Uusimmat viitteet

 • Kevytsähköasemien sähkösuunnittelu 

  Kosonen, Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ on tehty toimeksiantona ALTEN Finlandille, jonka tavoitteena on parantaa kevytsähköasemien suunnittelun tehokkuutta. Pienen tilantarpeen ja investointikustannuksen ansiosta kevytsähköasemat ovat tehokas tapa parantaa ...
 • Suuren kokoluokan sähköenergiavarastojen nykytila ja tulevaisuudennäkymät 

  Valtonen, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia suuren kokoluokan sähkönvarastojen nykytilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä. Työssä tutustuttiin aluksi eri energiavarastojen teoriaan sekä hyötyihin ja haittoihin. Tämän jälkeen ...
 • Pohjaveden hyödyntäminen prosessijäähdytyksessä ja tuloilman esilämmityksessä 

  Äikäs, Martin (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella teolliseen ympäristöön sopiva, pohjaveden energiaa hyödyntävä järjestelmä. Järjestelmän tavoitteena oli pystyä tuottamaan tarvittava teollisen prosessin jäähdytysenergia ja ...
 • Digitalisaation vaikutus kiinteistön tehokkuuteen 

  Kopo, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitalisaation vaikutus kiinteistön toimintaan on aiheena suhteellisen uusi, tärkeä ja tällä hetkellä murrosvaiheessa. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää digitalisaation tuomaa ja mahdollistamaa muutosta kiinteistön ...
 • Maadoituksen suunnitteluohje Tampereen Sähköverkko Oy:lle 

  Keränen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Tampereen Sähköverkko Oy:n jakeluverkon maadoituksen suunnitteluohje vastaamaan viimeisimpiä standardeja. Tarkoituksena oli myös varmistaa, että kosketusjännitevaatimukset täyttyvät ...
 • Insinöörin käsikirja aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun ja mitoitukseen 

  Rinne, Elmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uusiutuvien energiamuotojen kehitys ja niiden markkinoiden kasvu ovat tuoneet aurinkosähköjärjestelmien hinnat laskuun. Etenkin omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntoihin tulevat aurinkosähköjärjestelmät ovat taloudellisesti ...
 • Laakerivirrat 

  Marttila, Eetu-Akseli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Tampereen ammattikorkeakoululle tutkimustyö laakerivirroista. Tavoitteena oli tehdä kattava kokonaiskuva laakerivirroista, jonka avulla aiheeseen olisi helppo tutustua. Laakerivirroista ...
 • Liukurengasgeneraattorin käyttö tuulivoimalassa 

  Gustafsson, Frans (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia liukurengaskoneen käyttöä tuulivoimageneraattorina ja rakentaa sen pohjalta laboratoriotyö Tampereen ammattikorkeakoulun sähkövoimatekniikan suuntautumiseen. Opinnäytetyö muodostettiin ...
 • STATCOM-demonstraattorin suojaus 

  Kotilainen, Mikael (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin STATCOM-demonstraattorin (Static Synchronous Compensator, staattinen synkronikompensaattori) käyttötarkoitus ja toimintaperiaate. Työssä määritettiin keskijännitekaapeli laitteistoa varten sekä ...
 • Nollakulutusliittymät Järvi-Suomen Energian sähköverkossa 

  Paavola, Vili (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Järvi-Suomen Energian jakeluverkosta löytyviä nollakulutusliittymiä ja arvioida näiden vaikutusta verkon saneerauskustannuksiin. Nollakulutusliittymällä tarkoitetaan tässä työssä ...
 • Codesys ohjelmistoympäristö : ohjekirja Raspberry Pi:lle 

  Aalto, Atso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua Codesys-ohjelmistoympäristöön ja kirjoittaa sen käytöstä lyhyt ohjekirja käyttäen esimerkkinä Raspberry Pi:lle tehtävää esimerkkisovellusta. Ohjekirja tehtiin englanninkielisenä ...
 • Sähköautojen latauspisteet ulkovalaistusverkossa 

  Hirvonen, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö liittyy Tampereen kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden tekemään tutkimukseen ulkovalaistusverkon hyödyntämisestä sähköautojen latauspisteiden yhteydessä. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin ...
 • MegaSquirt 2 -moottorinohjain, mallinnus ja viritys 

  Turunen, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö keskittyi MegaSquirt 2 -moottorinohjaimeen. Kohdeajoneuvona oli vuoden 1986 Saab 900, jossa oli B201 -moottori turboahtimella ja moottorinohjaimella MegaSquirt 2. Tavoitteena oli parantaa moottorin tehoa ja ...
 • Biokaasun hyödyntäminen energiaomavaraisuuden parantamiseksi : Forssan jätevedenpuhdistamo 

  Anttila, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Forssan vesihuoltoliikelaitos, ja työ kirjoitettiin Forssan jätevedenpuhdistamolle. Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda julkaisu, jota voidaan käyttää oppaana Forssan jätevedenpuhdistamon ...
 • Teollisuushallin sähkösuunnittelu 

  Rantanen, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda sähkösuunnittelma Tiina ja Jarmo Kauniston rakennuttamaan teollisuushalliin. Jarmo Kaunisto omistaa myös yrityksen nimeltä Seulax oy, joka tulee olemaan yksi hallin vuokralaisista. ...

Näytä lisää