Uusimmat viitteet

 • Asiantuntijan merkitys omistajanvaihdoksessa 

  Pihlajamaa, Paula (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä on selvitetty asiantuntijan merkitystä omistajanvaihdostilanteessa. Tutkimuksessa selvitettiin, mikä merkitys asiantuntijalla on yrittäjälle omistajanvaihdosprosessin aikana. Opinnäytetyössä on otettu kantaa ...
 • Rekrytointi logistiikka-alalla 

  Äijälä, Lauri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kymmenen logistiikka-alan yrityk-sen verkkosivustoja, jotka tarjoavat työtä Suomessa. Päätavoitteina oli selvittää, mitä logistiikkatoimialalla toimivien yritysten verkkosivustot ...
 • BRÄNDIN VAHVUUS : Sidosryhmien vaikutus brändiin Case Oy HIFK-Hockey AB 

  Hurtig, Sari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Oy HIFK-Hockey AB. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia toimeksiantajan brändin vahvuutta ja vahvuuden perustaa. Teoriaosassa tutkitaan brändin käsitettä ja brändin rakentamista, samoin ...
 • LASKUTUSSOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO TILITOIMISTOSSA : Case: Tilitoimisto X 

  Vallo, Päivi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli tehdä Visma Fivaldin laskutussovelluksen keskeisiä toimintoja kuvaava ohjekirja. Tarkoituksena on, että uusien käyttäjien olisi helpompi ottaa sovellus itsenäisesti käyttöön ohjekirjan ...
 • Digitaalisen markkinoinnin suunnitelma case tilitoimisto 

  Isto, Aki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin digitaalista markkinointia ja sen hyödyntämistä tilitoimiston markkinoinnissa ja laadittiin digitaalisen markkinoinnin suunnitelma kohdeyritykselle. Työssä myös toteutettiin suunnitelmassa olleiden ...
 • Millainen on hyvä esimies? : Esimiestyö ja johtaminen 

  Regina, Jenni; Kuusijärvi, Inka-Maria (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on esimiestyö. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä esimies. Tutkimme myös, mitä esimiestyö ja johta-minen pääasiassa on ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Opinnäytetyön ...
 • Digitalisoituva pankki : Mitä nuoret aikuiset vaativat pankkipalveluiltaan tulevaisuudessa? 

  Poikela, Eve (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön keskeisenä tutkimuskohteena on digitalisaation vaikutus pankkipalveluihin. Tavoitteena on selvittää mitä nuoret aikuiset vaativat pankkipalveluiltaan tulevaisuudessa ja mikä pankin rooli tulee olemaan. ...
 • Maksuperusteisen arvonlisäveron vaikutus lappilaisten pienyritysten taloudelliseen toimintaan 

  Kolehmainen, Annika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tutkimuksen kohteena oli arvonlisäverolain muutos ja muutoksen vaikutus lappilaisten pienyritysten talouteen. Työn tavoitteena oli kvantitatiivisen kyselytutkimuksen avulla selvittää, kuinka moni lappilaisista ...
 • Kuinka kuluttaja saadaan ostamaan verkkokaupasta konversio-optimoinnin avulla : Case: Allhems.com 

  Suominen, Mirjami (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on konversio-optimointi. Kyseessä on tutkimuk-sellinen ja toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena on tutkia konversio-optimointia. Työn tavoitteena on myös tutkia sitä, mikä vaikuttaa ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus Kauneushoitola Tuike 

  Hiltunen, Silja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä Kauneushoitola Tuikkeen asiakkaat ovat palvelun laatuun ja millainen oli heidän asiakaskokemuksensa. Tavoitteena oli kerätä mahdollisimman tuoretta tietoa, ...
 • Pk-yrityksen verosuunnittelu : Varojen jako osakeyhtiöstä 

  Pikkuaho, Samuli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää osakeyhtiömuotoisen pk-yrityksen käytettävissä olevia keinoja verosuunnitteluun. Työssä tutkittiin, kuinka merkittävää hyötyä verosuunnittelulla saadaan ja miten yrittäjä voisi lähteä ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus case: La Perle 

  Mäkivuoti, Jenna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Torniossa sijaitsevan vaateliikkeen La Perlen asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyyskyselyssä tarkasteltiin liikkeen asiakastyytyväisyyttä palvelun laadun ja tuotevalikoiman näkökulmasta. ...
 • Stop työpaikkakiusaamiselle! 

  Tuhkala, Sanna; Tuhkala, Juho (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee, mitkä ovat tärkeimmät neuvot ennaltaehkäistä työpaikkakiusaamista ja mitkä ovat tärkeimmät neuvot lopettaa työpaikkakiusaaminen. Opinnäytetyön tavoitteena on tutustua työpaikkakiusaamiseen ilmiönä ...
 • Tehtaan sisäisen liikenteen kehittäminen : Metsä Fibre Oy Kemin tehdas 

  Pöyliö, Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa yksityiskohtainen suunnitelma uusien kevyen ja raskaan liikenteen opasteiden sijoittamisesta Metsä Groupin Kemin tehtaille. Myös muita liikenneväylien turvallisuuteen vaikuttavia asioita ...
 • Esimiestyö K-kaupassa : Kuinka esimies voi edetä K-kauppaketjun huipulle? 

  Forsman, Mirka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, miten esimiestyö ja urakehitys toteutuvat Keskon kauppaketjussa. Lisäksi tutkimukseni tavoitteena oli saada selville, miten Keskon kauppiaat voivat edetä urallansa. Opinnäytetyöni ...

Näytä lisää