Uusimmat viitteet

 • Varastointimenetelmän luominen ja pientavaran varastointi 

  Saloranta, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Kaarinassa sijaitsevalle Sunwind Gylling Oy:lle ratkaisu varastopaikkojen merkitsemiseen ja hallitsemiseen sekä pientavaran varastointiin. Sunwind Gylling Oy on erikoistunut ...
 • Raaka-ainevaraston layout-suunnittelu ja materiaalivirtojen kehittäminen : case Helkama Bica Oy 

  Munonen, Jonna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Helkama Bica Oy:n raaka-ainevaraston layoutia ja sen myötä parantaa materiaalivirtoja. Tavoitteena on varastoida kaikki tuotannon käytössä olevat raaka-aineet tuotantotilojen ...
 • Autokorjaamon työnjohdon muutokset ja tehokkuuden parantaminen 

  Arvola, Juho (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on luoda hallityönjohtajan toimenkuva ja määritellä tehtävät ja tavoitteet hallityönjohtajalle Rinta-Jouppi Oy Turun toimipisteelle. Työn tavoitteena on myös selvittää mitä ...
 • BMW-ajoneuvojen hybriditekniikka 

  Suominen, Eero (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi BMW:n kehittämää nykyaikaista hybriditekniikkaa ja selventää, miten se on kehittynyt viime vuosina. Työssä käydään läpi BMW:n tähän mennessä valmistamat hybridiajoneuvot, ...
 • Autokorjaamon toimintasuunnitelma 

  Vuori, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Autotalo Pelttarin korjaamotoiminnan tehostamista ja laatia uudelle korjaamotoimipisteelle toimintasuunnitelma. Tutkimuksen tuloksena pyritään saamaan korjaamotoimintaan joustavuutta ja ...
 • Työturvallisuus ja ergonomia Valmet Automotive Oy:ssä 

  Lundgren, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on keskittyä Valmet Automotive Oy:n työturvallisuusriskeihin ja työergonomiaan. Työn tarkoituksena on parantaa yrityksen henkilöstön työolosuhteita kehittämällä työturvallisuutta ja työergonomiaa ...
 • Sähköautot Suomessa vuonna 2018 

  Nyberg, Jerry (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sähköauto on tullut jäädäkseen, niin väittää moni, ja siltä ainakin vahvasti näyttää tällä hetkellä. Yhä useampi suomalainen on tullut ympäristötietoiseksi ja voisi kuvitella omistavansa sähköauton. Merkittävämmät esteet ...
 • Tuulilasi ajoneuvon turvavarusteena 

  Jokinen, Anssi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään henkilöautojen tuulilaseja. Työssä käydään muun muassa läpi niiden kehitystä, valmistusta, lisävarusteita ja vaihto- ja korjausprosessia. Henkilöautojen tuulilasit ovat kehittyneet todella ...
 • Kuljetusvahingot ja niiden vähentäminen : DB Schenker Viinikkala, Vantaa 

  Ryynälä, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on havainnoida DB Schenkerin Vantaan Viinikkalan terminaalissa tapahtuvaa päivittäistä työtä, etsiä riskitekijöitä ja -paikkoja sekä esittää kehitysehdotuksia kuljetusvahinkojen vähentämiseksi. ...
 • Oppimisympäristökartoitus : Rasekon ammattiopiston auto-osasto 

  Joswig, Esa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Rasekon ammattiopiston auto-osaston fyysisen ja psyykkisen oppimisympäristön nykytila opiskelijoiden näkökulmasta tarkasteltuna. Tuloksien pohjalta tehdään parannusehdotuksia ...
 • Työkonedieselmoottorin pyörintänopeusalueen kaventamisen vaikutus moottorin suorituskykyyn ja pakokaasupäästöihin 

  Tainio, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli testata erilaisia kavennetun kierrosalueen (NES) sekä vakiokierrosalueen (constant speed) toimintaa Agco Powerin kolmesylinterisessä 33HD-työkonedieselmoottorissa. Lisäksi simuloitiin ...
 • Kevyen kaluston katsastustoimipaikkojen laitteet ja niiden huolto 

  Silvennoinen, Suvi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä katsastustoimipaikan laitteisiin ja niiden huoltoon sekä siihen millaisia tila- ja laitevaatimuksia katsastustoimipaikoille on asetettu ja kuinka usein ja miten laitteet on huollettava. ...
 • Sähköautojen käyttö Suomessa 

  Olli, Jani (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sähköautot kasvattavat suosiotaan yritysten ja kuluttajien keskuudessa. Valmistajien ilmoittamat pienet CO2 -päästöt houkuttelevat ympäristötietoisia kuluttajia alhaisten käyttökustannusten ja vähäpäästöisyyden vuoksi. ...
 • Esimiestyön delegointi ja organisointi 

  Saarinen, Asta (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kertoo esimiestyön haasteista ja perehtyy tarkemmin delegointiin ja organisointiin yrityksessä. Työssä kerrotaan, että hyvältä esimieheltä vaaditaan taitoa jakaa tuloksellisen työn tekeminen ja johtajuus ...
 • Suomen Rengaskierrätyksen ympäristökäsikirjan suunnittelu Lujakumi Oy:lle 

  Hurme, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella ympäristökäsikirja Lujakumi Oy:n Turun toimipisteelle Suomen Rengaskierrätys Oy:n rengastoimialan ympäristöohjelmaa ajatellen. Opinnäytetyössä käydään läpi ympäristöjärjestelmiä, ...

Näytä lisää