Uusimmat viitteet

 • Lapin elintarvikeohjelman luomisprosessi 

  Häyrynen, Tanja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on osa Lapissa tehtävää biotalouden mahdollisuuksien kartoit-tamista sekä haltuunottoa. Idea Lapin elintarvikeohjelmasta syntyi Arktinen älykäs maaseutuverkosto -klusterin eli maaseutuklusterin elintarviketeema-ryhmä ...
 • BIOTALOUDEN ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARVEKARTOITUS LAPIN METSÄSEKTORILLE 

  Santala, Kalle (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia osaamis- ja koulutustarpeita Lapin alueen metsätalouden parissa toimivilla yrityksillä ja organisaatioilla on biotaloudessa. Lisäksi tutkitaan, millaisia vaatimuksia ...
 • Työskentelymallit Maanmittauslaitoksen suorittamissa alueellisissa yksityistietoimituksissa : Katsaus toimituslajiin 

  Metso, Janne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkielma on Maanmittauslaitokselle laadittu katsaus alueellisten yksityistietoimitusten lainsäädännöstä ja toimintatavoista keväällä 2017. Työssä käydään läpi muun muassa olemassa olevaa lainsäädäntöä, maaoikeudessa ...
 • OULUN KAUPUNGIN OMAKOTITONTTIKYSYNTÄ : Omakotitonttien kysyntäennuste 2017–2021 

  Viik, Kari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oulun kaupungin väkiluku ylitti 200 000 asukkaan rajan syyskuussa 2016 ja kaupunki kasvaa noin 2500 asukkaan vuosivauhtia. Kaupunki haluaa pitää alueen asuntomarkkinat toimivina niin, ettei asuntojen niukkuus aiheuta ...
 • Katualueet kiinteistörekisterissä 

  Järvitalo, Jaakko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Katualueita koskeva lainsäädäntö perustuu tänä päivänä maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiin. Lainsäädäntö on kehittynyt asemakaavalain ja rakennuslain säännöksien pohjalta. Maankäyttö- ja rakennuslain myötä on siirrytty ...
 • Ympäristötekijöiden vaikutus porokolarien esiintymiseen valtatien 20 alueella 

  Palo, Katja; Molkoselkä, Pasi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Poronhoitoalueella tapahtuu vuosittain noin 3500 - 4500 porokolaria. Näistä aiheutuu vuositasolla karkeasti arvioituna yhteensä yli kymmenen miljoonan euron vahingot ajoneuvojen omistajille ja poronhoitajille. Liikennetu ...
 • Osoitemuutokset kuntaliitoksissa 

  Lehtiranta, Kirsti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kuntaliitosten yhteydessä tehtäviä osoite- ja nimistömuutoksia. Kunnassa ei voi olla samaa kadun tai tien nimeä kuin yhdessä paikassa. Kuntien yhdistyessä törmätään usein ...
 • LAHDEN KAUPUNGIN TONTTIJAKOPROSESSIN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN 

  Uurtamo, Juha (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tonttijakoa ja Lahden kaupungin tonttijakoprosessin toimivuutta sekä kehittää prosessia uudelle yhdistyvälle Lahti-Nastola liitoskunnalle hyödynnettäväksi. Olen tehnyt opinnäytetyötäni ...
 • SOMEA PORTAITTAIN : Sosiaalisen median koulutusohjelma Maanpuolustuskoulutus-yhdistykselle 

  Törn-Säkkinen, Riitta (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Sosiaalisen median ja verkkokoulutuksen merkitys on tunnistettu ja tunnustettu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminnassa. Järjestelmällinen toimijoiden kouluttaminen on kuitenkin puuttunut, ja kurssien sisältöjä ...
 • PRECISE POINT POSITIONING : SOVELTUVUUS SUOMESSA 

  Myller, Seppo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Precise Point Positioning -mittausta ja sen soveltuvuutta mittauksiin Suomen leveysasteella. Olen suorittanut opinnäytetyötä varten omia mittauksia sekä käyttänyt kiinteiden ...
 • Oulaisten kaupungin maapolitiikka 

  Vilppola, Jarkko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn tilaajana on toiminut Oulaisten kaupunki. Oulaisten kaupunki on laatinut maapoliittisen ohjelman viimeksi vuonna 2004. Maapoliittisen ohjelman päivittäminen on ajankohtainen kaupungissa, koska edellinen on jo yli ...
 • Kaavoitussopimukset, maankäyttösopimukset ja kehittämiskorvausmenettely 

  Härkönen, Minna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää miten kaavoitussopimukset, maankäyttösopimukset ja niiden menettely oli säädelty ennen maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tuloa sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta ...
 • Nuorten osallistaminen alueiden käytönsuunnittelussa : Kokemuksia Pohjois-Pohjanmaalta 

  Isolahti, Maria (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä työssä on selvitetty nuorten osallistamisen käytäntöjä kuntien alueiden käytön suunnittelussa osana Suomen 4H-liiton hallinnoimaa Kestävä harrastustoiminta -hanketta, jonka on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ...
 • Yhteistoiminnallisen metsätiedon tuottaminen matkailualueen elinkeinotoiminnan tukena Ruka-Kuusamon alueella 

  Heikkilä, Riikka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Metsienhoito metsäisillä matkailualueella herättää monenlaisia tunteita metsänomistajien, matkailuyrittäjien, matkailijoiden ja alueen asukkaiden keskuudessa. Metsien monipuolistuva käyttö lisää tarvetta erilaisten ...
 • Kemin kaupungin maapoliittisen ohjelman laatiminen ja ehdotus maapoliittiseksi ohjelmaksi 2014 - 2016 

  Rantajärvi, Paulus (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä ne maapoliittiset keinot, joita voidaan hyödyntää Kemin kaupungin maapolitiikassa, ja esitellä niiden käyt-tämisen periaatteet. Työn tarkoituksena on myös välittää tietoa ...

Näytä lisää