Uusimmat viitteet

 • Kun mustikka onkin blåbær ja puolukka tyttebær : Luonnonmarjakaupan haasteet Norjan markkinoilla 

  Kuusela, Jaana (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Norjan markkinoita pidetään potentiaalisina ja kiinnostavina, mutta myös haasteellisina. Tämän opinnäytetyön aiheena oli luonnonmarja-alalla toimivien pk-yritysten haasteet Norjan markkinoilla. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Kirjaamon toimintaohje : Case Rovaniemen kaupunki 

  Viitala, Marja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ, joka sisältää toiminnallisen tuotoksen sekä teoriaosuuden. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa konkreettinen tuotos työelämän tarpeisiin. Toiminnalliseen työhön kuuluu ...
 • Liiketoimintakiellon toimivuus valvojan näkökulmasta 

  Ala-Petäys, Asko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liiketoimintakielto on laissa säädetty erityispreventaatio, joka pyrkii ehkäisemään ja estämään henkilön haitallisen toiminnan jatkumisen yritystoiminnan parissa. Määräämisen jälkeen liiketoimintakieltoa valvoo poliisi. ...
 • Asiantuntijan henkilöbrändin kehittäminen : Henkilöbrändi sosiaalisessa mediassa 

  Valvimo, Riia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoite oli selvittää, miten asiantuntija kehittää henkilöbrändiään luodakseen kilpailuetua. Opinnäytetyössä käytettiin laadullista tutkimusotetta ja se toteutettiin case- eli tapaustutkimuksena, ...
 • Sukupolvenvaihdoksen kustannukset ja niihin vaikuttavat tekijät 

  Annala, Satu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä sukupolvenvaihdoksen kustannuksiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Työn tavoitteena oli saada kerättyä tietoa miten koostuvat sukupolvenvaihdoksen kustannukset ja tämän ...
 • Nuorten suhde sijoittamiseen 

  Mykkälä, Niko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa yleistä tietoa sijoittamisesta ja nuorten suhtautumisesta siihen. Tutkimuksessa selvitettiin nuorten kiinnostusta, tietämystä ja mielipiteitä sijoittamista kohtaan. Kyselyissä kysyttiin ...
 • Opas sosiaaliseen myyntiin pk-yrityksille, B2C-markkinoille 

  Hannus, Jari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty sosiaalisen myynnin aloitusoppaaksi pk-yrityksille, jotka toimivat B2C-markkinoilla. Tässä opinnäytetyössä käsitellään seuraavia asioita: 1) mitä sosiaalinen myynti on, 2) kuinka aloittaa sosiaalinen ...
 • Digitaalisen markkinoinnin kanavat ja medioiden käyttötottumukset : Case: Tornionlaakson kesäsiika - Tornedalens sommarsik 

  Kostiainen, Jaana (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa medioiden seuranta- ja käyttötottumuksia Tornionjokilaaksossa. Tavoitteena oli myös selvittää, miten toimeksiantajan, Tornionlaakson kesäsiika -hankkeen, verkkosivut palvelevat ...
 • Digipalveluiden kehitys finanssialalla 

  Hokkanen, Fanny; Haapea, Margarita (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä digipalveluja OP Ylitornion asiakkaat käyttävät, millä tavalla eri palveluja käytetään ja kuinka usein niitä käytetään. Tarkastelun kohteena oli myös se, millä tavalla ...
 • Kevytyrittäjyys ja maahanmuuttajta - Case: Keken Verhoilu 

  Hatunen, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää olisiko laskutuspalveluiden käyttö itsensä työllistämisessä, eli kevytyrittäjyys, hyvä vaihtoehto maahanmuuttajien työllistymiseen. Puutteellisen kielitaidon kanssa yritystoiminnan ...
 • VUOKRATYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYSOPAS KÄYTTÄJÄYRITYKSESSÄ TYÖSKENTELYY 

  Puominen, Jennika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuokratyö on yleistyvä työsuhdemalli nykyajan työelämässä, jonka käyttöä lisätään koko ajan. Vuokratyösuhteita on eri pituisia ja eri toimialoille. Vuokratyön yksi ongelma on vuokratyöntekijän perehdyttäminen, sillä ...
 • Henkilöstöjohtamisen vaikutus henkilöstön työmotivaatioon : Case: Yritys X 

  Aspegren, Sari; Iivari, Sanna-Riikka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme aiheena oli selvittää, miten Meri-Lapissa toimivan sosiaali- ja terveysalan palveluita tarjoavan yrityksen henkilöstöjohtaminen vaikuttaa henkilöstönsä työmotivaatioon sekä työhyvinvointiin. Kyselyn ...
 • Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden tradenomien laadullinen työllistyminen 

  Karjula, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden tradenomien laadullinen työllistyminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden tradenomien koulutusta ...
 • SOSIAALISEN MEDIAN VAIKUTTAJAMARKKINOINTI JA KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN 

  Kauvosaari, Linda (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia sosiaalisen median vaikuttajamarkkinoinnin merkitystä kuluttajakäyttäytymiseen. Tavoitteena oli ymmärtää, mitä vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa on ja kuinka suuri ...
 • Markkinointisuunnitelma Case: Athlete Gym : Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa 

  Klemetti, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä markkinointisuunnitelma uudelle kuntosaliyritykselle Athlete Gymille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa kuntosaliyrittäjille ohjeet, miten he pystyvät erottautumaan markkinoinnillisesti ...

Näytä lisää