• 0 €:n työkalu : Silta-hanke, yksi vastuunotonmalli 

   Ortju, Jouko (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Artikkeli on opinnäytetyön kuvaus ja kannanotto. Kirjoittaja on suorittanut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman mukaisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (yAMK) keväällä 2009. Koulutusohjelman ...
  • 1-16 -vuotiaiden lasten lihasvoimaa mittaavat tesit 

   Koivusipilä, Jenni; Kervinen, Veera (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö oli projekti, jonka toimeksianto saatiin Oys:n lasten Fysiatrian poliklinikan fysioterapeuteilta. Heillä oli tarve saada lisää lihasvoimaa mittaavia testejä, jotka ovat koottuna yhteen testikansioon. ...
  • 1-3-vuotiaiden lasten leikki arjessa : Mitä ja miten sitä oikein leikitään? 

   Oijusluoma, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön kuvaus: Opinnäytetyöni aiheena on 1-3-vuotiaiden lasten leikki arjessa ja sen ilmeneminen päiväkodissa sekä kotona. Opinnäytetyössä käsitellään yleisesti 1-3-vuotiaiden lasten kehitystä ja leikkiä. Päätavoitteena ...
  • 10 219 sanaa Arctic Powerin palvelutoiminnasta 

   Mattson, Jesse (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten Rovaniemen ammattikorkeakoulun alaisen Arctic Power–osaamiskeskittymän asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat kokeneet palvelutoiminnan ja millä keinoilla sitä voitaisiin kehittää. ...
  • 110 KV DEMOKENTTÄ JA MUUNTAJAVIKOJEN SIMULOINTI 

   Antinaho, Tero (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn aiheena oli sähkövoimatekniikan laboratorion oppimisympäristön 110 kV demolaitteisto ja muuntajan vikojen simulointi. Työn tavoitteena oli ottaa käyt-töön muuntajavikojen ja maasulkuvikojen simulointi ja luoda ...
  • 16-20-vuotiaiden lentopallotyttöjen nopeusharjoittelu : Nopeusharjoittelun opas lentopallovalmentajalle 

   Karjalainen, Anna; Kivilompolo, Malla (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on lisätä nopeusharjoittelua nuorten lentopalloilijoiden oheisharjoitteluun ja lajiharjoitteluun, sekä lisätä spesifinen nopeusharjoittelu osaksi valmennuksen ohjelmointia ...
  • 20 kV kojeiston suunnittelu sähkövoimalaboratorioon 

   Niemelä, Jarmo (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn lähtökohtana toimi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sähkölaboratorioiden kehittämishanke, jonka tarkoituksena on täydentää opetuskalustoa mm. sähkölaitostekniikan saralla. Tehtävänä oli opetuskäyttöön hankittavan ...
  • 35–45-VUOTIAIDEN MIESTEN LIIKUNTATOTTUMUKSET ENONTEKIÖN KUNNASSA 

   Mämmelä, Antti; Mölsä, Jaakko (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on Enontekiön kunta. Kunnalla on tavoitteena, että kaikki kunnan asukkaat liikkuisivat vähintään UKK-instituutin liikuntasuositusten mukaisesti. Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää, kuinka ...
  • 3D Mobile Game Engine Development 

   Liu, Danyang (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   With the rapid development of mobile games, more rich and colorful mobile games are demanded. While during the development of mobile games, a good mobile game engine is a key technology, since it can integrate some important ...
  • 3D-kaupunkimallin tuottaminen ja hyödyntäminen yrityksessä 

   Harjuniemi, Päivi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä 3D-kaupunkimallien tuottamiseen ja tutustua yleisesti niiden käyttötarkoituksiin, lähtöaineistoon ja ohjelmistoihin. Ensisijainen tavoite oli tuottaa Rovaniemestä kolmiulotteinen ...
  • 3D-kaupunkimallin tuottaminen ja ylläpito 

   Ahokas, Niila (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä ratkaisuja Rovaniemen kaupungin haasteisiin 3D-kaupunkimallin tuottamisessa ja ylläpidossa. Toinen tavoite oli perehtyä yleisellä tasolla 3D-kaupunkimallin tuottamiseen. Tutkimuksessa ...
  • 3D-koneohjauksen osaamistarpeiden selvittäminen ja opetuksen kehittäminen Oulun seudun ammattiopistossa 

   Kuure, Jarmo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää maarakennuskoneen kuljettajien työelämävaatimukset ja osaamistarpeet 3D koneohjauksen alalla, jotta koulutusta voidaan kehittää Oulun Seudun Ammattiopistossa työelämän tarpeita ...
  • 3D-mallin käytettävyys kunnossapidon tiedonhallinnan tehostamisessa 

   Ylitalo, Pekka (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää 3D-mallin käyttömahdollisuutta kunnossapitoon suunnatussa kannettavassa laitteessa. Työn teoriaosassa käsiteltiin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun TKI:n toimintaa ja KÄYNTI-projektia. ...
  • 3D-mallinnuksen käyttö suunnittelutyön apuna : Esimerkkinä Muonion ja Enontekiön osaston suunnittelu Matkamessut 2013 -tapahtumaan 

   Kujala, Sini (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena ja tutkimuskysymyksenä on selvittää, kuinka 3D-mallinnusta voidaan käyttää apuna silloin, kun suunnitellaan visuaalista ulkoasua messutilaan. Opinnäytetyö tutkii myös 3D-mallinnuksen käyttöä muilla ...
  • 3D-mallinnus musiikkivideoon : My Journey: Lukko 

   Salmela, Henna (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyönäni olen mallintanut hahmot ja ympäristöt musiikkivideoon ”Lukko”. Sain toimeksiannon rovaniemeläiseltä progressiivisen metallimusiikin yhtyeeltä ni-meltä My Journey. Tässä opinnäytetyössä käsittelen ...
  • 3D-tulostinrakennussarjan käyttöönotto 

   Mäntyniemi, Roni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäyteyön tavoitteena on selvittää, millainen työ on ottaa käyttöön rakennussarjana toimitettu 3D-tulostin ja arvioida sen tuottamien tulosteiden laatua. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisilla 3D-tulostetuilla ...
  • 3D-tulostuslaboratorion suunnittelu : Älykäs tuotantotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö 

   Puska, Jani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella 3D-tulostuslaboratorio konetekniikan opiskelijoiden käyttöön. Työn toimeksiantajana toimi Lapin AMK:n tekniikan yksikkö. Tehtävänä oli luoda informatiivinen kokonaisuus siitä, ...
  • 3D-Tulostuslaitteiston Käyttöönotto ja Huolto 

   Kvist, Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Lapin Ammattikorkeakoulun Kemin tekniikan yksikölle. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää koulun 3D-tulostusympäristöä tekemällä huoltosuunnitelma ja huolto-ohjeet koululle hankituille ...
  • 3D-TYÖKONEOHJAUS JA KUSTANNUSTEHOKKUUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN INFRARAKENTAMISESSA 

   Särkelä, Ari (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on käsitellä kolmiulotteisen työkoneohjauksen käyttöönottoa kunnallistekniikassa. Työssä perehdytetään perusteellisesti laitteiston asennusvaiheisiin ja käsitellään myös aineistojen muutoksia. ...
  • 3DFIER-SOVELLUS RAKENNUSTEN 3D-MALLINNUKSESSA 

   Pyykkö, Juha (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, soveltuuko 3dfier-sovellus Maanmit-tauslaitoksen tarpeisiin rakennusten 3d-mallintamisessa. 3dfier-sovellus on avoimen lähdekoodin sovellus, jonka avulla voidaan muodostaa 3d-malli ...