Uusimmat viitteet

 • Kaatumisilmoitusten keräämisen ja analysoinnin automatisointi 

  Kilpeläinen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Novatron Oy halusi kehittää ohjelmistojensa vianhallintaprosessia automatisoimalla kaatumisvedosten keräämisen kriittisten ohjelmistovikojen osalta. Tämän avulla haluttiin varmistaa, että kriittiset viat saadaan havaittua ...
 • Johdatus DevOpsiin : Case blogin REST API 

  Lehmus, Anton (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarjota johdatus DevOps käytäntöön esimerkki ohjelmiston avulla. Ohjelmisto oli yksinkertainen REST tyyppinen henkilökohtaisen blogin rajapinta Node.js:llä toteutettuna. Ohjelmiston tavoitteena ...
 • Matalatehoinen BLE tiedonkeräin 

  Ruoho, Joel (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä ideoitiin, suunniteltiin ja rakennettiin matalatehoinen Bluetooth Low Energy -tiedonkeräin. Tiedonkeräin ideoitiin aluksi lyijyakkujen varauksen ja varaamisen seurantaan, mutta suunnittelun aikana ...
 • Muxuni : mobiilisovellus 

  Kivikoskela, Santeri; Levón, Mikki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kehitteillä olevaa Muxuni-mobiilisovellusta, jota on kehitetty Ionic- ja AngularJS-ohjelmistokehyksiä käyttäen. Lisäksi sovellus käyttää Apache Cordovaan päästäkseen kiinni mobiililaitteiden ...
 • SSL-suojattu WebDAV-verkkolevypalvelin 

  Syvinki, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on SSL-suojattu WebDAV-verkkolevypalvelin. Työn tarkoituksena oli pystyttää Josira Oy:lle tiedostopalvelin, jonne yritys voi tehdä haluamallaan ohjelmistolla varmuuskopiot tärkeistä tiedostoista. ...
 • Langaton tietoliikenneyhteys IoT-ratkaisuissa 

  Multanen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua teoreettisesti IoT-tekniikkaan. Työssä käydään IoT-tekniikkaa läpi yleisellä tasolla, jonka jälkeen syvennytään langattomiin tiedonsiirtotekniikoihin. Opinnäytetyössä ei käydä kaikkia ...
 • IoT -mittausjärjestelmä ja datan visualisointi : Corelase 

  Rantaeskola, Roni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tulevaisuudessa kaikki tulee olemaan yhteydessä Internettiin muodossa tai toisessa. Internet of Things (IoT) eli asioiden Internet on mahdollistanut mm. teollisuuden automaation, IoT on nähnyt eksponentiaalista kasvua ...
 • Viistovalokuvauslaitteiston kuva-analysoinnin käyttöliittymä 

  Sorsakivi, Anssi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoite oli luoda Tampereen ammattikorkeakoulun viistovalokuvauslaitteen kuvien analysointia tukeva käyttöliittymä, sekä päivittää jo olemassa olevan näytteiden kuvaamiseen tehty käyttöliittymä. Kuva-analysoinnin ...
 • Kauppapaikka : iOS-mobiilisovellus 

  Bauer, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kauppapaikkamobiilisovelluksen ajatus sai alkunsa tyytymättömyydestä olemassa oleviin kauppapaikkoihin ja huutokauppapalveluihin. Tarjolla olevien palveluiden toiminnot koettiin hankalaksi ja palveluissa oli mielestämme ...
 • Kubernetes-klusterin asennus ja käyttöönotto 

  Peltola, Reko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin avoimen koodin Docker- ja Kubernetes-teknologioita. Teknologioilla tavoitellaan nykyaikaisempaa ja helpommin ylläpidettävää infrastruktuuria ohjelmistoprojekteille. Teknologiat mahdollistavat ...
 • MultiSender -mobiilisovellus 

  Makkonen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ on mobiiliohjelma joka hakee puhelinluettelosta tietoa ja lähettää ne serveriin. Nämä tieto on sitten luettavissa tietokoneella.
 • Verkkokauppojen​ ​Docker-julkaisu : PHP-,​ ​SQL-pohjaisten​ ​verkkokauppojen​ ​julkaisu Docker-ympäristössä 

  Takku, Esko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä​ ​opinnäytetyö​ ​käsittelee​ ​yhtä​ ​mahdollisuutta​ ​web-sivustojen​ ​julkaisualustaksi.​ ​Sitä ei​ ​ole​ ​suunniteltu​ ​toimimaan​ ​tehokkaampana​ ​mahdollisena​ ​alustana,​ ​vaan automatisoituna​ ​ympäristönä,​ ...
 • Optinen tiedonsiirto 

  Kivelä, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin optisen tiedonsiirron keskeisiin komponentteihin, tekniikoihin ja toiminnan kannalta haitallisiin vaikutuksiin. Työn tuloksia voidaan käyttää optisen tiedonsiirtoratkaisun vertailuun ...
 • Pilvihallittavat tietoverkot ja Cisco Meraki 

  Mäensivu, Eero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin eri tietoteknisten pilvilaskenta- ja pilvipalveluiden markkinatilannetta, saatavilla olevia palvelumalleja sekä ennusteita niiden kehityksestä. Työssä keskityttiin tietoverkkojen palveluihin ...
 • GDPR-vaikutukset yrityksen tietosuoja- ja tietoturvatyössä 

  Helander, Henni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  GDPR (General Data Protection Regulation) on uusi EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), jota tarkasteltiin tässä opinnäytetyössä pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli soveltaa ...

Näytä lisää