Uusimmat viitteet

 • Koneautomaation elektroniikan opetuksen tukimateriaalin kehittäminen 

  Jurmu, Jouni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli koota tukimateriaali koneautomaation suuntautumispolun elektroniikan ja mikro-ohjaintekniikan opetukseen siten, että elektroniikan opetus antaa tarvittavat valmiudet mekatroniikan kursseille. ...
 • PLC Virtualization and Software Defined Architectures in Industrial Control Systems 

  Peltonen, Mikael (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Today’s automation systems are going through a transition called Industry 4.0, referring to the Fourth Industrial Revolution. New concepts, such as cyber-physical systems, mi-croservices and Smart Factory are introduced. ...
 • Kuparikiekon sorvaus- ja lujituslaitteen PLC-ohjelmointi ja käyttöliittymä 

  Tuomisoja, Tero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin PLC-ohjelma ja käyttöliittymä kuparisen hitsauskiekon sorvaus- ja lujituslaitteeseen. Kyseessä on Metecno Oy:n suunnittelema ja valmistama erikoiskone, joka on räätälöity asiakkaan tarpeiden ...
 • Virtaustehokkuuden parantaminen hitsaamossa 

  Villgrén, Anniina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli virtaustehokkuuden parantaminen Bronto Skylift Oy Ab:n Porin hitsaamossa. Hitsaamossa valmistetaan nostolava-alustaisille henkilönostimille varsistoja ja kotelorunkoja. Virtauksen parantaminen ...
 • Ohutlevykappaleiden hiontatyön robotisointi 

  Vienonen, Santeri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö on tehty Elektrorakenne Oy -nimiselle konepajateollisuuden yritykselle. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten yritys voisi robotisoida hitsattujen ohutlevy kappaleiden hiontatyöt. Haasteena olivat ...
 • LoRa IoT -radion soveltuvuus käytettyjen työkoneiden tiedonsiirtoon 

  Hasu, Lassi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia LoRa-radiotekniikan soveltuvuutta lastinkäsittelylaitteiden tuottaman datan tiedonsiirtoon. LoRa on teollisen internetin sovelluksia varten kehitetty pitkän kantaman radiotekniikka. ...
 • RFID : oppimisympäristö 

  Hyppönen, Kirsti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tilattiin Tampereen ammattikorkeakoulun koneautomaatiolaboratorioon oppimisympäristöksi tuleville opiskelijoille. Tarkoituksena oli luoda oppimisympäristö, jossa voi tutustua RFID-laitteistoon ja todentaa ...
 • Hammaspyörien valmistussolun suunnittelu 

  Koivumaa, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää parhaat menetelmät Ø100-Ø400- kokoisten hammaspyörien valmistamiselle Katsa Oy:n tarpeisiin. Opinnäytetyössä on perehdytty sekä perinteisiin että uuden teknologian tuomiin menetelmiin. ...
 • Suunnitteluohjelmiston käytön tehostaminen 

  Kulmala, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehostaa suunnittelutoimintaa ja suunnitteluohjelmiston monipuolista käyttöä DecoWorks Oy:ssä. Opinnäytetyö käsitteli lyhyesti suunnitteluohjelmiston ominaisuuksia ja työkaluja. ...
 • Työstökoneen geometrian kompensointi postprosessorilla 

  Kähäri, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tehtävänä on selvittää työstökoneen geometrian korjausta postprosessorilla. Tampereen teknillisen yliopiston George Fischer -merkkistä sorvia käytettiin työssäni testikoneena. Sorvista on rakennettu ...
 • Osto-osien saavutusprosessin kehittämien 

  Suutala, Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ylistaron Terästakomo on konepaja Etelä-Pohjanmaalla, jonka päätuotteena ovat polttopuukoneet ja niiden lisävarusteet. Yrityksellä oli toiveena tehostaa osavalmistukseen ostettavien osien ostoprosessia. Lisäksi ostettujen ...
 • Vastaanottotarkastuksen työnohjauksen kehittäminen 

  Juujärvi, Jami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Pirkanmaalla toimivan metallialan yrityksen vastaanottotarkastuksen työnohjausta ja parantaa työn vaatimia edellytyksiä toimivalle tarkastukselle. Työssä perehdyttiin nykytilan ...
 • NX-CAD implementation and piloting 

  Altés Àngel, Francesc (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The necessity of this project came when TAMK got a license for NX-Siemens software. As all the software, it requires some time and patience at beginning to get familiarize with the first basic tools. In order to make this ...
 • 2D-Piirustusten pohjalta tehtävän mallintamisprosessin nopeuttaminen ja tutkiminen 

  Petäjistö, Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maailmassa on vielä erittäin paljon paperisessa tai digitaalisessa 2D-muodossa olevia työpiirustuksia, joista halutaan lähes poikkeuksetta siirtyä 3D-muotoon. Perinteistä mallintamista piirustusten pohjalta on tehty pitkään, ...
 • Koordinaattimittauspalvelun tarvekartoitus 

  Kujanpää, Akseli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pirkanmaalaisten teknologiateollisuuden yritysten tarvetta koordinaattimittauspalvelulle, sekä saada mittaustoiminnan kehittämiseen liittyvää tietoa. Selvitys toteutettiin 40 ...

Näytä lisää