Uusimmat viitteet

 • Tutkimus sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden koulutus- ja työmarkkina-asemasta 

  Viinamäki, Leena; Pohjola, Anneli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Osallistumme tutkimuksellamme ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutus- ja työmarkkina-asemasta ajankohtaiseen keskusteluun sosiaalialan koulutuksen osaamisen tuottamasta työnjaosta alan tehtävärakenteessa. Työnjakojen ...
 • Tornionlaakson seutukunnan hyvinvointiselonteko 2013 

  Viinamäki, Leena
  Sarja A. Tutkimukset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa hyvinvointibarometrien ja selontekojen laatiminen on ollut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (1.1.2014 alkaen Lapin AMK) toteuttamisvastuulla. Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen ...
 • Kemi-Tornion seutukunnan hyvinvointiselonteko 2013 

  Viinamäki, Leena
  Sarja A. Tutkimukset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa hyvinvointibarometrien ja selontekojen laatiminen on ollut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (1.1.2014 alkaen Lapin AMK) toteuttamisvastuulla. Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen ...
 • Tunturi-Lapin seutukunnan hyvinvointibarometri 2013 

  Viinamäki, Leena
  Sarja A. Tutkimukset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa hyvinvointibarometrien ja selontekojen laatiminen on ollut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (1.1.2014 alkaen Lapin AMK) toteuttamisvastuulla. Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen ...
 • Rovaniemen seutukunnan hyvinvointibarometri 2013 

  Viinamäki, Leena
  Sarja A. Tutkimukset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa hyvinvointibarometrien ja selontekojen laatiminen on ollut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (1.1.2014 alkaen Lapin AMK) ...
 • Itä-Lapin seutukunnan hyvinvointibarometri 2013 

  Viinamäki, Leena
  Sarja A. Tutkimukset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa hyvinvointibarometrien ja selontekojen laatiminen on ollut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (1.1.2014 alkaen Lapin AMK) toteuttamisvastuulla. Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen ...
 • Pohjois-Lapin seutukunnan hyvinvointibarometri 2013 

  Viinamäki, Leena
  Sarja A. Tutkimuset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa hyvinvointibarometrien ja selontekojen laatiminen on ollut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (1.1.2014 alkaen Lapin AMK) toteuttamisvastuulla. Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen ...
 • Utsjoen kunnan hyvinvointiselonteko 2011 

  Viinamäki, Leena (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
  Utsjokelaisen hyvinvointipoliittisen päätöksenteon tueksi hyvinvointiselonteossa on haettu vastauksia makro- (tilastokatsaus) ja mesotasoilta (avaininformanttihaastattelut) utsjokelaisten elämänpoliittisiin päätöksiin ja ...
 • Sosionomin ammatti ja työ 2010 - 2025 : Havaintoja ja päätelmiä sosionomien (AMK & ylempi AMK) profiilista Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä 

  Viinamäki, Leena (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämä on neljäs Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koordinoimassa opetusministeriön rahoittamassa Sosiaalialan AMK -osaaminen alan työ kentällä -verkostohankkeessa (2007–2010) tuotettu artikkelijulkaisu. Julkaisussa ”Sosionomin ...
 • Sosionomi (AMK & ylempi AMK) kansainvälistyvillä koulutus- ja työmarkkinoilla 

  Viinamäki, Leena (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämä on kolmas Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koordinoimassa opetusministeriön rahoittamassa Sosiaalialan AMK -osaaminen alan työkentällä -verkostohankkeessa (2007–2010) tuotettu artikkelijulkaisu. Julkaisussa tarkastellaan ...