Uusimmat viitteet

 • Lapin alueen 14 -16 -vuotiaiden nuorten arvioita saamastaan seksuaalikasvatuksesta ja ideoita seksuaalikasvatuksen kehittämiseksi : Seksuaaliterveys Lapin lasten, nuorten ja perheiden voimavaraksi -hanke 

  Vuopio, Taru; Arbelius, Anna-Kaisa; Mansikkasalo, Suvi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää 14 – 16-vuotiaiden lappilaisten nuorten arvioita saamastaan seksuaalikasvatuksesta ja saada heiltä kehittä-misideoita seksuaalikasvatukselle. Tavoitteena on hyödyntää nuorten ...
 • SYÖMISHÄIRIÖIDEN HOITOMUOTOJEN VERTAILUA : KEHITTÄMISTEHTÄVÄ 

  Rautiainen, Janne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Kehittämistehtävässä vertailtiin eri hoitomuotojen (lääkehoidot, terapiahoidot, muut hoidot) tehokkuutta syömishäiriön hoidossa. Kehittämistehtävästä muotoutui täydentävä jatkotutkimus aiemmin (Kehusmaa & ...
 • Kohti uutta liikkuvien palveluiden mallia Rovaniemen alueella 

  Kela, Jaana; Heikurainen, Tiina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus) on ajankohtainen ja rakenteellinen muutos, joka koskettaa suuresti tulevaisuuden Suomen sosiaali- ja terveyspalveluita. Uudistuksen tarpeen taustalla on kasvava ikääntyvä ...
 • Nuorten seksuaalikasvatus vanhempien näkökulmasta Lapin alueella 

  Hernesniemi, Pia; Meltaus, Aino; Ylisaukko-oja, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme toimeksiantajana on Seksuaaliterveys Lapin lasten, nuorten ja perheiden voimavaraksi -hanke. Toimeksiantajamme hankkeen tavoitteena on seksuaalikasvatuksen parantaminen Lapin alueella. Opinnäytetyömme tukee ...
 • MONIKULTTUURINEN VUOROVAIKUTUS HOITOTYÖSSÄ : Thaimaalaisten näkökulmasta 

  Thongphichit, Nutchanat (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena oli monikulttuurinen vuorovaikutus hoitotyössä. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Oulun seudulla asuvien thaimaalaisten kokemuksia Suomen terveydenhuollon hoitotyöntekijöistä ja vuorovaikutuksesta ...
 • Hyvinvointi rovaniemeläisten ikääntyneiden kokemana 

  Marjetta, Laura; Stöckell, Elisa; Gustafsson, Annika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyvinvointi on monimuotoinen käsite. Sitä on tutkittu eri näkökulmista ja siitä on kehitetty erilaisia teorioita. Käsite rinnastetaan usein onnellisuuteen, tyytyväisyyteen ja terveyteen. Hyvinvointi koostuu fyysisistä, ...
 • Elintapaohjausta työikäisille : Avoimien ovien päivä Attendo Rovaniemen työterveyshuollossa 

  Seikkula, Anna; Rannanlahti, Anniina; Ojala, Eveliina; Pääkkö, Pinja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tavoitteena oli työikäisen väestön elintapoihin liittyvän tie-toisuuden lisääminen ja työkalujen antaminen heidän henkilökohtaisen ter-veytensä edistämiseksi ja ylläpitämiseksi myös arjessa. Työn tarkoituksena ...
 • ÖRKKIBUSSI : Opas infektioiden ehkäisystä alkuopetusoppilaille 

  Paakkola, Sanna; Tikkanen, Tarja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli alkuopetusikäisten lasten infek-tioiden ennaltaehkäisy. Tavoitteena oli lisätä lasten tietoutta yleisimmistä infek-tioista ja niiden ennaltaehkäisystä. Tarkoituksena oli tehdä ...
 • Potilaan psyykkisen hyvinvoinnin huomioiminen sairaalassa somaattisen sairauden aikana 

  Krasniqi, Anne-Maria; Savolainen, Marjo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hoitajien kokemuksia psyykkisen tuen toteutumisesta Lapin keskussairaalan kirurgian osastolla 4. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, ...
 • Ruokavalio-opas raskaana oleville naisille 

  Rautiainen, Maiju (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Äidin ravitsemus raskauden aikana vaikuttaa sikiön kasvuun ja kehitykseen, raskauden kestoon, sikiön oppimiskykyyn sekä sairastavuuteen myöhemmin elämässä. Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio edistää myös äidin omaa ...
 • Synnyttäneiden äitien ohjauksen tarve Lapin keskussairaalassa 

  Lohiniva, Marika; Krankkala, Tiina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Potilasohjaus on tärkeä hoitotyön auttamismenetelmä. Hoitoaikojen lyhentyessä ohjauksen tarve lisääntyy ja potilasohjausta on toteuttava myös lyhyemmässä ajassa kuin aiemmin. Lyhytjälkihoitoiseen synnytyskäytäntöön siirtyminen ...
 • Ensiaskel ensiapuun 

  Kantola, Laura; Alarova, Anniina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ensiapua ovat ne loukkaantuneen tai äkillisesti sairastuneen auttamiseksi tarkoitetut toimenpiteet, jotka voidaan tehdä yksinkertaisia välineitä apuna käyttäen tai ilman apuvälineitä. Potilaan rauhoittaminen ja mahdollinen ...
 • Kemin viidesluokkalaisten ravitsemustottumukset ja ateriarytmi 

  Jurvelin, Henna-Riikka; Jokinen, Marjut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Terveyttä edistävän ruokavalion perusta on säännöllinen syöminen. Säännöllinen ateriarytmi on hyvä oppia jo lapsena, sillä pitkät ruokavälit vaikeuttavat syömisen hallintaa, napostelu lisääntyy ja ylipainon riski kasvaa. ...
 • Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen koulussa : Artikkeli Luokanopettaja-lehteen 

  Rytky, Elina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävä pohjautuu Elina Rytkyn ja Anna-Mari Seppälän laadulliseen hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyöhön ”6. luokan opettajien kokemuksia haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaamisesta koulussa”. Opinnäytetyö ...
 • Hevosavusteinen toiminta kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnassa 

  Kehus, Aija (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hevosella ja sen läheisyydellä voi olla ihmiseen voimakas aktivoiva ja motivoiva vaikutus. Hevosavusteinen toiminta tarjoaa parhaimmillaan valtavan määrän mahdollisuuksia erilaisiin oppimiskokemuksiin ja elämyksiin. ...

Näytä lisää