Uusimmat viitteet

 • Green Care Pro : Koulutusmalli yhdenmukaisen Green Care -osaamisen tuottamiseksi 

  Enlund, Lena; Hökkä, Minna; Iijolainen, Maarika; Jaakonaho, Anne; Kantanen, Mari; Kihlström-Lehtonen, Heidi; Leskinen, Merja; Matikainen, Laila; Mynttinen, Ritva; Mäkitalo, Tarja; Mäntymaa, Soila; Piirainen, Anu; Ruoho, Jaana; Santala, Kalle; Sipola, Reeta; Suomi, Asta; Vinblad, Sanna; Vänskä, Kirsti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kiinnostus Green Care -palveluihin on kasvussa, kun luonnon hyvinvointivaikutukset tiedostetaan aikaisempaa laajemmin. Alalle tarvitaan osaavia tekijöitä, mikä luo kysyntää koulutukselle. Valtakunnallisesti yhtenäinen Green ...
 • Video Pitching Toolkit 

  Finström, Henri; Puukko, Saila; Makkonen, Joonas; Vapa, Marko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  a Creative Momentum project has focused on the development of the creative industries sector in regions across the Europe`s Northern Edge. One of the development activities in a Creative Momentum was The Video Pitching ...
 • Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa : Vinkkejä ja hyviä käytäntöjä lappilaisten matkailueläinten hyvinvointiin 

  García-Rosell, José-Carlos; Koljonen, Sanna; Kähkönen, Outi; Maijala, Veikko; Majuri, Karoliina; Ojuva, Jaana; Raasakka, Eija; Äijälä, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Eläinten hyvinvoinnin edistäminen on tänä päivänä merkittävä ja erityisen näkyvä osa vastuullista matkailutoimintaa. Lappiin saapuvat kansainväliset matkailijat ja matkanjärjestäjät edellyttävät, että eläinmatkailuyrittäjät ...
 • Näkökulmia Green Caren opiskeluun 

  Enlund, Lena; Iijolainen, Maarika; Kihlström-Lehtonen, Heidi; Ruoho, Jaana; Santala, Kalle; Sipola, Reeta; Smeds, Pia; Suomela, Maria; Suomi, Asta; Vinblad, Sanna; Ylilauri, Martta (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Millaisia ovat Green Care -toimintaympäristöt? Miten Green Care -palveluiden laatu näkyy? Mitä erityistä on Green Care -ohjaajuudessa ja kouluttajuudessa? Millainen koulutusmalli on luotu Green Care -korkeakouluopintoihin? Green ...
 • Urasuunnittelulla työllistymiseen : eUraopas Lapin korkeakouluille ja korkeakoulutetuille 

  Saari, Päivi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  eUraopas tarjoaa ajankohtaisen urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyvän kattauksen työnhakua tukeviin palveluihin. Se on suunnattu erityisesti korkeakoulutetuille työnhakijolle ja korkeakoulumaailmaan. Oletpa korkeakoulu ...
 • Ekku : Ennakoinnista koulutukseen ja kumppanuuteen 

  Linna, Meeri; Löf, Jonna; Nikkinen, Pia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän julkaisun tavoitteena on jakaa tietoa ekku-hankkeessa toteutetusta ennakoinnin, osaamisen kehittämisen ja kumppanuuden kehittämistyöstä. Olemme ylpeitä siitä, että kaikki tässä julkaisussa aukikirjoitetut mallinnukset ...
 • Turvallinen ja asiakaslähtöinen opastekokonaisuus 

  Ollila, Erkki; Kestilä, Sini (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä ohjeistus on yksi REILA -reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 2015-2018 -hankeen toimenpiteistä, jonka tavoitteena oli laatia ohjeistus turvallisista ja asiakaslähtöisistä maastoreittimerkinnöistä ...
 • Huippu homma : Töissä hiihtokeskuksessa 

