Uusimmat viitteet

 • Kaapelikelojen hallintajärjestelmän kehittäminen 

  Pöyhönen, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Eltel Networks Oy, jolla on kehitteillä kaapelikelojen hallintajärjestelmä. Työn tarkoituksena oli laatia Eltel Networksille kaapelikelan identifiointitekniikoiden vertailu, joka ...
 • Hissien energian kulutus 

  Koskinen, Rami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hissit kuluttavat sähköenergiaa, ja yleinen käsitys on, että liikuttaakseen suuria kuormia suoraan ylöspäin niiden on pakko kuluttaa sitä paljon. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin tätä hieman tarkemmin ja selvitettiin, ...
 • Development of an Izod test machine for 3D printed plastics 

  Marsa Fargas, Jordi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The evolution and increasing demand of 3D printers have caused a rise in the use of plastic in industry. For many companies that use 3D prints, the mechanical properties of plastics have become an important factor. In the ...
 • Sähköautojen tulevaisuus ja kehitys Suomessa 

  Raiskio, Lari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia sähköautojen nopeaa kehitystä ja pohtia, kuinka tarpeellista taloudellisesta näkökulmasta ja kuinka nopealla tahdilla Suomen olisi investoitava lähitulevaisuudessa sähköautoihin ...
 • Tehomuuntajan kuntoselvitys 

  Tapanainen, Johan (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään öljyeristeisen tehomuuntajan vanhenemiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Näiden tekijöiden ja huoltoraporttien avulla luodaan huolto- ja vaihtoaikataulut Koillis-Satakunnan Sähkön ...
 • Dieselgeneraattorin ohjauspaneelin toimintaperiaate ja korjaus 

  Kulo, Veli-Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018Ƿ)
  Opinnäytetyössä selvitettiin R.A. Listerin valmistaman aggregaatin ohjauspaneelin toimintaperiaate. Aggregaatti oli peräisin 70-luvulta. Ohjaustavan nimi on Start-o-matic. Työssä korjattiin myös rikki mennyt ohjauspaneeli ...
 • Etäkäytettävä ohjaus- ja valvontakeskus 

  Seppälä, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Fin Inventors Oy -nimiseen yritykseen, joka on sammutus- ja turva-alan tuoteyhtiö. Probemen Oy -niminen yritys toimi läheisessä yhteistyössä opinnäytetyön tekijän kanssa koko opinnäytetyön ajan. ...
 • Pienjännitesähköasennusten mitoitus- ja dokumentointityökalun käyttöönotto 

  Lättilä, Lasse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä pohjatyö uuden mitoitusohjelman käyttöönottoon Neste Engineering Solutions Oy:ssä. Neste Engineering Solutions hankkii Febdok-lisenssin Suomen sähköyksikön käytettäväksi vuoden 2018 ...
 • Jakelumuuntajan lämpölaukaisupiirin tutkiminen ja markkinakartoitus PD-mittalaitteista sekä jakelumuuntajan ikääntymisen analysointi 

  Kettunen, Markus (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jakeluverkonhaltijoille on syntynyt tarve määrittää korvausinvestointeja oikea-aikaisesti, näitä investointeja voidaan arvioida ennakoivalla kunnonvalvonnalla. Tässä työssä perehdyttiin keskijänniteverkon ennakoivaan ...
 • Hydraulisen iskuporakoneen männän valmistuksen viimeistelyvaiheiden automatisointi 

  Hanhijoki, Valtteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Sandvik Mining and Construction Oy:n Myllypuron tehtaan Rock Drills -liiketoimintayksikön toimeksiannosta. Työ toimii esiselvityksenä hydraulisen iskuporakoneen männänvalmistuksen viimeistelyvaiheiden ...
 • Sähköurakan laskeminen uudiskohteeseen määrälaskentaohjelmaa hyödyntäen 

  Holmqvist, Jere (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään, mitä hyötyjä ohjelmallisella tarjouslaskennalla on verrattuna perinteiseen käsin tehtävään tarjouslaskentaan. Työssä vertaillaan käsintehdyn sekä ohjelmallisen laskennan eroavaisuuksia ...
 • Jakeluverkon mittareiden laatumittausominaisuusvertailu 

  Maijala, Jere (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin markkinoilla olevien kiinteiden verkkosähkömittareiden laatumittausominaisuuksia. Mittareilta tavoiteltiin kattavaa tukea eurooppalaiselle, Suomen kansalliselle SFS-EN 50160 -standardille, ...
 • Keskusten rakenteet sähkösuunnittelijan näkökulmasta 

  Poutala, Juho (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kerättiin tietoa yleisimmin sähkönjakelussa käytettävien pienjännitekeskusten rakenteista ja kerrottiin niiden ominaisuuksista. Tavoitteena on auttaa sähkösuunnittelijoita hahmottamaan, milloin ja ...
 • Kenttälaitteiden kunnonvalvonta prosessiteollisuudessa 

  Kangosjärvi, Visa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Botnia Mill Service Tampereen yksikkö. Työn tarkoituksena oli selvittää ja kartoittaa kenttälaitteiden kunnonvalvonnassa käytettäviä, markkinoilla olevia ratkaisuja. Lisäksi tavoitteena oli ...
 • Sähköaseman tasasähköjärjestelmän mitoitus sekä käyttöönotto- ja kunnossapitokoestukset 

  Hakola, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Sähkölandia Oy, joka on sähköasemaurakointiin erikoistunut yritys. Tasasähköjärjestelmällä on tärkeä rooli sähköaseman turvallisuuden ja toiminnan kannalta. Työssä selvitettiin nykypäivän ...

Näytä lisää