Uusimmat viitteet

 • STATCOM-demonstraattorin suojaus 

  Kotilainen, Mikael (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin STATCOM-demonstraattorin (Static Synchronous Compensator, staattinen synkronikompensaattori) käyttötarkoitus ja toimintaperiaate. Työssä määritettiin keskijännitekaapeli laitteistoa varten sekä ...
 • Nollakulutusliittymät Järvi-Suomen Energian sähköverkossa 

  Paavola, Vili (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Järvi-Suomen Energian jakeluverkosta löytyviä nollakulutusliittymiä ja arvioida näiden vaikutusta verkon saneerauskustannuksiin. Nollakulutusliittymällä tarkoitetaan tässä työssä ...
 • Codesys ohjelmistoympäristö : ohjekirja Raspberry Pi:lle 

  Aalto, Atso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua Codesys-ohjelmistoympäristöön ja kirjoittaa sen käytöstä lyhyt ohjekirja käyttäen esimerkkinä Raspberry Pi:lle tehtävää esimerkkisovellusta. Ohjekirja tehtiin englanninkielisenä ...
 • Sähköautojen latauspisteet ulkovalaistusverkossa 

  Hirvonen, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö liittyy Tampereen kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden tekemään tutkimukseen ulkovalaistusverkon hyödyntämisestä sähköautojen latauspisteiden yhteydessä. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin ...
 • MegaSquirt 2 -moottorinohjain, mallinnus ja viritys 

  Turunen, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö keskittyi MegaSquirt 2 -moottorinohjaimeen. Kohdeajoneuvona oli vuoden 1986 Saab 900, jossa oli B201 -moottori turboahtimella ja moottorinohjaimella MegaSquirt 2. Tavoitteena oli parantaa moottorin tehoa ja ...
 • Biokaasun hyödyntäminen energiaomavaraisuuden parantamiseksi : Forssan jätevedenpuhdistamo 

  Anttila, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Forssan vesihuoltoliikelaitos, ja työ kirjoitettiin Forssan jätevedenpuhdistamolle. Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda julkaisu, jota voidaan käyttää oppaana Forssan jätevedenpuhdistamon ...
 • Teollisuushallin sähkösuunnittelu 

  Rantanen, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda sähkösuunnittelma Tiina ja Jarmo Kauniston rakennuttamaan teollisuushalliin. Jarmo Kaunisto omistaa myös yrityksen nimeltä Seulax oy, joka tulee olemaan yksi hallin vuokralaisista. ...
 • Sähköaseman ylivirta- ja maasulkusuojausasettelujen määritys 

  Kuusisto, Arttu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi Sähkölandia Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa laskentatyökalu keskijänniteverkon suojareleasettelujen määrityksen tueksi. Tavoitteena oli määritellä ylivirta- ja ...
 • i-Locker : selecting the main drive system 

  Declercq, Jordy (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was selecting the main drive system for the testing phase of the i-Locker. Different electric motors were studied and compared to see the benefits of each motor in combination with a frequency ...
 • Aurinkosähköjärjestelmä kerrostalossa 

  Salminen, Arttu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää aurinkosähköjärjestelmän soveltuvuutta ja laajuutta saneerattavaan kerrostaloon. Opinnäytetyö jakaantui kahteen eri osaan. Ensimmäisessä osassa tarkasteltiin aurinkosähköä ilmiönä ...
 • Syöttö- ja muuntoasemien rakentaminen kaupunkiympäristöön 

  Mielityinen, Tomi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia syöttö- ja muuntoasemien rakentamista kaupunkiympäristössä VR Track Oy:lle ja luoda samalla yritykselle ohjeistava dokumentti vaatimuksista, jotka on otettava huomioon perinteisen ...
 • Hydraulisen testilaitteen sähköistys 

  Alanko, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin sähköistys, hydrauliseen testilaitteistoon. Työn tavoitteita olivat: toimivan päävirta-, ohjausvirta-, sekä turvapiirin suunnittelu, asennus ja testaus. Opinnäytetyön ...
 • Simulointijärjestelmä tehdaspolttimien koeajoon 

  Järvinen, Artti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli rakentaa simulointijärjestelmä teollisuuden poltinjärjestelmien testauksia varten. Työ tehtiin Sweco Industryn toimeksiantona. Järjestelmän tarkoituksena on aiheuttaa simuloituja ...
 • Pientuotannon aiheuttamat viat ja häiriöt 

  Tsili, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Tampereen Sähköverkko Oy:n toimeksiannosta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella pientuotannon lisääntymisen verkostovaikutuksia ja näiden vaikutusten aiheuttamia vikoja ja häiriöitä ...
 • Hajautetun energiatuotannon verkkomalli 

  Hannula, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö liittyy Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) sähkövoimatekniikan laboratorion kehittämiseen. TAMKiin rakennetaan Greenlab-niminen uusiutuvien sähköenergiateknologioiden oppimisympäristöä, ja tämän ...

Näytä lisää