Uusimmat viitteet

 • Riskianalyysimenetelmän kehittäminen Röyttän kalkkitehtaan kaksoiskuilu-uunille 

  Peltoniemi, Jani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lapin ammattikorkeakoulun tuotannon poikkeama-analyysi (TPA) hankkeessa yhtenä tavoitteena on luoda yhtenäinen analyysimenetelmä kaikille teollisuuden aloille, nykyisten useiden ja päällekkäisten riskianalyysimenetelmien ...
 • Huoltokirjan käytön tehostaminen 

  Yliherva, Janne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli FacilityInfo- järjestelmän huoltokirjan käyttöönotto Kemin uimahallilla. Lähtökohtana oli, että ohjelma oli hankittu, mutta sen käyttö oli vähäistä lukuun ottamatta järjestelmässä olevaa päiväkirjaa. ...
 • Voimansiirron kartioliitoksen testausjärjestelmä 

  Maunula, Juha (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Lapin Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys-, ja innovaatioryhmä Arctic Power. Työn tavoitteena oli laskea ja määritellä Arctic Powerin sähkömoottorikelkkahankkeessa suunnitellun voimansiirron ...
 • Development of a universal cryogenic test facility : Universal cryogenic test facility 

  Markkanen, Jari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  The subject of the thesis was the development of a universal cryogenic test facility used at CERN. With this facility, tensile tests are performed in very cold temperatures, to get information about materials behaviour in ...
 • Energiatehokkuuden optimointi Veljekset Rönkä Oy:n tuotantolaitoksessa 

  Poikela, Santeri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Veljekset Rönkä Oy:n Kemin prosessia ja tehdä sille ohjeistus. Ohjeistuksen tavoitteena on saada työntekijät ja teollisuuskiinteistö entistä energiatehokkaammaksi. Työn ...
 • Pilvipalveluiden käyttö hitsaavassa konepajateollisuudessa 

  Palosaari, Tero (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin suomalaisten konepajojen tämänhetkistä tilannetta pilvipalveluiden käytössä. Tämä tapahtui Webropol-kyselyn avulla. Tämän lisäksi opinnäytetyössä esiteltiin yleisimmät hitsausmenetelmät ...
 • Olemassa olevan lämmitysjärjestelmän korvaaminen 

  Björkberg, Tarja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää vaihtoehtoja lämmitysenergian lähteeksi toimeksiantajan talossa. Toimeksiantajana toimi Hansi O. Kitti. Työssä käytiin läpi kohteen lämmitysjärjestelmä ja siihen tarvittavat sekä halutut ...
 • Kriittisten laitteiden varaosien tarkastelu 

  Grönvall, Margit (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ tehtiin Metsä Board Kemi Oy:lle, joka on Metsä Groupin Kemin teh-dasintegraatin yksi tulosyksikkö. Metsä Board on Eurooppalainen päällystetyn ja päällystämättömän kraftlinerin tuottaja aaltopahvipakkauksille. ...
 • Paloluokitellun MDF-levyn soveltuvuus laserin runkomateriaaliksi 

  Haaparanta, Arto (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voidaanko paloluokiteltua MDF-levyä käyttää laserin runkomateriaalina. Levyn käytöllä haluttiin vaikuttaa rungon valmistuskustannuksiin, myös laitteen koko pystyttäisiin päättämään ...
 • Raepuhallusparametrien vaikutus S700E:n särmättävyyteen 

  Särkelä, Ansu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia raepuhallusparametrien vaikutusta särmättävyyteen. Lähtökohtana työlle oli se, että raepuhalletun teräksen särmättävyys oli huonompaa verrattuna puhaltamattomaan. Työ oli jatkoa Niko Tulkin ...
 • Valvesalin katsomon uusiminen : Esiselvitys 

  Pirttimaa, Timo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään, mitä on otettava huomioon suunniteltaessa uutta katsomoa Kulttuuritalo Valveen Valvesaliin. Katsomon mekaaniset ratkaisut vaikuttavat turvallisuuteen, työturvallisuuteen ja ergonomiaan. ...
 • Ruostumattoman teräksen kuonan metallipitoisuuden määrittäminen XRD-analyysillä. 

  Suorsa, Teppo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin mahdollisuutta määrittää terässulaton tuotannossa syntyvän ruostumattoman teräksen kuonan metallipitoisuus XRD-analyysillä. Tavoitteena oli selvittää, sisältävätkö kuona tai teräs jotain ...
 • SolidWorks ja Tuoterakenne 

  Alatolonen, Jukka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi NewPaakkola Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena on pohtia vaatimuksia, joita tuoterakenne ja SolidWorks PDM asettaa mahdolliselle tuotannonohjausjärjestelmälle. Työssä on kuvattu nykyistä ...
 • SENDZIMIR 2 -VALSSIHIOMON HIOMAKONEIDEN ENNAKOIVAN 

  Heikkilä, Mika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Outokumpu Stainless Oy:n kylmävalssaamo Sendzimir 2-valssihiomoon. Opinnäytetyössä oli tavoitteena käydä läpi Sendzimirvalssaimen kahden hiomakoneen ennakkohuolto, vuosihuolto sekä laatia uudet ...
 • Kuonapohjaisen maabetonireseptiikan kehittäminen 

  Salmela, Riikka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää maabetoniresepti varastokenttien pohjakerrokseksi. Resepti koostuu ruostumattoman teräksen valmistuksessa syntyvästä kuonasta ja on lujuudeltaan sellainen, että se kestää suurien ajoneuvojen ...

Näytä lisää