Uusimmat viitteet

 • Puhdastilan automaatio- ja säätöjärjestelmän vaatimukset, suunnittelu ja käyttöönotto 

  Kontolampi, Kirsi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli FIT Biotech Oy, joka on Suomalainen biolääketieteen alalla toimiva yhtiö. Yritys on keskittynyt biologisten lääkkeiden kehitykseen. Kehitystyön tarkoituksena oli laatia suunnitelma ...
 • Älykkään sähköverkon valvontaratkaisut : vikojen havaitseminen maakaapeliverkossa 

  Petäys, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ tehtiin opinnäytetyöksi Tampereen ammattikorkeakoulun automaatioteknologian ylempään ammattikorkeatutkintoon, Voimatel Oy:n toimiessa työn toimeksiantaja-organisaationa. Työn tavoitteena oli tutkia ja vertailla ...
 • Automaatioteknologian opetus painotekniikan koulutusohjelmassa 

  Alanko-Pirinen, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida automaatioteknologian opetuksen osuutta painotekniikan koulutuksessa verrattuna teollisuuden tarpeisiin. Automaatio kasvaa nopeasti painoteollisuudessa aina yksittäisistä koneista ...
 • OPC UA automaation tiedonsiirrossa 

  Heikkilä, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa suomenkielinen tekninen selvitys OPC UA -standardin rakenteesta, toiminnasta, ominaisuuksista, suorituskyvystä sekä käyttökohteista yleisellä tasolla. Lisäksi työssä tutustuttiin ...
 • Case : Metsä Wood Lohjan energianmittausjärjestelmän rakentaminen 

  Nevalainen, Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Metsä Wood Lohja Kerto. Metsä Wood on mekaanisen metsäteollisuuden yritys, jonka päätuotteena on Kertopuun tekeminen. Metsä Wood kuuluu osana Metsäliittoon, jonka tärkeimmät tuotealueet ...
 • Turvallisen ja joustavan robottisolun rakentaminen 

  Raitinpää, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Robottien käyttö teollisuudessa lisääntyy jatkuvasti. Tuotantoa pyritään kasvattamaan ja samalla henkilöstökuluja pyritään karsimaan. Erilaisien komponenttien tarjonta lisääntyy ja robottien avulla pystytään tekemään ...
 • Kaukolämpökeskuksen toiminnan kehitys 

  Virtanen, Sami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän kehitystyön tavoitteena oli löytää ideaali ratkaisu vara- ja huippulämmöntuotannossa toimineen lämpölaitoksen nykyaikaistamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena oli löytää toiminnaltaan luotettava ja ...
 • 3D-tulostusjärjestelmän hankinta ja järjestelmien käyttökohdeselvitys kaupallisessa tuotannossa 

  Myllymäki, Tuomo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö pohjautui EAKR-rahoitteisista 3D-tekniikkaan liittyvistä projekteista, joissa koulutusorganisaatioiden oli tarkoitus rakentaa yritysyhteistyön avulla Pirkanmaan alueelle 3D-tulostustekniikoiden ...
 • Development of Maintenance Assisting Software Application for Mobile Work Machine 

  Saari, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Maintenance assisting software application has been helping in the maintenance of a mobile work machine, made for container handling, over a decade. Software application has been used to read alarm data and statistical ...
 • Micro-chp pientalon sähkön- ja lämmönlähteenä 

  Eloranta, Jarmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän kehitystyön tarkoitus oli puukaasulla toimivan, pientalo käyttöön soveltuvan, micro-chp-laitoksen laitteistovaihtoehtojen vertailu ja niistä edullisimman löytäminen. Tavoitteena oli esittää laitteistokokonaisuus, ...
 • Staattisen loistehokompensaattorin ohjausjärjestelmän askelvastetestien automatisointi RTDS-testiympäristössä 

  Salomaa, Ilkka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän tutkintotyön tarkoituksena on kehittää menetelmä, jolla voidaan automatisoida staattisen loistehokompensaattorin ohjausjärjestelmän testaamista. Työ on rajattu koskemaan askelvastetestien automatisointia. Staattinen ...
 • Akustinen emissio laakerissa 

  Hietanen, Hannu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kirjallisuudesta kerättyihin tietoihin perustuva selvitys laakereiden rikkoontumismekanismista ennakoivan kunnossapidon näkökulmasta. Suomenkielistä kirjallisuutta on vähän saatavilla. ...
 • wControl – modulaarinen kiinteistön ohjausjärjestelmä 

  Sinkkonen, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työ on toteutettu tarpeesta ja kiinnostuksesta kehittää uudenlainen kiinteistön ohjausjärjestelmä, joka mahdollisesti tullaan julkaisemaan avoimen lähdekoodin periaatteenmu-kaisesti. Työssä käsitellään lyhyesti myös joitain ...
 • Matkapuhelinoperaattoreiden VoLTE-asetusten hallintaprosessi Microsoft Lumia Windows 10 puhelimiin 

  Lahtinen, Marko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä kehittämistehtävässä määritettiin vaatimukset, toteutettiin ja käyttöönotettiin uusi prosessi sekä osa ohjelmistojärjestelmää, jolla matkapuhelinoperaattoreiden VoLTE-asetukset kustomoidaan Microsoft Lumia Windows ...
 • Automaatiojärjestelmän tuotannon skaalautuvuuden parantaminen läpimenoaikaa lyhentämällä 

  Lahti, Maiju (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työssä käsitellään tuotteistetun automaatiojärjestelmän tuotannon skaalautuvuuden parantamista läpimenoaikaa lyhentämällä. Työ on rajattu käsittelemään järjestelmän kolmea volyymiltaan suurinta kokoluokkaa. Tarkastelu ...

Näytä lisää