• Kyberturvallisuuskoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen yrityksen johdolle 

   Antila, Kimmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kyberturvallisuuden osaamisen merkitys suomalaiselle tietoyhteyskunnalle, yksityisille henkilöille, yrityksille ja kansantaloudelle on todella merkittävä ja ajankohtainen. Kyberturvallisuudessa globaali internet on keskiössä, ...
  • Tarinankerronta virtuaalitodellisuudessa 

   Jortikka, Jarkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimustyössä tutkittiin tarinankerronnan merkitystä virtuaalitodellisuudelle. Tavoite oli selvittää, miten tarinankerrontaa luodaan virtuaalitodellisuuteen ja miksi tämä on tärkeää. Virtuaalitodellisuuden vahvuus on ...
  • Asiantuntijatyön kehittäminen Kameratori Oy:ssä 

   Lehmus, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kameratori Oy:n henkilöstö- ja toimipaikkojen määrä on tuplaantunut reilun vuoden aikana, mikä on asettanut yritykselle uudenlaisia haasteita johtaa kasvanutta toimintaa. Esille nousseita ongelmia ovat olleet mm. ...
  • Verkkokaupan asiakaskokemuksen kehittäminen 

   Palosaari, Sari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Digitalisoitumisen myötä asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut. Verkko-ostaminen on yleistynyt räjähdysmäisesti viimeisen vuosikymmenen aikana eri-ikäisten kuluttajien keskuudessa, koska tarjolla on mahdollisuus tehdä ...
  • Voittajatiimin rakentaminen : case Nordea Online osaamiskeskus 

   Lindstedt, Nina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Pankkimaailma on kokenut suuria muutoksia viimeisten vuosien aikana. Digitalisaation luomat mahdollisuudet ovat muuttaneet asiakkaiden odotuksia. Menestyäkseen pankin pitää tarjota asiakkailleen henkilökohtaista neuvontaa ...
  • Palauteprosessin kartoittaminen : 3 Step IT Oy 

   Siikanen, Anita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kohdeyrityksen Suomen asiakaspalauteprosessin nykytila ja pohtia tutkimuksen tiimoilta mahdollisia kehittämiskohteita. Lisäksi tavoitteena on selvittää miten palvelun laatua ...
  • Lisäarvoa ammattikeittiöiden toimitusprojekteihin yhdessä yrityskumppanin kanssa 

   Jurvanen, Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Yritys Oy on ammattikeittiöalan laitteita ja niihin liittyviä palveluita tarjoava yritys. Valtaosa sen asiakkaista koostuu julkisen sektorin organisaatioista. Viime vuosina Yritys Oy:ssä on havaittu selkeä muutos julkisen ...
  • Yhteisöllinen työtila : maaseudun toimijoiden kohtaamispaikka 

   Katajisto, Päivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Yhteisöllinen työtila on uudenlainen tapa työskennellä. Sen toiminta-ajatus on vuokrata avointa, joustavaa ja modernia toimistotilaa tarpeen mukaan. Toiminnan keskiössä on käyttäjistä muodostuva yhteisö ja yhdessä toimimisesta ...
  • Team Tampere -hankkeen vaikuttavuuden arviointi 

   Holja, Emmi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tampereen kauppakamarin hallinnoiman Team Tampere – hankkeen tavoitteena on vauhdittaa pirkanmaalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, ja tätä kautta myös edesauttaa Tampereen seudun elinkeinotoiminnan kehittymistä. ...
  • Mikroyrityksen kehitysmalli 

   Toikkanen, Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Mikroyrityksen kehittäminen on haastavaa, koska sitä tehdään pienillä resursseilla alati muuttuvissa olosuhteissa. Tämän työn tarkoituksena oli auttaa liiketoiminnan kehittämistyötä tuottamalla nopea ja kevyt kehitysmalli ...
  • Säästää vai Säätää? : Työasemalogistiikan asiakasvastuista palveluntuottajan vastuiksi 

