Uusimmat viitteet

 • Työturvallisuus ja ergonomia Valmet Automotive Oy:ssä 

  Lundgren, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on keskittyä Valmet Automotive Oy:n työturvallisuusriskeihin ja työergonomiaan. Työn tarkoituksena on parantaa yrityksen henkilöstön työolosuhteita kehittämällä työturvallisuutta ja työergonomiaa ...
 • Sähköautot Suomessa vuonna 2018 

  Nyberg, Jerry (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sähköauto on tullut jäädäkseen, niin väittää moni, ja siltä ainakin vahvasti näyttää tällä hetkellä. Yhä useampi suomalainen on tullut ympäristötietoiseksi ja voisi kuvitella omistavansa sähköauton. Merkittävämmät esteet ...
 • Tuulilasi ajoneuvon turvavarusteena 

  Jokinen, Anssi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään henkilöautojen tuulilaseja. Työssä käydään muun muassa läpi niiden kehitystä, valmistusta, lisävarusteita ja vaihto- ja korjausprosessia. Henkilöautojen tuulilasit ovat kehittyneet todella ...
 • Kuljetusvahingot ja niiden vähentäminen : DB Schenker Viinikkala, Vantaa 

  Ryynälä, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on havainnoida DB Schenkerin Vantaan Viinikkalan terminaalissa tapahtuvaa päivittäistä työtä, etsiä riskitekijöitä ja -paikkoja sekä esittää kehitysehdotuksia kuljetusvahinkojen vähentämiseksi. ...
 • Oppimisympäristökartoitus : Rasekon ammattiopiston auto-osasto 

  Joswig, Esa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Rasekon ammattiopiston auto-osaston fyysisen ja psyykkisen oppimisympäristön nykytila opiskelijoiden näkökulmasta tarkasteltuna. Tuloksien pohjalta tehdään parannusehdotuksia ...
 • Työkonedieselmoottorin pyörintänopeusalueen kaventamisen vaikutus moottorin suorituskykyyn ja pakokaasupäästöihin 

  Tainio, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli testata erilaisia kavennetun kierrosalueen (NES) sekä vakiokierrosalueen (constant speed) toimintaa Agco Powerin kolmesylinterisessä 33HD-työkonedieselmoottorissa. Lisäksi simuloitiin ...
 • Kevyen kaluston katsastustoimipaikkojen laitteet ja niiden huolto 

  Silvennoinen, Suvi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä katsastustoimipaikan laitteisiin ja niiden huoltoon sekä siihen millaisia tila- ja laitevaatimuksia katsastustoimipaikoille on asetettu ja kuinka usein ja miten laitteet on huollettava. ...
 • Sähköautojen käyttö Suomessa 

  Olli, Jani (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sähköautot kasvattavat suosiotaan yritysten ja kuluttajien keskuudessa. Valmistajien ilmoittamat pienet CO2 -päästöt houkuttelevat ympäristötietoisia kuluttajia alhaisten käyttökustannusten ja vähäpäästöisyyden vuoksi. ...
 • Esimiestyön delegointi ja organisointi 

  Saarinen, Asta (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kertoo esimiestyön haasteista ja perehtyy tarkemmin delegointiin ja organisointiin yrityksessä. Työssä kerrotaan, että hyvältä esimieheltä vaaditaan taitoa jakaa tuloksellisen työn tekeminen ja johtajuus ...
 • Suomen Rengaskierrätyksen ympäristökäsikirjan suunnittelu Lujakumi Oy:lle 

  Hurme, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella ympäristökäsikirja Lujakumi Oy:n Turun toimipisteelle Suomen Rengaskierrätys Oy:n rengastoimialan ympäristöohjelmaa ajatellen. Opinnäytetyössä käydään läpi ympäristöjärjestelmiä, ...
 • Sähkölinja-autojen lataustekniikat kaupunkiliikenteessä 

  Särkkäaho, Rauno (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä sähköisten kaupunkiliikenteessä käytettävien linja-autojen lataustekniikkaan Suomessa ja lataustekniikan standardisointiin. Työssä käydään läpi olemassa olevia lataustekniikoita ...
 • Varastotoiminnan kehittäminen : Turun Asko ja Sotka myymälöissä 

  Ilmanen, Otto (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, analysoida ja kehittää toimintaa Turun Askon ja Sotkan yhteisvarastossa. Aihe löytyi kirjoittajan työskennellessä Indoor Group Oy:ssä. Työskentelyn aikana on syntynyt monia ideoita ...
 • Muutoskatsastuksen lainsäädäntö : rakennemuutosprojekti ja rakennemuutoslain muutokset 

  Kallonen, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena on selvittää, mitä lainsäädäntö määrää muutoskatsastuksesta. Työssä kerrotaan, mitä missäkin lainkohdassa muutoskatsastuksesta määrätään. Työssä käsitellään myös rakennemuutosmääräystä, joka muuttui ...
 • Ainetta lisäävä valmistus : 3D-tulostetut osat ajoneuvoissa 

  Ryky, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä yleisimpiin ainetta lisääviin valmistusmenetelmiin. Eri menetelmiin perehtymisen lisäksi pohdittiin ainetta lisäävän valmistustavan tarjoamia mahdollisuuksia sekä vertailtiin ...
 • Lisätöiden myyminen asiakkaalle huollon ja korjauksen yhteydessä : Audi Center Turku 

  Nurminen, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia lisätöiden myyntiprosessia Audi Center Turussa. Työssä käydään läpi nykyinen Audi Centerissä käytössä oleva huoltoprosessi sekä erityisesti lisämyyntiprosessi. Tarkoituksena on ...

Näytä lisää