Uusimmat viitteet

 • CNC-ohjattu liimanlevityskone 

  Valtonen, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa CNC-ohjattu liimanlevityskone. Koneen tavoitteena on luoda edellytykset yrityksen jatkuvasti suurentuvien sarjakokojen liimauksen automatisointiin. Liimaus on ...
 • CAB Plan käyttöönotto 

  Aalto, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella CAB Plan -ajanvarusjärjestelmän käyttöönottoa Autokeskus Oy:llä, erityisesti Tampereen toimipisteessä. Työssä vertailtiin uuden ajanvarausjärjestelmän eroja suhteessa ...
 • Huoltoliidit valtuutetun merkkihuollon jälkimarkkinoinnissa 

  Ihalainen, Päivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia huoltoliidien kannattavuutta Volkswagen korjaamossa ja tutustua maahantuojan antamien työkalujen käyttöön korjaamon huoltoneuvojien näkökulmasta. Autojen pidentyneet huoltovälit ...
 • Laatukäsikirjan päivitys ISO 9001:2015 versioon katsastusyritykselle 

  Niemelä, Tomi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää kohdeyrityksen vanhentunut ISO 9001:2008 -standardin mukainen laatukäsikirja uusimpaan ISO 9001:2015 versioon. Opinnäytetyö toteutettiin Tampereella sijaitsevalle Kymppikatsastus ...
 • Varaosatoimien optimointi : RS Huolto Oy 

  Oksanen, Leo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä RS Huolto Oy:n varaosatoimintaan ja luoda yrityksen johdolle ehdotuksia siitä, miten varaosatoimintaa voitaisiin optimoida tehokkaammaksi ja paremmin tuottavaksi. Tavoitteena oli ...
 • Ilma-aluksen painojakauman hallinta 

  Lappalainen, Johannes (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia prototyypiksi valmistetun miehittämättömän ilma-aluksen pituusvakavuutta. Tavoitteena oli määrittää optimaalinen sijainti painopisteelle, jotta aluksen lento-ominaisuudet olisivat ...
 • Formula Student rungon vääntöjäykkyyden ja painon optimointi 

  Koskinen, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin vuoden 2018 Tampere UAS Motorsportin Formula Student-kilpa-autoon liittyen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli optimoida putkirunkoisen kilpa-auton rungon vääntöjäykkyyttä ja painoa. Tavoitteeksi ...
 • Imusarjan optimointi ahdetussa moottorissa 

  Rahunen, Tero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä keskitytään imusarjan virtaukseen ja perehdytään turboahtimen vaikutukseen moottorin ilmanvirtauksessa. Työssä tehtiin laskelmia imusarjan osista, mallinnettiin tämän pohjalta imusarja Volvon 8-venttiiliseen ...
 • Sähkömagneettisen yhteensopivuuden lähtökohtien selvitys ajoneuvosuunnittelun tueksi 

  Koskinen, Waltteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) ja osa-alueita mitkä sisältyvät siihen. Langattoman tiedonsiirron lisääntyessä ja prosessorien kellotaajuuksien kasvaessa tarve sähkömagneettisien ...
 • Metsätyökoneen voitelusuunnitelma 

  Nurminen, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin John Deere Forestry Oy:lle, maailman suurimmalle metsätyökoneiden valmistajalle. Opinnäytetyö syntyi tarpeesta määrittää voiteluaineen tarve metsätyökoneen laakereille. Tässä työssä on perehdytty ...
 • Autokorjaamon taloudellisen tuloksen parantaminen 

  Haapala, Elisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön on tilannut pirkanmaalainen autokorjaamo, joka tavoittelee tuloksen parantamista tulevia investointeja varten. Työn tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle käytännön ratkaisuja tuloksen parantamiseksi. ...
 • Rengaspaineen valvontajärjestelmän toiminta 

  Savolainen, Ossi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rengaspaineen valvontajärjestelmän toimintaa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä. Työssä käytiin läpi aktiivisen ja passiivisen järjestelmän toiminta, mutta tarkempi tutkimus ...
 • Korkeaseosetanoli henkilöauton polttoaineena 

  Pääkkönen, Jere (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä korkeaseosetanolia henkilöauton polttoaineena ja vertailla sen ominaisuuksia bensiiniin. Ympäristösäädökset ja hiilidioksidi-päästöjen vähentäminen vaikuttavat yhä enemmän ...
 • Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen autokorjaamolle 

  Laihonen, Markus (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua laatuun ja laadunhallintaan, sekä luoda ja käyttöönottaa kohdeyritykselle ISO 9001:2015-standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä. Opinnäytetyö oli toimeksianto korjaamoalan ...
 • Päästömittausstandardit sekä testikäytännöt Euroopassa ja Yhdysvalloissa 

  Skiathitis, Mihalis (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vuonna 2017 voimaan tulleita päästömittausten standardimuutoksia Yhdysvaltojen sekä Euroopan alueella. Muutokset ovat tapahtuneet pääosin EPA Tier 3- ja Euro 6 -standardeissa ja ...

Näytä lisää