Uusimmat viitteet

 • Tavarakuljetusten nykytila, kehitysmahdollisuudet sekä hankintamenettely : Liedon kunta 

  Villman, Niko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Liedon kunnan tavarakuljetusten nykytilanne. Työssä selvitetään kunnan tavarakuljetusten tämän hetkiset kustannukset ja optimoidaan ajettavat reitit. Reittioptimoinnissa ...
 • Vaurioituneen ajoneuvon korikorjausprosessi 

  Pellinen, Aku (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksen on selvittää, mitä kaikkea tieliikenteestä poistetun ja lunastetun ajoneuvon vahinko- ja kunnostusprosessi pitää sisällään. Prosessin tutkiminen aloitetaan vahingon tapahtumisesta ja prosessi päättyy, ...
 • Huoltoprosessi ja C3-järjestelmä Veho Hyötyajoneuvojen Turun toimipisteessä 

  Hooker, Haakon (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Veho Hyötyajoneuvojen Turun toimipiste. Opinnäytetyön tavoite on antaa selkeä kuvaus Vehon huoltoprosessista ja sen eri vaiheista sekä kuvata tarkasti prosessiin osallistuvan henkilöstön ...
 • Suomessa tarjolla olevan henkilöautokaluston analysointi 

  Knaapi, Joel (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ keskittyy Suomeen tuotavien henkilöautojen teknisten ominaisuuksien vertailuun ja niiden eroavaisuuksien analysointiin eri henkilöautovaihtoehdoissa. Toimeksiantaja on Turun ammattikorkeakoulu. Työssä käytetään pohjana ...
 • Kevennä kaasua ajoissa! : taloudellisen ajamisen perusteet 

  Aronen, Jukka-Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön antoi toimeksi Turun ammattikorkeakoulu Oy ja sen tarkoituksena oli tutkia eri koehenkilöiden ajotottumuksia ja ajamisen taloudellisuutta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli opettaa koehenkilöitä ajamaan ...
 • Auton muovien kierrätys : puskurit 3D-tulostuksen raaka-aineena 

  Talvensaari, Katja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Oili Jalonen Oy:lle, joka on Turun seudulla toimiva hinaus- ja autopurkamoyritys. Opinnäytetyössä aiheena on henkilöautoissa käytettävien muovilaatujen kierrätys ja puskureiden uusiokäyttö 3D-tulostu ...
 • Moottoritestauspenkin suunnittelu ja valmistus 

  Tuominen, Mats (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin henkilöauton moottorin kunnon mittaamiseen ja vianhakuun tarkoitettu testipenkki. Moottori, jolle mittaukset suoritettiin, on Opel Commodoren kuusisylinterinen, 2500 cm³ bensiinimoottori, ...
 • Haulerman Oy: n GEN 2 -autonostimen testaussuunnitelma 

  Lukkari, Miika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella standardien mukaiset testausmetodit Haulerman Oy:n uudelle autonostinprototyypille. Työhön kuuluu testaussuunnitelman lisäksi mittauspöytäkirjan luominen sekä sen täyttäminen ...
 • Varaston suunnittelu : Hankkija Oy:n Turun toimipiste 

  Mäkilä, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella uudelleen Hankkija Oy:n Turun toimipisteen varasto. Työn tarkoituksena on selvittää myymälän tuotteiden varastointiin tarvittava tila, koska varastohallin ylimääräistä tilaa halutaan ...
 • Iveco Stralis Euro VI SCR-järjestelmä 

  Lehto, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja testata uuden rekisteröimättömän Iveco Stralis Euro VI kuorma-auton SCR-järjestelmän toimivuutta. Työn toimeksiantajana oli Turun Autotyö Oy, joka on Ivecon merkkikorjaamo. Iveco ...
 • Lastausautomaatiojärjestelmän päivitys : Neste Oyj:n Naantalin jalostamon jakeluterminaali 

  Oksanen, Waltteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on osallistua Neste Oyj:n Naantalin jakeluterminaalin lastausautomaatiojärjestelmän päivitykseen, jotta järjestelmän loppukäyttäjinä toimivat logistiikkaoperaattorit saavat parhaan mahdollisen ...
 • Sähköbussien lataustiedon hyödyntämisen organisointi 

  Wahlsten, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus on helpottaa Turun sähköbussiprojektin kokemus- ja tutkimusperäisen tiedon käsittelyä kokoamalla sähköbussipilottilinjalta kerätyt lataukseen liittyvät mittaustiedot yhteen Excel-tiedostoon. Työssä ...
 • Start-stop-järjestelmät henkilöautoissa 

  Koponen, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella henkilöautojen start-stop-järjestelmien rakennetta sekä toimintaa. Työssä selvitetään start-stop-järjestelmien yleisyys sekä saatavuus Suomessa myytyjen uusien henkilöautojen osalta. ...
 • Sähköiseen keräilyyn siirtyminen : MailService Turku Oy 

  Mäkinen, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella MailService Turku Oy:lle sähköinen varastokeräilyjärjestelmä nykyisen keräilytavan tilalle. Työn tarkoituksena oli tehdä tutkimusta keräilyprosessiin sopivista teknologisista ...
 • Moottoripyörän muuttaminen sähkökäyttöiseksi : Kawasaki 

  Toivonen, Turo (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli muuttaa polttomoottorikäyttöinen moottoripyörä sähkökäyttöiseksi. Muutoskohteena toimi Kawasaki GPZ500, joka oli riittävän vanha helpompien EMC-vaatimuksien vuoksi, sekä putkikehtorunkoisena ...

Näytä lisää