Uusimmat viitteet

 • VUOKRATYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYSOPAS KÄYTTÄJÄYRITYKSESSÄ TYÖSKENTELYY 

  Puominen, Jennika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuokratyö on yleistyvä työsuhdemalli nykyajan työelämässä, jonka käyttöä lisätään koko ajan. Vuokratyösuhteita on eri pituisia ja eri toimialoille. Vuokratyön yksi ongelma on vuokratyöntekijän perehdyttäminen, sillä ...
 • Henkilöstöjohtamisen vaikutus henkilöstön työmotivaatioon : Case: Yritys X 

  Aspegren, Sari; Iivari, Sanna-Riikka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme aiheena oli selvittää, miten Meri-Lapissa toimivan sosiaali- ja terveysalan palveluita tarjoavan yrityksen henkilöstöjohtaminen vaikuttaa henkilöstönsä työmotivaatioon sekä työhyvinvointiin. Kyselyn ...
 • Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden tradenomien laadullinen työllistyminen 

  Karjula, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden tradenomien laadullinen työllistyminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden tradenomien koulutusta ...
 • SOSIAALISEN MEDIAN VAIKUTTAJAMARKKINOINTI JA KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN 

  Kauvosaari, Linda (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia sosiaalisen median vaikuttajamarkkinoinnin merkitystä kuluttajakäyttäytymiseen. Tavoitteena oli ymmärtää, mitä vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa on ja kuinka suuri ...
 • Markkinointisuunnitelma Case: Athlete Gym : Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa 

  Klemetti, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä markkinointisuunnitelma uudelle kuntosaliyritykselle Athlete Gymille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa kuntosaliyrittäjille ohjeet, miten he pystyvät erottautumaan markkinoinnillisesti ...
 • Yrityksen myynninedistäminen Instagram-markkinoinnin avulla : Case Tornion Panimo 

  Peltomaa, Miira (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa Tornion Panimo Oy:lle kampanjaluonteinen myynninedistämisohjelma, joka toteutettiin yrityksen Instagram-kuvapalvelussa. Monet perinteisistä myynninedistämiskeinoista ovat luonteel-taan ...
 • Sosiaalisen median markkinointi yrityksessä Intersport Mäkimaa 

  Pyky, Atte (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantaja Intersport Mäkimaan sosiaalisen median käytön vaikutusta myyntiin sekä asiakasmääriin ja myös tutkia sosiaalisen median käyttötavat ja alustat mahdollisten ...
 • Harmaa talous ravintola-alalla 

  Rytilahti, Misa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, mitkä valtion toimenpiteet ja organisaatiot estävät harmaata taloutta ravintola-alalla. Opinnäytetyössä tutkitaan myös, miten ravintola-alan työntekijä voi vaikuttaa harmaan talouden ...
 • ASP-tili nuoren ensiasunnon ostossa : Nuorten kokemuksia 

  Ervasti, Jasmin (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nuorten ensiasunnon hankinta on yleistynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Osa nuorista ostaa ensiasunnon nuorena, joten säästäminenkin täytyy aloittaa ajoissa. Eräs keino ensiasunnon säästämiseen on pankkien ...
 • Valmistautuminen EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen : Case: Profin Oy 

  Keränen, Terhi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa ja sen tavoitteena on vahvistaa yksilön oikeuksia ja vapauksia sekä lujittaa Euroopan sisämarkkinoita. Samalla tietosuojaan liittyvää ...
 • Kustannusten jakaantuminen tuoteryhmittäin : Case: Lääkevalmistuksen tukiprosessit 

  Sova, Päivi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sairaala-apteekeissa valmistetaan ja käyttökuntoon saatetaan käsityönä useita eri lääkevalmisteita. Tämä valmistus tehdään puhdastiloissa, ja puhdastilojen ylläpitoon sekä itse valmistukseen liittyy paljon aputoimintoja. ...
 • Pelittääkö ruotsi? : Oppimispelin käyttäjäprofiili ja markkinoinnin kohdentaminen 

  Tolonen, Virve; Tauriainen, Anna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli oppimispelin käyttäjäprofiili ja markkinoinnin kohdentaminen liittyen Pelittääkö ruotsi -projektiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toisen asteen ammatillisten perustutkinnon ...
 • Liiketoimintasuunnitelma : Homekoirapalvelua tuottavalle yritykselle 

  Meskanen, Miia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on antaa yrittäjälle apuväline yrityksen perustamiseen eli liiketoimintasuunnitelma. Tarkoituksena oli laatia liiketoimintasuunnitelma aloittelevalle homekoirayrittäjälle Ylä-Lapin alueella. O ...
 • Aloittavan B2B -pienyrityksen brändi-identiteetti 

  Keränen, Henna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni käsittelee brändäyksen aihealueesta yrityksen sisäisen brändi-identiteetin luontia. Teoriatiedon pohjalta työni tarkoituksena oli laatia kohdeyritykselleni kirjallinen identiteettiä käsittelevä brändiohjeisto. ...
 • Tilitoimiston asiakaskohtaisten työohjeiden päivittäminen kirjanpitäjien työn tueksi 

  Heikkinen, Katri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Talenom Suomussalmi. Työn tavoitteena oli tutkia, mistä koostuvat toimeksiantajan toiminnanohjausjärjestelmässä olevat asiakaskohtaiset työohjeet. Työohjeissa, joita kirjanpitäjät ...

Näytä lisää