Uusimmat viitteet

 • Koneistuskiinnittimien kehittäminen 

  Valtee, Juhani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä keskitytään kartiojauhimien koneistuksessa käytettävien koneistuskiinnittimien suunnitteluun ja suunnittelun eri vaiheisiin. Opinnäytetyö tehtiin Valmetin Valkeakosken yksikölle. Ajatus opinnäytetyöstä ...
 • Kestävä kehitys ja materiaalien uusiokäyttö 3D-tulostuksessa 

  Karkkulainen, Anssi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty osana 3D Boosti -hanketta, jossa tavoitteena on organisoida alueallisesti alan tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoiminta tehokkaaseen yhteistyöhön siten, että 3D-tekniikan laajempi ...
 • Koneistustyön vakiointi konepajalla : Luvata Pori Oy 

  Raunela, Marjut (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö oli osa Luvatan konepajalla ollutta LPS-projektia, jonka pääasiallisena tarkoituksena oli varastotasojen pienentäminen toimitusvarmuutta ja -kykyä vaarantamatta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli vakioida ...
 • Palkitseminen konepajassa 

  Kananen, Jouni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Palkitseminen on tullut ajankohtaiseksi Lehtosen organisaatiossa nopean kasvun myötä. Ongelmana on ollut se, kuinka henkilöstöä hallitaan ja motivoidaan sen kasvaessa. Organisaation pitää kovasta kasvusta huolimatta päästä ...
 • Informaatiovirtaus moottorihuoltoprosessissa 

  Pajunen, Alisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö informaatiovirtauksesta tehtiin moottoreita huoltavan yrityksen huoltoprosessista. Yrityksen huoltoprosessissa koettujen informaation kulun ongelmien sekä yritykseen tulossa olevan suuren organisaatiomuutoksen ...
 • Eurokoodi 3:n soveltuvuus paineastian mitoitukseen 

  Uimonen, Sampo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Valmet on kiinnostunut kehittämään altatuettujen voimakattiloidensa mitoitusmenetelmää stabiiliuden osalta. Menetelmää voidaan kehittää, koska stabiiliuden mitoitukseen ei ole määrätty menetelmää painelaitestandardeissa. ...
 • Improvement of Corrosion Control Program of an Airliner 

  Penttinen, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to improve the methods of reporting and information management in the corrosion control program of an airliner. The methods used to collect data and apply the information for analysis did not ...
 • Monikerroslaminaattien kosteusmittaus 

  Hakala, Antero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Walki Oy:n kanssa, ja sen on tarkoitus antaa yritykselle lisää tietoa monikerroslaminaattien kosteusmittauksista ja niissä esiintyvistä ongelmista. Walki Oy:n Valkeakosken tehtaalla ...
 • Taljapukin markkinoille saattaminen 

  Sotavalta, Saila (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarve syntyi kohdeyrityksessä, kun tunkkaus- ja haalaustehtäviin tarvittiin entistä monipuolisempaa nostopukkia, joka mahdollistaa haastavammatkin työkohteet ja -olosuhteet. Työssä tutustuttiin CE-merkinnän ...
 • Materiaalin vierimisongelman vähentäminen hihnakuljettimissa : Nousukulmaltaan säädettävän kuljettimen suunnittelu 

  Ahlgrén, Timo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin hihnakuljettimissa esiintyvään ongelmaan, jossa kuljetettava materiaali vierii alaspäin hihnalla. Opinnäytetyö tehtiin Metso Minerals Oy:lle, ja työn tavoitteena oli selvittää ongelman syyt ja ...
 • Moottoripyörähuollon tilojen suunnittelu 

  Lehtonen, Lasse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä on käsitelty TK-Biketeam Oy:n Tampereen pisteen uusien huoltotilojen suunnittelua. Työn tavoitteena oli suunnitella huoltotilat valmiiksi muuton nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Muuton ajankohta on ...
 • Suunnittelu 3D-tulostimelle NX CAD -ohjelmistolla 

  Peltonen, Niklas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  3D-tulostus on jatkuvasti yleistyvä valmistusmenetelmä, jota käytetään useilla eri teollisuuden aloilla. Valmistusmenetelmänä 3D-tulostus poikkeaa merkittävästi perinteisistä materiaalia poistavista menetelmistä, sillä se ...
 • Kiinteistöautomaation käyttöliittymän ja ohjauksen kehittäminen 

  Hautaniemi, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin tilaajayrityksen toimeksiantamaan kehitysprojektiin, jossa päivitettiin liikekiinteistön taloautomaation ohjaus ja käyttöliittymä vastaamaan nykyajan asettamia vaatimuksia. Työ oli osa laajempaa ...
 • Suunnittelu 3D-tulostimelle Solidworks CAD-ohjelmalla 

  Sotka, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on osa Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämää tutkimuskokonaisuutta, jossa kolmella opinnäytetyöllä vertaillaan suunnitteluohjelmien sopivuutta 3D-tulostamiselle. Tässä työssä käytetty ohjelma on Solidworks. ...
 • Satakunnan lennoston lentoteknisen varaston uudelleenorganisointi : Lean-työkaluja soveltaen 

  Nieminen, Otto (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä esitetään laaja kehittämissuunnitelma ja joitakin pohjapiirrosvaihtoehtoja Satakunnan lennoston lentoteknisen varaston uudistamista varten. Satakunnan lennoston lentoteknisen varaston organisointi ja ...

Näytä lisää