Uusimmat viitteet

 • Henkilöbrändäys ja social selling B2B-myynnissä 

  Ylönen, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin osana Tampereen ammattikorkeakoulun B2B-myynnin tutkimusryhmää. Digitalisaatio on muuttanut maailmaamme, kulttuuriamme, tapojamme toimia sekä tapoja miten viestimme toisten ihmisten kanssa. ...
 • Palloventtiilien jousivoimat 

  Oja, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten saadaan palloventtiilit pysymään tiiviinä mahdollisimman pienten jousivoimien avulla. Opinnäytetyön tilaajana toimi Vexve Oy, joka on maailman johtava venttiiliratkaisujen ...
 • Laadunhallintajärjestelmän kehitys ja ylläpito kohdeyritykselle 

  Kuusansalo, Lassi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on päivittää kohdeyritykselle ISO 9001:2008 -standardiin pohjautuva laadunhallintajärjestelmä ajan tasalle ja saada siihen perustuvaa laatusertifikaattia jatkettua vuodella. Inspecta Oy ...
 • Kokoonpanosolun nykytilan kartoitus ja kehittäminen 

  Ashorn, Henrik (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö syntyi kohdeyritys Framery Oy:n tarpeista kehittää tuotantolinjojensa sisäistä toimintaa. Yrityksen sisäisen pohdinnan jälkeen työn aiheeksi valikoitui heidän mukaansa eniten kehitystä vaativa kokoonpanosolu. ...
 • Hiekansekoituksen automatisointi 

  Viljamaa, Vesa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä kehitettiin hiekan ja kemikaalin sekoitukseen liittyvää työvaihetta koneiden avulla. Tulostushiekan ja kovetekemikaalin sekoitus oli aikaa vievä ja henkilöstökustannuksia aiheuttava työvaihe Hetitec Oy:llä. Työvaiheen ...
 • Selvitys laadunmittausaseman perustamisesta 

  Kohtamäki, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teollisuudessa on aina pyritty mittaamaan toiminnan ja tuotteiden laatua. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitys laadunmittausaseman perustamisesta, jonka avulla voidaan mitata kappaleiden geometriaa ja määrittää ...
 • Elintarvikekelpoisuus kumiteollisuudessa 

  Korppila, Ville-Valtteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin elintarvikeletkuille asetettuihin vaatimuksiin ja niiden saavuttamiseen. Työ tehtiin Teknikum Oy:lle. Työn tarve tuli yritykseltä, jonka tavoitteena oli kasvattaa elintarvikeletkujen ...
 • Sulzer-höyrykoneen näytösluontoisen käyttämisen tekniset edellytykset 

  Viita, Roope (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten vuosikymmeniä seissyt, museoitu Sulzer-höyrykone voitaisiin käynnistää ja käyttää sitä aika ajoin näytösluontoisesti. Finlayson & Co:n Tampereen-tehtaan entinen ...
 • NH90-kaluston maksimilentomassan kasvattamisen ja laivalle laskeutumisen vaikutukset ylläpitoon ja kustannuksiin 

  Orslahti, Anna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa sovellettua tutkimustietoa Puolustusvoimille NH90-helikopterikaluston maksimilentomassan kasvattamisen ja laivalle laskeutumisen vaikutuksista. Tarkoituksena oli selvittää helikopterin ...
 • Raskaan maastoajoneuvon etäohjausjärjestelmän projektihallinta ja vaatimusmäärittely 

  Paju, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut kirjoittaa yleispätevä kuvaus etäohjausjärjestelmän projektinhallinnasta ja vaatimusmäärittelystä raskaaseen maastoajoneuvoon. Työ tehtiin kohdeyrityksen tuotekehityshanketta ...
 • Uuden layoutin suunnittelu kokoonpanotehtaaseen 

  Jaakkola, Aapo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli suunnitella Framery Oy:n nykyisiin tiloihin uusi layout, jolla tuotannon kapasiteettiä saadaan kasvatettua ja materiaalinhallintaa helpotettua ja varmistettua. Framery Oy suunnittelee ja valmistaa ...
 • Luokan 1 kemikaaliputkiston rakentaminen vaatimusten mukaisesti 

  Heinonkoski, Santeri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohjekirja luokan 1 kemikaaliputkiston rakentamiselle vaatimusten mukaisesti. Työ tehtiin olemassa olevaan yritykseen alihankintana edustamani yrityksen puolesta. Kumpaakaan yritystä ei ...
 • Epäkeskoruuvipumppujen käytettävyyden optimointi 

  Kääriäinen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty UPM Kymille. Työn aiheena ovat Kymin paperitehtaalla sijaitsevat käytettävyydeltään kriittisimmät epäkeskoruuvipumput ja niiden käytön optimointi. Epäkeskoruuvipumput ovat aiheuttaneet Kymin ...
 • Skannerin työajan mittaus ja tuotannon tehostaminen 

  Loikkanen, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valmet Automation valmistaa paperikoneisiin skannereita, joilla mitataan paperin ominaisuuksia sen valmistusprosessin aikana. Skannereita on yleisesti käytössä ympäri maailman. Vuonna 2015 tuotiin markkinoille mittaraamien ...
 • Suunnitelma tuotannonohjausjärjestelmästä 

  Piili, Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön kohteena oli luoda suunnitelma tuotannonohjausjärjestelmästä Voimalaite Service Oy:lle. Työn tavoitteena oli suunnitella kevyt ja helposti käyttöönotettava järjestelmä, joka selkeyttää kohdeyrityksen tuotannon- ...

Näytä lisää