Uusimmat viitteet

 • Atea Asset Management Portalin kehittäminen 

  Mattila, Tiia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Atea Finland Oy, joka toimittaa IT-laitteita ja -ratkaisuja yrityksille. Sen yhteydessä toimii rahoitusyhtiö, Atea Finance Oy, joka otti käyttöönsä laiteportaalin vuoden 2015 keväällä. ...
 • V2X-verkottuneiden ajoneuvojen hallinta 

  Piiroinen, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Tieto Finland Support Services Oy, joka tarjoaa hyvin erilaisia tuotekehityspalveluita. Tämä opinnäytetyö tehtiin älykkäitä liikenneratkaisuita tuottavaan yksikköön, jossa verkottuneiden ...
 • Kaupallistamisselvitys : flyFinland.fi 

  Seppälä, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin ryhmälle ilmailuvalokuvaajia, jotka ovat järjestäytyneet löyhästi flyFinland.fi:ksi. Ryhmä on saavuttanut noin seitsemän vuoden toimintansa aikana vakiintuneen aseman kotimaisen ilmailuvalokuvauksen ...
 • Projektitoiminnan kehittäminen projektimallilla 

  Hildén, Viivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Mediamaisteri Oy. Yrityksessä oli todettu organisaation kasvaessa ja projektitoiminnan kehittyessä tarve yhtenäisille dokumentoiduille toimintatavoille ja ohjeille toimitusprojektien ...
 • Magento-sovelluspinon suorituskyvyn kehittäminen suorituskykytestauksen avulla 

  Mäkelä, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli mitata ja parantaa Magento-sovelluspinon suorituskykyä suorituskykytestauksen avulla. Tarkoituksena oli ensin suunnitella ja toteuttaa ratkaisu Magento-sovelluspinon suorituskykytestaukselle, ...
 • Projektitoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun ja kokonaisarkkitehtuurin keinoin 

  Ahvenjärvi, Henna-Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen eli TAKKin hanke- ja projektitoimintaa. TAKKissa oli todettu tarve hanke- ja projektitoiminnan kehittämiselle: projektisalkkua haluttiin laajentaa, toiminnan ...
 • Projektitoimisto seurakuntayhtymässä : Esiselvitys ja perustamissuunnitelma 

  Aalto, Rami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Seurakuntien taloudellinen pohja hupenee vuosi vuodelta. Samaan aikaan seurakunnat suunnittelevat ja ottavat käyttöön uusia tai kehittävät jo käytössä olevia sisäisiä ja ulkoisia palveluita, toimintoja ja järjestelmiä. ...
 • Kohti pilviperusteista oppimisympäristöä Länsirannikon Koulutus Oy:ssä 

  Oranen, Jarno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä keskityttiin Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan pilvipalveluiden käyttöönottoprojektiin. Opinnäytetyössä tutkittiin myös käyttöönottoprojektin onnistumista ja miten oppilaitoksen henkilökunta koki ...
 • Menetelmien hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kehittämisessä : Esimerkkitapauksena Laitetori-palveluyksikkö 

  Mäntynen, Jyrki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Tampereen kaupungin konsernipalveluyksikkö. Tampereen kaupunki on ottanut käyttöön vuoden 2017 alusta lukien uuden palveluiden järjestämisen mallin. Tässä palvelumallissa palveluja ...
 • Selvitys Tampereen kehyskuntien sosiaali- ja terveystoimen ICT-toiminnasta 

  Hiltunen, Pasi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on selvitys Tampereen kehyskuntien sosiaali- ja terveystoimen ICT-toiminnasta. Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi muodostavat Pirkanmaalla ns. Tampereen ...
 • Sovellettuja ratkaisuja kokonaisarkkitehtuurilla : Miten norsu paloitellaan - kokonaisarkkitehtuuria käytännön tarpeisiin 

  Aunola, Salla (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on IMS Business Solutions Oy, joka on toimintaprosesseihin, laadunhallintaan ja kokonaisarkkitehtuuriin erikoistunut konsultointi- ja ohjelmistoyritys. Toimeksiantaja on havainnut, että ...
 • Esiselvitys osana tietojärjestelmän hankintaa 

  Leed, Marika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli tyytymätön yhteistyöhön IT-järjestelmätoimittajansa kanssa: ulkoistuskumppanin projektiaikataulut olivat ylittyneet, toimitusten laatu oli heikkoa, sovellusten käytettävyydessä oli puutteita ...
 • Järjestelmäintegraatioiden dokumentointi 

  Mäkisalo, Liisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän työn toimeksiantajana toimii Mepco Oy. Opinnäytetyöni ja kehittämistehtäväni tavoitteena oli kehittää ja parantaa Mepco Oy:n järjestelmäintegraatioiden määrittely- ja kehitystyötä. Kehittämistehtävänäni oli luoda ...
 • Liiketoimintatiedon hallinnan kehittäminen Hämeen ammattikorkeakoulussa 

  Hämäläinen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Ammattikorkeakoulujen toimintaympäristö ja kilpailuasetelma ovat muuttuneet vuoden 2013 rahoitusuudistuksen jälkeen. HAMKissa aloitettiin samana vuonna johtamiskäytäntöjen muutos, joka nosti tiedon ja sen hyödyntämisen ...
 • ProcessWire-järjestelmän perusteet kehittäjille 

  Koivula, Teppo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa monipuolinen, helppokäyttöinen ja ennen kaikkea suomenkielinen perehdytysmateriaali sivustojen, sovellusten ja muiden web-ympäristössä toimivien ratkaisujen toteuttamiseen ...

Näytä lisää