Uusimmat viitteet

 • Arjen turvaa Lapissa : Osallisuus, palvelut ja elinkeinot 

  Bosse, Julia; Evwaraye, Ari; Harju-Myllyaho, Anu; Häikiö, Sisko; Inkeröinen, Leena; Kangasniemi, Ulla; Karlsson, Kenneth; Kilpiäinen, Seppo; Kohllechner-Autto, Marlene; Lahti, Elisa; Linna, Eila; Marttala, Timo; Niemisalo, Niko; Niska, Petri; Nisula, Sari; Palmgren, Marko; Pohja, Petteri; Pyhäjärvi, Jenni; Satokangas, Pasi; Syväjärvi, Tuija; Tammia, Tarja; Tolppi, Reijo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Käsillä oleva kirja Arjen turvaa Lapissa: Osallisuus, palvelut ja elinkeinot (2018) on Lapin ammattikorkeakoulun strategiatyön tulos. Teksteissä tuodaan esille ajankohtaisia näkökulmia ja kehittämisteemoja, joita arjen ...
 • Pilot: Using 2D Laser Scanner in Automated Road Monitoring : ALASCA project report 

  Kumpula, Hanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  ALASCA (Automated Road Monitoring Pilot Using 2D Laser Scanning) is a regional innovation pilot project. The objective was to develop and test a laser scanning unit that would enable crowd-sourced data collection from ...
 • Monialainen Älykäs Arktinen Hyvinvointiklusteri 

  Saranki-Rantakokko, Sirkka; Viinamäki, Leena; Hautala, Sanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laaditun selvityksen pohjalta mallinnettu Älykäs Arktinen Hyvinvointiklusteri uudistaa korkea-asteista hyvinvointialan TKI-toimintaa ja osaamista Lapissa. Klusteri toimii monipuolisessa vuorovaikutuksessa muiden ASE-klustereiden ...
 • Osaamisella on väliä : Kuvaus matkalta henkilöstön osaamisen johtamiseen 

  Huhtalo, Tiina; Kangastie, Helena; Konu, Ari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä julkaisu on syntynyt Lapin ammattikorkeakoulun osaamisen johtamisen kehittämisprojektin (2014-2018) tuloksena. Kehittämistavoitteena oli mallintaa suunnitelmallinen ja systemaattinen osaamisen strategisen johtamisen ...
 • Naisyrittäjyys hyvinvointialalla : Kehittämishankkeen tuloksia ja arviointia 

  Lipponen, Tarja; Mylläri, Birgit (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hankkeen toimenpiteillä pyrittiin lieventämään työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaista eriytymistä yrityskentällä ja edistämään naisyrittäjyyttä sekä naisyrittäjien liiketoimintamahdollisuuksien kasvua sekä uusien ...
 • KauKussa kuhisee 2017 : Katsaus Lapin ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin osaamisalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan vuonna 2017 

  Arkko-Saukkonen, Anitra; Finström, Henri; Haase, Antti; Jauhola, Esa; Juho, Eija-Sinikka; Junna, Ritva; Jussila, Marjo; Kemi, Jenni; Keränen, Hannele; Kokkonen, Sirpa; Konttaniemi, Juhamatti; Krastina, Anzelika; Könni, Pirjo; Lummi, Raija; Merivirta, Minttu; Penttinen, Jari; Puukko, Saila-Inkeri; Puukko, Timo; Saranne, Marika; Seppänen, Eila; Valvimo, Riia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  KauKussa kuhisee on Lapin ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin osaamisalan (KauKu) vuosittainen julkaisu, jossa tuodaan esiin niin pienempiä kuin suurempiakin TKI-toimenpiteitä popularisoidussa muodossa ja tehdään ...
 • Tieto-, neuvonta- ja ohjaustoiminnan (TNO) hyviä käytänteitä 

  Kangastie, Helena (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimintaa (TNO) ja palveluja on kehitetty Lapissa eri verkostojen kanssa yhteistyössä jo noin 10 vuoden ajan. Tässä koosteessa tuodaan esille kehittämistyön kautta syntyneitä olemassa olevia hyviä ...
 • Työelämäläheiset osaamispolut : Kokemuksia työelämäläheisestä opiskelusta avoimissa korkeakouluissa 

