Uusimmat viitteet

 • Helppokäyttöisen CMS-sovelluksen suunnittelu ja toteutus 

  Vallineva, Tuomo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli helppokäyttöisen CMS-sovelluksen suunnittelu ja toteutus. Toimeksiantaja kotipalvelu-alan yritys tarvitsi nettisivujen ylläpitoon helposti käytettävän julkaisujärjestelmän. Yrityksellä ei ...
 • TUOTANTOON LIITTYVIEN TIETOTARPEIDEN JA TIETOLÄHTEIDEN MÄÄRITTELY HYDNUM OY: LLE 

  Korpimäki, Juha (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada selvitettyä toimeksiantajan tuotan-toa koskevat tiedontarpeet sekä mahdolliset ratkaisut, joilla tiedontarpeet voitaisiin täyttää mahdollisimman tehokkaasti. Tiedontarpeet kartoitettiin ...
 • Verkkokaupan kehittäminen 

  Murtomäki, Riku (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata tietoperusta- ja laatulähtöinen verkkokaupan kehittäminen. Aihe valikoitui yrityslähtöisesti aidosta tarpeesta verkkokaupan kehittämiseen Klinger Finland Oy:lle, jonka toiminta ...
 • SATAKUNTALAISEN TEOLLISUUSALAN YRITYKSEN MOBIILILAITEHALLINNAN PALVELULÄHTÖINEN TOIMINTAMALLI 

  Nurmi, Jaakko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä laadittiin mobiililaitehallinnan palvelulähtöinen toimintamalli satakuntalaiselle teollisuusalan yritykselle. Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, koska toimeksiantajan käyttöönottoprojekti ...
 • Web-sivuston käytettävyys : Case Tornionseudun Ampujat ry 

  Kärppä, Tea (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on web-sivuston käytettävyys. Työn tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja testata käytettävyydeltään mahdollisimman hyvät web-sivut Tornionseudun Ampujat ry:lle. Lisäksi tavoitteena on selvittää, ...
 • MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN PROSESSI FYSIOTERAPIA-ASIAKKAAN OHJAUTUMISESSA TYÖTERVEYSHUOLLOSTA KUNTOUTUKSEEN : Case: Yritys Kuntoutus 

  Halmetoja, Tuija (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksianto tuli omasta työyhteisöstäni, mikä oli perusteltu lähtökohta tutkimukselle. Tein syksyllä 2016 prosessikartoituksen prosessikartoitusta Yritys Kuntoutukselle, laajentaen prosessin kartoittamista ...
 • Laskentapohja tuppituloksille : Case: Suomen tuppiliitto ry 

  Ryytty, Katariina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen Tuppiliitto ry järjestää vuosittain tupen pelaamisen Suomen cupin. Kisoja järjestetään kymmenen kisakauden aikana ja pisteitä jaetaan kuudelletoista parhaalle parille per kisa. Kausi päättyy Suomen mestaruus -kisoihin ...
 • Esiselvitys projektisalkunhallintaan korkeakoulussa 

  Länsman, Unni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Norjassa sijaitseva Sámi University of Applied Sciences -korkeakoulun projektien hallinnassa tarvittavat tiedot, jotka edistävät projektisalkunhallinnan kehittämistä, ja lisäksi ...
 • Kemin kaupungin uusi kuntalaispalautemalli 

  Juopperi, Tarja; Harald, Hannele (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella Kemin kaupungille sähköinen kuntalaispalautemalli. Samalla tutkimme keinoja, miten kuntalaiset saisi aktivoitua osallistumaan ja vaikuttamaan päätöksenteossa. Kunnat ovat velvoitettuja ...
 • Kuntoutuksessa käytettävien ICT-pohjaisten järjestelmien selvitys 

  Kuuselo, Marjut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on selvittää kuntoutuksessa käytettävien ICT-pohjaisten järjestelmien käyttöä, käytön ongelmia ja kehityskohteita. Työ on esikysely laajalle pohjoismaiselle Arctic Virtual Playground - ...
 • IT-BAROMETRI : Lapin ja Pohjois-pohjanmaan alueen IT-suhdanneselvitys 

  Toivonen, Janne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Lapin ammattikorkeakoulu uudistaa tietojenkäsittelyn opetussuunnitelmaa lähitulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on tarjota entistä työelämälähtöisempää opetusta. Opetus uuden suunnitelman pohjalta alkaa v. 2017. ...
 • Digitaalipainon värinhallinta osaksi painoprosessia 

  Ojakangas, Rami (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on digitaalipainon värinhallinta, kun se otetaan osaksi painoprosessia. Työn tavoitteena on selvittää, mitä on värinhallinta ja miten sitä toteutetaan digitaalipainossa. Tavoitteena on myös ...
 • Symbolisen ja numeerisen laskennan ohjelmat opiskelijan apuna 

  Silén, Markku (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn tarkoituksena on etsiä lähinnä opiskelijoiden matematiikan ja matemaattis-ten aineiden opiskelun tarpeisiin sekä sisällöllisesti että taloudellisesti sopivia matemaattisia tietokoneohjelmia. Ohjelmien valinnan kriteereinä ...
 • Office 365 ja Office 2013 -käyttöönotto opiskelijan näkökulmasta 

  Luodonpää, Minna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Lapin AMK:n Microsoftin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sekä opiskelijoille että henkilökunnalle on lokakuusta 2014 lähtien tarjottu mahdollisuus ottaa käyttöönsä Microsoftin tuoreimpien työvälineiden versiot. ...
 • LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN DIGITAALISEN KUVA-ARKISTON TIETOTURVA-ANALYYSI : EKG-rekisteröinnit 

  Karppinen, Terho (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä lyhyt nykytila- ja tarvekartoitus ja riskikartoitus. Toimeksiantajani oli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Näiden kartoitusten pohjalta syntyi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ...

Näytä lisää