Uusimmat viitteet

 • 2-akselisen kuorma-auton käyttö tienhoidossa : Yleisten teiden ja kuntien hoitourakat 

  Nieminen, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä on tutkittu mahdollisuuksia käyttää 2-akselista kuorma-autoa teiden ja katujen hoitourakoissa. Tutkimus lähti tarpeesta lisätä hoitourakoiden kaluston käyttöastetta, ja parantaa sen kannattavuutta. Aiemman ...
 • Teräsrakenteisten siltojen parametrinen mallinnus 

  Toola, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi WSP Finland Oy, joka on erikoistunut muun muassa vaativiin siltaprojekteihin Suomessa ja sen ulkopuolella. Työn ohjaajana oli toimeksiantajan siltasuunnittelija, diplomi-insinööri, Olli ...
 • Asukkaan turvallisuus linjasaneeraustyömaalla 

  Arlin, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee asukkaiden turvallisuutta linjasaneeraustyömaalla. Suurin osa asukkaista asuu asunnossaan ainakin osan remontin ajasta. Työmaalla liikkuvat asukkaat ovat turvallisuusriski, koska heillä ei ...
 • Pohjarakennesuunnitelmat toimistotalokohteeseen 

  Tiitinen, Juho (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä pohjarakennesuunnitteluun ja laatia toimistotalokohteen pohjarakennesuunnitelmat urakkalaskentaa varten. Työ koostui teoriaosuudesta ja käytännön suunnitteluprojektista. ...
 • Betoniseinän mitoitus : Ohjeet mitoitustaulukoiden käyttöön 

  Kangasniemi, Panu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Optiplan Oy:n pyynnöstä. Tarkoituksena oli laatia ohjeet elementtisuunnittelu.fi–sivustolta löytyviin väliseinäelementtien mitoitustaulukoihin. Taulukot esitetään excel-taulukkoina. Optiplan Oy ...
 • Työkalu maanrakennusyrityksen tarjouslaskentaan ja kustannusseurantaan 

  Pihlaja, Pasi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tarjouslaskenta on olennainen osa maarakennusliikkeen toimintaa. Suuri määrä tarjouspyyntöjä tulee laskettavaksi keväisin ja syksyisin. Silloin on pystyttävä laskemaan tarkasti määrät ja työtehot, jotta saadaan kilpailukykyinen ...
 • Hulevesijärjestelmien uusiminen ja sokkelin vedeneristys : Luhalahden koulu 

  Ollila, Jari-Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Luhalahti on kylä Ikaalisissa. Siellä sijaitsee yksi kolmesta edelleen käytössä olevasta Ikaalisten kyläkoulusta. Koulun alue käsittää kaksi koulurakennusta, samassa pihapiirissä sijaitsevan terveystalon sekä muutamia ...
 • Katuhankkeiden kustannusarvioinnin ja Tekla Civil -tiedonsiirron kehittäminen 

  Hattula, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Katuhankkeiden kustannusarviointi on kehittynyt paljon viime vuosikymmenen aikana. Ennen kustannusarviointi perustui hyvin paljon vanhojen hankkeiden kautta saatuun hintatietoon. Nykypäivänä kustannusarviointien teko voidaan ...
 • Laadunvarmistus ja luovutuskansion tekeminen maarakennusurakassa 

  Haverinen, Saku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohje luovutusaineiston dokumentointiin ja luovutuskansion tekemiseen. Lisäksi tavoitteena oli tehdä tilaajayritys Louhintahiekka oy:lle hankkeen luovutukseen käytettävä mallikansio, ...
 • Visuaalisen johtamisen kehittäminen Tampereen Raitiotieallianssilla 

  Sarpola, Lotta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö laadittiin Tampereen Raitiotieallianssille. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi VR Track Oy, joka on yksi Raitiotieallianssin palveluntuottajaosapuolista. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ...
 • Maarakennuskoneenkuljettajan opetussuunnitelma, tutkintokohtainen osa, TAKK 

  Tarkka, Kai (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan Ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksesta, TAKKista, ja siellä suoritettavasta infra-alan koulutuksesta. Opinnäytetyössä on suunniteltu maarakennuskoneenkuljettajan opetussuunnitelma. TAKK ...
 • Viemäreiden suunnittelu ja mitoitus : Lahelanpellon asemakaava-alueen yleissuunnitelmaan 

  Jyrinki, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimiva kuivatus ja kunnallistekniikka ovat ensiarvoisen tärkeää katujen ja alueiden käytettävyyden kannalta. Näin ollen kadunsuunnittelun yhteydessä suunnitellaan lähes poikkeuksetta myös kadun alle ja ympäristöön ...
 • Teräspiirustusten tietomallipohjaisen tuotannon uudistaminen ja tehostaminen 

  Hintikka, Jiri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Pöyry Finland Oy:lle toimivat luettelo- ja piirustuspohjat Tekla Structures 2017-tietomallinnusohjelmaan teräsrakennesuunnittelun tarpeisiin. Tavoitteena oli tehostaa ja yhdenmukaistaa ...
 • Asuinkerrostalon korottaminen puukerroksella : rakennesuunnittelu 

  Heinonen, Jaakko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kerrostalon korotusprojektit ovat yleistyneet huomattavasti. Korotuskerrosten tarve johtuu kaupunkien tilanpuutteesta. Asuntojen kysyntä ei vastaa asuntokapasiteettiä kaupunkien keskusta-alueella. Kerrostalon korotuskerrokset ...
 • Helpdesk-toiminta suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa 

  Nikula, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tampereen Tilakeskuksen Helpdesk on palvelu, jonka avulla hoidetaan kaupungin rakennusten asiakaspalvelua ja vikailmoitusten vastaanottamista. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Helpdeskin nykytilanne ja ...

Näytä lisää