  Kanniala, Iiris; Löf, Jonna; Maaninka, Tanja; Minkkinen, Joni; Riihiniemi, Niina; Rusko, Rauno; Timonen, Merija (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä artikkelikokoelma kuvaa Lappilaiset avoimet työelämäläheiset osaamispolut (LATO) -hanketta, sen toimintaa, tuloksia ja hyviä käytänteitä. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. ...
 • State-of-the-Art Review on Automotive Radars and Passive Radar Reflectors : Arctic Challenge research project 

  Händel, Chris; Konttaniemi, Heikki; Autioniemi, Matti
  Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Automation will enable safer, more green and efficient road transport in the upcoming decades. In order to exploit the full potential of automation, autonomous vehicles have to operate also in arctic environments, and ...
 • Kestävä rakentaminen -klusteri 

  Sirkka, Antti; Pernu, Niko; Väyrynen, Tanja; Ahoranta, Tytti
  Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kestävä rakentaminen –klusterin artikkelikokoelma on toteutettu Arktisen kestävän rakentamisen verkosto -esiselvityshankkeessa, joka toteutettiin Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamana kehityshankkeena. Hankkeessa oli ...
 • Makumatkalla Lapissa : Ideoita paikallisen ruokaperinteen hyödyntämiseen matkailussa 

  Asiala, Johanna; Hirvaskari, Milla; Häyrynen, Tanja; Koivunen, Kati; Kontio, Tuuli; Kuha, Rauno; Lüthje, Monika; Muje, Petri; Ojala, Aini; Peltola, Rainer; Saari, Ritva; Seppänen, Eila; Soppela, Päivi; Tapaninen, Mirva; Tuomivaara, Anne; Vankka, Merja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lappi on pullollaan herkullisia ja terveellisiä raaka-aineita. Miten ne saataisiin nykyistä paremmin hyötykäyttöön ja tarjolle myös matkailijoille? Ruokaan kytkeytyvät, historialla ja tarinoilla maustetut kurkistukset ...
 • Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2017 

  Karinen, Jouko; Peronius, Antti; Toppila, Rauno
  Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset 4/2018 (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metallien valmistus perustuu ensisijaisesti kallioperästä löydettyjen metallipitoisten kivilajien hyödyntämiseen. Mikäli löydetty mineraaliesiintymä on taloudellisesti hyödynnettävissä, voidaan siitä käyttää termiä malmi. ...
 • Kohti ympäristöystävällistä rakentamista : Tapaus DAS Kelo 

  Sirkka, Antti; Jokinen, Janne; Saviaro, Kirsti; Poikajärvi, Miika; Vatanen, Mikko; Pirttinen, Valtteri
  Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tapaustutkimuksella selvitettiin, miten RT-ympäristötyökalu soveltuu käytännössä kestävän rakennushankkeen ohjaamiseen ja mihin kaikkeen urakkaan ryhtyvän täytyy varautua eri vaiheissa. Tutkimus rajattiin koskemaan vain ...
 • Lapin tuntu : Osallisuus, merkityksellisyys, hyvinvointi 

  Alatalo-Keskitalo, Jessica; Hendriksson, Katri; Juottonen, Maarit; Keisu, Päivi; Lakkapää, Petri; Mänty, Piritta; Palokangas, Petri; Ruokamo, Oili; Soisalo, Jarno; Sundvik, Johanna; Tuohimaa, Mervi
  Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Elinvoimaisuus tulevaisuuden voimavarana - Monialaiset YAMK opinnäytetyöt pohjoista elinvoimaisuutta kehittämässä 

  Remes, Anne-Maarit; Hiltunen, Eveliina; Raivio, Jani; Kämä, Jutta; Telkkälä, Laura; Kanala, Maria; Harjula, Marjo; Ollikainen, Riku; Vaarala, Ritva; Sarén, Ville-Pekka
  Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset 2/2018 (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)

Näytä lisää