Uusimmat viitteet

 • Tiedonjakaminen projektissa : Suunnittelija tehokkaammaksi tiedonjakajaksi 

  Martikainen, Jonna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pöyry Finland Oy, Oulun toimisto. Työssä tutkittiin tiedonjakamisen ongelmia yleisellä projektiorganisaation tasolla, mutta myös kohdennettuna sähkö-automaatioryhmän toimintaa. ...
 • SUUNNITTELUPALVELUIDEN HENKILÖSTÖ MUUTOSTILANTEESSA ULKOISTAMISEN JÄLKEEN 

  Hinkkainen, Anne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa suunnittelupalveluiden henkilöstön työhyvinvointiin, johtamiseen, osaamiseen ja viestintään liittyviä kokemuksia ja tuntemuksia ulkoistamisen jälkeen. Tutkimustyön aikana ...
 • Osallistavan johtamisen ja viestinnän kehittäminen puhelinpalvelukeskuksessa 

  Veteläinen, Markus (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on osallistavan johtamisen ja viestinnän kehittäminen puhelinpalvelukeskuksessa. Opinnäytetyö tehtiin Barona Solutions Oy:n Kuusamon puhelinpalvelukeskukselle, jossa tehdään asiakaspalvelu- ja myyntityötä ...
 • Osaaminen : Ajoneuvoasentajan perustutkinto 

  Tihinen, Anssi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Osaamisen tuottaminen ja varmistaminen ovat ammattiopiston toiminnan perusedellytys ja lainsäädännöllinen tehtävä. Ammattiopiston on oltava vaikutusalueensa toiminnassa aktiivinen toimija ja vaalittava tiiviisti ...
 • 3D-koneohjauksen osaamistarpeiden selvittäminen ja opetuksen kehittäminen Oulun seudun ammattiopistossa 

  Kuure, Jarmo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää maarakennuskoneen kuljettajien työelämävaatimukset ja osaamistarpeet 3D koneohjauksen alalla, jotta koulutusta voidaan kehittää Oulun Seudun Ammattiopistossa työelämän tarpeita ...
 • Verkko-opetuksen ja verkkopedagogiikan kehittäminen 

  Petäjäjärvi, Aila (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli sähkö- ja automaatiokoulutuksen verkko-opetuksen ja verkkopedagogiikan kehittäminen. Tutkimustyön toimeksiantajana oli Lapin ammattikorkeakoulun teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala. Opinnäytetyön ...
 • Lean-menetelmä ja 5S-työkalu tuotantohenkilöstön tukena 

  Voutilainen, Lauri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Yara Suomi Oy:n Siilinjärven tehtaat. Opinnäytetyön taustalla oli toimeksiantajan halu kehittää Siilinjärven toimipaikan siisteyden ja järjestyksen toimintamalleja ja tätä kautta tehostaa ...
 • Hydrologisten tietojen hankinnan ja tuottamisen uusi järjestämismalli : Elinkaarimallin soveltuvuus, riskit ja kehitysehdotukset 

  Hampinen, Timo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli elinkaarimallin soveltuvuuden, riskien ja kehitysehdotusten selvittäminen osana hydrologisten tietojen hankinnan ja tuottamisen uuden järjestämismallin kehittämistä. Työn toimeksiantaja oli ...
 • DEVELOPMENT OF THE SERVER DEPLOYMENT BASED ON FORMAL CHANGE MANAGEMENT 

  Ekonoja, Henna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this study was to find out how the deployment of the servers has developed due to formal change management at the commissioner’s Finnish Change Management and server deployment services. The aim was to figure ...
 • POHJOIS-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN PELASTUSAUTOJEN SIJOITTAMINEN 

  Hottinen, Marko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhteiskuntamme elää tällä hetkellä muutoksen aikaa, jossa palveluiden rakenteita ja järjestämisvastuita tullaan muuttamaan huomattavasti. Tämä maakunta-uudistus tulee vaikuttamaan myös pelastustoimen palveluiden tuottamiseen, ...
 • Verhoilu- ja sisustusalan osaamistarveselvitys 

  Ruokojoki, Minna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö liittyy Oulun seudun ammattiopistossa järjestettävän toisen asteen verhoilu- ja sisustusalan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa verhoilu- ja sisustusalan ...
 • Osaamisen hallinta ja kehittäminen : Case: Stora Enso Veitsiluodon tehdas 

  Kursula, Hanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Stora Enso Oyj. Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata osaamisenhallinnan ja kehittämisen nykytilanne Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehdasyksikössä ja selvittää, millä toimilla ...
 • Asiakaspalvelun laskutusprosessin kehittäminen ja johtaminen tulevaisuudessa 

  Kurvinen, Tiia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin teollisuuden toimialalla toimivan kansainvälisen yrityksen laskutusprosessin kehittämiseksi. Työn tarkoituksena oli luoda suunnitelma asiakaspalvelun laskutusprosessin kehittämiseksi tulevaisuuden ...
 • Sähköisen kunnossapitojärjestelmän valinta- ja määrittelyprosessi 

  Sieppi, Jari-Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pori Energia Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää uusi sähköisen kunnossapitojärjestelmän valinta- ja määrittelyprosessi, jonka avulla seuraavan sähköisen toiminnanohjausj ...
 • Rakennusvalvontojen yhteistyön kehittäminen Meri-Lapin alueella 

  Havela, Tiina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli rakennusvalvontojen yhteistyön kehittäminen Meri-Lapin alueella. Työn toimeksiantaja oli Meri-Lapin ympäristöpalvelut. Kehitystyö koski Meri-Lapin ympäristöpalvelujen, Kemin kaupungin ja ...

Näytä lisää