Uusimmat viitteet

 • Asiakkaan kommunikointirajapinta voimalaitoksen automaatiojärjestelmiin 

  Tanhai, Rami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutustua automaatiolaitteiden kommunikointirajapinnan eri osiin voimalaitoksissa. Tässä työssä käsitellään kommunikointirajapinnan luomista yrityksen asiakaskohteissa usein esiintyvillä laitteilla, ...
 • Voimalaitoksen automaatiojärjestelmän käyttöönotto 

  Partanen, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Argentiinassa sijaitsevan polttomoottorivoimalaitoksen automaatiojärjestelmän käyttöönotto. Voimalaitoksella oli neljä polttomoottoria, joiden yhteensä tuottama teho oli 68.4 MW. Käyttöönoton ...
 • Pysyvän sähköliittymän ja aurinkoenergiajärjestelmän hankinta- ja käyttökustannusten vertailu 

  Breilin, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa on lukuisia loma-asuntoja, joissa ei ole lainkaan sähköä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda julkaisu, jonka avulla voidaan arvioida pysyvän sähköliittymän ja aurinkoenergiajärjestelmän hankinta- ja ...
 • Maakaapelien viat ja niiden tunnistaminen 

  Rahkonen, Ossi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskukselle kattava maakaapelien vianhakukenttä. Tavoitteena oli rakentaa monipuolinen kenttä, jossa opiskelijat voivat harjoitella ...
 • Kevytsähköasemien sähkösuunnittelu 

  Kosonen, Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ on tehty toimeksiantona ALTEN Finlandille, jonka tavoitteena on parantaa kevytsähköasemien suunnittelun tehokkuutta. Pienen tilantarpeen ja investointikustannuksen ansiosta kevytsähköasemat ovat tehokas tapa parantaa ...
 • Suuren kokoluokan sähköenergiavarastojen nykytila ja tulevaisuudennäkymät 

  Valtonen, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia suuren kokoluokan sähkönvarastojen nykytilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä. Työssä tutustuttiin aluksi eri energiavarastojen teoriaan sekä hyötyihin ja haittoihin. Tämän jälkeen ...
 • Pohjaveden hyödyntäminen prosessijäähdytyksessä ja tuloilman esilämmityksessä 

  Äikäs, Martin (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella teolliseen ympäristöön sopiva, pohjaveden energiaa hyödyntävä järjestelmä. Järjestelmän tavoitteena oli pystyä tuottamaan tarvittava teollisen prosessin jäähdytysenergia ja ...
 • Digitalisaation vaikutus kiinteistön tehokkuuteen 

  Kopo, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitalisaation vaikutus kiinteistön toimintaan on aiheena suhteellisen uusi, tärkeä ja tällä hetkellä murrosvaiheessa. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää digitalisaation tuomaa ja mahdollistamaa muutosta kiinteistön ...
 • Maadoituksen suunnitteluohje Tampereen Sähköverkko Oy:lle 

  Keränen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Tampereen Sähköverkko Oy:n jakeluverkon maadoituksen suunnitteluohje vastaamaan viimeisimpiä standardeja. Tarkoituksena oli myös varmistaa, että kosketusjännitevaatimukset täyttyvät ...
 • Insinöörin käsikirja aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun ja mitoitukseen 

  Rinne, Elmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uusiutuvien energiamuotojen kehitys ja niiden markkinoiden kasvu ovat tuoneet aurinkosähköjärjestelmien hinnat laskuun. Etenkin omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntoihin tulevat aurinkosähköjärjestelmät ovat taloudellisesti ...
 • Laakerivirrat 

  Marttila, Eetu-Akseli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Tampereen ammattikorkeakoululle tutkimustyö laakerivirroista. Tavoitteena oli tehdä kattava kokonaiskuva laakerivirroista, jonka avulla aiheeseen olisi helppo tutustua. Laakerivirroista ...
 • Liukurengasgeneraattorin käyttö tuulivoimalassa 

  Gustafsson, Frans (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia liukurengaskoneen käyttöä tuulivoimageneraattorina ja rakentaa sen pohjalta laboratoriotyö Tampereen ammattikorkeakoulun sähkövoimatekniikan suuntautumiseen. Opinnäytetyö muodostettiin ...
 • STATCOM-demonstraattorin suojaus 

  Kotilainen, Mikael (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin STATCOM-demonstraattorin (Static Synchronous Compensator, staattinen synkronikompensaattori) käyttötarkoitus ja toimintaperiaate. Työssä määritettiin keskijännitekaapeli laitteistoa varten sekä ...
 • Nollakulutusliittymät Järvi-Suomen Energian sähköverkossa 

  Paavola, Vili (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Järvi-Suomen Energian jakeluverkosta löytyviä nollakulutusliittymiä ja arvioida näiden vaikutusta verkon saneerauskustannuksiin. Nollakulutusliittymällä tarkoitetaan tässä työssä ...
 • Codesys ohjelmistoympäristö : ohjekirja Raspberry Pi:lle 

  Aalto, Atso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua Codesys-ohjelmistoympäristöön ja kirjoittaa sen käytöstä lyhyt ohjekirja käyttäen esimerkkinä Raspberry Pi:lle tehtävää esimerkkisovellusta. Ohjekirja tehtiin englanninkielisenä ...

Näytä lisää