Uusimmat viitteet

 • Sähköisen varastonhallinnan käyttöönotto 

  Leppänen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä otettiin venemyynti Kymäläinen Oy:ssä käyttöön DL Prime 3000-toiminnanohjausjärjestelmän varastonhallinta. Työ tehtiin, koska yrityksellä ei ollut olemassa nykyaikaista varastonhallintaa, eikä varaston ...
 • Hallimestaritoiminto 

  Savilaakso, Timo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli hallimestaritoiminnon kehittäminen Korjaamo Oy:hon. Hallimestaritoiminnolla pyrittiin parantamaan korjaamon tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä sekä helpottamaan päivittäistä työskentelyä yrityksessä. ...
 • Bensiinikäyttöisen henkilöauton jälkiahtaminen 

  Ekholm, Jimmy (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä tutustuttiin bensiinikäyttöisen vapaasti hengittävän ajoneuvon jälkiahtamiseen. Työssä käydään lyhyesti läpi mitä jälkiahtaminen käsitteenä tarkoittaa ja kerrotaan perusteet työn tekemiselle. Ahtamisen kannalta ...
 • Työkoneen polttomoottorin tärinäneristys 

  Kivinen, Anssi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkintotyön tarkoituksena oli tarkastella polttomoottorin työkoneeseen kiinnittämisen teoriaa tärinäneristyksen ja meluntorjunnan kannalta. Työn tavoitteena oli tuottaa dokumentti, joka helpottaisi työkoneiden ...
 • Autokorjaamon varaosaprosessin kehittäminen 

  Pirhonen, Oskari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Tampereen Huoltoykkönen Oy:n varaosaprosessia ja luoda autokorjaamolle kirjallinen ohje varaosaprosessin toteuttamiseen. Tavoitteena oli saada taloudellisia ja työpanoksellisia ...
 • Lauttavaunun akseliston suunnittelu 

  Järvensivu, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö suoritettiin teknisen suunnittelutoimisto Saofin Oy:n asiakkaalle, Jawiko Oy:lle. Työn tarkoituksena oli suunnitella nopeaan ja tehokkaaseen pitkien tavaroiden siirtelyyn tarkoitetun lauttavaunun akselisto, ...
 • Rengashotellijärjestelmän käyttöönotto ja pilotointi Veho Oy Ab:n Lielahden toimipisteessä 

  Juusela, Miikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käyttöönottaa uusi rengashotellijärjestelmä Veho Oy Ab:n Lielahden toimipisteeseen. Tarkoituksena oli myös kerätä kokemuksia ja testata järjestelmää muita toimipisteitä varten. ...
 • Porakruunun vaihtajan suunnittelu DD-laitteisiin 

  Jaakkola, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda peränporauslaitteisiin porakruunun vaihtaja, joka mahdollistaa porakruunujen vaihdon ilman, että laitteen operaattori joutuu vaihdon yhteydessä poistumaan laitteen ohjaamosta. Työssä ...
 • Scania-merkkisten linja-autojen huoltovälien määrittäminen ja huoltolomakkeen luominen 

  Moisio, Joose (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä määritettiin Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen (TKL) Scania-merkkisille linja-autoille uudet huoltovälit, sekä luotiin huoltoa ja kunnossapitoa varten seurantalomakkeet. TKL halusi järkevöittää ...
 • Sylinterikannen viritystyö ja etanolikäyttö ajoneuvossa 

  Sipponen, Aapo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka muutokset sylinterikannessa, imujärjestelmässä ja polttoaineessa vaikuttavat moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen. Työssä pyrittiin parantamaan sylinterikannen virtausta ...
 • Ympäristöjärjestelmä autokorjaamossa : Delta Auto Tampere 

  Turunen, Esa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallinen selvitys autokorjaamon ympäristöjärjestelmien kehittämisestä taloudellisempaan ja ekologisempaan suuntaan noudattaen voimassaolevia lakeja, asetuksia ja standardeja. ...
 • Varaosa- ja varastotoiminnan kehittäminen : Metroauto Oy Tampere 

  Laitinen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä keskityttiin kehittämään Metroauto Oy Tampereen toimipisteen varaosa- ja varastotoimintaa. Tavoitteena oli kehittää kyseisen toimipisteen varaosatoimintaa sujuvammaksi ja järjestelmällisemmäksi, minkä ...
 • Varaosatoiminnan optimointi : Porsche Center Tampere 

  Vuorinen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Porsche Center Tampereen varaosatoimintaan. Porsche Center Tampere on yksi Oy AutoCarrera Ab:n kolmesta toimipisteestä, jonka liiketoiminta perustuu ajoneuvomerkki Porschen myyntiin ...
 • Katsastustoiminta korjaamon yhteydessä 

  Nieminen, Petteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Veho hyötyajoneuvojen Pirkkalassa sijaitsevalla raskaankaluston korjaamolla on pitkään pyritty kehittämään palvelutarjontaa asiakkaille. Yhtenä lisättävänä palveluna on läpikäyty katsastustoiminnan aloittamista, asiakas ...
 • Drift Triken rungon suunnittelu 

  Stavenhagen, Teo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä drift trike -moottoriajoneuvon runkogeometriaan ja sen vaikutukseen rungon jäykkyyteen. Rungon äärimitat laskettiin jo selvillä olevien asioiden myötä, kuten renkaiden ...

Näytä lisää