Uusimmat viitteet

 • Ohjelmajohtamisen kehittäminen aluekehitysohjelmissa : Tampereen kaupungin projektimalli 

  Toivonen, Kirsti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tampereen kaupungilla otettiin kahden vuoden aikana käyttöön projektimalli, salkkumalli ja ohjelmajohtamisen malli sekä perustettiin projektitoimisto. Projektimallin soveltamista täsmennetään ja ohjeistusta täydennetään ...
 • Myllynvuorausten kunnonvalvonnan kehitys 

  Hämäläinen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää millä tavalla Teknikum Oy:n käytössä olevaa myllynvuorausten kunnonvalvontaa ja siihen liittyvää vuorausten mittausmenetelmää voitaisiin kehittää paremmaksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin ...
 • IoT-tuotehallinta 

  Onnela, Jarno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Perinteisten operaattorituotteiden tuotekehitys- ja tuotehallintamallit kuten TS PROMO, eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla IoT-tuotteiden kehitystä ja tuotehallintaa. IoT-tuotteita pitää pystyä kehittämään ...
 • Esimiestyöskentelyn kehittäminen lean-filosofian avulla 

  Onkinen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suunnittelijatiimien johtaminen insinööritoimistossa on haastavaa. Suunnittelijoiden motivointi ja projektien seuranta ovat vaikeaa, koska suunnittelijoilla on usein eri projektit. Jos suunnittelija työskentelee asiakkaan ...
 • Toimittajalaadun kehittäminen 

  Murto, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla toimittajalaatua voidaan kehittää. Olen tutkinut yrityksen toimittajakentän laaduntuottokykyä. Tavoitteena on ollut löytää suurimmat laatukuopat sekä ...
 • Ylläpidettävyyden kehittäminen pitkän elinkaaren johtamisjärjestelmiin 

  Piipponen, Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ylläpidettävyyden kehittämistä pitkän elinkaaren johtamisjärjestelmiin. Johtamisjärjestelmät ovat puolustuskäyttöön tarkoitettu tietojärjestelmiä, joilla tuetaan reaaliaikaista taktista ...
 • Laatupoikkeamatyökalun jatkokehitys 

  Oksala, Tero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä jatkokehitettiin Oscar Pro-toiminnanohjausjärjestelmän laatupoikkeamatyökalua, jotta se palvelisi paremmin yrityksiä eri toimialoilla. Oscar Pro -järjestelmässä oleva laatupoikkeamien käsittelyyn käytetty ...
 • Motivaatio asiantuntijaorganisaation johtamisessa 

  Pitkänen, Eveliina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tekeminen liittyi ajankohtaan, jolloin yrityksessä tapahtui paljon muutoksia yritysoston seurauksena. Henkilöstön motivaatio ja innostus työhön, sitoutuminen työnantajaan sekä luottamus johtoon oli laskenut. Ilmiö oli ...
 • Toimitusprojektin materiaalivirtauksen parantaminen ja projektikoordinaattorin roolin kehittäminen 

  Kokkinen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämistehtävän tavoitteena oli parantaa toimitusprojektin materiaalivirtausta ja kehittää projektikoordinaattorin projektinroolia. Tutkimusmenetelmänä käytettiin Lean-arvovirtakartoitusta, joka luo visuaalisen kuvan ...
 • Suunnittelumuutosten hallitseminen teollisuusympäristössä 

  Erkkilä, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada Insta Automation Oy Aluetoiminta ja kunnossapitoyksikön toimintaa kehitettyä yhdessä kumppanuusyritysten kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusi toimintatapa nopeasti muuttuviin ...
 • Toimintatutkimus: Kiilaprofiilituotannon toimintaedellytysten varmistaminen teknologioiden kehittymisen mahdollistamassa noususuhdanteessa 

  Vihermaa, Kai (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli varmistaa Luvata Pori Oy:n kiilaprofiilituotannon toimintaedellytykset teknologioiden kehittymisen mahdollistamassa noususuhdanteessa. Opinnäytetyö tehtiin osana lean-pohjaista LPS-prosessia. ...
 • Raudoitushankkeen hallintasovelluksen asiakaslähtöinen kehittäminen 

  Diakhate, Mikael (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Celsa Steel Service Oy toimii osana Celsa Groupia, joka on Euroopan suurin betoniterästen valmistaja ja toimittaja. Asiakkaina ovat rakennusteollisuuden eri osapuolet. Raudoitettu betoni on rakennusten yleisin ...
 • Maakuntien pelastuslaitosten johtokeskuksien luominen 

  Keskinen, Pauli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Julkinen sosiaali- ja terveyshuollon uudistus on tuonut mukanaan tarpeen toteuttaa myös maakuntauudistus, joka tuo tullessaan myös pelastustoimen järjestämisvastuun kunnilta maakunnille. Tulevaisuudessa pelastuslaitoksia ...
 • Toimittajalaadun kehittäminen 

  Orilahti, Esa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli löytää ratkaisuja ja toimenpiteitä toimittajalaadun kehittämiseksi yrityksessä. Kallionporauslaitteita valmistavan yrityksen takuukustannukset ovat huomattavat, mikä vaikuttaa liiketoiminnan ...
 • ABCD-projektimallien luominen ja projektinhallinta prosessien kehitys 

  Reunanen, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli luoda kohdeyritykselle ABCD-projektimallit ja parantaa tutkimuksessa havaittuja puutteellisia projektinhallintaprosesseja. Työ alkoi kartoittamalla yrityksen nykyisen projektinhallinnan tasoa. ...

Näytä lisää