Uusimmat viitteet

 • Suojelualuekiinteistöt ja niiden muodostuminen 

  Koivu, Henri; Kangasniemi, Markus (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yhtenäinen ja selkeä kokonaisuus kos-kien suojelualueita ja niiden muodostumista. Työn tavoitteena oli käsitellä tar-peellista tietoa suojelualueista, suojeluohjelmista sekä ...
 • Lainhuuto määräalan elinkaaressa 

  Matinlassi, Jukka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli lainhuuto määräalan elinkaaressa. Vuoden 2018 alusta toimitusinsinöörien työhön sisällytetään lainhuutojen myöntäminen osana lohkomisprosessia. Muutoksen tavoitteena on tehostaa asiakkaan saamaa ...
 • Asemakaavan pohjakartan rekisterikarttaosan perusparannus ja laajennus Lapuan kaupungissa 

  Hautamäki, Sanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perusparantaa ja laajentaa asemakaavan pohjankartan rekisterikarttaosaa Lapuan kaupungissa. Rekisterikartta on kiinteistörekisteripitäjäkunnan huolehtima kartta, joka osoittaa kiinteistönjaotusta. ...
 • INFRAMODEL3-FORMAATIN KÄYTTÖ KONEOHJAUKSEN APUNA VT 19 SEINÄJOEN ITÄINEN OHITUSTIE -HANKKEESSA 

  Vähätiitto, Jussi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kertoa inframodel3-formaatin käytöstä suuressa väylähankkeessa maanmittausalan toimijan näkökulmasta. Suurena väylähank-keena tässä työssä oli Vt 19 Seinäjoen itäinen ohitustie -hanke. ...
 • Absoluuttisen paikannuksen käyttö karttatuotannossa 

  Kultalahti, Eetu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia absoluuttisen paikannuksen ominaisuuksien riittävyyttä karttatuotannossa tehtävään paikannukseen. Työn lähtö- kohtana oli tarve saada luotua opaskartta Rovaniemen maastopyöräilyreiteistä. ...
 • Luovutuskirjojen tulkintaongelmat lohkomisissa 

  Turunen, Mira (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia luovutuskirjoista syntyneitä tulkintaongelmia lohkomisissa. Tavoitteena oli nostaa esiin yleisimpiä luovutuskirjojen tulkintaongelmia ja tutkia niitä. Opinnäytetyössä kuvattiin tarkemmin ...
 • Mallipohjainen laadunvarmistus aluemaisen infrarakentamisen projektissa 

  Ruopsa, Jonne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä läpi aluemaisen työmaan mallipohjaista laadunvalvontaa sekä miettiä, miten aluemaisen työmaan laadunvalvontaa ja työnseurantaa voitaisiin helpottaa. Digitalisaation ansioista ...
 • UUDEN ASUINALUEEN 3D-MALLINNUS 

  Oulasmaa, Aapo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda visuaalisesti toimiva 3D-mallinnus suunnitellusta asuinalueesta. Opinnäytetyöni on tehty yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa, sillä kyseinen asuinalue suunnitellaan Ylivieskan ...
 • Raakamaan hinnan arviointi ja hintamalli Kemin kaupungille 

  Hyvärinen, Kati (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tilasi Kemin kaupungin maankäyttö- ja mittaustoimi tarpeesta selvittää raakamaan hinnan arviointiperusteet. Raakamaan hintaa ei ole kunnassa aiemmin tutkittu, joten oli tärkeää tietää tulevia kauppoja varten ...
 • Ilmalaserkeilainten kehitys 

  Kouva, Ville (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee ilmalaserkeilainten kehitystä. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten keilaintekniikka on mennyt eteenpäin vuosien saatossa ja mitkä ovat olleet tärkeitä kehitysaskelia. Työn tarkoituksena on ...
 • Avoimen lähdekoodin ohjelmia paikkatietoaineiston käsittelyssä 

  Turpeinen, Timo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu yleisimpiä avoimen lähdekoodin lisenssejä sekä avoimen lähdekoodin ohjelmia paikkatietoaineistojen käsittelyyn liittyen. Ensisijaisesti on keskitytty QGIS-ohjelmiston toimintaan ja sen ...
 • Tietomallipohjainen projektinhallinta Infrakit-järjestelmällä : Opas järjestelmän käyttöön 

  Kanniainen, Juha (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Tietomallipohjainen projektinhallinta Infrakit-järjestelmällä. Aihe syntyi toimeksiantajan, Mitta Oy:n, tarpeesta saada Infrakit-järjestelmään ohjeistus, joka yhtenäistäisi ohjelman käyttötavat ...
 • LÄMPÖVÄREILYN VAIKUTUS MITTAUSETÄISYYKSIIN JA -TARKKUUKSIIN RADAN KUNNOSSAPITOMITTAUKSISSA 

  Martikainen, Juha (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lähtökohtana tämän opinnäytetyön tekemiselle oli tarve selvittää tarkemmin lämpöväreilyn vaikutusta radan kunnossapitomittauksiin. Lämpöväreily on kesäisin lähes päivittäinen ilmiö, joka vaikuttaa mittausten luotettavuuteen. ...
 • INFRARAKENTAMISEN MITTAUKSET : Ohjeistukset ja mittausaineistojen sisältö 

  Kuusela, Petri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Infra-alalla on parhaillaan käynnissä uusien teknologioiden ja toimintamallien käyttöönotto jokaisessa hankevaiheessa suunnittelusta toteutukseen. Suunnittelussa siirrytään dokumenttipohjaisesta suunnittelusta tietomallipohjaiseen ...
 • Maanalainen kaivosmittaus Kittilän kultakaivoksella 

  Alatalo, Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille, millaisia työtehtäviä kaivosmittaajalla on Kittilän kaivoksella. Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos. Opinnäytetyössä esiteltiin, millaista osaamista vaaditaan ...

Näytä lisää