Uusimmat viitteet

 • Metsätyökoneen voitelusuunnitelma 

  Nurminen, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin John Deere Forestry Oy:lle, maailman suurimmalle metsätyökoneiden valmistajalle. Opinnäytetyö syntyi tarpeesta määrittää voiteluaineen tarve metsätyökoneen laakereille. Tässä työssä on perehdytty ...
 • Autokorjaamon taloudellisen tuloksen parantaminen 

  Haapala, Elisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön on tilannut pirkanmaalainen autokorjaamo, joka tavoittelee tuloksen parantamista tulevia investointeja varten. Työn tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle käytännön ratkaisuja tuloksen parantamiseksi. ...
 • Rengaspaineen valvontajärjestelmän toiminta 

  Savolainen, Ossi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rengaspaineen valvontajärjestelmän toimintaa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä. Työssä käytiin läpi aktiivisen ja passiivisen järjestelmän toiminta, mutta tarkempi tutkimus ...
 • Korkeaseosetanoli henkilöauton polttoaineena 

  Pääkkönen, Jere (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä korkeaseosetanolia henkilöauton polttoaineena ja vertailla sen ominaisuuksia bensiiniin. Ympäristösäädökset ja hiilidioksidi-päästöjen vähentäminen vaikuttavat yhä enemmän ...
 • Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen autokorjaamolle 

  Laihonen, Markus (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua laatuun ja laadunhallintaan, sekä luoda ja käyttöönottaa kohdeyritykselle ISO 9001:2015-standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä. Opinnäytetyö oli toimeksianto korjaamoalan ...
 • Päästömittausstandardit sekä testikäytännöt Euroopassa ja Yhdysvalloissa 

  Skiathitis, Mihalis (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vuonna 2017 voimaan tulleita päästömittausten standardimuutoksia Yhdysvaltojen sekä Euroopan alueella. Muutokset ovat tapahtuneet pääosin EPA Tier 3- ja Euro 6 -standardeissa ja ...
 • ISO 9001:2008 laatujärjestelmän päivittäminen ISO 9001:2015 versioon katsastusorganisaatiossa : Lempäälän Autokatsastus Oy 

  Suvanne, Pyry (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää vanhentunut ISO 9001:2008 -standardin mukainen laatujärjestelmä uudistuneen ISO 9001:2015 -standardin mukaiseen laatujärjestelmään katsastusorganisaatiossa. Opinnäytetyössä ...
 • Markkinointisuunnitelma : Sääksjärven Autokatsastus 

  Tuomola, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on markkinointisuunnitelman laatiminen Sääksjärven Autokatsastukselle. Suunnitelman toiminnoilla pyritään kasvattamaan yrityksen hiljattain avatun toimipisteen paikallista näkyvyyttä sekä kävijämäär ...
 • Polttomoottorin etanolikäyttö ja hyötytehon nosto 

  Paavola, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua korkeaseosetanolipolttoaineiden ominaisuuksiin ja tutkia niiden käyttöä viritystyössä, jossa nostetaan polttomoottorin hyötytehoa. Tutkimuksen kohteena olevaan ajoneuvoon mitoitettiin ...
 • Polttoainekäyttöisten lisälämmittimien integroiminen sähköautoihin 

  Leinonen, Tero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rajallinen ajosäde on yksi suurimmista sähköautojen yleistymistä Suomessa rajoittavista tekijöistä. Talvella sähköauton ajosäde pienenee entisestään, sillä auton sisätiloja joudutaan lämmittämään akustosta peräisin olevalla ...
 • Tuotannon sisäisen logistiikan kehitys 

  Kuivaniemi, Aku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin Scania Suomi Oy:n Superstructure Jyväskylä toimipisteen tuotannon sisäistä logistiikkaa. Toimipisteessä kokoonpannaan maansiirto- ja puutavarakuorma-autojen päällerakenteita sekä asennetaan ...
 • Raskaan ajoneuvon ohjauskulmien säätölaitteiston päivitys 

  Marttila, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe muodostui Patria Land Systems Oy:n tarpeesta kartoittaa päivitettyä tuotetta nykyiselle ohjauskulmien säätölaitteistolle. Säätölaitteisto on hankittu yritykseen 2000-luvun alussa ja nykyään sen valmistus ...
 • Renkaan kuormitustilan vaikutus vierinvastukseen 

  Junttila, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä aiheena oli tutkia renkaan kuormitustilan vaikutusta vierinvastukseen. Renkaan kuormitustila on kuormasta aiheutuvaa taipumaa, pistevoimaa ja leikkausvoimaa. Tarkasteltavana kuormitustilana työssä käytettiin ...
 • Katsastuskoulutus ajoneuvoasentajaopiskelijoille : Koulutuksen suunnittelu ja toteutus 

  Toiviainen, Juho (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ajoneuvoasentajaopiskelijoille katsastuskoulutus, jota he pystyvät hyödyntämään työelämässä. Työ tehtiin yhteistyössä Vammalan ammattikoulun kanssa ja siihen sisältyy koulutuksen ...
 • Polttokennojen hyödyntäminen ajoneuvoissa 

  Koskela, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää polttokennojen mahdollisuuksia tulevaisuuden energianlähteinä ajoneuvoissa ja vertailla niiden ominaisuuksia sähköautoihin ja kaasuhybrideihin. Ilmaston lämpeneminen luo paineita ...

Näytä lisää