Uusimmat viitteet

 • State-of-the-Art Review on Automotive Radars and Passive Radar Reflectors : Arctic Challenge research project 

  Händel, Chris; Konttaniemi, Heikki; Autioniemi, Matti
  Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Automation will enable safer, more green and efficient road transport in the upcoming decades. In order to exploit the full potential of automation, autonomous vehicles have to operate also in arctic environments, and ...
 • Kestävä rakentaminen -klusteri 

  Sirkka, Antti; Pernu, Niko; Väyrynen, Tanja; Ahoranta, Tytti
  Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kestävä rakentaminen –klusterin artikkelikokoelma on toteutettu Arktisen kestävän rakentamisen verkosto -esiselvityshankkeessa, joka toteutettiin Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamana kehityshankkeena. Hankkeessa oli ...
 • Makumatkalla Lapissa : Ideoita paikallisen ruokaperinteen hyödyntämiseen matkailussa 

  Asiala, Johanna; Hirvaskari, Milla; Häyrynen, Tanja; Koivunen, Kati; Kontio, Tuuli; Kuha, Rauno; Lüthje, Monika; Muje, Petri; Ojala, Aini; Peltola, Rainer; Saari, Ritva; Seppänen, Eila; Soppela, Päivi; Tapaninen, Mirva; Tuomivaara, Anne; Vankka, Merja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lappi on pullollaan herkullisia ja terveellisiä raaka-aineita. Miten ne saataisiin nykyistä paremmin hyötykäyttöön ja tarjolle myös matkailijoille? Ruokaan kytkeytyvät, historialla ja tarinoilla maustetut kurkistukset ...
 • Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2017 

  Karinen, Jouko; Peronius, Antti; Toppila, Rauno
  Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset 4/2018 (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metallien valmistus perustuu ensisijaisesti kallioperästä löydettyjen metallipitoisten kivilajien hyödyntämiseen. Mikäli löydetty mineraaliesiintymä on taloudellisesti hyödynnettävissä, voidaan siitä käyttää termiä malmi. ...
 • Kohti ympäristöystävällistä rakentamista : Tapaus DAS Kelo 

  Sirkka, Antti; Jokinen, Janne; Saviaro, Kirsti; Poikajärvi, Miika; Vatanen, Mikko; Pirttinen, Valtteri
  Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tapaustutkimuksella selvitettiin, miten RT-ympäristötyökalu soveltuu käytännössä kestävän rakennushankkeen ohjaamiseen ja mihin kaikkeen urakkaan ryhtyvän täytyy varautua eri vaiheissa. Tutkimus rajattiin koskemaan vain ...
 • Lapin tuntu : Osallisuus, merkityksellisyys, hyvinvointi 

  Alatalo-Keskitalo, Jessica; Hendriksson, Katri; Juottonen, Maarit; Keisu, Päivi; Lakkapää, Petri; Mänty, Piritta; Palokangas, Petri; Ruokamo, Oili; Soisalo, Jarno; Sundvik, Johanna; Tuohimaa, Mervi
  Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Elinvoimaisuus tulevaisuuden voimavarana - Monialaiset YAMK opinnäytetyöt pohjoista elinvoimaisuutta kehittämässä 

  Remes, Anne-Maarit; Hiltunen, Eveliina; Raivio, Jani; Kämä, Jutta; Telkkälä, Laura; Kanala, Maria; Harjula, Marjo; Ollikainen, Riku; Vaarala, Ritva; Sarén, Ville-Pekka
  Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset 2/2018 (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Taiteilijan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo : TaideART-hankkeen satoa 

  Aflecht, Anna-Maria; Arkko-Saukkonen, Anitra; Bredenberg, Timo; Dimov, Lidia; Forsman, Eva; Haase, Antti; Immonen, Kati; Kemppi, Karita; Knutas, Anni; Korhonen, Markus; Kuusimäki, Tomi; Leppänen, Heidi; Luukkonen, Ismo; Lyytikäinen, Sari; Merivirta, Minttu; Mustaniemi, Saija; Mustonen, Eija; Peippo, Outi; Penttinen, Jari; Pohjola, Panu; Suonpää, Juha; Tuisku, Maiju; Viinikainen, Marianne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden kuvataiteen koulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana on kehitetty ja pilotoitu taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja ...
 • Modell för naturunderstödd, delaktighetsstärkande rehabiliteringsverksamhet : Temapublikation 1/3 Natur i livet, natur i rehabiliteringen 

