Uusimmat viitteet

 • Sähköauton ajonseurantalaitteisto 

  Helminen, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia vanhaa sähköautoa ja kehittää sitä. Tavoitteena oli rakentaa käyttö- ja rakennuskustannuksiltaan edullinen kaupunkiauto. Aihiona käytettiin 10 vuotta puun alla seissyttä, ennestään ...
 • Formula Student kilpa-auton DRS-järjestelmä 

  Pärnänen, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Formula Student kilpa-auton ilmanvastusta vähentävän järjestelmän toimintaa, hyötyjä ja toteutusta. Tarkoituksena on parantaa kilpa-auton suorituskykyä radalla ja kilpailun staattisissa ...
 • Rimoituslaitoksen valvomonäytöt 

  Salonen, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda valvomonäytöt Indusoft Web Studio -ohjelmalla rimoituslaitokseen, joka on yksi osa sahalaitoksesta. Tarkoituksena ei ole luoda valvomonäyttöjä tiettyä projektia varten, vaan ...
 • Pihattonavetan automatisointisuunnitelma 

  Haataja, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönä tehtiin selvitys pihattonavetan automatisoinnista. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä markkinoilla oleviin automatisoituihin järjestelmiin, joita käytetään karjankasvatukseen liittyvissä työtehtävissä. ...
 • Kaapelikelojen hallintajärjestelmän kehittäminen 

  Pöyhönen, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Eltel Networks Oy, jolla on kehitteillä kaapelikelojen hallintajärjestelmä. Työn tarkoituksena oli laatia Eltel Networksille kaapelikelan identifiointitekniikoiden vertailu, joka ...
 • Hissien energian kulutus 

  Koskinen, Rami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hissit kuluttavat sähköenergiaa, ja yleinen käsitys on, että liikuttaakseen suuria kuormia suoraan ylöspäin niiden on pakko kuluttaa sitä paljon. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin tätä hieman tarkemmin ja selvitettiin, ...
 • Development of an Izod test machine for 3D printed plastics 

  Marsa Fargas, Jordi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The evolution and increasing demand of 3D printers have caused a rise in the use of plastic in industry. For many companies that use 3D prints, the mechanical properties of plastics have become an important factor. In the ...
 • Sähköautojen tulevaisuus ja kehitys Suomessa 

  Raiskio, Lari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia sähköautojen nopeaa kehitystä ja pohtia, kuinka tarpeellista taloudellisesta näkökulmasta ja kuinka nopealla tahdilla Suomen olisi investoitava lähitulevaisuudessa sähköautoihin ...
 • Tehomuuntajan kuntoselvitys 

  Tapanainen, Johan (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään öljyeristeisen tehomuuntajan vanhenemiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Näiden tekijöiden ja huoltoraporttien avulla luodaan huolto- ja vaihtoaikataulut Koillis-Satakunnan Sähkön ...
 • Dieselgeneraattorin ohjauspaneelin toimintaperiaate ja korjaus 

  Kulo, Veli-Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018Ƿ)
  Opinnäytetyössä selvitettiin R.A. Listerin valmistaman aggregaatin ohjauspaneelin toimintaperiaate. Aggregaatti oli peräisin 70-luvulta. Ohjaustavan nimi on Start-o-matic. Työssä korjattiin myös rikki mennyt ohjauspaneeli ...
 • Etäkäytettävä ohjaus- ja valvontakeskus 

  Seppälä, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Fin Inventors Oy -nimiseen yritykseen, joka on sammutus- ja turva-alan tuoteyhtiö. Probemen Oy -niminen yritys toimi läheisessä yhteistyössä opinnäytetyön tekijän kanssa koko opinnäytetyön ajan. ...
 • Pienjännitesähköasennusten mitoitus- ja dokumentointityökalun käyttöönotto 

  Lättilä, Lasse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä pohjatyö uuden mitoitusohjelman käyttöönottoon Neste Engineering Solutions Oy:ssä. Neste Engineering Solutions hankkii Febdok-lisenssin Suomen sähköyksikön käytettäväksi vuoden 2018 ...
 • Jakelumuuntajan lämpölaukaisupiirin tutkiminen ja markkinakartoitus PD-mittalaitteista sekä jakelumuuntajan ikääntymisen analysointi 

  Kettunen, Markus (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jakeluverkonhaltijoille on syntynyt tarve määrittää korvausinvestointeja oikea-aikaisesti, näitä investointeja voidaan arvioida ennakoivalla kunnonvalvonnalla. Tässä työssä perehdyttiin keskijänniteverkon ennakoivaan ...
 • Hydraulisen iskuporakoneen männän valmistuksen viimeistelyvaiheiden automatisointi 

  Hanhijoki, Valtteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Sandvik Mining and Construction Oy:n Myllypuron tehtaan Rock Drills -liiketoimintayksikön toimeksiannosta. Työ toimii esiselvityksenä hydraulisen iskuporakoneen männänvalmistuksen viimeistelyvaiheiden ...
 • Sähköurakan laskeminen uudiskohteeseen määrälaskentaohjelmaa hyödyntäen 

  Holmqvist, Jere (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään, mitä hyötyjä ohjelmallisella tarjouslaskennalla on verrattuna perinteiseen käsin tehtävään tarjouslaskentaan. Työssä vertaillaan käsintehdyn sekä ohjelmallisen laskennan eroavaisuuksia ...

Näytä lisää