Uusimmat viitteet

 • Kantoharvesterin uudelleen suunnittelu : Materiaalin vaihto 

  Holopainen, Martti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin osana Tervolan konepajan tuotekehitystä. Opinnäy-tetyön tavoitteena oli uudelleen suunnitella kantoharvesteri KHM-125 ja lisätä siihen laajakulmanivel voimanvälitykseen. Tavoitteena on myös ...
 • Säiliönostimen suunnittelu 

  Korva, Sami (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Lapin lennoston lentotekniikkalaivueen toimeksian-nosta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella polttoainesäiliönostin Hor-net- hävittäjälle. Hornet hävittäjän säiliönvaihto on yleinen koneelle ...
 • Pienkaivostoiminta Lapissa 

  Ojuva, Jari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kemin Digipolis Oy. Opinnäytetyö oli osa Arctic Business Concept (ABC)-hanketta, jossa oli tarve kartoittaa pienkaivostoiminnan edellytyksiä Lapissa. Opinnäytetyön tarkoitus oli toimia ...
 • Mineralogisten näytteenkäsittelylaitteistojen laboratorioympäristön suunnittelu : Esiselvitys Älypajaprojektin tueksi 

  Hallasaari, Riku (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Lapin ammattikorkeakoulun TeLu:n TKI:n Arctic Steel and Mining-tutkimusryhmä. Työn tarkoitus oli toimia esiselvityksenä Älypajaprojektiin. Älypajaprojektissa Lapin ammattikorkeakoulun ...
 • Tehdassuunnitelma puualan yritykselle 

  Anttila, Aki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapin Laude Oy on keminmaalainen puualan yritys, joka valmistaa saunanlauteita ja pesuhuonekalusteita. Työn aiheena on perusteellinen käyttökustannusten minimointi siirtämällä tuotanto pienempiin tiloihin ja uusimalla ...
 • Hydrauliikka-asennusten kehittäminen Tapojärvi Oy:ssä 

  Kaarlejärvi, Jari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja tehdä kehittämisehdotuksia Tapojärvi Oy:lle hydrauliikka-asennuksista ja hydrauliikkakomponenttien varastoinnista Kemin kaivoksella tasolla -350 m. Tapojärvi Oy urakoi ...
 • Kalustoinvestointien oikea-aikainen toteutus 

  Pohjanen, Ville (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin Pohjaset Oy:n kalustoninvestointeja. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää oikea ajankohta, jolloin yhdistelmien huoltokustannukset nousevat niin suuriksi, että se kannattaisi uusia. Tutkimuksen ...
 • Syvävetopuristimen CE-merkintä 

  Hekkala, Mika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja selvittää syvävetopuristimen CE-merkintäprosessin vaatimukset sekä tehdä riskin arviointi kyseiselle koneelle. Toimeksiantaja Steel House Corrotech Oy AB halusi työssä selvitettävän, ...
 • Tukivalssien hionnan standardisointi 

  Delhas, Aleksandros (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tukivalssien hionnan standardisointi Outokumpu Stainless Oy:n kuumavalssaamon valssihiomossa. Työn tavoitteena oli saada hiomakoneille tukivalssien tällinteko-ohjeet, joiden myötä valssien ...
 • HTK-konepaja Oy:n ilmanvaihdon kartoitus 

  Ahola, Juha-Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi HTK-konepaja Oy. Työn tarkoituksena oli tarkastella ja löytää ilmanvaihdolliset ongelmakohdat. Toimitiloissa oli ollut erinäisiä ilmanvaihdollisia ongelmia jo pidemmän aikaa ja ...
 • 5S-Menetelmän käyttöönotto talteenottolinjalla 

  Sillanpää, Jesse (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Metsä Fibre, joka on yksi johtavista biotuotteiden valmistajista. Työn tavoitteena oli aloittaa 5S-menetelmän käyttöönotto Kemin tehtaan talteenottolinjalla. Tarkoituksena oli poistaa ...
 • laivattavien rullapakkausten laadun varmistaminen välillä RAP5-Satama-Terneuzen : Sektorisuojat, sektorisuojien asennuspaikan suunnittelu ja työohjeet 

  Suoperä, Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Outokumpu Stainless Oy:lle. Työn tavoitteena oli toteuttaa kuljetus- ja lähetysalueen sisäisen materiaalinsiirron, erityisesti Outokummun sisäisen varastonsiirron parantamista välillä kylmävalssaamo ...
 • Design of a district heating system in a medium-sized community in Seitenstetten in Lower Austria 

  Valvimo, Niko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of the thesis was to design a district heating plant in Seitenstetten in lower Austria and to calculate important metrics to understand the efficiency of the processes of a biomass heating plant. Some of these ...
 • Mainostalo Teippari Oy:n jätteenlajittelun kartoitus ja toimintasuunnitelman luominen 

  Rautio, Miko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Mainostalo Teippari Oy:lle toimintasuunnitelma, joka sisältää ajan tasalla olevat jätteiden lajitteluohjeet sekä kehitysideoita. Toimintasuunnitelmaa voidaan käyttää uusien työntekijöiden ...
 • Hiomon tiivistevesilinjan kartoitus 

  Vilppola, Ville (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan hiomon nykytilanne. Hiomon alueella on ollut paljon vikakorjauksia, mikä on vaikeuttanut ennakkohuollon toteuttamista. Kunnossapidollisia haasteita ...

Näytä lisää