Uusimmat viitteet

 • Harvesterikouran mittapyörän rungon muutostyö : Hitsatusta teräsrakenteesta valuosaksi 

  Ylönen, Janne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kesla Oyj:n tuotekehitysosastolle. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää aiemmin hitsattuna kokoonpanona valmistettu Kesla 25RH -harvesterikouran mittapyörän runko valmistettavaksi yhtenäisenä ...
 • KAIRAUSKONEEN TUOTEKEHITYS 

  Ylijääskö, Veli-Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Arctic Drilling Company. Opinnäytetyön tarkoi-tuksena oli selventää ja antaa ymmärrys siitä, mitä tuotekehitys on ja miksi sitä tulisi tehdä järjestelmällisesti. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • XRF-Näytenappipuristimen ja Puristustyökalun suunnittelu 

  Räisänen, Heikki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana oli Lapin ammattikorkeakoulun Tutkimus, Kehitys ja Innovaatiot (TKI) –organisaatiossa toimiva Arctic Steel and Mining -tutkimusryhmä. Työn tarkoituksena oli löytää mahdollisimman yksinkertainen ...
 • Valupulveriautomaatin käyttöönotto 

  Rauma, Harri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää valupulveriautomaatin käyttöönottoon liittyviä etuja Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtaiden linja 1:n jatkuvavalukoneella. Linja 1:n jatkuvavalukoneella on ...
 • VKU-KUONABETONIN PAKKASRASITUSKOKEET 

  Kuru, Tuukka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin valokaariuunin sivutuotteena muodostuvan kuo-nan käyttöä betonin raaka-aineena ja erityisesti kyseisten kuonabetonilaatujen pakkaskestävyyttä. Tutkittavat betonilaadut pohjautuvat Tapojärvi ...
 • Puukaasutuslaitteisto paikalliskäytössä 

  Juuso, Arto (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe puukaasutuksen käytöstä kotitalouden energian tuotannossa vie historiassa yli sadan vuoden takaiseen keksintöön ja sen käyttöön tänä päivänä nykyaikaisin materiaalein ja kehittynein menetelmin. Opinnäytetyöstä ...
 • Särmäyspuristimen alatyökalun modernisointi 

  Hartikka, Tuomas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana oli Presteel Oy Raahesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ratkaisuvaihtoehto ja periaatesuunnitelmat Presteel Oy:n tuotannossa toimivan särmäyspuristimen alatyökalun modernisointiin. Työssä ...
 • Nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden lakisääteiset tarkistukset 

  Oinas, Risto (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kemi Shipping Oy:n toimeksiannosta. Opinnäyte-työssä luotiin järjestelmä mobiililaitteella tehtävän vuositarkastuksen suoritta-miseksi. Tarkastelukohdaksi asetettiin nostovälineiden hylkäysperus ...
 • Aihionhiomakoneen tehon nosto 

  Heikkilä, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Outokumpu Stainless Oyj:n jaloterässulaton aihiohiomoon. Aihiohiomossa pyritään poistamaan viat aihioista ennen kuumavalssausta. Työn tavoitteena oli selvittää optimaaliset hiontatehot ja sitä kautta ...
 • Teollisuusputkistoalan laatuvaatimukset 

  Angerias, Henriikka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli teollisuusputkistoalalla toimiva Viafin Process Piping Oy. Standardit ja painelaitedirektiivi ohjaavat hyvin pitkälti alan työskentelyä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä näihin ...
 • Klapisäkin käsittelylaitteen suunnittelu 

  Kvist, Henri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suursäkkien käyttäminen polttopuiden käsittelyyn ja säilyttämiseen on suhteellisen uusi toimintatapa. Suursäkkejä on alettu valmistamaan myös yksinomaan vain tähän tarkoitukseen, ”klapisäkeiksi”. Tämä on synnyttänyt uusia ...
 • Tilapäisten ahtaajien työohjeet : Kemi Shipping Oy 

  Lehto, Katja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työturvallisuutta ja perehdytystä yleisesti ahtausalalla sekä Kemi Shipping Oy:llä. Opinnäytetyön päätavoite oli laatia työohjeiden visualisointiin suunnitelma, jota yritys on ...
 • 3D-Tulostuslaitteiston Käyttöönotto ja Huolto 

  Kvist, Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Lapin Ammattikorkeakoulun Kemin tekniikan yksikölle. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää koulun 3D-tulostusympäristöä tekemällä huoltosuunnitelma ja huolto-ohjeet koululle hankituille ...
 • Ennakkohuollon suunnittelu Suosiolan voimalaitokselle : Ennakkohuollon reititys 

  Erola, Markku (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n toimeksiantona. Opinnäytetyö suoritettiin Rovaniemellä, Suosiolan voimalaitoksen tiloissa. Tavoite opinnäytetyössä oli saada ennakkohuollon reitityksiä aloitettua ...
 • WOODSTOCK 7 -PIHAGRILLIN TUOTEKEHITYS 

  Harjutsalo, Henry (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyön tehtiin Corrotech AB:n toimeksiantona Haaparannan ohutlevykonepajalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Woodstock 7- pihagrillin tuotantokustannus ja tehostaa siinä käytettävien osien ja ...

Näytä lisää