Uusimmat viitteet

 • Raitiovaunun sähkösuunnittelun tarkistuslista 

  Kähkönen, Juhani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä tarkistuslista sähkösuunnittelua varten. Sähkösuunnittelutehtävien ollessa varsin moninaisia tarvitaan suunnittelulistaa, jotta tehdyt suunnitelmat ja dokumentit saadaan systemaattisesti ...
 • Tehtaan sähkönkulutuksen määrittely osastoittain 

  Aksila, Minna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Kemin Metsä Fibre Oy:n toimeksiannosta. Työn aiheena oli päivittää tehtaan energiaraportin määrittely sähkönkulutuksen osalta. Työn alussa esiteltiin sähköenergianmittaustekniikkaa ja vaatimuksia ...
 • Kiinteistön automatiikkajärjestelmien vertailu 

  Huuki, Jari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä aiheena oli vanhaan kerrostalokiinteistöön asennettavien oh-jausjärjestelmien vertaileminen. Rakennus sijaitsee aivan Helsingin keskustassa ja se on 1890-luvulla rakennettu. Sen jälkeen sitä on muokattu ...
 • Jakeluverkon kunnossapito 

  Turtinen, Anne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua sähkönjakeluverkon kunnossapitoon ja tehdä Iin Energialle pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma. Kunnossapitosuunnitelman tuli sisältää verkonhaltijan omat ja ulkopuolisen ...
 • Varastohallin Sähkösuunnittelu 

  Meriläinen, Heikki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli tehdä sähkösuunnitelma varastohallikiinteistöön. Sähkösuunnittelussa laskettiin sähköjärjestelmän mitoituslaskelmat ja tehtiin tarvittava dokumentointi. Sähkösuunnittelun ohessa oli ...
 • Sähköurakan laskennan kehittäminen J-CAD sähkömäärät -ohjelman avulla 

  Pitkäaho, Aki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli kehittää Paikallis- Sähkö Oy:n urakkalaskentaa sekä saada aikaiseksi menetelmä, jolla yritys pystyy ottamaan sähköisen urakkalaskennan käyttöön siten, että se on taloudellisesti kannattavaa. ...
 • Metso DNA -oppimisympäristö 

  Jaako, Iida (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Lapin ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyön aiheena oli Metso DNA -automaatiojärjestelmä. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa oppimisympäristö Metso DNA -järjestelmään liittyen sekä tuottaa ...
 • Kalkkitehtaan pienjänniteverkon oikosulkuvirtalaskelmat 

  Angeria, Hanna-Maria (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä laskelmat SMA Mineral Oy:n Tornion Röyttässä sijaitsevaan kalkkitehtaan pienjännitejakeluverkon oikosulkuvirroille. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Tiltek Engineering Oy. Työssä ...
 • Jokivesipumppaamon varavoimajärjestelmän G16 uusiminen 

  Kangas, Lasse (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Outokumpu Stainless Oy:lle Joki-vesipumppaamon varavoimajärjestelmän G16 uusiminen. Uusimisen kohteena on dieselgeneraattori ja sen ohjausautomatiikka. Jokivesipumppaamo on ...
 • High Voltage Components in Commercial Vehicles 

  Turska, Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main goal of the thesis was to find out what kinds of requirements commercial electrical vehicles set to wiring harness components and electrical centres. The document presents basic structures of the electrical ...
 • Käyttöönoton prosessi : Prosessikuvaus käyttöönottopöytäkirjalle 

  Seitamaa, Tea (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Efora Oy. Opinnäytetyön aiheena oli luoda prosessikuvaus jo olemassa olleille käyttöönottopöytäkirjoille. Pöytäkirjojen käyttö halutaan osaksi päivittäistä tekemistä Eforan Veitsiluodon ...
 • Applicability of Intelligent Electric Grid : Arctic Energy Project 

  Pietilä, Petri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the thesis was to do study Smart Grid solutions and apply the found technologies to answer to the following research problems: the enabling effect of Smart Grids on energy storage and production, exclusivity ...
 • Teollinen internet kaivostoiminnassa 

  Veki, Ilari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät ohjaavat digitaalista muutosta kaivostoiminnassa sekä kuinka digitaalisuus tulee muuttamaan perinteistä kaivostoimintaa. Samalla tavoitteena oli selvittää, miten ...
 • Tunturiverkko Oy:n kehittämissuunnitelma 

  Kaisanlahti, Jarkko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Tunturiverkko Oy:lle, joka on Inarin ja Utsjoen kuntien alueilla toimiva sähkön jakeluverkkoyhtiö. Tavoitteena oli tehdä pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma sähkönjakelun toimitusvarmuuden ...
 • Nostureiden varaosa-analyysi 

  Oksala, Janne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtaiden nosturihuollolle. Tavoitteena oli tehdä varaosa-analyysi kriittisyysluokka 1:n nostureiden sähköautomaatiokomponenteista. Analyysin tarkoituksena on ...

Näytä lisää