Uusimmat viitteet

 • Rakentamisen kosteudenhallinta ja Kuivaketju10-toimintamalli 

  Virtanen, Noora (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda selkeä kokonaiskuva uudisrakentamisen kosteudenhallinnasta ja sen haasteista. Aihetta lähestyttiin määrittämällä yleisimpiä uudiskohteen kosteusriskejä sekä esittämällä ratkaisuja ...
 • Teräsrunkoiset valokatot 

  Flink, Niko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Sitowise Oy:lle. Valokattoja on käytetty jo vuosia tuomassa valoa rakennuksiin. Näistä ei kuitenkaan ole saatavilla kirjallisuutta, jonka avulla suunnittelija pystyisi tutustumaan valokattojen ...
 • Pientalon käyttö- ja huolto-ohje 

  Santamäki, Atte (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa laatimaan käyttö- ja huolto-ohjeen pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tarkoitettuun uudisrakennukseen tai korjauskohteeseen, joka vaatii rakennuslupaa. Santamäki Yhtiöt Oy:llä oli ...
 • Ohje tilapäisten liikennejärjestelyperiaatekuvien käyttämiseen : Case Tampereen raitiotieallianssi 

  Uimonen, Jaakko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ohje tilapäisille liikennejärjestelyille, jossa ohjataan käyttämään Tampereen kaupungin tilapäisten liikennejärjestelyjen periaatekuvia. Tarve ohjeen laatimiselle nousi esiin Tampereen ...
 • Kosteusvauriot jälleenrakennuskauden pientalojen kellareissa 

  Savolainen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rintamamiestaloja on pidetty suomalaisen sisukkuuden sekä terveiden rakennusten esimerkkinä. Sotien jälkeinen materiaalipula toi omat haasteensa myös rakentamiseen, mutta talkootyöllä ja toinen toistaan auttamalla suomalaiset ...
 • GDPR-vaikutukset isännöintiyrityksessä 

  Mäkelä, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi tietosuoja-asetus (2016/679) GDPR (General Data Protection Regulation) tuo mukanaan monia muutoksia henkilötietoja käsitteleviin isännöintiyrityksiin. Tässä opinnäytetyössä käytiin ...
 • Ranta-Tampellan alueen asukasviihtyvyyden kartoittaminen 

  Savolainen, Ilari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Ranta-Tampellan alueen ensimmäisten asukkaiden asumisviihtyisyyden tekijöitä sekä Ranta-Tampellan aluerakentamisen vaikutusta asukkaiden asumisviihtyisyyteen. Näistä saatujen ...
 • Hukan tunnistaminen ja eliminointi raitiotietyömaalla 

  Leikas, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Raitiotieallianssille ja toimeksiantajana oli YIT Rakennus Oy, joka on yksi Raitiotieallianssin osapuolista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä aiheuttavat Tampereen raitiotietyömaalla ...
 • Kanavarakenteiden kunnostus : tukimuurien korjausvalu ja raudoitus, Lempäälän kanava 

  Leppänen, Jesse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Destia Oy:lle ja se käy läpi kanavan tukimuurirakenteiden korjaukseen liittyvät työvaiheet sekä menetelmät. Työn tavoitteena oli luoda läpileikkaus käytetyistä työmenetelmistä ja työvaiheista sekä ...
 • Infraprojektin laadunhallinta 

  Lesonen, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tuottaa projektinhallintaa helpottavaa digitaalista materiaalia Suomen Maastorakentajat Oy:n käytössä olevaan KymppiPro-mobiilisovellukseen, jotta sovelluksen kapasiteetti tulisi paremmin ...
 • Yleisimmät virheet betonirakenteiden vedeneristyksessä 

  Hakanpää, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää yleisimpiä virheitä betonirakenteiden vedeneristyksissä, näiden virheiden aiheuttajia ja keinoja virheiden ennaltaehkäisyyn. Työ pohjautui omakohtaisiin kokemuksiini ...
 • Betonointi talviolosuhteissa : Lämpötilojen ja lujuuksien vertailu betonivalun eri pisteissä 

  Naukkarinen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Talvirakentaminen ja kylmät olosuhteet antavat haasteen betonirakenteiden lujuuden riittävälle kehittymiselle, koska betonin kovettuminen on lämpösidonnainen reaktio. Opinnäytetyössä tutkittiin betonin lämpötilakäyttäytymistä ...
 • Paikkaustyöt päällysteiden paikkausurakassa : Kimppa 2017-2018 

  Sulin, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kiristyneen talouden ja tienpitoon ohjattavan rahamäärän vähenemisen myötä teiden päällysteet alkavat olla paikoitellen todella huonossa kunnossa. Päällystepaikkauksia joudutaan tekemään entistä enemmän etenkin alemmilla ...
 • Määrärivien osittelu : kustannusarvion määrärivien jako tuotannon lohkoihin 

  Tiainen, Okko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää kustannuslaskennasta saatujen määrärivien jakamista valmiiksi tuotannon mukaisiin lohkoihin, tämä hyödyttäisi tuotannonsuunnittelua tehokkaasti ja ehkäisisi päällekkäisen työn tekemistä. ...
 • Lämpökamerakuvaus kauko-ohjattuja ilma-aluksia hyödyntäen rakennusten kuntotutkimuksissa 

  Laine, Valtteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Inspecta Oy:n tilauksesta. Työn taustalla on yritykseen vuonna 2017 hankittu kauko-ohjattu ilma-alus, jonka hyödyntämismahdollisuuksia rakennusten kuntotutkimuksissa haluttiin selvittää. ...

Näytä lisää