Uusimmat viitteet

 • Maanmittausalan työpaikat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 

  Seppänen, Heli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää maanmittausalan työpaikkoja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tarkoituksena oli löytää kaikki mahdolliset toimijat, joissa työskentelee maanmittausalan koulutuksen saaneita ...
 • Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus, Kärsämäen kunta 

  Piippo, Eija (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tehdä Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajen-nus Kärsämäen kunnalle vastaamaan paremmin nykyistä kysyntää ja käyttöä. Alueen maankäyttö oli tehotonta ottaen huomioon sen sijainti vilkkaasti ...
 • 3DFIER-SOVELLUS RAKENNUSTEN 3D-MALLINNUKSESSA 

  Pyykkö, Juha (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, soveltuuko 3dfier-sovellus Maanmit-tauslaitoksen tarpeisiin rakennusten 3d-mallintamisessa. 3dfier-sovellus on avoimen lähdekoodin sovellus, jonka avulla voidaan muodostaa 3d-malli ...
 • Kaukolämpötyömaan vaiheet ja tarkemittaus 

  Penttinen, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi kaukolämpötyömaan vaiheet ja mahdolliset ongelmatilanteet urakoitsijan näkökulmasta sekä antaa kokonaiskuva kaukolämpötyömaan erinäisistä mittauksista ja siitä, miten ne tulee ...
 • Kaivosmittaajan työtehtävät ja toimintaympäristö 

  Simula, Aapo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia aloittelevan mittaajan perehdytysoppaana kaivosalan toimintaympäristöön ja yleisimpiin työtehtäviin. Opas suunnattiin henkilöille, jotka toimivat ensikertalaisina kaivosalan ...
 • Laserskannerin ja takymetriskannerin mittaustekniset soveltuvuudet 

  Ylipaavalniemi, Hannu; Kuusela, Janne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ on tehty Lapin ammattikorkeakoulussa keväällä 2017. Tässä työssä käsitellään laserskannereiden ja takymetriskannereiden mittausteknisiä soveltuvuuksia. Työn tarkoituksena on auttaa laserskannaukseen tutustumattomia ...
 • KIINTEISTÖPERUSTEINEN KALASTUS TENOJOESSA 

  Riipi, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tenojoki erityispiirteineen on maanmittauksellisesti erityisessä asemassa sen sijainnin puolesta. Maanmittauksellisen historian valossa se näyttelee hankalaa kokonaisuutta suhteessa maanomistukseen ja siihen kuuluviin ...
 • UAV-kuvauksen hyödyntäminen Lempäälän kunnan kantakartan päivittämisessä 

  Agapov, Niko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Halvempien UAV-laitteiden (Unmanned Aircraft Vehicle) jatkuvasti yleistyessä ja tietoisuuden niistä lisääntyessä on mielenkiintoa syntynyt eri kunnille UAV-laitteiden hyödyntämisestä omaan käyttöön. Yksi näistä tapauksista ...
 • Luonnonsuojelu yksityisen omistamalla alueella 

  Kokko, Elisa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen luonto on monimuotoisuudessaan arvokas ja ainutlaatuinen. Ihmisen toiminnan seurauksena monimuotoisuus, lajien runsaus ja luontotyyppien säilyminen ovat kuitenkin vaarassa. Tätä uhkaa yritetään torjua kattavalla ...
 • Kolmiulotteisen mallin luominen ja liittäminen virtuaalimalliin 

  Sarajärvi, Heikki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten 3D-mallin luonti tapahtuu AutoCAD-ohjelmassa ja valmis malli siirretään virtuaalimalliin. Samalla myös tutkittiin mallien teksturointia ja miten malleista saadaan ...
 • Kansalliset kaupunkipuistot Suomessa 

  Pennanen, Pasi; Paatsola, Ville (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä selvitetään, mikä on kansallinen kaupunkipuisto, miten sen idea on tullut Suomeen ja miten se vaikuttaa kaupunkeihin, joihin se on perustettu Suomessa. Työssä käydään läpi kansallisen kaupunkipuiston ...
 • Metsästyksessä käytettävät paikkatietosovellukset ja laitteet 

  Mäntylä, Tuomas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tällä opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa, vaan aihe on valittu henkilökohtaisesta kiinnostuksesta metsästystä ja paikkatiedon keräämistä ja hyödyntämistä kohtaan. Opinnäytetyön tietoperustana toimivat maanmittausalan ...
 • Turvetuotanto ja sen vaikutukset ympäristöön 

  Krankkala, Niina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia turvetuotantoa ja sen vaikutuksia ympäristöön. Opinnäytetyöstä selviävät suon ja turpeen synty, sen tuotanto ja siihen vaikuttava lainsäädäntö. Turpeelle on monia eri käyttökohteita, ...
 • Sähköyhtiön verkostotiedon soveltuvuus Maanmittauslaitoksen maastotietotuotantoon 

  Mustaniemi, Enni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää keskisuuren sähköyhtiön verkostotiedon soveltuvuus Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ajantasaistukseen. Tavoitteena on saada kuvattua tiedon tuottamiseen liittyvä prosessi ...
 • Introduction to Permafrost Engineering 

  Juola, Jussi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this thesis was to study permafrost engineering in the form of a literature review. More specifically, the aim was to collect information about the relevance of permafrost to engineers working in the Arctic. ...

Näytä lisää