Uusimmat viitteet

 • SUUNNITTELUKÄSIKIRJA 

  Jauho, Esa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Polar-Automaatio Oy:lle. Opinnäytetyössä käsiteltiin suunnittelutyön kulkua ja sen dokumentointia. Tavoitteena oli tehdä suunnittelukäsikirja Polar-Automaatio Oy:n käyttöön. Yritys haluaa ...
 • Aurinkosähköjärjestelmät : Off-Grid-järjestelmän suunnittelu 

  Ylipoussu, Tapani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tekniikka ja liikenne Sähkö- ja Automaatiotekniikka Insinööri (AMK) Opinnäytetyön tiivistelmä Tekijä Tapani Ylipoussu Vuosi 2018 Ohjaaja Ins. Aila Petäjäjärvi Toimeksiantaja Lapin AMK Työn nimi Off-Grid- aurinkosähköjärjestelmän ...
 • Sähkösuunnittelijan käsikirja 

  Smeds, Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä sähkösuunnittelijalle selkeä kuvaus rakennusprojektien sähkösuunnitteluvaiheista. Tämä opinnäytetyö tehtiin Oulun Insinöörikeskus Oy:lle, jonka palveluihin kuuluu sähkösuunnittelu. ...
 • Suurjännitejakelun ja -laitteistojen ennakkohuoltosuunnitelma 

  Pikkupirtti, Ilari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tarkasteltiin Boliden Kevitsa Mining Oy:n sähkönjakelua ja laitteistoa. Työhön on kerätty kaikki oleellinen laitteistoihin liittyvä tieto teoriasta, standardien vaatimukset ja laitteistolle tehtävät huollot. Työn ...
 • Maakaapeleiden vianpaikannus ja laitteet 

  Tamio, Joonas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin maakaapeleiden vianhakulaitteistoihin ja vianhakuun. Rovakairan Verkonrakennuksella tutustuttiin vianhaun eri vaiheisiin sekä yrityksessä käytössä oleviin vianhakulaitteisiin. Työn tietoperustan ...
 • Kaatonousujen pinnanmittaus 

  Hinkkainen, Eetu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Kemin kaivoksen, maanalaisten kaatonousujen pinnanmittaukseen paras vaihtoehto ja tehostaa mittauksen tarkkuutta. Näiden vaihtoehtojen, muutosten ja materiaalien perusteella rakennettaisiin ...
 • OUTOKUMMUN TERÄSSULATTOJEN VESIJÄÄHDYTTEISTEN TAAJUUSMUUTTAJIEN JÄÄHDYTYKSEN MODERNISOINTI 

  Törmälä, Mika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Outokumpu Stainless Oy:n terässulaton vesijäähdytteisten taajuusmuuttajien lämmönvaihdinyksiköitä. Lämmönvaihdinyksiköt ovat hyvin tärkeässä roolissa, jotta taajuusmuuttajien jäähdytys ...
 • Selvitys pelastustoimen laitteiston tarkastustoiminnan vaatimuksista 

  Velakoski, Arto (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää SSEP Finland Oy:lle paloilmoitinjärjestelmien tarkastustoiminnan vaatimukset. Työn tavoitteena oli tutustua pelastustoimen laitteistoihin, niiden rakenteisiin, niitä koskeviin lakeihin, ...
 • Kuonabetonipohjaisen koekentän suunnittelu 

  Lakela, Teemu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä dokumentoitiin toimeksiantajan tuotekehitysprojekti, jossa suunniteltiin teollisuusalueella sijaitsevan huoltohallin edustalle kovaa kulutusta kestävä betonikenttä. Testikäyttöön tarkoitetussa ...
 • Projektihallinta sähköverkkojen rakennushankkeissa 

  Saapunki, Harri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Efficient Network Partner Oy:lle, jonka liiketoiminnan ydin on sähkö- ja tietoliikenneverkkojen suunnittelu, projektinjohto, rakentaminen sekä ylläpito. Yritys aloitti toimintansa vuoden 2015 ...
 • Vihivaunujärjestelmän (AGV) Slave-kaappien nykytilan päivitys 

  Hakasaari, Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Outokumpu Osakeyhtiön kylmävalssaamon vihivaunujärjestelmään (engl. AGV) kuuluvien Slave-kaappien elinkaaren ja nykytilan tutkiminen. Opinnäytetyössä tutkittiin myös Slave-kaappien eri ...
 • KULUTUSTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTA-MISEKSI KEMIN KAUPUNGISSA 

  Paldanius, Petri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Energiatehokkuus kunnissa ja kaupungeissa on yleistynyt Suomessa tällä vuosikymmenellä, johtuen Euroopan unionin sisäisestä sekä kansainvälisestä päästöpolitiikasta. Suomessa energiatehokkuutta on toteutettu aloittain ...
 • Kivihiilimurskaimen sähkökäytön modernisoinnin tarkastelu 

  Tabell, Eero (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin 2-kivihiilimurskaimen sähkökäytön modernisoinnin kannattavuutta. Modernisoinnissa nestekytkin korvattaisiin taajuusmuuttajalla. Työn tilaajana toimii SSAB Europen Raahen tehtaan koksaamo. Mo ...
 • Kaivosalueen 20 kV:n jakeluverkon uudelleenjärjestely 

  Viita, Samuli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kaivoksen 20kV jakeluverkon uudelleenjärjestely. Kaivosta syöttävällä Suurikuusikon sähköasemalla on tällä hetkellä kaksi päämuuntajaa ja keskijännitekytkinlaitosta. Sähköasemaa joudutaan kuitenkin ...
 • Turvalaitejärjestelmien käyttöönottotarkastuksien dokumentoinnin kehittäminen 

  Pekkala, Niklas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin rautateiden turvalaitejärjestelmien käyttöönottotarkastuksia sekä tarkastuksissa tuotettavaa dokumentointia. Työn pääpainona oli turvalaitejärjestelmien dokumentoinnin kehittäminen. Projektissa ...

Näytä lisää