Uusimmat viitteet

 • Selvitystyö koneohjauksesta : Tapausesimerkki Oulun teknisestä liikelaitoksesta 

  Mokko, Matias (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kokonaisvaltainen selvitys koneohjauksesta, siihen liittyvistä palveluntuottajista sekä käyttää Oulun teknistä liikelaitosta tapausesimerkkinä koneohjauksen työkäytöstä. Työtä pystytään ...
 • Länsi-Lintulan asemakaava 

  Kanerva, Outi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on Valkeakosken kaupungin Länsi-Lintulan ensimmäinen asemakaava. Alue sijaitsee kaupungin kasvusuunnalla keskustan pohjoispuolella ja rajautuu itäpuolelta Lintulan asuinalueeseen, jolla järjestettiin ...
 • Paikkatietoaineistojen analysointi QGIS-ohjelmistolla 

  Forsberg, Nina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli esitellä paikkatiedon käsittelyn ja analysoinnin teoriaa, avoimien paikkatietoaineistojen saatavuutta sekä paikkatietoaineistojen hyödyntämistä ja analysointia avoimen lähdekoodin QGIS-paikka ...
 • Inspire-direktiivi ja sen noudattaminen Kontiolahden kunnassa 

  Rummukainen, Henna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Inspire-direktiiviin ja sen noudat-tamiseen Kontiolahden kunnassa. Direktiiviin tutustumisen ohessa tavoitteena oli tehdä Kontiolahden kunnalle suunnitelma, jonka mukaan direktiivin ...
 • Julkisten tilojen rakentuminen kaupungeissa : Autoton kaupunki 

  Rautiainen, Tittariina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli julkisen tilan rakentuminen kaupungeissa ja erityisesti tarkastelussa on perinteisten kaupunkikeskustojen muutos autottomiksi. Työn tavoitteena oli tutkia kaupunkitilojen tukemista autottomuuteen ...
 • Infrarakentamisen kehityksen vaikutukset 

  Ala-aho, Ville (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia infrarakentamisen kehityksen vaikutuksia maanmittaajan näkökulmasta. Tarkoitus oli myös saada aikaan hyvä paketti, jota voisi käyttää esimerkiksi maanmittausalan opiskelija, joka ...
 • Selvitys Haukiputaan jakokunnan maanvuokrasopimuksista 

  Selin, Sini (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Haukiputaan jakokunnan yhteiselle alueelle. Työn ensisijainen tavoite oli selvittää jakokunnan puutteelliset maan-vuokrasopimustiedot ajan tasalle, sillä sopimuksia oli kadonnut ...
 • Päiväkirjaopinnäytetyö harjoittelijana Maanmittauslaitoksessa 

  Hyttinen, Inkeri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän päiväkirjaopinnäytetyön tavoitteena oli kuvata harjoittelijan päivittäisiä työtehtäviä Maanmittauslaitoksen perus- sekä arviointitoimitusyksiköissä sekä analysoida oman osaamisen kehittymistä. Päiväkirjamerkintöjä ...
 • Kaukolämpöverkoston sijaintiselvitys 

  Isometsä, Jukka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantona Tervolan kuntakeskuksen alueen kaukolämpöverkoston sijainti sekä tuottaa paikkatietoa kaukolämpöverkostosta Tervolan teknisen puolen käyttämään paikkatietojä ...
 • Kauko-ohjattujen ilma-alusten lentotyökäyttö kunnallisessa mittaustoimessa 

  Matilainen, Janne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli olla yleisluontoinen selvitystyö kauko-ohjattujen ilma-alusten lentotyökäytöstä kunnallisessa mittaustoimessa. RPA-järjestelmät ovat viime aikoina yleistyneet hurjasti useissa eri käyttökohteissa, ...
 • Tilavuokraustoiminnan perustaminen 

  Passoja, Juho (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli antaa esimerkki tilavuokraustoiminnan perustamisesta. Tavoitteena oli selvittää, kuinka suunnitella, käynnistää ja rakentaa liiketaloudellisesti kannattava varastotilojen tilavuokraustoiminta. ...
 • Pistpilviaineiston käsittelyohjelmien vertailu : VR Trackin mittauksen tarpeisiin 

  Ylitörmänen, Suvi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on löytää sopiva ohjelma suurien pistepilviaineistojen käsittelyyn ja jatkojalostukseen VR Trackin mittauksen tarpeisiin. Toisena ta-voitteena pohdittiin, miten ratkaistaan isojen pistepilvi ...
 • HALLINNANJAKOSOPIMUS LOHKOMISEN SIJAAN? 

  Karjalainen, Jani; Huusko, Jussi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli käsitellä tontin jakamisen vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Kiinteistö voidaan jakaa lohkomalla tai solmimalla hallinnanjakosopimus. Selvitimme opinnäytetyössä lohkomiseen liittyvät perusasiat, ...
 • Lunastuskorvausten määrittäminen paliskunnalle menetetystä laidunalueesta 

  Lyöri, Kyösti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli paliskuntien laidunalueiden vähenemistä ja sen vaikutusta poronhoitoon. Opinnäytetyössä pohdin ja etsin ratkaisua siihen, miten määriteltäisiin valtion maalla erityisellä poronhoitoalueella ...
 • Särki-Kämäjärven vedenkorkeuden tarkasteleminen 

  Kämä, Janne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella Särki-Kämäjärven vedenkorkeuden historiaa ja perehtyä alueella vuosien 1983–2002 välisenä aikana olleisiin riitaisuuksiin. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia hankkeita lähialueelle ...

Näytä lisää