Viitteet 1-15 / 16606

  • Chatbot web -sovelluksen suunnittelu ja kehitys 

   Poutanen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Keskustelevat käyttöliittymät ovat yleistyneet viime vuosina huomattavasti erilaisten viesti- ja verkkopalveluiden kautta toimivien chatbottien muodossa. Chatbotteja voidaan käyttää monissa eri yhteyksissä, ja ne voivat ...
  • Yllättävien lisätöiden vaikutus aikatauluun linjasaneerauskohteessa 

   Nyqvist, Erkki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli dokumentoida linjasaneeraustyön yllättäviä ongelmia, niihin reagoimista ja pohtia, miten ongelmien ilmetessä tulisi toimia, jotta ne viivästyttäisivät työ-maan etenemistä mahdollisimman ...
  • Soiva taideleikki sosiokulttuurisena oppimisympäristönä : Musiikkipedagogin kokemuksia kehittämisestä 

   Tammiruusu, Hanna-Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Soiva taideleikki sosiokulttuurisena oppimisympäristönä -opinnäytetyön tarkoituksena on jakaa kokemuksia ammatillisesta kehittymisestä, sekä tarjoilla näkökulmia taiteen perusopetuksen varhaisiän musiikkikasvatuksen ...
  • Pähkinänkuori avautuu: pistenuottien sähköisen oppimateriaalin valmistaminen 

   Ojala, Joose (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tarkastelee ja taustoittaa kehitysprosessia laatiessani pistenuottien sähköistä oppimateriaalia. Hankkeen tilaaja on Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry. Pistenuottikirjoitus on pistekirjoituksen merkistön ...
  • Intialainen rytmisolfa-metodi Konnakol ja sen soveltaminen soittoharjoitteluun 

   Blomberg, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni käsittelee Intiasta peräisin olevaa rytmisolfametodia nimeltään Konnakol. Konnakol on metodi, jota sekä muusikot, että tanssijat käyttävät Intiassa rytmien harjoitteluun ja sisäistämiseen. Konnakol perustuu ...
  • Mistä on suuret hitit tehty? : Billboard-listan kärkihittien analyysi vuosilta 2017, 2012 ja 2007 

   Ylhäinen, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni tutkin ja analysoin yhdysvaltalaisen Billboard Hot 100 Year End -listan kolmea parhaiten sijoittunutta kappaletta vuosilta 2017, 2012 ja 2007. Billboard Hot 100 Year End -listalle on kerätty vuoden ajalta ...
  • Äänentoisto teatteriesityksessä : Laitteiden välinen kommunikaatio esitystekniikassa 

   Malin, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda katsaus ammattimaisissa musiikkiteatteriesityksissä käytettyihin äänentoistojärjestelmiin, sekä valottaa niissä käytettyjen teknisten ratkaisujen teoriapohjaa. Pääpaino on digitaalisen ...
  • Metsän mieli | Puuteos 

   Rissanen, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Teen opinnäytetyökseni suunnitelman puisesta seinäteoksesta Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen opiskelijakahvilaan. Metropolia keskittää toimintansa neljälle kampukselle, joista yksi rakennetaan Myllypuroon ...
  • Ammattiin reformin jälkeen, case Tampereen seudun ammattiopisto 

   Linkosuo, Sari; Koskinen, Marja-Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano toi merkittäviä muutoksia koulutuksen rakenteeseen, koulutuksen järjestäjien rooliin, rahoitusperusteisiin ja opiskelutapoihin. Sen yhteydessä uudistettiin opetussuunnitelmien ...
  • Musiikkituottaja 2.0 : Musiikkituottajuuden muutos vaikuttajasta tekijäksi 

   Millner, Dennis (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni aiheena on populaarimusiikin tuottaminen ja siinä ajan varrella tapahtuneet muutokset. Tarkoituksena on perehtyä siihen, mistä musiikin tuottaminen juontaa juurensa sekä miksi ja miten se on kehittynyt ...
  • Sanallinen palaute kuoronjohtajan työvälineenä 

   Hirn, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni käsittelee sanallista palautetta kuoronjohtajan työvälineenä. Palautteen antaminen harjoituksissa on kuoronjohtajan työn ydintä: kuoronjohtaja kuuntelee kuoron laulua ja antaa palautetta yhä uudelleen ja ...
  • Living lab -tapaustutkimus antimikrobisista pinnoista 

   Hyvönen, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytteen puitteissa tehtiin Living lab -tapaustutkimus alakoulussa tutkien antimikrobisten pintojen vaikutusta mikrobistoon keväällä 2018. Antimikrobisten pintojen avulla pyritään vähentämään ihmisille haitallisten ...
  • Hallintatunnusten hallinta 

   Vermeulen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä tutustuttiin hallintatunnusten hallinnoinnin hyviin käytäntöihin ja automaattisiin hallintajärjestelmiin. Lisäksi selvitettiin, mitä hallintatunnuksia identiteetinhallinta-konsulttiyrityksellä on ...
  • Diabetes self-management application for Apple Watch 

   Penttilä, Topi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of this thesis was to make a proposal of an optimal Apple Watch application for diabetes self-management and create a prototype of that. The system is indented to help diabetics in their everyday life and in ...
  • Jalkaterapiablogi 

   Kvarnström, Anna; Niskanen, Aino; Pulkkinen, Santeri; Viita, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa jalkaterapiaa käsittelevä blogi ja tavoitteena jalkaterapia-alan tunnettuuden lisääminen. Opinnäytetyöntekijät kuuluvat jalkaterapiayhteisöön, minkä vuoksi tekijöille oli tiedossa, ...