Uusimmat viitteet

 • Tuotannon sisäisen logistiikan kehitys 

  Kuivaniemi, Aku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin Scania Suomi Oy:n Superstructure Jyväskylä toimipisteen tuotannon sisäistä logistiikkaa. Toimipisteessä kokoonpannaan maansiirto- ja puutavarakuorma-autojen päällerakenteita sekä asennetaan ...
 • Raskaan ajoneuvon ohjauskulmien säätölaitteiston päivitys 

  Marttila, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe muodostui Patria Land Systems Oy:n tarpeesta kartoittaa päivitettyä tuotetta nykyiselle ohjauskulmien säätölaitteistolle. Säätölaitteisto on hankittu yritykseen 2000-luvun alussa ja nykyään sen valmistus ...
 • Renkaan kuormitustilan vaikutus vierinvastukseen 

  Junttila, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä aiheena oli tutkia renkaan kuormitustilan vaikutusta vierinvastukseen. Renkaan kuormitustila on kuormasta aiheutuvaa taipumaa, pistevoimaa ja leikkausvoimaa. Tarkasteltavana kuormitustilana työssä käytettiin ...
 • Katsastuskoulutus ajoneuvoasentajaopiskelijoille : Koulutuksen suunnittelu ja toteutus 

  Toiviainen, Juho (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ajoneuvoasentajaopiskelijoille katsastuskoulutus, jota he pystyvät hyödyntämään työelämässä. Työ tehtiin yhteistyössä Vammalan ammattikoulun kanssa ja siihen sisältyy koulutuksen ...
 • Polttokennojen hyödyntäminen ajoneuvoissa 

  Koskela, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää polttokennojen mahdollisuuksia tulevaisuuden energianlähteinä ajoneuvoissa ja vertailla niiden ominaisuuksia sähköautoihin ja kaasuhybrideihin. Ilmaston lämpeneminen luo paineita ...
 • Huollon ajanvaraus ja järjestelmät 

  Mäkelä, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Huollon ajanvaraus on tärkeä osa onnistunutta huoltokäyntiä, jota pyritään jatkuvasti kehittämään. Autotalo Laakkonen on luonut omat toimintamallinsa ja järjestelmät tämän tapahtuman käsittelemiseksi, jotta huoltokäynnistä ...
 • Nissanin merkkihuollon aloittaminen Jyväskylän Käyttöautolla 

  Virtanen, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Keväällä 2016 varmistui tieto, että Jyväskylän Käyttöautosta tulee virallinen Nissanjälleenmyyjä. Tämä opinnäytetyö käsittelee tarvittavia muutoksia ja laajennuksia jälkimarkkinoinnin puolelle, mitä Nissanin edustus vaati. ...
 • Potkurien teoria ja mitoittaminen vesialuksille 

  Ohvo, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle selvitys potkurien mitoittamisesta heidän käyttösovellustaan varten. Kahdesta mahdollisesta mitoittamisprosessista opinnäytetyössä käsitellään voimakerroinmenetelmä, ...
 • Sähköisen varastonhallinnan käyttöönotto 

  Leppänen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä otettiin venemyynti Kymäläinen Oy:ssä käyttöön DL Prime 3000-toiminnanohjausjärjestelmän varastonhallinta. Työ tehtiin, koska yrityksellä ei ollut olemassa nykyaikaista varastonhallintaa, eikä varaston ...
 • Hallimestaritoiminto 

  Savilaakso, Timo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli hallimestaritoiminnon kehittäminen Korjaamo Oy:hon. Hallimestaritoiminnolla pyrittiin parantamaan korjaamon tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä sekä helpottamaan päivittäistä työskentelyä yrityksessä. ...
 • Bensiinikäyttöisen henkilöauton jälkiahtaminen 

  Ekholm, Jimmy (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä tutustuttiin bensiinikäyttöisen vapaasti hengittävän ajoneuvon jälkiahtamiseen. Työssä käydään lyhyesti läpi mitä jälkiahtaminen käsitteenä tarkoittaa ja kerrotaan perusteet työn tekemiselle. Ahtamisen kannalta ...
 • Työkoneen polttomoottorin tärinäneristys 

  Kivinen, Anssi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkintotyön tarkoituksena oli tarkastella polttomoottorin työkoneeseen kiinnittämisen teoriaa tärinäneristyksen ja meluntorjunnan kannalta. Työn tavoitteena oli tuottaa dokumentti, joka helpottaisi työkoneiden ...
 • Autokorjaamon varaosaprosessin kehittäminen 

  Pirhonen, Oskari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Tampereen Huoltoykkönen Oy:n varaosaprosessia ja luoda autokorjaamolle kirjallinen ohje varaosaprosessin toteuttamiseen. Tavoitteena oli saada taloudellisia ja työpanoksellisia ...
 • Lauttavaunun akseliston suunnittelu 

  Järvensivu, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö suoritettiin teknisen suunnittelutoimisto Saofin Oy:n asiakkaalle, Jawiko Oy:lle. Työn tarkoituksena oli suunnitella nopeaan ja tehokkaaseen pitkien tavaroiden siirtelyyn tarkoitetun lauttavaunun akselisto, ...
 • Rengashotellijärjestelmän käyttöönotto ja pilotointi Veho Oy Ab:n Lielahden toimipisteessä 

  Juusela, Miikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käyttöönottaa uusi rengashotellijärjestelmä Veho Oy Ab:n Lielahden toimipisteeseen. Tarkoituksena oli myös kerätä kokemuksia ja testata järjestelmää muita toimipisteitä varten. ...

Näytä lisää