Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Arvostusta vai ennakkoluuloja? : kyselytutkimus kuluttajille optikon ammatin arvostuksesta 

  Ukkonen, Ville; Yrjölä, Hanne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee kuluttajien asenteita ja mielikuvia optikon ammatista ja optikon ammatin arvostuksesta. Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia optikon ammatin arvostukseen liittyviä olettamuksia. Tutkimuksen yleistettävyyttä ...
 • Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toteutuminen Espoon terveysasemien ehkäisyneuvonnassa 

  Kaitosalmi, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen yksikkö on lakkautettu sekä siihen liittyvät (SELI) toiminnot vuonna 2016, jonka tehtävänä on ollut valvoa, arvioida ja päivittää seksuaali- ...
 • Lisätehoa anestesiahoitajan työhön - Arvovirtakuvauksen avulla eroon hukasta Carean leikkaus- ja anestesiayksikössä 

  Ahlfors, Salla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on hyväksynyt Keskussairaalan (Carea) peruskorjaushankkeen ja aloittanut toteutuksen sairaalan uuden lisärakennuksen rakentamiseksi sekä nykyisten tilojen ...
 • Miten digipaasto vaikuttaa arkeen? 

  Virtanen, Simo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten digipaasto vaikuttaa arkeen. Tutkimuksessa käsitellään kirjoittajan ja kolmen muun osallistujan kokemuksia seitsemän päivän mittaisen digipaaston ajalta. Digipaaston ...
 • Kipsiveistosten pintakäsittelyainetutkimus ja konservointi 

  Kawada, Kai (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsittää kahden kotimaisen kipsiveistoksen konservoinnin. Tutkielmassani edetään taiteilijoiden urapolkuja pitkin kohti veistoksien materiaalitutkimuksia, joiden pohjalta käytännönkonservointi lopulta ...
 • "Kenen kehoa minä kannan?" : Kokemistasojen integraatio vuorovaikutuksellisen tuen avulla 

  Escartin, Heljä (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä vuorovaikutuksellisen tuen merkityksen syvällisempää ymmärrystä. Työssä vuorovaikutuksellisuutta on lähestytty kolmiosaisesti neurobiologisena, psykososiaalisena sekä filosofis- ...
 • ”Se niinku kuuluu siihen aamusysteemiin”. : mielenterveyskuntoutujien näkemyksiä asumisyksikköjen aamutoimista. 

  Paulamäki, Rosita; Poikela, Katja; Ponkala, Jutta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli ensinnäkin selvittää, minkälaisia ovat mielenterveyskuntoutuspalveluja tuottavan Lilinkotisäätiön asumisyksiköiden aamutoimikäytännöt tällä hetkellä ja minkälaisia reunaehtoja asumisympäristö ...
 • Autokannan sähköistymisen vaikutuksia autoalaan ja päästöihin 

  Suhonen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli kerätä tietoa maailmanlaajuisesta sähköautojen yleistymisestä sekä päästö- ja käyttövoimalakien vaikutuksista autokantojen sähköistymiseen. Kerätyn tiedon avulla selvitettiin, millaisia ...
 • Sisäilmaston toimintamalli Suomenlinnan hoitokunnassa 

  Sundberg, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selkiyttää sisäilmaston ongelmiin ja niiden aiheuttajiin kohdistuvia toimintatapoja Suomenlinnan hoitokunnan hallinnoimissa rakennuksissa. Pääasiassa ongelmat kohdistuvat asuin-, työ- ...
 • Fysioterapeuttien näkemyksiä Soft brace korsettien käyttötyytyväisyydestä 

  Koskinen, Outi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää fysioterapeuttien tyytyväisyyttä soft brace korsetilla saataviin tuloksiin sekä miten korsettien käyttäjien tyytyväisyys näkyy. Respecta Oy:llä työskenteleviltä apuvälineteknikoilta ...
 • Aliurakoitsijan itselleluovutuksen kehittäminen 

  Tuurinmaa, Pertti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli löytää keinot ohjata ja tehostaa aliurakoitsijan itselleluovutusta. Aliurakoitsijoilla on jo vuosia ollut velvoite suorittaa oma itselleluovutus ennen oman työnsä valmistumista ja ...
 • Feasibility of loyalty-based metrics in customer-relationship management: A case study 

  Macklin, Brian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this case study was to assess the feasibility of adopting a customer-relationship management strategy which focuses on the maximization of customer loyalty. The assessment was based on the analysis of the ...
 • Asiakkaiden ostokäyttäytyminen : Case Lindex Oy 

  Hietala, Tanja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaation toimintaa tutkimalla kohdeorganisaation asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja syventää tietoutta asiakkaiden ostokäyttäytymisestä organisaatiossa. Tutkimuksessa tutkittiin ...
 • Venttiilien liittäminen kappaletavara-automaatiojärjestelmään 

  Migovk, Alexandre (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli jatkokehittää Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän innovaatioprojektia. Projekti oli koulun automaatiolaboratoriossa sijaitseva keskeneräinen kappaletavara-automaatiojärjestelmä, ...
 • Microsoft SQL 2016 SP1 -tietokantaohjelmiston uudet ominaisuudet 

  Viranko, Esko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asiakkaiden henkilötietoja käsittelevien yrityksien tietosuojaa tullaan kiristämään Euroopan unionin asettaman tietosuoja-asetuksen myötä, joka tulee voimaan 25.5.2018. Tämä tarkoitti insinöörityön tilanneen yrityksen ...

Näytä lisää