Uusimmat viitteet

 • Lämpötilatietojen keruu etänä 

  Backman, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin mahdollisuutta kerätä lämpötilatietoja pilvipalveluun etänä logiikan avulla. Työn tilaajana oli Uponor Suomi Oy. Tavoitteena työssä oli saada tieto siitä, onko lämpötilatietojen saaminen ...
 • Hydrauliprässin modernisointi 

  Alatalo, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa CSI Composites Oy:lle komposiitin puristusprässi. Työ suunniteltiin ja valmistettiin Metecno Oy:n tiloissa. Vastaavia valmiita tuotteita ei juurikaan maailmalta löydy, ja CSI:n ...
 • Uusien asentajien koulutus John Deerellä : koulutusmalli 

  Ollila, Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa selkeä koulutusmalli John Deere Forestrylle uusien asentajien koulutukseen ja perehdytykseen. Tarkoituksena oli selvittää John Deeren omista teoriakoulutusmateriaaleista sopivat kurssit ...
 • Hydraulisäätöisen venttiilikoneiston esisäätötyökalu ja -ohje 

  Laaksonen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018댊)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin dieselmoottoreita valmistavalle AGCO Power Oy:lle ja sen aiheena oli osassa moottoreita käytössä olevien hydraulisesti säätyvien venttiilinnostimien korjausohjeen parannus. Lisäksi tavoitteena oli ...
 • Painelaitedirektiivin 2014/68/EU mukaisen luovutusaineiston laatiminen 

  Noppari, Miika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä dokumentteja tarvitaan luomaan painelaitedirektiivin (PED) 2014/68/EU mukainen urakan luovutusmateriaali. Tässä opinnäytetyössä on käytetty esimerkkeinä useamman eri ...
 • Fotogrammetrian hyödyntäminen miehittämättömillä ilma-aluksilla 

  Herrala, Valtteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää fotogrammetrian hyödyntämistä miehittämättömillä ilma-aluksilla. Työssä keskityttiin kustannustehokkaiden multikoptereiden hyödyntämiseen. Opinnäytetyön aihe muodostui tarpeesta ...
 • Komposiittiosan koneistettu paksuus ja pinnankarheus 

  Turja, Pyry (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoitus oli tutkia hiilikuitukomposiitista valmistetun testiosan koneistusominaisuuksia, koneistettua paksuutta ja pinnankarheutta sekä aihetta käsittelevän tutkimustiedon että testiosan koneistamisen avulla. Paksuutta ...
 • Viimeistelyprosessin työsisältöjen kartoitus ja prosessin kehittäminen 

  Kuusisto, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää poralaitteiden viimeistelyprosessia. Tavoitteena oli kehittää laitetyypeittäin standardityöjärjestyslistat, joiden perusteella saadaan asetettua tuotannonohjausjärjestelmään ...
 • Deployment of unmanned aircraft systems as part of precision agriculture in Finland 

  Carlier, Niels; Desloovere, Matthias (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis is written as part of a project to modify an unmanned aerial vehicle (UAV) for agricultural purposes in Finland. On demand of a farmer with a big plot of land, we’re searching for a solution to make pest control ...
 • Visuaalinen tuotannonohjaus lentokonemoottorihuoltoyrityksessä 

  Aho, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää GA Telesis Engine Services Oy:n järjestelyn toimintaa. Järjestely lajittelee moottorien osat järkeviin kokonaisuuksiin kasausta varten ja pitää huolen moduulien oikeasta ...
 • Tilastollisten menetelmien hyödyntäminen kalibraattoreiden laadunvalvonnassa 

  Salminen, Jarkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko Beamex Oy Ab:n kalibraattoreiden valmistukseen liittyvissä prosesseissa mahdollista ottaa tilastollinen prosessinhallinta työkaluksi jatkuvaan käyttöön. Tilastollisista ...
 • Karkaistun metallin merkitseminen tasavirtasähköllä 

  Ojala, Valtteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella laite, jolla voidaan merkitä sähköllä karkaistusta metallista valmistettu kappale. Karkaistun metallin merkintä on haastavaa, kun halutaan tehdä jälki, joka kestää kulutusta, ...
 • FPC-käyttöönottojen parantaminen 

  Hakanen, Erik (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Fastemsilla ei tällä hetkellä päästä FPC-järjestelmille asetettuun tavoiteasennus- ja käyttöönottoaikaan. FPC eli joustava palettikontti on Fastemsin toimittama joustava valmis-tusjärjestelmä. Pitkittyneistä käyttöönotoista ...
 • Linjakokoonpanon suunnittelu 

  Eskola, Sami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella yrityksessä oleva hissikokoonpano linjakokoonpanoksi uusiin tiloihin. Tuotteen kysyntä on lisääntynyt viime vuosina ja nykyinen paikkakokoonpano ratkaisu ei pystynyt ...
 • Kosteuden huomioiminen kattilan polttoaineen syötön säädössä 

  Hainari, Vili (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kosteus vaikuttaa merkittävästi polttoaineesta saatavaan teholliseen lämpöarvoon. Kiinteän polttoaineen kattiloissa lämpöarvon muuttuminen aiheuttaa ongelmia polttoprosessin hallinnassa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ...

Näytä lisää