Uusimmat viitteet

 • ISO 50001 energianhallintajärjestelmän käyttöönotto : Case Forchem Oyj 

  Nurmi, Jyrki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä toteutettiin Forchem Oyj:lle kansainvälisen ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmä vastaamaan kansallisen Energiatehokkuuslain asettamia vaatimuksia. Tammikuussa 2015 voimaan tullut laki ...
 • Biokaasun tuotannon soveltuminen Namibiaan 

  Järvenpää, Teija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin biokaasun tuotannon soveltumista Namibiaan. Tavoitteena oli tehdä selvitys, josta saadaan tietoa suomalaisille yrityksille biokaasun tuotannon mahdollisuuksista Namibiassa ja edistää suomalaisyritysten ...
 • Jätevedenpuhdistamon ilmastuksen ohjaaminen ammoniumtypen määrityksellä 

  Keitaanpää, Noora-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin jätevedenpuhdistamon ilmastuksen ohjauksen muuttamisen kannattavuutta happiperusteisesta ohjauksesta ammoniumtyppiperusteiseen ohjaukseen. Opinnäytetyö tehtiin Porin Vesi -liikelaitokselle ...
 • Jätehuollon kehittäminen: Case Biolan Group Euran toimipiste 

  Niemenmaa, Riikka; Kuusisto, Taru (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kehitettiin Biolan Group Euran toimipisteen jätehuoltoa. Tarkastelukohteina olivat Biolanin tuotantolaitos ja konttori sekä Favorit Tuote Oy. Biolan Group Euran toimipisteessä haluttiin jätehuolto toimivammaksi ...
 • STUDIES OF GREASE SLUDGE AND LABORATORY ANALYSES OF WATER SEPARATED FROM GREASE SLUDGE 

  Ojalammi, Risto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
  The main purpose of this thesis was to make analysis for water separated from grease sludge. Lassila Tikanoja Oyj (L&T) is collecting grease sludge, also called fat oil and grease (FOG), from interceptors of restaurants ...