Uusimmat viitteet

 • SAMK:n Porin kampuksen lämmityksen säädön toiminnan arviointi 

  Saarivirta, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Satakunnan ammattikorkeakoulu muutti yhdistäen Porissa opiskelevat yhteen, moderniin kampukseen. Kampus on valmistunut vuonna 2017 ja sen yhteydessä käytetään käytännöllisesti katsoen koko rakennuksen alueella automaattisesti ...
 • Aurinkoenergian hyödyntäminen Euroports Rauma Oy:llä 

  Granfors, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys aurinkoenergian hyödyntämisestä Euroports Rauma Oy:lle. Työssä mitoitettiin aurinkosähköjärjestelmä sekä tarkasteltiin järjestelmän kannattavuutta. Aurinkosähköjärjestelmä ...
 • Kohdekatselmustoiminta 

  Harjunpää, Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli ilmentää energiakatselmukseen sisällytettävän kohdekatselmustoiminnan periaatteita sekä lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia. Opinnäytetyössä käytettiin liitteenä Porin Seikun sahalle tehtyä ...
 • Ennaltavarautumissuunnitelma ympäristöriskien haltuunottamiseksi 

  Sippola, Katri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin tehtaalle ennaltavarautumissuunnitelma ympäristöriskien haltuunottamiseksi. Jatkossa mainitsen yrityksen nimellä Yritys X. Suunnitelmassa keskityttiin laitoksen riskien tunnistamiseen ja niiden ...
 • Pientaloalueen kompostoinnin yleisyyden selvittäminen ja kompostointineuvonnan kehittäminen 

  Heinonen, Miia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta -hankkeella edistetään kiertotaloutta Suomessa ja hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. Hankkeen osahanke Luuppi sisältää toimenpiteitä, joita toteutetaan Porin seudulla. Tämä opinnäytetyö ...
 • Huippukuormalaitoksen PI-kaavion päivitys 

  Lepola, Julius (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Puuvillan huippukuormalaitokselle PI-kaavio eli putkitus- ja instrumentointikaavio. Laitoksen omistaja ja työn tilaaja oli Pori Energia Oy. Laitteet ja putkistot tuli positioida ...
 • Paineilmatuotannon kehittäminen 

  Liuksiala, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella Naantalin jalostamon paineilmatuotantoa sekä selvittää paineilman tuottamisen tuotantokustannukset ja investoinnit nykylaitteistolle. Työn tavoitteena oli tunnistaa järjestelmän ...
 • ISO 50001 energianhallintajärjestelmän käyttöönotto : Case Forchem Oyj 

  Nurmi, Jyrki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä toteutettiin Forchem Oyj:lle kansainvälisen ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmä vastaamaan kansallisen Energiatehokkuuslain asettamia vaatimuksia. Tammikuussa 2015 voimaan tullut laki ...
 • Biokaasun tuotannon soveltuminen Namibiaan 

  Järvenpää, Teija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin biokaasun tuotannon soveltumista Namibiaan. Tavoitteena oli tehdä selvitys, josta saadaan tietoa suomalaisille yrityksille biokaasun tuotannon mahdollisuuksista Namibiassa ja edistää suomalaisyritysten ...
 • Jätevedenpuhdistamon ilmastuksen ohjaaminen ammoniumtypen määrityksellä 

  Keitaanpää, Noora-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin jätevedenpuhdistamon ilmastuksen ohjauksen muuttamisen kannattavuutta happiperusteisesta ohjauksesta ammoniumtyppiperusteiseen ohjaukseen. Opinnäytetyö tehtiin Porin Vesi -liikelaitokselle ...
 • Jätehuollon kehittäminen: Case Biolan Group Euran toimipiste 

  Niemenmaa, Riikka; Kuusisto, Taru (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kehitettiin Biolan Group Euran toimipisteen jätehuoltoa. Tarkastelukohteina olivat Biolanin tuotantolaitos ja konttori sekä Favorit Tuote Oy. Biolan Group Euran toimipisteessä haluttiin jätehuolto toimivammaksi ...
 • STUDIES OF GREASE SLUDGE AND LABORATORY ANALYSES OF WATER SEPARATED FROM GREASE SLUDGE 

  Ojalammi, Risto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
  The main purpose of this thesis was to make analysis for water separated from grease sludge. Lassila Tikanoja Oyj (L&T) is collecting grease sludge, also called fat oil and grease (FOG), from interceptors of restaurants ...