Uusimmat viitteet

 • Painelaitedirektiivin 2014/68/EU mukaisen luovutusaineiston laatiminen 

  Noppari, Miika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä dokumentteja tarvitaan luomaan painelaitedirektiivin (PED) 2014/68/EU mukainen urakan luovutusmateriaali. Tässä opinnäytetyössä on käytetty esimerkkeinä useamman eri ...
 • Fotogrammetrian hyödyntäminen miehittämättömillä ilma-aluksilla 

  Herrala, Valtteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää fotogrammetrian hyödyntämistä miehittämättömillä ilma-aluksilla. Työssä keskityttiin kustannustehokkaiden multikoptereiden hyödyntämiseen. Opinnäytetyön aihe muodostui tarpeesta ...
 • Komposiittiosan koneistettu paksuus ja pinnankarheus 

  Turja, Pyry (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoitus oli tutkia hiilikuitukomposiitista valmistetun testiosan koneistusominaisuuksia, koneistettua paksuutta ja pinnankarheutta sekä aihetta käsittelevän tutkimustiedon että testiosan koneistamisen avulla. Paksuutta ...
 • Viimeistelyprosessin työsisältöjen kartoitus ja prosessin kehittäminen 

  Kuusisto, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää poralaitteiden viimeistelyprosessia. Tavoitteena oli kehittää laitetyypeittäin standardityöjärjestyslistat, joiden perusteella saadaan asetettua tuotannonohjausjärjestelmään ...
 • Deployment of unmanned aircraft systems as part of precision agriculture in Finland 

  Carlier, Niels; Desloovere, Matthias (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis is written as part of a project to modify an unmanned aerial vehicle (UAV) for agricultural purposes in Finland. On demand of a farmer with a big plot of land, we’re searching for a solution to make pest control ...
 • Visuaalinen tuotannonohjaus lentokonemoottorihuoltoyrityksessä 

  Aho, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää GA Telesis Engine Services Oy:n järjestelyn toimintaa. Järjestely lajittelee moottorien osat järkeviin kokonaisuuksiin kasausta varten ja pitää huolen moduulien oikeasta ...
 • Tilastollisten menetelmien hyödyntäminen kalibraattoreiden laadunvalvonnassa 

  Salminen, Jarkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko Beamex Oy Ab:n kalibraattoreiden valmistukseen liittyvissä prosesseissa mahdollista ottaa tilastollinen prosessinhallinta työkaluksi jatkuvaan käyttöön. Tilastollisista ...
 • Karkaistun metallin merkitseminen tasavirtasähköllä 

  Ojala, Valtteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella laite, jolla voidaan merkitä sähköllä karkaistusta metallista valmistettu kappale. Karkaistun metallin merkintä on haastavaa, kun halutaan tehdä jälki, joka kestää kulutusta, ...
 • FPC-käyttöönottojen parantaminen 

  Hakanen, Erik (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Fastemsilla ei tällä hetkellä päästä FPC-järjestelmille asetettuun tavoiteasennus- ja käyttöönottoaikaan. FPC eli joustava palettikontti on Fastemsin toimittama joustava valmis-tusjärjestelmä. Pitkittyneistä käyttöönotoista ...
 • Linjakokoonpanon suunnittelu 

  Eskola, Sami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella yrityksessä oleva hissikokoonpano linjakokoonpanoksi uusiin tiloihin. Tuotteen kysyntä on lisääntynyt viime vuosina ja nykyinen paikkakokoonpano ratkaisu ei pystynyt ...
 • Kosteuden huomioiminen kattilan polttoaineen syötön säädössä 

  Hainari, Vili (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kosteus vaikuttaa merkittävästi polttoaineesta saatavaan teholliseen lämpöarvoon. Kiinteän polttoaineen kattiloissa lämpöarvon muuttuminen aiheuttaa ongelmia polttoprosessin hallinnassa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Hienokuormitusjärjestelmän määrittäminen 

  Uljas, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin osana uuden tuotannonsuunnitteluohjelmiston hankintaan liittyvää projektia. Työ tehtiin Tasowheel Gears Oy:lle, vaikkakin ohjelmisto tulee käyttöön koko Tasowheel-konserniin. Ohjelmiston käyttö pilotoidaan ...
 • Koneistuksen asetustyön kehitys 

  Paavola, Matias (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Purso Oy:n konepajan koneistussoluun tehtyä koneistuksen asetustyön kehittämistä. Ongelmana oli, että asetuksen tavoiteaikaa ei saavutettu. Työn tavoitteena oli löytää keinot tavoiteajan saavuttamiseksi. ...
 • Rapid prototyping in mechanical engineering 

  Sánchez Monferrer, Ferran (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Until the invention of rapid prototyping, physical mechanical prototypes were machined, making the process expensive and slow. Rapid prototyping allows us to build functional prototypes directly from CAD program. Due to ...
 • Lietekuljetusprosessin digitalisointi 

  Skofelt, Valtteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli alkaa kehittämää Latemar Oy:n lietekuljetusprosessia kohti digitalisaatiota, löytää motivaatiotekijöitä ja rohkaista yritystä toimintansa kehittämiseen. Työn toimeksiantajana oli Latemar Oy. ...

Näytä lisää