Uusimmat viitteet

 • Kotiautomaatio & Raspberry Pi 

  Leppänen, Sami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua kotiautomaatioon ja sen mahdollisuuksiin käytännön tasolla. Työn edetessä huomattiin järjestelmän hyödyt sekä monipuolisuus ja päätettiin, että sitä tullaan kehittämään ja hyödyntämään ...
 • Cisco IOS konfigurointi ohje 

  Juomoja, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohje tietoliikenneasentajille Cisco IOS käyttöjärjestelmän konfigurointia varten. Konfiguraatio esimerkit työtä varten kerättiin oikeiden asennus käyntien yhteydessä työtä ...
 • Raideliikenteen infraan soveltuvat tietoliikenteen verkkoratkaisut 

  Korkki, Niko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa VR Track Oy:lle infraan soveltuvia tietoliikenteen verkkoratkaisuja. Verkkoratkaisut toteutettiin suunnittelemalla verkko raitiotieympäristöön, mutta näitä ratkaisuja voidaan ...
 • BitLocker-levynsalaus : arkkitehtuuri ja käyttöönotto 

  Lakka, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin BitLocker-levynsalaustuotteen toimintaan ja sen käyttöönottoon tietoturvallisessa työasemaympäristössä. Työn tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi tietoturvallisen BitLocker-konfiguraation ...
 • JavaScript-pohjaisen web-sovelluksen toteutus : Case: Sisällönjulkaisujärjestelmä 

  Hakala, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan JavaScript-pohjaista sisällönhallintasovellusta, jonka palvelinpäässä käytetään Node.js-ympäristöä ja Express-sovelluskehystä, ja jonka käyttöliittymä toteutettiin React-kirjastolla. ...
 • Automaatio NAS-ympäristössä 

  Murtonen, Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää järjestelmä, jolla levyjakojen tilaus voidaan automatisoida NAS-ympäristössä. Uuden järjestelmän avulla asiakkaat pystyisivät helposti ja nopeasti tilaamaan levyjakoja palvelimilleen. ...
 • Tutustuminen Unreal Engine 4:ään : Yksinkertaisen FPS-pelin toteuttaminen 

  Suvanto, Asko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Unreal Engine 4 on monipuolinen pelinkehitysalusta ja se on täysin ilmainen. Unreal Engine 4 -pelinkehitysalustalla voi tehdä pelejä, vaikka ei osaisi koodata. Opinnäytetyö esittelee Unreal Engine 4 -pelinkehitysalustan ...
 • Oiva-tietokannan kehitys ja datan visualisointi 

  Aaltonen, Risto; Rimmi, Matias (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä on ideoitu toimintoja ja etsitty mahdollisia kehitysehdotuksia jo olemassa olevaan, Tampereen Ammattikorkeakoulun käyttämään Oiva-palveluun, joka sisältää opinnäyte- ja opiskelijaharjoitteluraportteja. ...
 • Talotekniikan IoT : Tiedonkerääminen ja välittäminen 

  Turunen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa laite, jolla voidaan välittää mitattuja signaaleita välittäjänä toimivalle Raspberry Pi-tietokoneelle. Työssä suunnitellaan ja rakennetaan laitteisto, jonka pohjana on Arduino ...
 • Flight Simulator Development with Safety System Implementation 

  Martínez, Berta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  In the constantly evolving aeronautical field, flight simulators are becoming increasingly common tools. Their use is being extended in both amateur and professional sectors since they provide life-like experiences effective ...
 • Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu ja toteutus omakotitaloon 

  Vuorinen, Vesa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyönä suunniteltiin, mitoitettiin ja toteutettiin aurinkosähköjärjestelmä omakotitaloon kustannustehokkaasti. Työ koostui kolmesta kokonaisuudesta. Suunnitteluvaiheessa pyrittiin kartoittamaan mahdollisimman ...
 • Black Knight –flipperin entisöinti 

  Mononen, Kai (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli entisöidä Williams Electronicsin valmistama Black Knight -flipperi. Työ toteutettiin yhteistyössä Reprocade Oy:n kanssa ja työn tavoitteeksi asetettiin toimiva ja pelikuntoinen flipperi. ...
 • Moderni web-kehitys 

  Virtanen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty projektiluontoisena työnä ja sille toimi tilaajana Suomen Mainosmediat Oy. Työn pääasiallinen tavoite oli automatisoida yrityksen manuaalisesti suorittamat prosessit. Työssä painona oli ...
 • Sähkörullalaudan kauko-ohjain 

  Jokinen, Mikael (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa prototyyppi sähkörullalaudan kauko-ohjaimesta. Työn tilasi Simo Sihvonen ELMEV-toiminimellään. Sihvonen oli rakentanut sähkörullalaudan prototyypin, jota ohjattiin ...
 • Unity 5 pelituotanto : pelidemon tuottaminen Windows-alustalle 

  Milán, Kim (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä pelituotantoa ja pelien kehitystä Unity 5 -pelimoottorilla sekä tuottaa valmis pelidemo, jota testata käyttäjillä. Työn tavoitteena oli tutustua pelien tekemiseen, kehittää saatujen ...

Näytä lisää