Uusimmat viitteet

 • YIT RAKENNUS OY: N JA ALIURAKOITSIJOIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTURVALLISUUSVERTAILU LAPIN ALUEEN TOIMIPISTEISSÄ 

  Hangasvaara, Emilia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kokevatko työntekijät työturvallisuustason työmaalla riittäväksi ja onko aliurakoitsijoiden ja pääurakoitsijan työntekijöiden välillä poikkeavuutta työturvallisuusajattelun ...
 • SOLAR Kaihdin Ky:n tuotantotilojen laajennus 

  Mantila, Heikki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä keskitytään jo valmistuneen tuotantotilan laajennuksen raportointiin ja toteutukseen. Varsinainen suunnittelu rakenteiden osalta on tehty, sekä tarve- ja hankintasuunnittelu myös. Työssä käyn läpi tuotantotilojen ...
 • Rakentamisen Laadun Kehittäminen 

  Aronen, Sampo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä päätavoitteena oli selvittää, mitä laadulla tarkoitetaan ja tutkia rakentamisen laadun kehittämistä. Päätavoitteen lisäksi työssä pyrittiin tutkimaan laadun kehittämisen vaikutuksia yrityksen menestykseen ...
 • Poraus- ja panostustyön laaduntarkkailu sekä avolouhosseinämäräjäytysten arvioinnin kehittäminen 

  Kaaretkoski, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tarkasteltiin Boliden Kevitsa Mining Oy:n avolouhoksessa poraus- ja panostustyön laatua sekä kehitettiin seinämäräjäytyksen arviointia. Kaivoksella on aikaisemminkin tutkittu ja seurattu poraus- ja panostustyötä, ...
 • Puhtaudenhallinta sairaalan peruskorjauksessa 

  Sorvoja, Mika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään puhtaudenhallinnan haasteita korkeimman si-säilmastoluokituksen omaavassa rakennustyökohteessa. Tapaustutkimuksen kohde on Oulaskankaan sairaalan 3. kerroksen peruskorjaus, jonka ...
 • Korjausrakentaminen : Vesivahingonkorjaustyö 

  Mylly, Arttu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä esittelen uudisrakennuksen, jossa on sattunut vesivahinko takuuaikana lähes heti luovutuksen jälkeen. Opinnäytetyössä käsitellään sitä, mistä vaurio johtui ja etenkin, miten tämän vesivahingon korjaustyö ...
 • Sähköinen kulunvalvonta rakennusalanyrityksessä 

  Somero, Jyrki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Rakennusliike Somero Oy. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää sähköisen kulunvalvonnan edut ja haasteet, sekä tiedonantovelvollisuudesta verottajalle. Sähköisen kulunvalvonnan kustannukset ...
 • PALOKATKORAPORTTI RAKENNUSVALVONTAAN : Palotekniikka 

  Manninen, Taneli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on toteutettu Rakennusliike Nivat & Forss Oy:n toimeksi anta-mana Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston työmaalla tehtyjen palo-osastointien dokumentaatiosta Kannuksen rakennusvalvontaan, jossa kerro-taan rakennuksen ...
 • PUUKERROSTALO : Ulkoseinien, huoneistojen välisten seinien ja välipohjien ääni- ja palotekninen toiminta 

  Jokitalo, Markus (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää puukerrostalon keskeisten rakennusosien palo- ja ääniteknisiä vaatimuksia. Työssä käsiteltiin puun asemaa materiaalina kerrostalomarkkinoilla, puukerrostalorakentamiseen liittyviä ...
 • Kiinteistön huoltokirjan laatiminen 

  Teräs, Nina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli rovaniemeläinen matkailuyritys SantaPark Arctic World. Työn tavoitteena oli koostaa huoltokirja toimeksiantajan majoitusrakennuksille, joita on useita kymmeniä ja jokainen yksittäinen ...
 • Linjasaneeraus käsikirja 

  Laurila, Veikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Svapa Oy on raahelainen vuonna 1989 perustettu rakennusalan konsultti- ja suunnittelutoimisto. Yrityksen toimialoihin kuuluvat arkkitehti- ja rakenne-suunnittelu, työmaavalvonta, rakennuttajapalvelut, kuntoarviot sekä muut ...
 • Erään vanhan hirsimökin energiatalouden parantaminen 

  Varis, Kai (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pohtia 1910-luvulla rakennetun hirsimökin vaipan rakenteiden lämmöneristeiden uusimista sekä lisälämmöneristysvaihtoehtoja hirsiseinälle. Lisälämmöneristys on tullut ...
 • Ritikan koulun korjaussuunnitelma 

  Salovaara, Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä korjaussuunnitelma ja kustannusarvio suojellulle hirsirakennukselle. Tavoitteena oli myös saada periaateratkaisuja, joita voidaan hyödyntää muissa kohteissa. Tarkoituksena oli saada ...
 • Kylmälaitokseen liitettyjen energiakaivojen toiminta ja lauhdelämmön lataaminen kallioperään 

  Uljas, Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin pienen myymäläkiinteistön kylmälaitokseen liitettyjä energiakaivoja Rovaniemellä. Tavoitteena oli selvittää, miten käytössä olevien kaivojen lukumäärä vaikuttaa kaivojen toimintaan ja pitääkö ...
 • ASBESTI : Lainsäädäntö ja purkutyö 

  Laukkanen, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella, millaisia merkityksiä asbestilainsäädännön uudistuksella on käytännön asbestipurkutyöhön. Työssä käytiin lyhyesti läpi, mitä asbesti on, sen terveydelliset haittavaikutukset ...

Näytä lisää