Uusimmat viitteet

 • Lähtötietomalli tiesuunnitteluhankkeessa 

  Suoranta, Tero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tietomallinnuksen kehitys tuo muutoksia infra-alan suunnitteluun ja vanhoja toimintatapoja on syytä muokata vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden vaatimuksia. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Ramboll Finland Oy:n ...
 • Projektinjohto-ohjeistus Tampereen Tilapalvelut Oy:n pieniin hankkeisiin 

  Laaksonen, Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, joka vaihtui 1.1.2018 alkaen Tampereen Tilapalvelut Oy:ksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kiinteistönpidon projektitiimille projektinjohto-ohjeistus, ...
 • PTS-ohjelman laadinta sekä PTS-ehdotuksen saaneiden kiinteistöjen vertailu 

  Jaatinen, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa erään taloyhtiön PTS-ohjelma alusta loppuun. Opinnäytetyö on tehty MP-yhtymälle. Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli perehdyttää opinnäytetyön tekijä PTS:ien tekoon. Tässä ...
 • Laadukkaan asiakaskokemuksen tuottaminen rakennustarvikeliikkeessä 

  Khalifa, Rami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Byggmaxin henkilökuntaa selviytymään paremmin myyntiprosessin eri vaiheista sekä tuottamaan laadukkaita asiakaskokemuksia. Byggmaxin asiakkaista suurin osa koostuu kotinikkareista, ...
 • Watermaster-monitoimiruoppaajan kapasiteetti 

  Eskelinen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Aquamec Oy suunnittelee ja valmistuttaa Watermaster-monitoimiruoppaajia Suomessa. Yritys myy ja markkinoi tuotetta ympäri maailmaa. Tuotekehityksen ja markkinoinnin sekä asiakaspalvelun kannalta on tärkeää ymmärtää, mihin ...
 • Maarakennusyrityksen työ- ja laatusuunnitelmat 

  Niemi, Asko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä sivutaan laadun teoriaa, joka ulottuu kauas menneisyyteen. Niin kauan kuin hyödykkeitä tai esineitä on valmistettu muiden tarpeisiin, on tilaaja vaatinut tiettyä tasoa tuotteille. Samalla on kehitetty ...
 • Kerrostalon parvekeanturoiden rakenteelliset tarkastukset : kuormitusyhdistelmät 

  Silin, Armas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Korjausrakentaminen Suomessa on viime vuosikymmenellä kasvanut merkittävästi ja tällä hetkellä korjausrakentaminen ylittää uudisrakentamisen rahassa mitattuna. Kerrostalon peruskorjauksen yhteydessä uusitaan usein myös ...
 • Katujen pintarakenteiden saneeraus 

  Järvelä, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen kuntien ja kaupunkien omistamia katuja on yli 25 000 kilometriä. Yleisesti on havaittavissa keskustoissa sekä asutus- ja teollisuusalueilla sijaitsevien katujen heikko tai jopa huono kunto pelkästään silmämääräisellä ...
 • 2-akselisen kuorma-auton käyttö tienhoidossa : Yleisten teiden ja kuntien hoitourakat 

  Nieminen, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä on tutkittu mahdollisuuksia käyttää 2-akselista kuorma-autoa teiden ja katujen hoitourakoissa. Tutkimus lähti tarpeesta lisätä hoitourakoiden kaluston käyttöastetta, ja parantaa sen kannattavuutta. Aiemman ...
 • Teräsrakenteisten siltojen parametrinen mallinnus 

  Toola, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi WSP Finland Oy, joka on erikoistunut muun muassa vaativiin siltaprojekteihin Suomessa ja sen ulkopuolella. Työn ohjaajana oli toimeksiantajan siltasuunnittelija, diplomi-insinööri, Olli ...
 • Asukkaan turvallisuus linjasaneeraustyömaalla 

  Arlin, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee asukkaiden turvallisuutta linjasaneeraustyömaalla. Suurin osa asukkaista asuu asunnossaan ainakin osan remontin ajasta. Työmaalla liikkuvat asukkaat ovat turvallisuusriski, koska heillä ei ...
 • Pohjarakennesuunnitelmat toimistotalokohteeseen 

  Tiitinen, Juho (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä pohjarakennesuunnitteluun ja laatia toimistotalokohteen pohjarakennesuunnitelmat urakkalaskentaa varten. Työ koostui teoriaosuudesta ja käytännön suunnitteluprojektista. ...
 • Betoniseinän mitoitus : Ohjeet mitoitustaulukoiden käyttöön 

  Kangasniemi, Panu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Optiplan Oy:n pyynnöstä. Tarkoituksena oli laatia ohjeet elementtisuunnittelu.fi–sivustolta löytyviin väliseinäelementtien mitoitustaulukoihin. Taulukot esitetään excel-taulukkoina. Optiplan Oy ...
 • Työkalu maanrakennusyrityksen tarjouslaskentaan ja kustannusseurantaan 

  Pihlaja, Pasi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tarjouslaskenta on olennainen osa maarakennusliikkeen toimintaa. Suuri määrä tarjouspyyntöjä tulee laskettavaksi keväisin ja syksyisin. Silloin on pystyttävä laskemaan tarkasti määrät ja työtehot, jotta saadaan kilpailukykyinen ...
 • Hulevesijärjestelmien uusiminen ja sokkelin vedeneristys : Luhalahden koulu 

  Ollila, Jari-Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Luhalahti on kylä Ikaalisissa. Siellä sijaitsee yksi kolmesta edelleen käytössä olevasta Ikaalisten kyläkoulusta. Koulun alue käsittää kaksi koulurakennusta, samassa pihapiirissä sijaitsevan terveystalon sekä muutamia ...

Näytä lisää