• Verkkoyhteisöt ja nuorten sosiaaliset suhteet : Kyselytutkimus Jodelin Kiusalliset-kanavan käyttäjille 

   Räsänen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kiusalliset on nuorten Jodeliin perustama anonyymien käyttäjien kanava, joka on sittemmin laajentunut oikean elämän tapaamisiin ja Telegram-viestisovellukseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella kanavan nuorten ...
  • Henkilökohtainen Budjetointi : Vantaan kaupungin työntekijöiden kokemuksia henkilökohtaisesta budjetoinnista 

   Aakkula, Susanna; Damén, Jonathan; Frilander, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Vantaan kaupungin sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja esimiesten kokemuksia henkilökohtaisesta budjetoinnista. Tavoitteena oli tarjota tietoa henkilökohtaisesta budjetoinnista ...
  • Suuhygienistin työhyvinvoinnin edistäminen ergonomian avulla 

   Haapiainen, Sara; Kanerva, Iida (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat merkittävin syy sairauspoissaoloihin suun terveydenhuollon alalla. Suuhygienistin ergonomia on iso osa työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa ...
  • Dokumenttiprosessi : Moodin valinnan vaikutukset elokuvaan 

   Ylinen, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on toiminnallinen työ, joka koostuu kirjallisesta osiosta ja teososasta. Kirjallinen tutkimus käsittelee dokumenttiprosessia yleisellä tasolla, ja tutkimuskysymyksenä on ”miten soveltaa moodiluokittelua ...
  • Toimiva arki - sisustusarkkitehtuurin keinoin 

   Eskuri, Sari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni teen varjosuunnitelmat vastavalmistuneeseen asunto-osakeyhtiön kolmeen asuntoon. Haluan opinnäytetyössäni tuoda uusia näkökulmia asuntorakentamiseen tilaohjelman ja asuntojen toiminnallisuuden kautta. ...
  • Koko perheen orkesteri Mölyapinat : Musiikkia keikoille ja koteihin 

   Mäki, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoite on esitellä säveltämääni ja sanoittamaani lastenmusiikkia, jonka olen tehnyt lähinnä Mölyapinat yhtyeeni käyttöön. Opinnäytetyön raportissa käyn läpi sävellykseni ja kerron niihin vaikuttaneita ...
  • Visuaalinen ilme yhteisölle : Verkosto-seurakuntayhteisön ilmeen suunnittelu 

   Orvasto, Topias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkastellaan visuaalisen ilmeen suunnittelua yhteisölle Verkosto-seurakuntayhteisön tapauksen kautta. Työn tarkoituksena on selvittää mitä erityispiirteitä yhteisön visuaalisen ilmeen ...
  • Teesi, antiteesi – montaasi : Rinnastava leikkaus, sen tulkinta ja toteutuminen animaatioelokuvassa ja näytelmäelokuvassa 

   Leno, Veera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan rinnastavaa leikkausta tyylikeinona kokopitkässä elokuvassa Sergei Eisensteinin montaasiteorian näkökulmasta. Sivutavoitteena on tutkia leikkaustekniikan käyttömahdollisuuksia ...
  • Katselmuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja sähköisten työkalujen käyttöönotto 

   Ranta, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli yhdenmukaistaa katselmuskäytäntöjä ja ottaa käyttöön sähköinen työkalu katselmuksien dokumentointia varten. Tämä työ tehtiin toimihenkilöiden näkökulmasta, jotka järjestävät katselmuksia ...
  • Essi-Allianssin uusi henkilötietolomake : Kehittäminen ja käyttöönotto 

   Pirttilahti, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kehittää ja ottaa käyttöön Essi-Allianssille uusi sähköinen asiakastietoja sisältävä henkilötietolomake DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmässä. Essi-Allianssi on Espoossa toimiva yhteistyömalli, ...
  • Seksuaalisen suuntautumisen yhteydet mielenterveyteen : katsaus kirjallisuuteen 

   Poussa, Silja-Sofia; Tihlman, Ella (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme tarkoitus oli tarkastella seksuaalisen suuntautumisen ja mielenterveyden yhteyttä. Tavoitteena oli selvittää seksuaalivähemmistöjen joukossa esiintyvien mielenterveysongelmien yleisyyttä suhteessa ...
  • Lisäkerrosrakentaminen Matinkylässä 

   Virtanen, Nina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Asuntotarve kaupungeissa kasvaa. Olemassa oleva infra ja alueelliset palvelut tekevät lähiöiden täydennysrakentamisesta kiinnostavan ja kustannustehokkaan keinon asukasmäärän kasvattamiseen. Yli sata 1970-luvun ...
  • Parental attitudes and views towards measles vaccination and factors affecting decision-making : Literature Review 

   Lahdenperä, Bertram; Lewis, Penelope (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Despite the success of vaccination programs, the risk of measles continues to be an issue in the western world due to reduction in vaccination coverage. Thus, the purpose of this thesis is to identify the attitudes and ...
  • Knowledge Sharing and Reuse Challenges in Information Systems 

   Bremer, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of this Bachelor´s thesis was to discover the core problems when sharing and reusing knowledge inside ABB Drives Oy. The aim was also to research why the sharing and reuse of knowledge is not on the level ...
  • Virtual Reality Tracking and Robotic Arms 

   McGaha, Aaron (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The goal of this thesis project was to create a proof of concept for the integration of virtual reality tracking systems and robotic control systems. Commercially-available virtual reality systems may be used to create ...
  • Full-Stack: MERN-pino 

   Reponen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vuonna 2009 Ryan Dahl kehitti uudenlaisen kehitysympäristön nimeltä Node.js. Kyseisen alustan avulla pystytään ajamaan JavaScript-koodi palvelinpuolella ensimmäistä kertaa. Tämä nopeuttaa, yksinkertaistaa ja yhtenäistää ...
  • Ratatyökoneiden paikkatietorajapinta 

   Pohjola, Veera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tavoitteena oli kehittää rautatiealan yritykselle ratatyökoneiden paikkatietojärjestelmä, jonka avulla työkoneiden tekemiä työsuoritteita voi tarkastella kartalla. Järjestelmän tulisi havaita myös suoritteetta ...
  • Break Pro -sovellus työhyvinvoinnin edistäjänä 

   Jääski, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä tutkittiin, onko Suomen Pankissa ja Finanssivalvonnassa käytettävällä Break Pro -taukoliikuntasovelluksella vaikutusta henkilöstön työhyvinvointiin. Tavoitteena oli saada tietää, onko sovelluksesta hyötyä ...
  • Nestekiertoisen aurinkolämmitysjärjestelmän suunnittelu, asennus ja huolto-ohjeistus pientaloon 

   Lumme, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön yksi tavoitteista oli luoda ohjeistus aurinkolämmitysjärjestelmän suunnitteluun, asentamiseen ja asianmukaiseen huoltamiseen omassa pientalo kiinteistössä. Insinöörityössä selvitettiin yleisellä tasolla ...
  • Azure-pilvialustan käyttöönotto MTV Oy:ssä 

   Tran, Tam (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tarkoituksena oli dokumentoida Microsoft Azure-pilviympäristön testausta ja käyttöönottoa. MTV Oy:ssä alkoi 2018 vuoden alussa suuri IT muutosprojekti, jossa siirrytään omasta ja ulkoistetusta konesalista ...