  Tolvanen, Taimi; Jääskeläinen, Arja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Naturens inverkan på människans välbefinnande är välkänd. Green Care-verksamhetssättet växer också kraftigt i Finland. I projektet Natur i livet! Funktionsförmåga och delaktighet genom naturbaserade metoder och tjänster ...
 • Hyvinvointipalvelut SOTEmyllyssä : 14 puheenvuoroa lappilais-sotesta 

  Ahokas, Elina; Ainonen, Martti; Arolaakso, Sari; Halttunen, Sari; Helavirta, Susanna; Hirvonen, Janne; Hjulberg, Merja; Jumisko, Eija; Järvi, Seija; Jääskeläinen, Arja; Kallunki, Jonna; Kauppila, Hannele; Kekäläinen, Johanna; Koskelo, Pauliina; Kuosmanen, Voitto; Leinonen, Rita; Meinilä, Arja; Seppälä, Leena; Siimes, Aslak; Sohlman, Eiri; Valtonen, Juha; Viinamäki, Leena; Ylikärppä, Sanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sote-uudistus koskettaa jokaista kansalaista ja sen toteutuminen vaatii kaikilta uudenlaista osaamista. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöltä vaaditaan muutoskestävyyttä sekä kykyä palvelujen arviointiin ja kehittämiseen ...
 • Energiatehokkaat elementtiratkaisut arktisissa olosuhteissa : EFCONE 2015–2017 

  Alakunnas, Tuomas; Autioniemi, Juha; Kuisma, Petri; Pernu, Niko; Pirttinen, Valtteri; Sirkka, Antti; Vatanen, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä artikkelikokoelma toteutettiin EFCONE (Energy Efficient Concrete Structures in Arctic Environment) Energiatehokkaat elementtiratkaisut arktisissa olosuhteissa –projektissa. Projekti toteutettiin ajalla 3/2015 – 6/2017. ...
 • Lappilaisnaisten näkökulmia naisjohtajuudesta 

  Pirttimaa, Katariina; Tikkala, Susanne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän julkaisun aiheena on lappilaisnaisten mielikuvat naisjohtajuudesta ja se perustuu kahden liiketalouden tradenomiopiskelijan (Katariina Pirttimaa ja Susanne Tikkala) opinnäytetyöhön. Tekijöiden toteuttaman ...
 • CLT-betoniliittorakenteen lujuusominaisuudet : Future possibilities for CLT 

  Poikajärvi, Miika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli suorittaa yksinkertaiset taivutuskokeet CLT-levylle ja CLT-betoniliittorakenteelle ja vertailla kokeista saatuja tuloksia keskenään. Lopullisena tuloksena oli tarkoitus saada tietoa ...
 • Luontoa elämään – toimintamalleja osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi : Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 3/3 

  Leppänen, Tero; Jääskeläinen, Arja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä artikkelikokoelma on ESR -rahoitteisen kolmivuotisen Luontoa elämään –hankkeen (2015-2017) julkaisu, jossa esitellään hankkeen toimintaa ja tuloksia monipuolisesti eri näkökulmista. Julkaisun kirjoittajat ovat hankkeessa ...
 • Startup Lapland: opas lappilaiseen kasvuyrittäjyyteen 

  Harju-Myllyaho, Anu; Jutila, Salla; Lahti, Elisa; Laitinen-Tolonen, Aulikki; Lempiäinen, Marja; Lindholm, Katja; Nisula, Sari; Rusko, Rauno (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Millainen toimintaympäristö Lappi on startup-yrittäjyydelle? Kuinka järjestää vaikkapa startup-työpajoja tai kuinka rakentaa tehokas hissipuhe? Millaista on olla startup-yrittäjä? Julkaisu on tarkoitettu kaikille ...

Näytä lisää