Uusimmat viitteet

 • KAUPAN AUKIOLOAIKOJEN VAPAUTTAMISEN VAIKUTUS TYÖNTEKIJÖIDEN HYVINVOINTIIN 

  Jauhiainen, Jonna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan kaupan aukioloaikojen vapauttamisen vaikutuksia henkilökunnan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Taustana työlle on vuoden 2016 alussa voimaan tullut lakimuutos, joka kumosi vähittäiskauppojen ...
 • Yrityksen toimintatapojen kehittäminen toimintajär-jestelmän näkökulmasta 

  Söderlund, Elisa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö sisältää yrityksen toimintajärjestelmän kuvauksen, siihen liittyvien sertifikaattien vaatimusten kuvauksen sekä tutkimuksen yrityksessä olevien ongelmakohdista ja kehitysideoista. Työssäni tutkin myös ...
 • Yrittäjän sosiaaliturvan täydentäminen vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla 

  Köngäs, Tuomas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka yleistä on, että yrittäjät täydentävät sosiaaliturvaansa vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään vapaaehtoisen henkilövakuutuksen ottamatta ...
 • Gluteenittomat tuotteet - Lapinrinteen K-Market 

  Tapio, Pirita (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Gluteenittomat tuotteet ovat koko ajan kasvava tuoteryhmä, valikoima onkin laajentunut hyvin viime vuosien aikana. Tuotteille löytyy kysyntää niin terveydel-lisistä kuin trendisyistäkin. Tuotevalikoima on kasvanut myös ...
 • Asiantuntijuuden vahvistaminen kehittyvässä asiantuntijatyössä 

  Määttä, Sari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi). Verotusyksikön toimintasuunnitelman tavoitteita vuodelle 2018 ovat muun muassa asiantuntijoiden ammatillisen osaamisen laajentaminen sekä ...
 • Työhön opastaminen osana yksilön kokonaisvaltaista työhyvinvointia 

  Kopra, Sara (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella työhön opastamisen ilmenemistä työhyvinvoinnissa sekä kartoittaa työyhteisön työhyvinvoinnin tilanne. Työn tutkimuksessa haluttiin kartoittaa tutkimuskohteen viiden toimipisteen ...
 • Markkinointisuunnitelma ja Facebook-markkinointi : Case: Ingan Kahvihetki 

  Ala-Ikkelä, Tiina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda pienelle kahvilalle markkinointisuunnitelma ja perehtyä mahdollisuuksiin, miten yrityksen Facebook-sivuille saisi lisää yleisöä. Tavoitteena oli keksiä keinoja, miten yrityksen ...
 • Mikrotilanhallintaprosessin dokumentointi : Case - Kesko Oyj 

  Seppänen, Veli-Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota ja kuvata Kesko Oyj:n päivittäistavarakaupan mikrotilanhallintaprosessi. Nykyprosessi haluttiin kuvata uudelleen selkeästi vaiheineen. Prosessi kuvattiin opas-muotoon, jossa prosessi ...
 • Tasa-arvon toteutuminen työvuorosuunnittelussa ja sen vaikutus henkilöstön motivaatioon : Case Yritys X 

  Perkiömäki, Jenni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen kahden myymälän työvuorosuunnittelun tasa-arvoisuus ja sen vaikutus henkilöstön motivaatioon kyselytutkimuksen avulla. Aihetta käsitellään työntekijöiden näkökulmasta, ...
 • Asuntosijoittaminen : Asunto-osakkeet ja asuntorahastot 

  Bragge, Niina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää yleisesti asuntosijoittamiseen liittyviä asioita, esimerkiksi mitä tulee ottaa huomioon sijoitusasuntoa hankkiessa, minkälaisia riskejä voi olla ja miten sijoitusasunnon verotus menee. ...
 • Myyntihenkilöstön suunnittelu vähittäiskaupassa 

  Halonen, Jenna; Ohrankämmen, Vilma (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Yrityksen perustamisprosessi : Osakeyhtiö 

  Kuusisto, Erkka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää ne konkreettiset toimet, jotka yrityksen perustaminen pitää sisällään. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli prosessimaisesti saattaa kokoon kattava yrityksen perustamispaketti. ...
 • Kun mustikka onkin blåbær ja puolukka tyttebær : Luonnonmarjakaupan haasteet Norjan markkinoilla 

  Kuusela, Jaana (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Norjan markkinoita pidetään potentiaalisina ja kiinnostavina, mutta myös haasteellisina. Tämän opinnäytetyön aiheena oli luonnonmarja-alalla toimivien pk-yritysten haasteet Norjan markkinoilla. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Kirjaamon toimintaohje : Case Rovaniemen kaupunki 

  Viitala, Marja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ, joka sisältää toiminnallisen tuotoksen sekä teoriaosuuden. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa konkreettinen tuotos työelämän tarpeisiin. Toiminnalliseen työhön kuuluu ...
 • Liiketoimintakiellon toimivuus valvojan näkökulmasta 

  Ala-Petäys, Asko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liiketoimintakielto on laissa säädetty erityispreventaatio, joka pyrkii ehkäisemään ja estämään henkilön haitallisen toiminnan jatkumisen yritystoiminnan parissa. Määräämisen jälkeen liiketoimintakieltoa valvoo poliisi. ...

Näytä lisää