Uusimmat viitteet

 • Raskasmetallien saostusmenetelmän pH-optimointi 

  Uusitalo, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metallipinnoitusprosesseissa syntyvien jätevesien sisältämät raskasmetallit ovat vaarallisia ympäristölle ja terveydelle, minkä takia nämä teolliset jätevedet on käsiteltävä ennen niiden päästämistä jätevesiverkkoon tai ...
 • Analyysilaitteen testaus ja verifiointi IVD-käyttöön 

  Mäkilä, Tero (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli karakterisoida IEF-yksikkö päivitettäessä laitteistoa uudempaan. Isoelektristä fokusointi –yksikköä käytetään hemoglobinopatioiden diagnosoimiseen. Hemoglobinopatioita ovat esimerkiksi eri talassemiat ...
 • Elintarvikkeiden raja-arvojen ja näytteenottosuunnitelman päivitys : raja-arvojen vertailu eri elintarvikevirastojen välillä (FDA ja EVIRA) 

  Lahtela, Mari-Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erään Turun elintarviketehtaan mikrobiologisia riskejä ja raja-arvoja vihannes- ja sillisäilykkeissä (raaka-aineissa ja lopputuotteissa), analysoida ja arvioida nykyistä näytteenottos ...
 • Kaakaokuorrutteen tuotekehitys 

  Syrjälä, Marko; Tapper, Eetu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää MBakeryn suklaamoussekakussa käytettävää kaakaokuorrutetta niin, että se säilyisi konditoriaolosuhteissa kolme päivää tuottamatta kosteutta kuorrutteen pinnalle. Mahdolliset muutokset ...
 • Pesuliuoskonsentraatin laimennuskertoimen kasvattaminen 

  Suominen, Iida-Maria (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kasvattaa 10x pesuliuoskonsentraatin laimennuskerrointa 25x pesuliuoskonsentraatiksi. Syy muutokseen oli kasvava tarve pesuliuokselle kuoppalevykaivojen pinnoituksen prosesseissa. Määrän ...
 • Immunoanalysaattorin analyysikasettien uusien laadunvarmistuslaitteiden käyttöönotto ja kvalifiointi 

  Vuori, Harri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä otettiin käyttöön ja kvalifioitiin uusi laadunvarmistuslaitteisto immunoanalysaattorin analyysikasettien sekä niiden pohjalaminaattien laadunvarmistuksen tehostamiseksi. Analyysikasetissa on 16 analyysikuppia. ...
 • Epäspesifisen metalli-ionien pitoisuusmääritysmenetelmän kehittäminen vesinäytteille 

  Ruponen, Tuuli (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Metallipitoisuuksien määrittäminen juomavedestä ja luonnon lähteistä on noussut mielenkiinnon kohteeksi viime aikoina. Tässä työssä kehitetään menetelmä, jossa terbium ja näytemetalli kilpailevat luminesoivaan ligandiin ...
 • Antigeeniliuosannostelijan karakterisointi 

  Teerimäki, Tytti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Troponiini I ja Troponiini T antigeenien käyttäytymistä Multidrop™ Combi reagenssiannostelijaa käytettäessä. Työn tavoitteena oli saada Radiometer Turku Oy:n tuotantoon uusi antigeeniliuosannostelija. ...
 • Biohajoavan piidioksidin bioyhteensopivuus valkosolujen kanssa 

  Puskala, Linda (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli DelSiTech Oy, jonka lääkeannosteluteknologia perustuu patentoituun biohajoavaan biomateriaaliin, piidioksidiin eli silikaan. Biomateriaalien täytyy olla bioyhteensopivaa, sillä ne ovat ...
 • Kaurapohjaisten tuotteiden gluteenipitoisuuden määritys kolmella eri menetelmällä 

  Lampinen, Tuomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Keliakia on autoimmuunisairaus, jonka aiheuttaa viljojen sisältämä gluteeni. Tähän päivään mennessä keliakiaan ei ole keksitty mitään muuta parannuskeinoa kuin elinikäinen gluteenittoman ruokavalion noudattaminen. Siksi ...
 • Automaattisen hajoamisaikalaitteen käyttöönotto 

  Beg, Daniel (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa vertailuanalyysejä Orion Oyj:n Turun toimipisteen tablettivalmistusosaston vanhan manuaalisen laitteen ja uuden automattisen laitteen välillä. Vertailuanalyysien perusteella uuden laitteen ...
 • Biokaasu liikennekäytössä Varsinais-Suomessa : maatilojen biokaasulaitosten soveltuvuus biometaanin tuotantoon 

  Jokela, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitystyötä biokaasun hyödyntämisestä liikennepolttoaineena Varsinais-Suomen alueella. Työssä keskityttiin maatilojen kykyyn tuottaa biokaasua liikennepolttoaineeksi. Opinnäytetyön ...
 • Vertailumateriaalin tuottaminen ja Mycometer®-menetelmän validointi 

  Junes, Heli (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Mikrobivaurion havaitseminen rakennusmateriaalista mikrobiologisin menetelmin elatusaineelle viljelemällä on tehokasta, mutta aikaa vievää. Mycometer analysaattori mittaa entsyymipitoisuutta, joka korreloi näytteessä olevan ...
 • Laatu- ja validointitoiminta elintarviketeollisuudessa 

  Vanhatalo, Heidi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö laadittiin Zeus Tech Oy:n toimeksiannosta. Zeus Tech Oy tuottaa validointi-, mittaus-, testaus- ja laadunvarmistuspalveluja lääke- ja bioteollisuuden, sekä elintarviketeollisuuden alojen toimijoille. Tarkoituksena ...
 • Peptide break -teknologian karakterisointi QRET-tekniikan avulla 

  Laine, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Turun yliopiston kemian laitoksen tutkimusryhmässä ja tarkoituksena oli karakterisoida peptide break -teknologiaa ja löytää uusia työkaluja vasta-aineettoman entsyymiaktiivisuusmenetelmän kehittämiseen. ...

Näytä lisää