Uusimmat viitteet

 • Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen saneerausohjelma Napapiirin Vesi Oy:lle 

  Taipale, Elina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston saneerausohjelma Napapiirin Vesi Oy:lle. Työssä laadittiin lyhyen tähtäimen saneerausohjelma vuosille 2019–2021 ja pitkän tähtäimen ...
 • Teollisuushallin urakointimuodot ja rakentamisvaiheet 

  Heikkinen, Jani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli käydä läpi teollisuushallin rakentamista vaiheittain, huomioiden toteutustavat eri urakointimenetelmissä. Tässä niin kuin monessa muussakin urakkakilpailutus tilanteessa hankeen rakentaa ...
 • VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUSTANNUSARVIO BOLIDEN KEVITSA MINING OY:LLE 

  Dianoff, Andrei (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinäytetyön tavoitteena oli selvittää Boliden Mining Kevitsa Oy:lle, kuinka liittyminen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon mahdollisesti tehdään. Työssä selvitetiin liittymisestä muodostuvat työtehtävät sekä ...
 • Toimintakäsikirja rakennusliikkeelle : Kahden prosessin menettelyohjeiden päivitys 

  Pentikäinen, Oskari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on toimintakäsikirjan osa-alueiden päivitys ra- kennusliikkeelle. Päivityksen kohteena oli kahden prosessin menettelyohjeet eli prosessiohjeet. Lisäksi päivitettiin tarvittavat työohjeet. ...
 • YIT RAKENNUS OY: N JA ALIURAKOITSIJOIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTURVALLISUUSVERTAILU LAPIN ALUEEN TOIMIPISTEISSÄ 

  Hangasvaara, Emilia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kokevatko työntekijät työturvallisuustason työmaalla riittäväksi ja onko aliurakoitsijoiden ja pääurakoitsijan työntekijöiden välillä poikkeavuutta työturvallisuusajattelun ...
 • SOLAR Kaihdin Ky:n tuotantotilojen laajennus 

  Mantila, Heikki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä keskitytään jo valmistuneen tuotantotilan laajennuksen raportointiin ja toteutukseen. Varsinainen suunnittelu rakenteiden osalta on tehty, sekä tarve- ja hankintasuunnittelu myös. Työssä käyn läpi tuotantotilojen ...
 • Rakentamisen Laadun Kehittäminen 

  Aronen, Sampo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä päätavoitteena oli selvittää, mitä laadulla tarkoitetaan ja tutkia rakentamisen laadun kehittämistä. Päätavoitteen lisäksi työssä pyrittiin tutkimaan laadun kehittämisen vaikutuksia yrityksen menestykseen ...
 • Poraus- ja panostustyön laaduntarkkailu sekä avolouhosseinämäräjäytysten arvioinnin kehittäminen 

  Kaaretkoski, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tarkasteltiin Boliden Kevitsa Mining Oy:n avolouhoksessa poraus- ja panostustyön laatua sekä kehitettiin seinämäräjäytyksen arviointia. Kaivoksella on aikaisemminkin tutkittu ja seurattu poraus- ja panostustyötä, ...
 • Puhtaudenhallinta sairaalan peruskorjauksessa 

  Sorvoja, Mika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään puhtaudenhallinnan haasteita korkeimman si-säilmastoluokituksen omaavassa rakennustyökohteessa. Tapaustutkimuksen kohde on Oulaskankaan sairaalan 3. kerroksen peruskorjaus, jonka ...
 • Korjausrakentaminen : Vesivahingonkorjaustyö 

  Mylly, Arttu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä esittelen uudisrakennuksen, jossa on sattunut vesivahinko takuuaikana lähes heti luovutuksen jälkeen. Opinnäytetyössä käsitellään sitä, mistä vaurio johtui ja etenkin, miten tämän vesivahingon korjaustyö ...
 • Sähköinen kulunvalvonta rakennusalanyrityksessä 

  Somero, Jyrki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Rakennusliike Somero Oy. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää sähköisen kulunvalvonnan edut ja haasteet, sekä tiedonantovelvollisuudesta verottajalle. Sähköisen kulunvalvonnan kustannukset ...
 • PALOKATKORAPORTTI RAKENNUSVALVONTAAN : Palotekniikka 

  Manninen, Taneli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on toteutettu Rakennusliike Nivat & Forss Oy:n toimeksi anta-mana Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston työmaalla tehtyjen palo-osastointien dokumentaatiosta Kannuksen rakennusvalvontaan, jossa kerro-taan rakennuksen ...
 • PUUKERROSTALO : Ulkoseinien, huoneistojen välisten seinien ja välipohjien ääni- ja palotekninen toiminta 

  Jokitalo, Markus (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää puukerrostalon keskeisten rakennusosien palo- ja ääniteknisiä vaatimuksia. Työssä käsiteltiin puun asemaa materiaalina kerrostalomarkkinoilla, puukerrostalorakentamiseen liittyviä ...
 • Kiinteistön huoltokirjan laatiminen 

  Teräs, Nina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli rovaniemeläinen matkailuyritys SantaPark Arctic World. Työn tavoitteena oli koostaa huoltokirja toimeksiantajan majoitusrakennuksille, joita on useita kymmeniä ja jokainen yksittäinen ...
 • Linjasaneeraus käsikirja 

  Laurila, Veikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Svapa Oy on raahelainen vuonna 1989 perustettu rakennusalan konsultti- ja suunnittelutoimisto. Yrityksen toimialoihin kuuluvat arkkitehti- ja rakenne-suunnittelu, työmaavalvonta, rakennuttajapalvelut, kuntoarviot sekä muut ...

Näytä lisää