Uusimmat viitteet

 • Kiinteistön tekniikkatunnelin valaistuksen parantaminen 

  Lampainen, Lari-Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä oli aiheena valaistuksen parantaminen tekniikkatunnelista. Rakennus sijaitsee Oulun Linnanmaan alueella ja sitä on rakennettu eri vuosikymmenten aikana alkaen vuodesta 1969. Maanpäällisiä tiloja on peruskorjattu ...
 • Tietomallintaminen ja sähköverkon laskenta MagiCADilla 

  Arola, Risto (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli perehtyä tietomallipohjaiseen sähkösuunnitteluun rakennushankkeessa ja tietomallintamiseen MagiCAD Electrical -sähkösuunnittelusovelluksella. Lisäksi perehdyttiin ja opeteltiin käyttämään ...
 • 20 kV Johtolähdön käyttö ja relekoestus opetusympäristössä 

  Joensuu, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Lapin ammattikorkeakoulun sähkövoimatekniikan laboratorion keskijännitekojeistossa olevan johtolähdön käyttö. Työssä perehdyttiin sähkövoimatekniikan laboratorion 20 kV:n johtolähtöön, sen suojaukseen ...
 • Sähkönlaadun mittaus ja etäluenta 

  Saario, Hannu-Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä perehdyttiin Lapin ammattikorkeakoulun Kemin Kosmoksen toimipisteen sähkövoimalaboratorion sähkönjakelun oppimisympäristöön ja sen sähkönlaadun mittaukseen ja etäluentaan. Työn tarkoituksena oli tutkia eri ...
 • Huoneistosäätimen tuotteistaminen 

  Mikkonen, Lauri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kiristyvät energiamääräykset aiheuttavat painetta taloteknisten järjestelmien toiminnan optimoimiselle. Ajankohtaisessa ja haastavassa tehtävässä taloteknisten laitteiden ohjaamisella, säädöllä sekä valvonnalla on olennainen ...
 • Pienjännitesennuksien käyttöönottomittaukset V117 – V126 MK2 tuuliturbiineissa 

  Polet, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ennen rakennuksen sähköjärjestelmien tai sähkölaitteen käyttöönottoa sille on tehtävä käyttöönottotarkastus, joka sisältää mittauksia, toiminnallisia kokeita sekä aistinvaraisia tarkastuksia. Käyttöönottotarkastuksilla ...
 • Aihionsiirtovaunun langaton tiedonsiirto 

  Järnfors, Karoliina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää vaihtoehtoista langatonta tiedonsiirtojärjes-telmää Outokummun Tornion tehtaan kuumavalssaamolla sijaitsevan aihion-siirtovaunun tämän hetkiselle tiedonsiirtojärjestelmälle. Tämän hetkinen ...
 • ECO 17 LUX -LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELUTYÖ 

  Laakso, Veeti; Laakso, Veeti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Eco 17 Lux -öljykattilan lämmitysjärjestelmän doku-mentoinnin, PI-kaavion suunnittelun ja 3D-piirrossuunnittelun tekeminen. Opinnäytetyö suoritettiin Lapin Ammattikorkeakoulussa. Dokumentoinnin ...
 • Kompensointireaktorin valinta Tornion Energian sähköasemalle 

  Aho, Viljami (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sopivia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin kompensoida kasvanutta kapasitiivisen loisenergian määrää. Tornion Energia Oy:n Pirkkiön sähköasemalla. Sähkömarkkinalakien mukaisten ...
 • Keskijännitekojeiston huolto ja kunnossapito : Sähkönjakelutekniikan oppimisympäristö 

  Huhtaniska, Paulo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on keskijännitekojeiston huolto- ja kunnossapitotyöt. Tarkoituksena oli perehtyä yleisesti keskijännitekojeiston rakenteeseen ja sen vaatimiin huolto- ja kunnossapitotöihin sekä tutustua ...
 • Peränajon työvaiheet, tehokkuus ja häiriötekijät Kittilän kaivoksella 

  Hiukka, Sakari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kittilän kaivoksen peränajon tehokkuuteen ja työnkiertoon vaikuttavia häiriötekijöitä. Tavoitteena oli saada selville mitkä tekijät hidastavat peränajon tuottavuutta, ja ...
 • Färimäen omakotialueen sähkö- ja katuvaloverkon sähkösuunnittelu 

  Ponkala, Mika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Färimäen omakotialueelle keski- ja pienjänniteverkko sekä katuvalaistus. Alueelle sijoitetaan yksi uusi puistomuun-tamo. Alueen uusille liittymille tuli suunnitella sähkönsyöttö ...
 • 3D-MALLINNUS SÄHKÖSUUNNITTELUSSA CADS17-OHJELMALLA 

  Törmänen, Olli-Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin 3D-mallintamiseen sähkösuunnittelussa CADS17- ohjelmistolla. Opinnäytetyö oli osa virallista sähkösuunnitelmapro-jektia Insinööritoimisto KTS Oy:llä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ...
 • Konehallin sähköistys 

  Stenudd, Aleksi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli uuden konehallin sähköistys kokonaisuudessaan suunnittelusta toteutukseen. Konehalli tehtiin StenMilk Oy:n tilalle. Tavoitteena oli saada aikaan järkevät sähköteknilliset ratkaisut, jossa on otettu ...
 • SUUNNITTELUKÄSIKIRJA 

  Jauho, Esa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Polar-Automaatio Oy:lle. Opinnäytetyössä käsiteltiin suunnittelutyön kulkua ja sen dokumentointia. Tavoitteena oli tehdä suunnittelukäsikirja Polar-Automaatio Oy:n käyttöön. Yritys haluaa ...

Näytä lisää