Uusimmat viitteet

 • Virtuaalinen pilvipalvelu avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla 

  Ryynänen, Ari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Erilaiset etäpalvelut ja –tallennukset ovat kasvattaneet suosiotaan niin yksityishenkilöiden kuin yritysten käytössä. Esimerkiksi Google, Microsoft ja Apple tarjoavat omia versioitaan omille käyttöjärjestelmilleen ja myös ...
 • Raspberry Pi -taulutietokone 

  Alakurtti, Jani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli soveltaa sulautettuihin järjestelmiin ja elektroniikkaan pohjautuvia tietotekniikan insinööriopintoja, joiden pohjalta luotiin toimiva Raspberry Pi -taulutietokone. Toisena merkittävänä ...
 • FOTOGRAMMETRIAN JA 3D-SKANNAUKSEN HYÖDYNTÄMINEN 3D-MALLINNUKSESSA 

  Uitto, Mika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli tehdä 3D-malleja valokuvista monen näkymän stereo-teknologiaa hyö-dyntävällä ohjelmalla. Myös 3D-skannausta tutkittiin rajallisesti. Opinnäytteessä käsi-tellään kuvamittaukseen ja 3D-skannaukseen liittyviä ...
 • 3D-tulostinrakennussarjan käyttöönotto 

  Mäntyniemi, Roni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäyteyön tavoitteena on selvittää, millainen työ on ottaa käyttöön rakennussarjana toimitettu 3D-tulostin ja arvioida sen tuottamien tulosteiden laatua. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisilla 3D-tulostetuilla ...
 • Tutkan lähettimen teholähteen valvontakortin testauslaite 

  Rensujeff, Juha-Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantona oli suunnitella ja toteuttaa tutkan teholähteen valvontakortin testauslaite Millog Oy Riihimäen toimipaikan käyttöön. Testauslaitteen avulla kyetään kehittämään piirikorttitason korjauskykyä ...
 • Sidosryhmäpalautteen hallintajärjestelmän kehittäminen 

  Huttula, Arttu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Kemijoki Oy:n käytössä olevaa sidosryhmäpalautteen hallintajärjestelmää. Tavoitteena oli tehdä työn tilaajalle ehdotus ominaisuuksiltaan kattavimmasta ja toiminnaltaan tarjoavasta ...
 • Virtuaalikoneen testaaminen 

  Tikkanen, Tuomas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN julkaisee maailman suurimmalta hiukkastörmäyttimeltä kerättyä tietoaineistoa vuodelta 2011. Tämä tieto on nyt kaikkien saatavilla. CERN tarjoaa tiedon analyysiin virtuaalisen ...
 • Tuotedokumentaation laadunhallinta 

  Niskanen, Jori-Jaakko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä kuvataan Lapin ammattikorkeakoulun Arctic Power -kehittämisympäristön toimeksiantona syntynyt Arctic Power – Tuotedokumentaation laadunhallinta -määritysasiakirja. Määritys on tarkoitettu osaksi Arctic ...
 • Computer Stickin käytettävyys ja suorituskykyvertailu 

  Alviola, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutustua kahteen erilaiseen tikkutietokoneeseen ja Raspberry Pi 2 -minitietokoneeseen sekä tutkia laitteiden soveltuvuutta ammattikorkeakoulun oppilaiden opetuskäyttöön. Työssä ...
 • Web-sivut ja mobiilisovellus voimaharjoittelun ravinto-oppaasta 

  Ronkainen, Jarkko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä käyttäjäystävällinen Web-sivusto sekä mobiilisovellus. Nettisivuston sisältö on kahden liikunnanohjaajaopiskelijan tekemästä Tehoa voimaharjoitteluun! -ravinto-oppaasta ja ...
 • Adaptiivinen pelimaailma 

  Häkkinen, Joonas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia tietokonepelien adaptiivisuuden logiikkaa. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa toimiva adaptiivisuuden logiikka tietokonepeliin Unity3D-pelimoottorilla. Aiheen valinta pohjautuu kirjoittajan ...
 • SELVITYS INTEGRAATIO-OHJELMISTOISTA 

  Kähkönen, Kimmo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Nykypäivän liike-elämä laajoine ja usein hajanaisine tietojärjestelmäympäristöi-neen asettaa haasteen järjestelmien väliselle yhdistämiselle. Järjestelmäinte-graatio on siksi tärkeä ala informaatioteknologiassa nyt ja ...
 • Kiinteistömassan hallintaohjelmisto 

  Revonmäki, Pasi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tietokantaohjelmiston luominen käyttöliittymineen Posion kunnan kiinteistömassan hallintaan.
 • Organisaation mobiililaitteiden hallintastrategia 

  Nykänen, Tapio (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä raportoidaan mobiililaitteiden hallintastrategian laatimisen avuksi tehdyn ohjeen toteuttaminen toimeksiantona. Toimeksiantaja on rovaniemeläinen LapIT Oy. Ohje on tarkoitettu LapIT Oy:n asiakasorga ...
 • Langaton etäisyyden mittaus Android Arduino -järjestelmällä 

  Ylitalo, Topi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa järjestelmä langatonta etäisyydenmittausta varten. Järjestelmä toteutettiin Android-sovelluksen, Arduino-kehitysalustan sekä siihen yhdistettyjen Bluetooth-lähettimen ja ...

Näytä lisää