  Iivari, Pekka; Latvala, Aleksi; Maaninka, Tanja; Rahkola, Mika; Tiikkaja, Marika; Tökkäri, Virpi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä käytännönläheinen opas käsittelee hiihtokeskustyötekijöiden työhyvinvointia, työturvallisuutta ja osallistavaa johtamista sekä työntekijän että johtamisen näkökulmasta. Opas sisältää pohdintatehtäviä, joita voidaan ...
 • Menestyjäksi Lapissa : Maakunnallinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia vuoteen 2025, Menestyjäksi Lapissa - Maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia vuoteen 2020, strategian päivittämisen raportti 

  Helena, Kangastie; Mari-Selina, Kantanen; Päivi, Saari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen haasteisiin on Lapissa lähdetty vastaamaan Lapin TNO-palvelut -projektilla (2015–2017), jossa päivitettiin Menestyjäksi Lapissa -strategia vuoteen 2025. Tässä julkaisussa tehdään ...
 • Menestyjäksi Lapissa : Maakunnallinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia vuoteen 2025 

  Helena, Kangastie; Mari-Selina, Kantanen; Päivi, Saari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
 • Olemme talenttia : Tarinoita matkailuosaamisen kehittämisestä työelämän ja koulutuksen kohtaamispisteessä 

  Angeria, Mervi; Hanni-Vaara, Päivi; Häikiö, Sisko; Iivari, Pekka; Jutila, Salla; Kaihua, Heidi; Kangasniemi, Ulla; Koivunen, Kati; Kähkönen, Outi; Laitinen-Tolonen, Aulikki; Latvala, Aleksi; Liimatta, Matti; Linna, Eila; Niemisalo, Niko; Paloniemi, Petra; Pyhäjärvi, Jenni; Raasakka, Eija; Sipponen, Minna; Tapaninen, Mirva; Tekoniemi-Selkälä, Teija; Äijälä, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä artikkelikokoelmassa esittelemme Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) matkailupalveluiden osaamisalan ja elinkeinoelämän tekemää yhteistyötä alan kehittämiseksi niin kansainvälisesti kuin alueellisestikin. ...
 • Luontoon tukeutuvaa kuntoutustoimintaa Ruotsissa : Matkaraportti Luontoa elämään! -hankkeen opintomatkalta Länsi-Göötanmaalle ja Hallandiin 

  Jääskeläinen, Arja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Luontoa elämään! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hankkeen (ESR) tavoitteena on luoda uusia osallisuutta vahvistavia, luontoon tukeutuvia kuntoutustoiminnan malleja. Ruotsiin ...
 • Opas elintarvikealan yrittäjille luonnonkasvien käytöstä : Luonnontuotealan uuselintarvikekysymykset 

  Niemi, Seija; Kinnunen, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Luonnontuotealan yrityksissä ja ravintolatoiminnassa käytetään luonnonkasveja laajasti, mutta esimerkiksi ravintoloissa luonnonkasvien käyttö on vielä suhteellisen pientä ja osittain myös satunnaista. Erilaisten selvitysten ...
 • Lapin AMK ja MMU Yhteistyö 

  Sirviö, Jussi; Pohja, Petteri
  D. Muut julkaisut (Lapin AMK, 2016)
  Manchester Metropolitan Universityn (MMU) liikunta-alan tiedekuntaan tehdyn matkan tarkoituksena oli kehittää pysyvää yhteistyötä ja osaamisvaihtoa Lapin AMK:n ja MMU:n välille sekä luoda virtuaalisia opintoja korkeakoulujen ...
 • Arctic Smart Village - Arktinen älykylä 

  Vatanen, Matti; Vatanen, Mikko; Alakunnas, Tuomas; Konttaniemi, Heikki
  Sarja D. Muut julkaisut 2/2015 (Lapin AMK, 2015)
  Arktisuus on ollut viime vuosien trendisana Euroopassa ja etenkin Suomessa. Arktisen alueen jalustalle nousemiseen on vaikuttanut mm. öljy- ja kaasuteollisuuden voimistuminen pohjoisilla alueilla. Suomen arktinen strategia ...

Näytä lisää