Uusimmat viitteet

 • MONIKULTTUURINEN VUOROVAIKUTUS HOITOTYÖSSÄ : Thaimaalaisten näkökulmasta 

  Thongphichit, Nutchanat (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena oli monikulttuurinen vuorovaikutus hoitotyössä. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Oulun seudulla asuvien thaimaalaisten kokemuksia Suomen terveydenhuollon hoitotyöntekijöistä ja vuorovaikutuksesta ...
 • Hyvinvointi rovaniemeläisten ikääntyneiden kokemana 

  Marjetta, Laura; Stöckell, Elisa; , Annika Gustafsson (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyvinvointi on monimuotoinen käsite. Sitä on tutkittu eri näkökulmista ja siitä on kehitetty erilaisia teorioita. Käsite rinnastetaan usein onnellisuuteen, tyytyväisyyteen ja terveyteen. Hyvinvointi koostuu fyysisistä, ...
 • Elintapaohjausta työikäisille : Avoimien ovien päivä Attendo Rovaniemen työterveyshuollossa 

  Seikkula, Anna; Rannanlahti, Anniina; Ojala, Eveliina; Pääkkö, Pinja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tavoitteena oli työikäisen väestön elintapoihin liittyvän tie-toisuuden lisääminen ja työkalujen antaminen heidän henkilökohtaisen ter-veytensä edistämiseksi ja ylläpitämiseksi myös arjessa. Työn tarkoituksena ...
 • ÖRKKIBUSSI : Opas infektioiden ehkäisystä alkuopetusoppilaille 

  Paakkola, Sanna; Tikkanen, Tarja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli alkuopetusikäisten lasten infek-tioiden ennaltaehkäisy. Tavoitteena oli lisätä lasten tietoutta yleisimmistä infek-tioista ja niiden ennaltaehkäisystä. Tarkoituksena oli tehdä ...
 • Potilaan psyykkisen hyvinvoinnin huomioiminen sairaalassa somaattisen sairauden aikana 

  Krasniqi, Anne-Maria; Savolainen, Marjo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hoitajien kokemuksia psyykkisen tuen toteutumisesta Lapin keskussairaalan kirurgian osastolla 4. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, ...
 • Ruokavalio-opas raskaana oleville naisille 

  Rautiainen, Maiju (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Äidin ravitsemus raskauden aikana vaikuttaa sikiön kasvuun ja kehitykseen, raskauden kestoon, sikiön oppimiskykyyn sekä sairastavuuteen myöhemmin elämässä. Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio edistää myös äidin omaa ...
 • Synnyttäneiden äitien ohjauksen tarve Lapin keskussairaalassa 

  Lohiniva, Marika; Krankkala, Tiina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Potilasohjaus on tärkeä hoitotyön auttamismenetelmä. Hoitoaikojen lyhentyessä ohjauksen tarve lisääntyy ja potilasohjausta on toteuttava myös lyhyemmässä ajassa kuin aiemmin. Lyhytjälkihoitoiseen synnytyskäytäntöön siirtyminen ...
 • Ensiaskel ensiapuun 

  Kantola, Laura; Alarova, Anniina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ensiapua ovat ne loukkaantuneen tai äkillisesti sairastuneen auttamiseksi tarkoitetut toimenpiteet, jotka voidaan tehdä yksinkertaisia välineitä apuna käyttäen tai ilman apuvälineitä. Potilaan rauhoittaminen ja mahdollinen ...
 • Kemin viidesluokkalaisten ravitsemustottumukset ja ateriarytmi 

  Jurvelin, Henna-Riikka; Jokinen, Marjut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Terveyttä edistävän ruokavalion perusta on säännöllinen syöminen. Säännöllinen ateriarytmi on hyvä oppia jo lapsena, sillä pitkät ruokavälit vaikeuttavat syömisen hallintaa, napostelu lisääntyy ja ylipainon riski kasvaa. ...
 • Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen koulussa : Artikkeli Luokanopettaja-lehteen 

  Rytky, Elina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävä pohjautuu Elina Rytkyn ja Anna-Mari Seppälän laadulliseen hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyöhön ”6. luokan opettajien kokemuksia haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaamisesta koulussa”. Opinnäytetyö ...
 • Hevosavusteinen toiminta kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnassa 

  Kehus, Aija (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hevosella ja sen läheisyydellä voi olla ihmiseen voimakas aktivoiva ja motivoiva vaikutus. Hevosavusteinen toiminta tarjoaa parhaimmillaan valtavan määrän mahdollisuuksia erilaisiin oppimiskokemuksiin ja elämyksiin. ...
 • Yllätysraskauden edessä : Raskaudenkeskeytys-asiakkaan tukeminen ja lääkkeellinen raskaudenkeskeytys 

  Vartiainen, Laura; Martimo, Saara-Maria (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2015 pohjoismaissa tehtiin yhteensä noin 77 900 raskaudenkeskeytystä, vähiten Suomessa. Vuonna 2015 Suomessa tehtiin yhteensä 9 800 raskaudenkeskeytystä, mikä on noin 8,2 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä ...
 • Kahdeksasluokkalaisten tiedontarve ja kehittämisehdotuksia kouluterveydenhoitajan antamasta seksuaalikasvatuksesta 

  Aho, Sanna; Voutilainen, Alisa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää yläkoulun kahdeksasluokkalaisten nuorten tiedontarvetta seksuaalisuudesta kouluterveydenhoitajan antamana. Tutkimuksen tavoite on saada tietoa yläkouluikäisten nuorten seksuaalitiedoista ...
 • Imetysopas imetysohjauksen tueksi : Käytettäväksi Oulunkaaren kuntayhtymän äitiysneuvoloissa 

  Oinas, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Imetysohjaus on keskeinen osa äitiys- ja lastenneuvolassa työskentelevän terveydenhoitajan työnkuvaa. Imetysohjauksesta on ristiriitaisia kokemuksia, sekä terveydenhoitajien, että raskaana olevien äitien keskuudessa. ...
 • Kundit kuntoon : Terveyden edistämisen päivä 

  Mustonen, Sanna; Myllykoski, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Projektin tarkoituksena oli järjestää Kundit kuntoon - terveyden edistämisen päivä yhteistyössä Miehinen juttu –hankkeen kanssa. Kundit kuntoon päivällä pyrittiin saattamaan yhteen harrastusmahdollisuuksia ja harrastajia ...

Näytä lisää