Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja, jotka eivät ilmesty julkaisusarjoissa. / Publications not published in the publication series.

Uusimmat viitteet

  • Palvelusta tuotteeksi : Käsikirja palvelutuotteiden muotoiluun 

    Hiltunen, Piritta (Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra, 2017)
    Tämä käsikirja tarjoaa hanketoimijoille välineitä niin uusien kuin jo olemassa olevien toimintamallien ja palveluiden ideointiin, innovointiin, suunnitteluun ja toteutukseen. Käsikirja auttaa määrittelemään ja dokumentoimaan ...