• Hankintakäytäntöjen kehittäminen 

   Martin, Maarit (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin YIT Rakennus Oy:lle Triplan työmaalle. Työn tavoitteena oli kehittää hankintaan liittyviä toimintatapoja selvittämällä, kuinka työmaan ja hankinnan yhteistyö sekä tiedonkulku toimivat. Lisäksi ...
  • Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat erityislasten musiikkileikkikoulussa 

   Harjunpää, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni esittelen erityislapsista koostuvan musiikkileikkikouluryhmän toimintaa ja pohdin erityislasten opettamista sekä musiikkikasvattajan että musiikkileikkikouluryhmän näkökulmasta. Työn tarkoituksena oli ...
  • Levykaupan oheispalvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen 

   Böök, Sam (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee levykauppojen oheispalveluiden tarjontaa, suomalaisen Helmi Levyt –levy-yhtiön tilauksesta. Tilaajalla on kiinnostunut levykauppaan vaikuttavista mekanismeista, koska pääasiallisesti levy-yhtiön ...
  • 3d-mallin pintaurien mallinnustekniikoita : Hard surface -mallinnustekniikoita pinnan urien toteuttamiseen 

   Liuhto, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee urien mallinnusta 3d-mallin pintaan. Urien toteuttaminen mallinnettavan esineen pintaan on haastava, mielenkiintoinen ja keskeinen mallinnuksellinen ongelma, sillä urat ovat usein vastaantuleva ...
  • Yhteistä yhtyettä kehittäen : Yhtyeopetuksen kehittäminen yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden mukaisesti 

   Löhönen, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä pohdin ja suunnitelen, miten yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita ja metodeja voidaan käyttää työssä tehtyjen havaintojen ja suunnitelmien mukaisesti AMK-tason yhtyeopetuksessa.

 Työ on ...
  • Tapio Wirkkalan viiluvaneriveistosten valmistustekniikan tutkimus ja vaurioanalyysi 

   Semenova, Polina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Viiluvanerista valmistetut veistokset ovat muotoilijana tunnetun Tapio Wirkkalan tärkein puhtaasti kuvataiteellinen tuotantokokonaisuus. Tässä opinnäytetyössä on tutkittu Tapio Wirkkalan viiluvaneriveistosten valmistustekniikkaa ...
  • 60 Songs in 60 Minutes : Minuuttiperusteisen sävellyskonseptin esittely 

   Rauhala, Panu-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni käsittelee minuuttiperusteista sävellyskonseptia 60 Songs in 60 Minutes teoksessa. Työ esittelee, kuinka tunnin sävellysteos tehdään minuuttiperusteisesti, mikä tarkoittaa koko sävellyksen jakamista 60:een ...
  • Kansallisteatterin Willensaunan uudistuskokeilun vaikutukset työntekijän näkökulmasta 

   Koivuniemi, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee Kansallisteatterin Willensaunan kaksivuotisen uudistuskokeilun syitä ja vaikutuksia teknisen henkilökunnan näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena on avata Kansallisteatterin kokeilun tuloksia talon ...
  • Zero waste -vaate Suuri Käsityö -lehteen 

   Lahtinen, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäyteyössä tutkitaan jätteettömän eli zero waste -vaatteen suunnittelu-, kaavoitus- ja valmistusprosessia. Yhteistyökumppanina toimi Suuri Käsityö -lehti. Tarkoituksena oli toteuttaa kaksi zero waste -vaatetta, ...
  • Measuring Impact Performance in Social Enterprises : The iooi Method as an Impact Measurement Tool for Small to Medium Social Enterprises: The Case of Impact Hub Berlin 

   Kämpfer, Vera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   In recent years, there has been a growing consensus that social entrepreneurs should measure their social impact for external legitimization and internal learning. Especially with the rise of new venture philanthropists ...
  • Z-sukupolven työnhakukäyttäytyminen 

   Kauppinen, Annastiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Kelan rekrytoinnille. Aiheeseen päädyttiin huomioimalla eläköitymisen aiheuttaman työntekijärakenteen tuleva voimakas muutos, työelämän yhteiskunnallinen muuttuminen ja eri ikäryhmien välisiä ...
  • Merger of Digital Journalistic Archives 

   Tuominen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The object of this thesis is to document the project of designing and carrying out the transfer and merger of the contents of a digital journalistic archive with another digital archive. A proper archive of published ...
  • Automating Lead Creation in Tradeshows : Event tool implementation in Marketo-SalesForce architecture 

   Invenius, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of this study was to automate the lead creation in Marketo-SalesForce architecture using the event tools that had been selected for customer and resource registration and lead creation. The case was built for ...
  • Voimavarat ja vahvuudet -tyttöryhmä 

   Vastamäki, Sini; Värtö, Annukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, joka koostui voimavaroja ja vahvuuksia tukevan tyttöryhmän toiminnan suunnittelusta, järjestämisestä sekä arvioinnista. Etenkin nuoruusiässä on tärkeää tukea ...
  • Kokemuksia ensihoidon simulaatiokoulutuksesta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella 

   Åhs, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella aloitettiin ensihoidon simulaatiokoulutus 2016 syksyllä. Simulaatiokoulutusta pidettiin 17 päivänä, jokaisena päivänä kolme skenaariota. Jokainen osallistuja täytti arviointilomakkeen. ...
  • Esikoululaisen osallisuuden tukeminen : Esikoululaisen osallisuuden tukeminen ohjatussa liikuntaleikkituokiossa 

   Hakkarainen, Salla; Karppinen, Ruut (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkielmamuotoisen opinnäytetyön tavoite oli selvittää vastaus tutkimuskysymykseen: kuinka tukea esikoululaisen osallisuuden toteutumista ohjatussa liikuntaleikkituokiossa. Hypoteesina oli, ettei lasten osallisuus aina ...
  • Seksin apuvälineiden tarve Suomessa 

   Kautto, Nino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vammat, sairaudet ja muut vastaavat syyt voivat aiheuttaa ihmisille erilaisia seksuaalisen toimintakyvyn tai toimintamahdollisuuksien rajoitteita. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisilla apuvälineillä ...
  • Sääri-nilkkaortoosien mitanotto-ohjeistukset 

   Kiskola, Iisa; Räsänen, Riikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa olemassa olevia yksilöllisien sääri-nilkkaortoosien (AFO) mitanotto-ohjeistuksia. Työssä selvitettiin, onko ohjeistuksia löydettävissä ilmaiseksi, millaisten tahojen julkaisemia ...
  • Rakennusautomaatiosuunnittelun tuotteistaminen 

   Kivelä, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö tehtiin kehittämään ja parantamaan Granlund Oy:n rakennusautomaation suunnitteluprosessia sekä tekemään siitä joustavampi ja mukautuvampi. Työssä käsiteltiin yrityksessä käytössä olevaa rakennusautomaation ...
  • Elementtiasennussuunnitelman päivitys 

   Vanonen, Anton (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä betonielementtiasennussuunnitelman päivitys Rakennuspetäjä Oy:lle. Suunnitelma tulisi olla helposti muokattavissa uusille työmaille. Tavoitteena oli tehdä suunnitelmasta selkeämpi ja ...