Uusimmat viitteet

 • Downsizing ja sen vaikutus varaosamyyntiin 

  Asikainen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua downsizing-ilmiöön ja sen mahdollisiin vaikutuksiin varaosamyynnissä. Työssä käydään läpi myös ahtimien perustoimintaa, sillä ahtimet ovat yksittäisistä komponenteista erittäin isossa ...
 • Kunnossapidon kustannuksien ennustaminen : case: CV9030-rynnäkköpanssarivaunu 

  Tirkkonen, Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään kunnossapitokustannusten ennustamiseen tapaustutkimuksen keinoin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää CV9030-rynnäkköpanssarivaunusta Puolustusvoimilla ja Millog Oy:llä käytettävissä ...
 • Jakelupalvelun kehittäminen : Lindström Oy 

  Vainio, Miska (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää uusia toimintatapoja Lindström Oy:n jakelupalvelulle, joka Lindströmillä on ulkoistettu alihankkijoille. Tavoitteena oli löytää vaihtoehtoinen jakelustrategia, joka tukisi ...
 • Turun aikuiskoulutuskeskuksen autoalan toiminnan kehittäminen 

  Alaluusua, Ari-Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee ohjeita jotka ovat laadittu Turun Aikuiskoulutuskeskuksen autoalan työsalin huollon vastaanottajalle sekä mekaanikoksi opiskeleville. Ohjeet perustuvat kirjoittajan suorittamaan työharjoittelujakson ...
 • Opas trukinkuljettajille Ahola Transportilla 

  Suihkonen, Sakari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ahola Transport on kuljetusyritys, jonka toiminta on keskittynyt vahvasti yrityksen kuljetuslinkkien ympärille. Nämä kuljetuslinkit on tarkoitettu kuormien optimointiin, jotta saavutettaisiin mahdollisimman suuri ajoneuvojen ...
 • Tavarakuljetusten nykytila, kehitysmahdollisuudet sekä hankintamenettely : Liedon kunta 

  Villman, Niko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Liedon kunnan tavarakuljetusten nykytilanne. Työssä selvitetään kunnan tavarakuljetusten tämän hetkiset kustannukset ja optimoidaan ajettavat reitit. Reittioptimoinnissa ...
 • Vaurioituneen ajoneuvon korikorjausprosessi 

  Pellinen, Aku (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksen on selvittää, mitä kaikkea tieliikenteestä poistetun ja lunastetun ajoneuvon vahinko- ja kunnostusprosessi pitää sisällään. Prosessin tutkiminen aloitetaan vahingon tapahtumisesta ja prosessi päättyy, ...
 • Huoltoprosessi ja C3-järjestelmä Veho Hyötyajoneuvojen Turun toimipisteessä 

  Hooker, Haakon (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Veho Hyötyajoneuvojen Turun toimipiste. Opinnäytetyön tavoite on antaa selkeä kuvaus Vehon huoltoprosessista ja sen eri vaiheista sekä kuvata tarkasti prosessiin osallistuvan henkilöstön ...
 • Suomessa tarjolla olevan henkilöautokaluston analysointi 

  Knaapi, Joel (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ keskittyy Suomeen tuotavien henkilöautojen teknisten ominaisuuksien vertailuun ja niiden eroavaisuuksien analysointiin eri henkilöautovaihtoehdoissa. Toimeksiantaja on Turun ammattikorkeakoulu. Työssä käytetään pohjana ...
 • Kevennä kaasua ajoissa! : taloudellisen ajamisen perusteet 

  Aronen, Jukka-Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön antoi toimeksi Turun ammattikorkeakoulu Oy ja sen tarkoituksena oli tutkia eri koehenkilöiden ajotottumuksia ja ajamisen taloudellisuutta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli opettaa koehenkilöitä ajamaan ...
 • Auton muovien kierrätys : puskurit 3D-tulostuksen raaka-aineena 

  Talvensaari, Katja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Oili Jalonen Oy:lle, joka on Turun seudulla toimiva hinaus- ja autopurkamoyritys. Opinnäytetyössä aiheena on henkilöautoissa käytettävien muovilaatujen kierrätys ja puskureiden uusiokäyttö 3D-tulostu ...
 • Moottoritestauspenkin suunnittelu ja valmistus 

  Tuominen, Mats (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin henkilöauton moottorin kunnon mittaamiseen ja vianhakuun tarkoitettu testipenkki. Moottori, jolle mittaukset suoritettiin, on Opel Commodoren kuusisylinterinen, 2500 cm³ bensiinimoottori, ...
 • Haulerman Oy: n GEN 2 -autonostimen testaussuunnitelma 

  Lukkari, Miika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella standardien mukaiset testausmetodit Haulerman Oy:n uudelle autonostinprototyypille. Työhön kuuluu testaussuunnitelman lisäksi mittauspöytäkirjan luominen sekä sen täyttäminen ...
 • Varaston suunnittelu : Hankkija Oy:n Turun toimipiste 

  Mäkilä, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella uudelleen Hankkija Oy:n Turun toimipisteen varasto. Työn tarkoituksena on selvittää myymälän tuotteiden varastointiin tarvittava tila, koska varastohallin ylimääräistä tilaa halutaan ...
 • Iveco Stralis Euro VI SCR-järjestelmä 

  Lehto, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja testata uuden rekisteröimättömän Iveco Stralis Euro VI kuorma-auton SCR-järjestelmän toimivuutta. Työn toimeksiantajana oli Turun Autotyö Oy, joka on Ivecon merkkikorjaamo. Iveco ...

Näytä lisää