinnäytetyö toteutettiin kartoittavana ...
  • Potilaiden tablettisyöpälääkkeistä raportoimat haittavaikutukset 

   Siltanen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja kartoittaa potilaiden kokemia haittavaikutuksista tablettisyöpälääkityksen aikana sekä tehdä potilasohje, joka ennaltaehkäisee niitä. Työn teoreettisessa viitekehyksessä ...
  • BIM Model Coordination Software Testing and Evaluating in Construction Project 

   Thapa, Priyanka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   The purpose of this bachelor’s thesis was to highlight the needs of a software evaluation process during BIM implementation to ensure smooth transition and help clients achieve their BIM goals. A BIM model coordination ...
  • Ajastettujen toimintojen kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmään 

   Koljonen, Julius (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Insinöörityön tavoitteena oli kehittää ajastettuja toimintoja ajava ohjelma toiminnanohjausjärjestelmän rinnalle. Ajastetut toiminnot ovat eräajoja, joille on määritelty aikataulu, milloin kyseinen eräajo pitää ajaa. Työn ...
  • Sisäisten prosessien kehittäminen Savilahden Auto Oy:ssä 

   Hurskainen, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen sisäisiä prosesseja jälkimarkkinoinnin ja automyynnin välillä. Kohdeyrityksenä toimii Savilahden Auto Oy:n Mikkelin toimipiste, joka on osa Jyväskylän Autotarvike ...
  • Design-based research in designing the model for educating simulation facilitators 

   Koivisto, Jaana-Maija; Hannula, Leena; Buus, Rikke; Prescott, Stephen; Bland, Andrew; Rekola, Leena; Haho, Päivi (Elsevier, 2018)
  • Autonominen RC-auto 

   Vesa, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli muuttaa normaalisti radio-ohjattava auto itsestään ajavaksi laitteeksi ja samalla tutkia operaation vaatimuksia. Projektin autoon asennettiin pieni tietokone ja autoa muokattiin niin, että se voi ...
  • Rokotusohjaus rokotteisiin epäröivästi suhtautuville vanhemmille : Kirjallisuuskatsaus 

   Kaarre, Janika; Paavilainen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, miten rokotusohjaamisen avulla pystytään vähentämään vanhempien epäilyjä rokottamiseen liittyen. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää, kun terveydenhoitaja ...
  • Synnytys sairaalan ulkopuolella : Simulaatio synnytyksestä lentokoneessa 

   Hynell, Mari; Pääkkönen-Sahlman, Taru (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lentomatkustaminen on hyvin yleistä nykypäivänä ja pelkästään Suomeen kytkeytyviä lentoja tehtiin yli 17 miljoonaa vuoden 2007 aikana. Tämän lisäksi suunnittelemattomien synnytysten määrä sairaaloiden ulkopuolella on ...
  • Hyvää hoitoa digitaalisella potilasohjauksella : Katsaus kirjallisuuteen 

   Heikkilä, Eija; Kuznetsova, Olga (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Sote-uudistuksen myötä palvelujen lisääntyvä digitalisaatio on välttämätöntä. Digitalisaation avulla voi terveydenhuollon resursseja kohdentaa paremmin ja tarjota kansalaisille nykyaikaisempia palveluja. Uudistus vaatii ...
  • Rakennusten lämpökuvaus Hiilineutraali Korkeasaari -hankkeen toimenpiteenä 

   Huhtanen, Kim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Korkeasaarella on tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2030. Insinöörityö on tuotettu yhtenä hiilineutraalius -ohjelman toimenpiteenä. Insinöörityössä selvitettiin Korkeasaaren rakennusten nykytilaa lämpökuvauksella. ...
  • Käytön johdon kehittämien 

   Korhonen, Jari-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kehittää sähkökäytön johtamista. Käytön johtajan tehtävät ovat sähköturvallisuuslaissa 1135/2016 määriteltyjä. Käytön johtajan tehtäviä valvoo sähköturvallisuusviranomainen ...
  • Vanhojen mainosdataraporttien korvaaminen uusilla 

   Niemi, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Työn aiheena oli korvata Alma Median vanhat Enreachin tarjoamat mainosdataraportit uusilla. Tavoitteena oli tuottaa nykyaikaisemmat raportit, jotka vastaavat lähitulevaisuuden tarpeita. Uusien raporttien piti pystyä ...
  • Rainyday-tietokonepelin kehitys ja julkaisu 

   Rasilainen, Kerkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   1980-luvulla alkanut seikkailupelibuumi loi puitteet uudenlaisille pelisovelluksille, joissa pelaajien ohjaamat protagonistit ratkaisivat ongelmia ja keskustelivat muille pelihahmoille ennennäkemättömän graafisia pelimaailmoja ...
  • Työkaluja tiedonsiirtoon projektiryhmän sisällä talotekniikkakonsulttiprojektissa 

   Laakkonen, Veikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö sai alkunsa tarpeesta etsiä työkaluja tiedonkulun parantamiseen projektiorganisaation sisällä suunnitteluprosessin aikana. Aihe valittiin tarkoituksena poistaa projektinhallinnassa koetut ongelmat, jotka ...