Uusimmat viitteet

 • Creative Step-by-Step : Creative Steps 2.0 Innovation Workshop 

  Arkko-Saukkonen, Anitra; Krastiņa, Anželika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Guided step-by-step ideation process to help the business to reach new height. Climb through innovation by following safe path to the new prototype. Jump into international cross-border collaboration by using online tools. ...
 • Handbok för individcentrerad planering av naturbaserad verksamhet : Temapublikation 2/3 Natur i livet, natur i rehabiliteringen 

  Tolvanen, Taimi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  I projektet Natur i livet! Funktionsförmåga och delaktighet genom naturbaserade metoder och tjänster (ESF) har man utvecklat en modell för naturunderstödd, delaktighetsstärkande rehabiliteringsverksamhet som tillämpar ...
 • Opettajatuutorin opas 

  Kangastie, Helena; Koivuranta, Jaana; Kähkönen, Sari; Saari, Päivi; Syväjärvi, Tuija (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
 • Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun : Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 2/3 

  Tolvanen, Taimi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Luontoa elämään! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hankkeessa (ESR) on kehitetty luontoon tukeutuva, osallisuutta vahvistava kuntoutustoiminnan malli, jossa sovelletaan yksilökeskeistä ...
 • Competence- and Problem-Based Learning at Lapland University of Applied Sciences : Student Handbook 

  Kangastie, Helena; Mastosaari, Päivi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  The purpose of this handbook is to tell students about the solutions used at Lapland UAS to ensure the development of the knowledge, skills and attitudes required for professional expertise: competence orientation, problem ...
 • Creative Steps 2.0 : Step by Step Guidelines to Business Idea 

  Arkko-Saukkonen, Anitra; Krastiņa, Anželika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Creative Steps 2.0 is a model of an innovation workshop - a guided step by step approach and the methodology that helps to develop business ideas in the context of international and cross-border collaboration between the ...
 • Miehinen juttu : Opas miesten terveyden edistämiseen 

  Lapin ammattikorkeakoulu; Paloste, Airi; Ahola, Elina; Harju, Jari; Huhtamella, Petteri; Leminaho, Lea; Meinilä, Arja; Pehkonen, Jemina; Rautajoki, Mervi; Ruotsalainen, Heidi; Ylimäki, Eeva-Leena (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Miehinen juttu -opas on artikkelikokoelma, joka on koottu Miehinen juttu -hankkeessa (2015–2016) toimineiden asiaintuntijoiden kirjoituksista. Oppaan sisältöalueet ovat muodostuneet hankkeen aikana toteutettujen koulutusten ...
 • Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeisto 2016 : sosiaalialan koulutuksen tarkennuksin 

  Viinamäki, Leena
  Sarja C. Oppimateriaalit (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeisto 2016 sosiaalialan koulutuksen tarkennuksin -opas jakaantuu kahteen osaan, joista ns. sininen 1. osa orientoi sosiaalialan opinnäytetyön tekemiseen. 2. osa sisältää Lapin ...
 • Osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen Lapin ammattikorkeakoulussa - opiskelijan opas 

  Kangastie, Helena; Mastosaari, Päivi
  C. Oppimateriaalit (Lapin AMK, 2016)
  Oppaan tarkoituksena on kertoa opiskelijoille ratkaisuista, joiden avulla Lapin AMKissa varmistetaan ammatillisen asiantuntijuuden vaatimien tietojen, taitojen ja asenteiden kehittyminen: osaamisperustaisuudesta, ...
 • Oppimisen organisointi - opas opettajille : - Osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen Lapin ammattikorkeakoulussa 

  Kangastie, Helena; Mastosaari, Päivi
  C. Oppimateriaalit (Lapin AMK, 2016)
  Lapin ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa 1.1.2014. Toiminnan käynnistyminen edellytti koulutuksen ja opetuksen osalta tarvetta yhtenäistää ja yhdistää erilaisia käytäntöjä. Keskeinen kehittämiskohde oli opetussuunnitelmien ...
 • INNOSTUSTA OPPIMISTILANTEISIIN : Vinkkejä oppijalähtöiseen opetukseen 

  Arkko-Saukkonen, Anitra; Merivirta, Minttu
  Sarja C. Oppimateriaalit 4/2015 (Lapin AMK, 2015)
  Tämä julkaisu, kuten moni muukin asia, on saanut alkunsa kahvikupposen äärellä. Lapin ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin osaamisalalla työskentelevä lehtori Anitra Arkko-Saukkonen keskusteli kollegoidensa kanssa ...
 • YHOT – Käsikirja yrittäjänä hankitun liiketoimintaosaamisen tunnistamiseen ammattikorkeakouluissa 

  Karjalainen, Lahja; Mastosaari, Päivi
  Sarja C. Oppimateriaalit 3/2015 (Lapin AMK, 2015)
  Yrittäjänä hankitun liiketoimintaosaamisen tunnistaminen on osa ammattikorkeakoulun hyväksilukemisen menettelyä. Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa ...
 • Opeta etänä – Vinkkejä ammattikorkeakoulutuksen etäopetuspohjaiseen toteutukseen 

  Saukkoriipi, Sanna; Rousu, Sakari
  Sarja C. Oppimateriaalit 2/2015 (Lapin AMK, 2015)
  Kirjastoasetus uudistui vuonna 2010, ja sen mukaan yleisten kirjastojen henkilökun¬nasta vähintään 45 prosentilla tulee olla korkeakoulututkinto (ks. Valtioneuvoston asetus kirjastoista 6.6.2013/406). Vuonna 2006 tehdyn ...
 • Mentorin opas TKI-osaajavalmennuksessa 

  Kangastie, Helena
  Sarja C. Oppimateriaalit (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  TKI-osaajavalmennus on koulutus, jolla vahvistetaan ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista. Koulutuksen pilottitoteutus käynnistyi maaliskuussa 2014, ja tavoite on, että tulevaisuudessa kaikilla ...
 • Thesis Guide - Master´s Degrees 

  Kantele, Kaarina; Kärnä, Veikko; Törmänen, Outi; Mäkimurto-Koivumaa, Soili; Jauhola, Esa
  Publication series C. Study Materials (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
  This Thesis Guide has been compiled by the Working Group on Master’s Degree Programmes at Lapland University of Applied Sciences. The Guide draws on the information provided by the national project ‘Development Network for ...

Näytä lisää