Uusimmat viitteet

 • Hawk-huoltoperävaunun muuttaminen Learjet-huoltoperävaunuksi 

  Pättiniemi, Ville-Petteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena on muuttaa Hawk-huoltoperävaunu Learjet-huoltoperävaunuksi. Hawk-huoltoperävaunu on suunniteltu käyttöhuoltoa ja pieniä vikakorjauksia varten. Työ pitää sisällään työkalut, täyttölaitteet, käyttönesteet ...
 • Learjet-koneen LTJ-laiterakenteen kehittäminen 

  Niemelä, Juho (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ilmavoimien Learjet-kalustolle päätettiin tehdä laajamittaiset modifikaatiot 12-vuotishuollon yhteydessä vastaamaan nykypäivän vaatimuksia lennettäessä Euroopan erittäin ruuhkaisessa ilmatilassa. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Yrityksen lean-toiminnan kehittäminen 

  Viljanen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli ylöjärveläinen alihankintakoneistamo Milltamo Oy. Työn tarkoituksena oli parantaa yrityksen lean-kulttuuria. Sopivimmaksi toimenpiteeksi yritys oli katsonut 5S-toimenpiteiden suunnittelun ...
 • Kaapelointi- ja asennusohje : Tunstall Oy 

  Toikkanen, Tuomo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyneen kaapelointi- ja asennusohjeen tavoitteena on toimia Tunstall Oy:n alihankkijoiden apuna hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmien kaapelointiin ja laiteasennuksiin liittyen. ...
 • Paperikoneen rullaimen ja soft-kalanterin RCM-analyysi 

  Pekkarinen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää paperikoneen osa-alueen kriittiset laitteet ja päivittää huolto-ohjeet. Opinnäytetyö suoritettiin UPM:n Jämsänkosken tehtaalle. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia, millaista lisäarvoa ...
 • Standardi SFS-EN 1090-2 asennustyössä 

  Solja, Pasi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella kantavien teräsrakenteiden asennukseen liittyvää standardia SFS-EN 1090 asennustyön näkökulmasta. Opinnäytetyö toimii kokonaisuudessaan toimeksiantajalle Mountplan Oy:lle ...
 • Sahojen ja robottien ennakkohuollon kehittäminen : Ennakkohuolto-ohjeiden suunnittelu ja toteutus Ovako Metals Oy Ab:lle 

  Vehviläinen, Miikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli parantaa CNC-ohjattujen sahojen sekä robottien ennakkohuoltoa ja valmistaa räätälöidyt ohjeet jokaiselle ennakkohuollon piirissä olevalle laitteelle. Ovako Metals Oy Ab:llä oli ...
 • Metallitulostimen oheislaitteiston määrittely 

  Surma-aho, Santeri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Materiaalia lisäävä valmistus on ollut käytössä Suomessa 1980-luvulta lähtien. 2000-luvulla erityisesti kuluttajahintaluokan laitteistot ovat yleistyneet valmistustekniikan kriittisimpien patenttien vanhennuttua. ...
 • Development of a container transportable baghouse filter 

  Hakanen, Veli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this study, as commissioned by the Environmental Systems department of Valmet Technologies, was to create a concept of utilizing freight containers for transportation of baghouse filter subassemblies. The ...
 • Paineilmakompressorien voiteluaineet 

  Tavinen, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa yleinen kuva yleisimmin käytössä olevista paineilmakompressoreista, sekä niiden voiteluaineista ja ominaisuuksista. Kohteena työlle oli Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd, joka on Pirkkalassa ...
 • Henkilöbrändäys ja social selling B2B-myynnissä 

  Ylönen, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin osana Tampereen ammattikorkeakoulun B2B-myynnin tutkimusryhmää. Digitalisaatio on muuttanut maailmaamme, kulttuuriamme, tapojamme toimia sekä tapoja miten viestimme toisten ihmisten kanssa. ...
 • Palloventtiilien jousivoimat 

  Oja, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten saadaan palloventtiilit pysymään tiiviinä mahdollisimman pienten jousivoimien avulla. Opinnäytetyön tilaajana toimi Vexve Oy, joka on maailman johtava venttiiliratkaisujen ...
 • Laadunhallintajärjestelmän kehitys ja ylläpito kohdeyritykselle 

  Kuusansalo, Lassi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on päivittää kohdeyritykselle ISO 9001:2008 -standardiin pohjautuva laadunhallintajärjestelmä ajan tasalle ja saada siihen perustuvaa laatusertifikaattia jatkettua vuodella. Inspecta Oy ...
 • Kokoonpanosolun nykytilan kartoitus ja kehittäminen 

  Ashorn, Henrik (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö syntyi kohdeyritys Framery Oy:n tarpeista kehittää tuotantolinjojensa sisäistä toimintaa. Yrityksen sisäisen pohdinnan jälkeen työn aiheeksi valikoitui heidän mukaansa eniten kehitystä vaativa kokoonpanosolu. ...
 • Hiekansekoituksen automatisointi 

  Viljamaa, Vesa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä kehitettiin hiekan ja kemikaalin sekoitukseen liittyvää työvaihetta koneiden avulla. Tulostushiekan ja kovetekemikaalin sekoitus oli aikaa vievä ja henkilöstökustannuksia aiheuttava työvaihe Hetitec Oy:llä. Työvaiheen ...

Näytä lisää