Uusimmat viitteet

 • Left over : representation of democracy in the art field 

  Nerg, Henna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The written part of my graduation project concerns equality and autonomy in a constantly changing Institution of Art. How the current political atmosphere and its byproducts have been affecting or are going to affect the ...
 • Tirkistys tuntemattomaan : mysteerin rakentuminen optisissa laitteissa 

  Saari, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kirjallisessa opinnäytetyössäni pohdin mysteerin rakentumista camera obscuran ja taikalyhdyn tapaisissa teknologioissa ja nykytaiteessa. Käytän taiteellisessa opinnäytetyössäni käyttämästäni tekniikasta käsitettä ...
 • Miten möhkäle inhimillistetään nykykuvanveistossa 

  Fleming, Ida (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni kirjallisessa osassa tutkin tekijän fyysisyyttä ja primitiivisen taiteen merkitystä veistoksen inhimillistämisessä. Taidehistoriallisen tarkastelun ohella käytän aineistonani tunnettua suomalaista kuvanveistäjää ...
 • Maalauksen laajentuneet käytänteet 

  Nurminen, Emma (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkielmassani tarkastelen maalaustaiteen laajentuneita käytänteitä, niiden muotoa ja materiaalisuutta nykypäivänä. Tutkin kuinka materiaali lokeroi maalaustaiteen ja miten se näyttäytyy nykypäivän taidekentällä. Korostan ...
 • Animaatio nykytaiteessa 

  Vilén, Riina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli animaatiota nykytaiteessa. Opinnäytetyössä tutkittiin, milloin animaatio on nykytaidetta ja milloin ei. Lisäksi tarkasteltiin, miten animaatio sijoittuu nykytaiteen kentälle. Opinnäytetyössä ...
 • Nykytaiteen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta : ja taiteen yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista 

  Keva, Arsi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkielmassani selvitän nykytaiteen roolia yhteiskunnassa. Olen rajannut tarkasteltaviksi käsittelyalueiksi nykytaiteen roolin keskustelun avaajana ja aktivoijana ja yleisen hyvinvoinnin lisääjänä. Tarkastelen myös taiteen ...
 • Omakuva yksinäisyyden symbolina 

  Lehikoinen, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lopputyöni kirjallisessa osassa pohdin yksinäisyyden roolia taiteellisessa työssä sekä tutkin omakuvaa yksinäisyyden kuvaajana. Tekstissäni tarkastelen yksinäisyyden rajaavia ominaisuuksia sekä sen mahdollisuuksia taiteellisen ...
 • Häpeä nykytaiteessa 

  Mäkipää, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Häpeä on läsnä yksilöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla – se on samanaikaisesti yksityistä ja julkista. Häpeän vaikutus sosiaalisissa rakenteissa ja sen historia identiteettikysymyksissä tekevät siitä ajankohtaisen ...
 • Kultainen kosketus - The Golden Touch : kuvan tarinallisuudesta 

  Allonen, Miska (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä on kirjallinen opinnäytetyö, joka tutkii kuvataiteen koulutusohjelman opinnäytetyön taiteellista osuutta ja siihen liittyviä tieteellisiä teorioita. Opinnäytetyön taiteellinen osa Kultainen kosketus – The Golden Touch ...
 • Ihannetta etsimässä : ihmisyyden kuvia taiteessa 

  Reenkola, Peppi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, millainen kuva ihanneihmisestä rakentuu taiteen kautta. Opinnäytetyössä sivutaan antiikin Kreikan ja Rooman aikakauden käsityksiä ihanneihmisyydestä sekä sitä, miten ...
 • Positiivisen kehonkuvan representaatioita nykytaiteessa 

  Lalja, Roosa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö keskittyy positiivisen kehonkuvan representaatioiden ja sen tuottamisen keinojen analysointiin. Opinnäytetyön kirjallinen osio käsittelee ruumiin kuvausta sekä positiivisen kehonkuvan tulkintoja nykytaiteessa. ...
 • Suomalaisuus nykytaiteessa : Perhe, menneisyys ja kuolema 

  Silvennoinen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön kirjallisen osion tutkimuskysymys on, kuinka suomalaisuutta rakennetaan nykytaiteen kentällä. Tutkielmassa analysoitiin kolme teosta Roland Barthesin semioottista kuvantulkintamallia käyttäen. Valitut ...
 • Pikaruoka nykytaiteessa 

  Mäkelä, Emilia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee pikaruokaa nykytaiteessa sekä suhteessa asetelmamaalauksen traditioon. Teos koostuu 29 öljyvärimaalauksesta, jotka pohjautuvat pizza-ja pikaruokaaiheiseen päiväkirjamaiseen dokumentaatioon. Maalaussarja ...
 • Tekniikoiden ja teosmuotojen valintaprosesseja kuvataiteen tekijöillä 

  Kuusa, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Teen tutkielmaa siitä, kuinka ja missä vaiheessa ja minkälaisin perustein erilaiset nykytaiteilijat valitsevat taiteen tekemisen tekniikkansa, ja kuinka se on vaikuttanut heidän uraansa tai taiteensa sisältöön. Moni ...
 • Tempera nykytaiteessa : Vanhan tekniikan uudet käyttömuodot 

  Laatu, Merituuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä on Tampereen Ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelman opinnäytetyö. Kirjallinen osa liittyy tiiviisti taiteelliseen osaan eli maalaussarjaan Pysähtyä ja Hengittää sekä teokseen Metsä nukkuu jotka olivat esillä ...

Näytä lisää