Uusimmat viitteet

 • Tehtaan sisäisen liikenteen kehittäminen : Metsä Fibre Oy Kemin tehdas 

  Pöyliö, Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa yksityiskohtainen suunnitelma uusien kevyen ja raskaan liikenteen opasteiden sijoittamisesta Metsä Groupin Kemin tehtaille. Myös muita liikenneväylien turvallisuuteen vaikuttavia asioita ...
 • Esimiestyö K-kaupassa : Kuinka esimies voi edetä K-kauppaketjun huipulle? 

  Forsman, Mirka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, miten esimiestyö ja urakehitys toteutuvat Keskon kauppaketjussa. Lisäksi tutkimukseni tavoitteena oli saada selville, miten Keskon kauppiaat voivat edetä urallansa. Opinnäytetyöni ...
 • Lapin AMKin opiskelijat säästäjinä ja sijoittajina 

  Juutinen, Petri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli kerätä tietoa Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoilta säästämisestä ja sijoittamisesta. Opinnäytetyössä tutkittiin, millaisia nuoret ovat sijoittajina, miten hyvin he tuntevat erilaisia ...
 • Lääkeyrityksen operatiivisen ostotoiminnan kehittäminen 

  Häkli, Jaana (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö perustui lääkeyrityksen operatiivisen ostotoiminnan yksiköltä saatuun toimeksiantoon. Toimeksiannon taustalla oli tarve kehittää operatiivista ostotoimintaa. Tutkimusongelman kysymysasettelu oli: miten ...
 • Alihankintatyön teettäminen Venäjällä - vaikeuksia ja esteitä 

  Burtakhova, Natalia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteen tavoite oli tarkastella tuotevalmistuksen ulkoistamista Venäjän lähialueille ja selvittää asiaan liittyvät ongelmakohdat. Päähuomio kiinnittyi Venäjän rajaesteisiin ja erilaisiin yritys- ja tapakulttuuriin. ...
 • Tuotesijoittelu elokuvissa ja tv-sarjoissa 

  Kujala, Toni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee tuotesijoittelua ja miten se ilmenee elokuvissa ja tv-sarjoissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä tuotesijoittelu on, miten se vaikuttaa katsojiin ja miten sitä voi hyödyntää eri ...
 • Sijoitussuunnitelma yksityishenkilölle 

  Hietala, Samuli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään sijoittamista yksityishenkilön asemasta. Työn tavoitteena oli tehdä optimaalinen sijoitussuunnitelma työn toimeksiantajalle. Tutkimuksen avulla selvitän, millainen sijoitussuunnitelma olisi paras ...
 • Perehdy osastonsihteerien työtehtäviin : Kanta-Hämeen keskussairaalan kirurgian vuodeosasto 5A 

  Mikkola, Heini (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on opas, jossa on selostettuna osastonsihteerien päivittäiset työtehtävät Kanta-Hämeen keskussairaalan kirurgian vuodeosastolla 5A. Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ, johon kuuluu raportti ...
 • Sähköisen kokousjärjestelmän käytettävyys : Pudasjärven kaupunki 

  Moilanen, Mirja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pudasjärven kaupungilla on ollut luottamushenkilöiden sähköinen kokousjärjestelmä käytössä jo muutaman vuoden ajan. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää sähköisen kokousjärjestelmän käytettävyyttä käyttäjäkokemusten ...
 • Sähköinen taloushallinto ja sen käyttöönotto yritykselle 

  Harjula, Minna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö kertoo aloittavan isännöintitoimiston isännöintiohjelman valinnasta ja asunto-osakeyhtiön kirjanpidon siirtymisestä kokonaan sähköiseen taloushallintoon. Työ on toiminnallinen opinnäytetyö, joka suoritettiin ...
 • Osakeyhtiön arvonmääritys : Case: yritys X:n laskennallinen arvo 

  Laitila, Liisa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yrittäjyys on Suomessa hyvin yleistä, ja valtaosa yrityksistä on alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä. Omistajanvaihdokset ovat lisääntymässä, eikä pelkästään yrittäjien ikääntymisen vuoksi, vaan myös nuorempien ...
 • Verkkokaupan haasteet 

  Alatalo, Joni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Verkkokaupat kehittyvät jatkuvasti ja viimeisen 15- vuoden aikana muutos on ollut merkittävä. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on esittää verkkokaupan haasteet kohdeyritykselle. Haasteet on tarkoitus kuvata kello ja kulta-alan ...
 • Hettula Oy:n henkilöstön voimavarojen kehittäminen : - HIljainen tieto näkyväksi 

  Hettula, Katariina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Menestyvä yritys on varmasti jokaisen johtajan mielessä, mutta kuinka menestyvä yritys toteutetaan, ei riipu pelkästään johtajan kyvyistä ja taidosta johtaa koko organisaatiota. Henkilöstön osaaminen on avainasemassa ...
 • Palvelukonsepti matkamuistomyymälöihin : Case: Lapland Hotels Oy 

  Hirvasvuopio, Heli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää Lapland Hotels Oy:n hotelleissa sijaitseville matkamuistomyymälöille palvelukonsepti sekä sähköinen opasmuotoinen toimintaohjeistus. Työn toimeksiantajana oli Lapland Hotels Oy. ...
 • Kansalaisopiston näkyvyys ja tavoitettavuus Kolarin ja Tornion kansalaisopistoissa 

  Vuontisjärvi, Rainer (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia mitä tiedotuskanavaa hyödyntäen kansa¬laisopistojen oppilaat ovat saaneet tietoa tapahtumista ja kursseista, joihin ovat osallistuneet lukuvuonna 2015–2016. Lisäksi tavoitteena on tutkia, ...

Näytä lisää