Uusimmat viitteet

 • Linjasaneeraus käsikirja 

  Laurila, Veikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Svapa Oy on raahelainen vuonna 1989 perustettu rakennusalan konsultti- ja suunnittelutoimisto. Yrityksen toimialoihin kuuluvat arkkitehti- ja rakenne-suunnittelu, työmaavalvonta, rakennuttajapalvelut, kuntoarviot sekä muut ...
 • Erään vanhan hirsimökin energiatalouden parantaminen 

  Varis, Kai (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pohtia 1910-luvulla rakennetun hirsimökin vaipan rakenteiden lämmöneristeiden uusimista sekä lisälämmöneristysvaihtoehtoja hirsiseinälle. Lisälämmöneristys on tullut ...
 • Ritikan koulun korjaussuunnitelma 

  Salovaara, Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä korjaussuunnitelma ja kustannusarvio suojellulle hirsirakennukselle. Tavoitteena oli myös saada periaateratkaisuja, joita voidaan hyödyntää muissa kohteissa. Tarkoituksena oli saada ...
 • Kylmälaitokseen liitettyjen energiakaivojen toiminta ja lauhdelämmön lataaminen kallioperään 

  Uljas, Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin pienen myymäläkiinteistön kylmälaitokseen liitettyjä energiakaivoja Rovaniemellä. Tavoitteena oli selvittää, miten käytössä olevien kaivojen lukumäärä vaikuttaa kaivojen toimintaan ja pitääkö ...
 • ASBESTI : Lainsäädäntö ja purkutyö 

  Laukkanen, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella, millaisia merkityksiä asbestilainsäädännön uudistuksella on käytännön asbestipurkutyöhön. Työssä käytiin lyhyesti läpi, mitä asbesti on, sen terveydelliset haittavaikutukset ...
 • Ullakkotilojen muuttaminen asuinkäyttöön 

  Taskinen, Ante (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja Asunto-osakeyhtiö Raja-Karhu. Opinnäytetyön tavoitteena oli ottaa selvää, onko mahdollista rakentaa kolmekerroksisten kerrostalojen ullakkotiloihin asuinhuoneistoja. Ullakkotilat toimivat tällä ...
 • Tocoman-ohjelman hyödyntäminen aikataulusuunnittelussa 

  Alajoutsijärvi, Olli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada pikaohjeet toimeksiantajalle Temotek Oy:lle Tocoman-aikatauluohjelmasta. Työn tavoitteena oli saada aikatauluohjelmalle selkeät ja helposti ymmärrettävät ohjeet. Pikaoppaan tekeminen ...
 • Omakotitalon lämmitysjärjestelmän muutos 

  Sundström, Mikael (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vuonna 1960 rakennetun hirsirakenteisen omakotitalon nykytilanne lämmitysjärjestelmän kannalta ja tarkastella mahdollisia uudistuksia sen kannalta. Tavoitteena oli löytää ...
 • CLT-hirsirakenteen rakennusfysikaalinen esitutkimus 

  Hyvärilä, Jari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Timber-hirsi Oy:n uuden CLT-massiivipuuta sisältävän painumattoman yhdistelmähirsirakenteen kosteus- ja lämpökäyttäytymistä. Lisäksi tavoitteena oli saada selville mittausantureille ...
 • RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN : Vapaa-ajan asunnosta vakituinen asunto 

  Kekonen, Anne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten vapaa-ajan asunto voidaan muuttaa vakituiseksi asuinrakennukseksi. Tarkoitus oli suunnitella esimerkkikohde, johon käyttötarkoituksen muutos tehtäisiin. Opinnäytetyöhön ...
 • Lastauskoneen autonominen ohjaus : Autonomisen lastauskoneen käytettävyys tuotannon eri vaiheissa 

  Huitula, Anssi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kittilän kaivoksessa toimivalle Agnico Eagle Finlandille. Työssä tutkitaan, miten Kittilän kaivoksella olisi järkevintä ja tuotantotehokkainta käyttää sinne hankittua AutoMine Lite -järjestelmää. ...
 • Kattotyömaata edeltävät toimenpiteet : Muistilista vastaavalle työmaanjohtajalle 

  Karasti, Petri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä muistilista toimenpiteistä, jotka tulee tehdä ennen kattotyömaahan ryhtymistä. Muistilista toimii ohjeena vastaavana työnjohtajana toimiville henkilöille. Sen tarkoituksena on vähentää ...
 • Rivitalon huoneistojen välisen seinän ääneneristys 

  Männistö, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ja tarkastella ongelmia, jotka liittyvät rivitalon huoneiston välisen seinän ääneneristävyyteen. Suunnittelu- ja rakennusvaiheen haasteita rivitalon huoneistojen välisessä seinässä ...
 • Korjausrakentamisen koulutuksen kehittämistarve ammattioppilaitoksissa 

  Kiviniemi, Jarmo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mille korjausrakentamisen osa-alueelle opetusta tulisi kehittää. Tutkimuksen kohderyhmät olivat Rovaniemen ja muun Lapin alueella toimivat rakennus- ja remontointiyritykset. ...
 • Röyttän satamakenttien kunnossapito 

  Mykkälä, Miro (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli seurata Röyttän sataman kunnossapitoa ja etsiä mahdollisia uudistuksia ja parannuskohteita toimivamman kokonaisuuden saavuttamiseksi. Ennen opinnäytetyön kirjoittamista perehdyttiin kunnossapitoa ...

Näytä lisää