Uusimmat viitteet

 • Tilavuokraustoiminnan perustaminen 

  Passoja, Juho (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli antaa esimerkki tilavuokraustoiminnan perustamisesta. Tavoitteena oli selvittää, kuinka suunnitella, käynnistää ja rakentaa liiketaloudellisesti kannattava varastotilojen tilavuokraustoiminta. ...
 • Pistpilviaineiston käsittelyohjelmien vertailu : VR Trackin mittauksen tarpeisiin 

  Ylitörmänen, Suvi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on löytää sopiva ohjelma suurien pistepilviaineistojen käsittelyyn ja jatkojalostukseen VR Trackin mittauksen tarpeisiin. Toisena ta-voitteena pohdittiin, miten ratkaistaan isojen pistepilvi ...
 • HALLINNANJAKOSOPIMUS LOHKOMISEN SIJAAN? 

  Karjalainen, Jani; Huusko, Jussi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli käsitellä tontin jakamisen vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Kiinteistö voidaan jakaa lohkomalla tai solmimalla hallinnanjakosopimus. Selvitimme opinnäytetyössä lohkomiseen liittyvät perusasiat, ...
 • Lunastuskorvausten määrittäminen paliskunnalle menetetystä laidunalueesta 

  Lyöri, Kyösti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli paliskuntien laidunalueiden vähenemistä ja sen vaikutusta poronhoitoon. Opinnäytetyössä pohdin ja etsin ratkaisua siihen, miten määriteltäisiin valtion maalla erityisellä poronhoitoalueella ...
 • Särki-Kämäjärven vedenkorkeuden tarkasteleminen 

  Kämä, Janne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella Särki-Kämäjärven vedenkorkeuden historiaa ja perehtyä alueella vuosien 1983–2002 välisenä aikana olleisiin riitaisuuksiin. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia hankkeita lähialueelle ...
 • Maanvuokrasopimuksen purkaminen MVL 21 §:n nojalla ja toimenpiteet sen jälkeen 

  Lampela, Joni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia maanvuokrasopimuksen purkamiskeinoja sekä sen jälkeisiä toimenpiteitä vuokranantajan näkökulmasta. Maanvuokrasopimuksen purkamisperusteet on kerrottu maanvuokralain 21 §:ssä, mutta ...
 • Asemakaavan ohjaava vaikutus 

  Rytkölä, Eeva (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät ohjaavat asemakaavan laatimista yleisesti ja mitkä yksittäisen kaavan tasolla. Lisäksi työssä käsiteltiin, millä välineillä asemakaava ohjaa maankäyttöä ja mitkä muut ...
 • Lennokkikuvauksen kuvapeiton vaatimukset 

  Sirviö, Teemu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka kuvapeitot vaikuttavat fotogrammetristen laskentojen laatuun käyttäen Agisoftin Photoscan -ohjelmaa ja päästäänkö niillä JHS-185-suositukset täyttäviin tuloksiin. Aineisto ...
 • Jukola 2020 -hankkeen maankäytön perustilaselvitys 

  Sivula, Aleksi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Napapiiri-Jukola-kilpailualueen nykyistä ja tulevaa maankäyttöä, nykyistä melutasoa sekä arkeologiaa ja kulttuurihistoriaa. Maankäytön selvittämiseen sisältyy kaavoituksen, ...
 • Moottorikelkkailureitin perustaminen 

  Runtti, Elina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä reittihankkeeseen perustettaessa virallista maastoliikennelain mukaista moottorikelkkailureittiä. Onnistuneen moottorikelkkailureittihankkeen kannalta hankkeen käynnistäminen ...
 • LASERKEILAUSSUUNNITELMA VELJEKSET RÖNKÄ OY:N KEMISSÄ VILMILÄN TEOLLISUUSALUEELLA SIJAITSEVIIN TUOTANTOTILOIHIN 

  Liimatta, Jarmo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Talorakennusalalla tietomallipohjaisen rakentamisen ja suunnittelun kehitystä on tehty jo yli 20 vuotta. Tietomallipohjaisen toteutustavan on havaittu edistä-vän työn tuottavuutta, nopeuttavan rakentamista, parantavan ...
 • Korkeusmallin teko talvella 

  Halmela, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tarkoituksena oli tutustua korkeusmallin tekoon talvella ottaen selkoa virheestä, jonka lumi ja jää maanpinnan päällä aiheuttaa. Menetelmänä oli VRS-GNNS-mittaus ja sillä saadun korkeustiedon vertaaminen toiseen ...
 • Kemijärvelle suunnitellun biojalostamon kaavoitus ja siihen liittyvät haasteet 

  Jaakkola, Timo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää, mitä haasteita Kemijärvelle suunnitellun biojalostamon osayleis- ja asemakaavoituksessa ilmeni, miten näistä haasteita selvittiin ja miten ne vaikuttivat kaavan ...
 • Koneohjaus ja laserkeilausaineiston tuottaminen mallintamiseen 

  Toivanen, Tuomo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli perehtyä koneohjauksen perusteisiin, paikannusmenetelmiin sekä ohjeistuksiin ja vaatimuksiin. Tavoitteena oli myös tarkastella, millä menetelmillä tuotettua laserkeilausaineistoa voidaan hyödyntää ...
 • Vihreämpää kaavoitusta 

  Paalanen, Jarmo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vastata asettamaani tutkimuskysymykseen eli tarvitaanko vihreämpää kaavoitusta ja jos tarvitaan, niin mitä vaikutuksia sillä on ihmisen terveyteen sekä hyvinvointiin. Vihreämmällä ...

Näytä lisää