Uusimmat viitteet

 • Projektinhallintajärjestelmän toiminnallisuuksien tarvemäärittely yritykselle 

  Kytölä, Pasi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin suomalaiselle ohjelmistoyritykselle Provad Oy:lle, jossa sekä henkilöstön että tarjottavien tuotteiden määrät kasvavat nopeasti. Hallittu kasvu edellyttää toimintaan liittyvien prosessien tunnistamista ...
 • Ohjelmistorobotiikka yrityksen prosessien kehittämisessä 

  Ström, Tomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ohjelmistorobotiikka eli Robotic Process Automation (RPA) tuo suuria muutoksia niin julkishallinnon kuin yrityselämän tietojenkäsittelyyn. Prosessien automatisointi ohjelmistorobotiikalla on kustannustehokasta ja ketterää. ...
 • Projektin sisäinen viestintä : Tapaus: Roihu 2016 

  Väyrynen, Virpi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter fs. Se on osa kansainvälistä partioliikettä ja on 60000 aktiivisen partiolaisen yhdistys. Keskusjärjestö on jakautunut 11 piiriin, joista ...
 • Tiedonhallinnalla tehokkuutta toimintaan : Nykytilanne, dokumenttienhallinta ja ryhmätyöskentely 

  Elväs, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn on tarkoitus toimia esiselvityksenä tiedonhallinnan kehittämisprojektille Motiva Oy:ssä. Työn tavoitteena oli kartoittaa tiedon johtamisen ja tiedonhallinnan nykytilannetta sekä tarkastella tarkemmin ...
 • Kotimaisten kielten keskuksen sähköisen aineistokokonaisuuden kehittäminen vuosina 2015–2019 

  Suutari, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kotimaisten kielten keskus (Kotus) edistää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kotimaisten kielten dokumentointia ja rakentaa kielitieteellistä tutkimusinfrastruktuuria. Aineistoja tarvitaan kielenkäytön seuraamisessa ...
 • Tenttiprosessin päivittäminen digiaikaan SEAMKissa 

  Parkkali, Mari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun tenttiprosessin päivittämistä digiaikaan. Kehittämistehtävänä oli mallintaa uusi tenttiprosessi, joka kuvaa uusintatenttimisen käytännön toteuttamista ja ...
 • Atea Asset Management Portalin kehittäminen 

  Mattila, Tiia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Atea Finland Oy, joka toimittaa IT-laitteita ja -ratkaisuja yrityksille. Sen yhteydessä toimii rahoitusyhtiö, Atea Finance Oy, joka otti käyttöönsä laiteportaalin vuoden 2015 keväällä. ...
 • V2X-verkottuneiden ajoneuvojen hallinta 

  Piiroinen, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Tieto Finland Support Services Oy, joka tarjoaa hyvin erilaisia tuotekehityspalveluita. Tämä opinnäytetyö tehtiin älykkäitä liikenneratkaisuita tuottavaan yksikköön, jossa verkottuneiden ...
 • Kaupallistamisselvitys : flyFinland.fi 

  Seppälä, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin ryhmälle ilmailuvalokuvaajia, jotka ovat järjestäytyneet löyhästi flyFinland.fi:ksi. Ryhmä on saavuttanut noin seitsemän vuoden toimintansa aikana vakiintuneen aseman kotimaisen ilmailuvalokuvauksen ...
 • Projektitoiminnan kehittäminen projektimallilla 

  Hildén, Viivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Mediamaisteri Oy. Yrityksessä oli todettu organisaation kasvaessa ja projektitoiminnan kehittyessä tarve yhtenäisille dokumentoiduille toimintatavoille ja ohjeille toimitusprojektien ...
 • Magento-sovelluspinon suorituskyvyn kehittäminen suorituskykytestauksen avulla 

  Mäkelä, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli mitata ja parantaa Magento-sovelluspinon suorituskykyä suorituskykytestauksen avulla. Tarkoituksena oli ensin suunnitella ja toteuttaa ratkaisu Magento-sovelluspinon suorituskykytestaukselle, ...
 • Projektitoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun ja kokonaisarkkitehtuurin keinoin 

  Ahvenjärvi, Henna-Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen eli TAKKin hanke- ja projektitoimintaa. TAKKissa oli todettu tarve hanke- ja projektitoiminnan kehittämiselle: projektisalkkua haluttiin laajentaa, toiminnan ...
 • Projektitoimisto seurakuntayhtymässä : Esiselvitys ja perustamissuunnitelma 

  Aalto, Rami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Seurakuntien taloudellinen pohja hupenee vuosi vuodelta. Samaan aikaan seurakunnat suunnittelevat ja ottavat käyttöön uusia tai kehittävät jo käytössä olevia sisäisiä ja ulkoisia palveluita, toimintoja ja järjestelmiä. ...
 • Kohti pilviperusteista oppimisympäristöä Länsirannikon Koulutus Oy:ssä 

  Oranen, Jarno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä keskityttiin Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan pilvipalveluiden käyttöönottoprojektiin. Opinnäytetyössä tutkittiin myös käyttöönottoprojektin onnistumista ja miten oppilaitoksen henkilökunta koki ...
 • Menetelmien hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kehittämisessä : Esimerkkitapauksena Laitetori-palveluyksikkö 

  Mäntynen, Jyrki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Tampereen kaupungin konsernipalveluyksikkö. Tampereen kaupunki on ottanut käyttöön vuoden 2017 alusta lukien uuden palveluiden järjestämisen mallin. Tässä palvelumallissa palveluja ...

Näytä lisää