Viitteet 1-15 / 14523

  • Kuntoarvioprosessin kehittäminen 

   Vainikka, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoitus oli yrityksen kuntoarvioprosessin kehittäminen, jonka päätavoitteena oli kannattavampi kuntoarvioprosessi sekä edellä mainittujen seikkojen lisäksi luoda ohjeita ja päivittää toimintamallia yrityksen omaan ...
  • HoloLens research and demo application development 

   Heinonen, Eemeli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The thesis was made as a research and development project for a Finnish software development company. The goal of the final year project was to create an in-depth documentation of HoloLens’ capabilities to be used as a ...
  • Hitsausajan seurantalaite 

   Saarimaa, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö toimi kehitysprojektina Viafin Oy:lle. Kehitysprojektissa oli tarkoitus luoda laite, joka nauhoittaa ja tallentaa työntekijöiden suorittamaa hitsaustyötä.
  • AUTOSAR 

   Mökkönen, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tavoitteena tässä kirjallisuustutkimuksena suoritetussa opinnäytetyössä oli tutkia AUTOSAR-arkkitehtuuria, jotta selviää, mikä AUTOSAR AUTomotive Open System Architecture on ja mitä se sisältää. Työssä esitellään standardoitua ...
  • Taittovirhekirurgian parissa työskentelevien optikoiden perehdytyksen nykytilan arviointi 

   Kulju, Raija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työntekijöiden perehdyttäminen tulee suunnitella ja toteuttaa hyvin, koska hyvällä perehdytyksellä uudet työntekijät sitoutetaan työyhteisöön ja luodaan pohja työntekijöiden ammatilliselle kasvulle. Tämän opinnäytetyön ...
  • Ensihoidossa työskentelevien kokemuksia lähiesimiesjohtamisesta 

   Ervasti, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ensihoidon palvelutaso päätöksiä koskevat säännökset ovat tarkoitus uusia kokonaan. Uusia ensihoitokeskuksia muodostetaan ja niiden tehtävät laajenevat (stm 2017). Samalla ensihoidon reaaliaikaisen tiedon saaminen ...
  • Perehdytysopas sähköverkornakentamisen työnjohdolle 

   Koikkalainen, Ilmari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö on toteutettu toimeksiantona Eltel Networks Oy:lle. Insinöörityö käsittelee Eltelille tehdyn sähköverkkorakentamisen työnjohdon tehtäviin tehdyn työoppaan laatimista. Työn tavoitteena oli laatia ...
  • Tuotantojärjestelmän kapeikot 

   Ademi, Gresjan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö tehtiin Pitäjänmäen ABB Oy:n Drives yksikölle. Large Drives -tuotantolinjalla havaittiin löytyvän pullonkauloja testausjärjestelmään ja sen oheistoimintoihin liittyen uusien tuoteperheiden kasvaneiden ...
  • Kalkin annostelun optimointimahdollisuuden selvittäminen jätevoimalaitoksella 

   Kunelius, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, voiko jätevoimalaitoksen prosessiin annostellun kalsiumhydroksidin määrää optimoida. Työssä tuli myös selvittää, kuinka tämä optimointi voidaan toteuttaa. Työn toimeksiantajana toimi ...
  • GAD65 Autoantibody Immune Responses in Newly Diagnosed Type 1 Diabetes Children and in GADA Positive Children from General Population 

   Kivelä, Aleksi-Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Type 1 Diabetes is an autoimmune disease caused by the destruction of insulin secreting beta cells in pancreas. There are at least 50 potentially causal genes, but environmental factors act as the trigger. Before and after ...
  • KPIs for Service Integration to Measure and Steer IT Support in Multivendor Environment 

   Repo, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis was carried out for Finnish elevator and escalator industry company. The case company is operating globally and is one of the market leaders in the industry. The case company is one of many industrial companies ...
  • Ethnic Diversity Management in Companies : Research on Diversity in Finland’s Startup Environment 

   Botika, Alla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   This paper represents an empirical research on ethnic diversity, its importance and benefits and also what is the situation of diversity in Finnish startup environment. Due to globalization, migration, aging population and ...
  • Base Maintenance Capability Research Embraer 190 

   Fernandez , Nicolas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Finnair Technical Operations (FTO) is an organization that provides maintenance and repair services for Finnair’s aircraft. Currently FTO provides line maintenance services for Finnair’s fleet of Airbus 350, Airbus 330, ...
  • Eko-Viikin energiankulutuksen seuranta ja vertailu 

   Juutila, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin osana Helsingin yliopiston Miten kestävyysmuutos toteutuu kau-pungissa (KEMUT) -projektia. Projektin tarkoitus on kerätä tietoa Eko-Viikin asuinalueen ekologisuudesta ja asukkaiden kokemuksista. ...
  • MEVN-mobiilisovellus 

   Väänänen, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tavoitteena oli luoda chat-sovelluksesta prototyyppiversio, jolla pystyttäisiin esittämään laitteisto- ja ympäristöriippumattomuus. Chat-sovelluksen avulla oli tarkoitus tutkia ja testata, kuinka ketterää on ...