   Ahola, Gitte (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä kehittämistehtävän loppuraportti käsittelee Puolustusvoimien hallinnollista työasemapalvelua ja sen tuottamista Turvallisuusverkkolain astuttua voimaan 13.1.2015. Turvallisuusverkkolain velvoittamana Puolustusvoimien ...
  • Asiakasymmärrystä sähkösaatavien perintään 

   Liljeroos, Kati (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Asiakasymmärryksellä tarkoitetaan koko organisaation läpi kulkevaa prosessia asiakastiedosta ja tämän tiedon hyödyntämistä päivittäisessä päätöksenteossa eri organisaation osissa. Tässä opinnäytetyössä yrityksen perintäprosessia ...
  • Laatutoiminnan käynnistäminen liike- ja mainoslahjayrityksessä 

   Hietala, Anu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Laadun merkitys yrityksen menestymiselle on tiedetty jo kauan. Aiheeseen liittyviä tekniikoita ja työkaluja on vuosien saatossa kehitelty lukuisia ja saatavilla on ohjeita, koulutusta ja konsultointia erilaisiin tarpeisiin. ...
  • SIIVET 2020 - Keski-Suomen Ilmailumuseon uusi palvelukonsepti 

   Nikkilä, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Suomessa museoiden toiminta perustuu valtaosin julkiseen rahoitukseen, jonka määrä on viime vuosien aikana reaalisesti laskettuna pienentynyt. Vähäisempi raha ja kiristynyt kilpailu museoasiakkaiden ajasta olivat lähtökohtana ...
  • Kasvun mahdollisuuksista Campusravitassa : Henkilöstö, asiakkaat ja asiantuntijat mukaillussa palvelumuotoilun prosessissa 

   Myyryläinen, Katja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tamperelainen palvelualan yritys Campusravita Oy tuottaa opiskelija- ja henkilöstöruokailuita, tilaisuustarjoiluita ja kirjakauppapalveluita TAMKin tiloissa. Yritykselle suunnitellussa mukaillussa palvelumuotoilun prosessissa ...
  • Taloyhtiön strategian laatiminen : Case Asunto-osakeyhtiö Ilmarisenkatu 6 

   Ala-Prinkkilä, Mervi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössäni laadin strategian asunto-osakeyhtiö Ilmarisenkatu 6:lle. Taloyhtiöiden strategiat yleistyvät koko ajan ja omalla taloyhtiöllä sitä ei vielä ollut. Työn tavoitteena oli laatia strategia, josta olisi myös ...
  • Verkkokauppaliiketoiminnan käynnistäminen : Markkinoilla erottautumisen suunnittelu alkavalle yritykselle 

   Johansson, Markus (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Verkkokaupan määrä Suomessa on kasvanut jatkuvasti ja vuonna 2012 verkkokaupan arvo oli 9,65 miljardia euroa. Verkko tarjoaa suuren potentiaalin uusille toimijoille, mutta suurin ongelma on muista erottautuminen. Tämän ...
  • Nostoalan koulutuspalvelujen tuotteistaminen Venäjän markkinoille 

   Salo, Raija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli nostoalan koulutuspalvelujen tuotteistaminen Venäjän markkinoille. Tavoitteena oli kuvata tuotteistamisen prosessi, joka oli tehty Jari Parantaisen menetelmää käyttäen. Taustatyökaluna ...
  • Kannattavaa kasvua palveluliiketoimintaa kehittämällä 

   Hyrynen, Katja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli prosessianalyysin ja asiakashaastatteluiden avulla selvittää kohdeyrityksen palveluliiketoiminnan nykytila ja saatujen tulosten perusteella kehittää operatiivista tehokkuutta ja kartoittaa ...
  • Itsensä kokoinen yrittäjä : Pedagoginen osuuskunta työvaltaisen oppimisen ympäristöksi Kiipulan ammattiopistoon 

   Korhonen, Päivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea pedagogisen osuuskunnan käyttöönottoa oppimisen ympäristönä. Työn tavoitteena oli luoda olemassa olevia malleja soveltaen erityisopetukseen soveltuva toimintamalli. Kehittämistyö ...