Uusimmat viitteet

 • Ohjelmistojen testaus 

  Pruuki, Eero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutustutaan tarkemmin ohjelmistojen testaukseen WEB-kehittäjän näkökulmasta. Syvennytään lähinnä eri työkaluihin ja testaustyyleihin. Testaus periaatteet ovat samat, oli kyseessä mobiili, sulautettu tai ...
 • Cisco TrustSec tietoverkon segmentoinnissa 

  Pöllänen, Jari-Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on selventää kuinka jatkuvasti kehittyvät ja monipuolistuvat uhat sähköisille palveluille tapahtuvat nopeudella, joka on toista luokkaa kuin muissa perinteisissä palveluissa. Tämän opinnäytetyön ...
 • Talotekniikan IoT : Sensorihallinta ja tiedonvälittäminen 

  Alho, Heikki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa tilakoneena ja välityspalvelimena toimiva ohjelma Tampereen ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutukselle. Ohjelma kehitettiin ohjaamaan tulevan olosuhdelaboratorion ...
 • HTML-sovelluskehyksen kehitys 

  Pekkala, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää HTML-sovelluskehys messutapahtumien ohjelmanäytöksi. HTML-sovelluskehys oli tarkoitus kehittää moderneilla web-tekniikoilla sekä hyvän käytettävyyden ja asiakkaan toiveiden pohjalta. Tarve ...
 • TAMKin pääkampuksen langattoman lähiverkon uudistus 2017 

  Salminen, Ilari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kesällä 2017 Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) pääkampuksella työstettiin langattoman lähiverkkojärjestelmän (WLAN) uudistusta. TAMKin WLAN-järjestelmän katsottiin olevan kapasiteetiltaan riittämätön viimeisinä vuosina ...
 • Lohkoketjun käyttö datan varmentamiseen 

  Pajulehto, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia lohkoketjuteknologiaa ja selvittää kuinka sitä voidaan soveltaa tiedostojen tallentamiseen ja aikaleimaamiseen käyttäen Factom lohkoketjua. Samalla käydään läpi lohkoketjuteknologian ...
 • Hakkuriteholähde LED-valaisimelle 

  Ylä-Pynnönen, Juho (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ syventyy suurteholedien akkukäyttöisen boost-hakkuriteholähteen suunnitteluun ja komponenttien mitoitukseen. Työssä tutkitaan kuinka valittu taajuus ja raja-arvot vaikuttavat komponenttivalintoihin ja minkälaisia ...
 • Mobiilisovelluksen testausmenetelmät 

  Koli, Niko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan sovellusten testausta osana ohjelmistoprojektia. Työssä keskitytään testauksen vaiheisiin ja menetelmiin, joita voidaan käyttää apuna mobiilisovellusten testauksessa. Työssä tutustutaan myös ...
 • Henkilötietojärjestelmän kehitys Liferay-alustalle 

  Korhonen, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on luoda asiakkaan vanhentuneen ja ulkoisella sivustolla sijaitsevan puhelinluettelojärjestelmän tilalle uusi henkilötietojärjestelmä asiakkaan omalle verkkosivulle. Uuteen henkilötietojärjestelmään ...
 • Taulukkolaskentaohjelman piirteitä 

  Paviala, Lassi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä perehdytään Microsoft Excelin ominaisuuksiin. Microsoft Excel on Microsoft Office -pakettiin kuuluva taulukkolaskentaohjelma, ja työssä käytettiin sen uusinta versiota Excel 2016. Taulukon tiedot ovat ...
 • ASP.NET Core MVC -webkehitys : tietokannan selainpohjainen hallinta ja tuonti Excel-tiedostoksi 

  Piesanen, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli luoda relaatiotietokannan selainpohjainen hallintajärjestelmä, jossa pystytiin tarkastelemaan, lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan dataa. Sen lisäksi tietokannan data piti saada tuotua Excel-taulukk ...
 • Bojoko : iGamingin sosiaalinen media 

  Grönqvist, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää kasinoihin ja verkkouhkapelaamisen ekosysteemiin keskittyvä ohjelmisto, joka kykenee vastaamaan myös tulevaisuuden tarpeisiin ja muutoksiin joita luonnollisesti jatkuvasti kehittyvä ...
 • VOC-puolijohdeanturit työstökoneympäristössä 

  Viinikainen, Sonja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan VOC-puolijohdeantureiden soveltuvuutta konepajojen työstökoneiden ilmanpuhdistusjärjestelmien puhdistustulosten seurantaan. Pohjatutkimus sai alkunsa TAMK:n ja TTL:n edeltävän projektin ...
 • Äänisignaalin muokkaus transistoripohjaisella sähkökitaran efektilaitteella 

  Tikkanen, Topi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tutkia äänisignaalien käyttäytymistä ja muokkausta vahvistinkytkennällä, tarkastella transistorien roolia sen toiminnassa sekä rakentaa efektilaite sähkökitaraa varten. Efektilaite rakennettiin ...
 • ERS-sensoreiden käyttöönotto ja testaus 

  Vierunketo, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli LoRa-verkossa toimivan sensorin käyttöönotto ja toiminnan testaus erilaisissa olosuhteissa. LoRa:n avainominaisuuksiin kuuluu signaalin hyvä kantama, joten tavoitteeksi asetettiin todentaa ...

Näytä lisää