Uusimmat viitteet

 • Koulurakennusten sisäilmaongelmat ja rakennustekninen luokittelu 

  Sippola, Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin Turun yliopiston väitöstutkijan tutkimustyöhön rakennustekninen luokittelu koulurakennuksista. Luokittelun pohjalta päätettiin opinnäytetyössä tarkastella koulurakennusten sisäilmaongelmia ...
 • LVI-laboratorion koe- ja pakkashuoneen hankesuunnittelu ja tarjouspyynnön valmistelu 

  Järvenpää, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö suoritettiin yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnäytetyössä selvitettiin Satakunnan ammattikorkeakouluun rakennettavan LVI-laboratorion koe- ja pakkashuoneen hankesuunnitelmaa, ...
 • Talousveden desinfioinnin varmistus Olkiluodon ydinvoimalassa 

  Kulju, Jaakko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teollisuuden Voima Oyj:lle tehdyssä työssä tutkittiin talousveden desinfiointia Olkiluodon ydinvoimalan käyttövedenpuhdistamolla. Kiinnostus työtä kohtaan heräsi ollessani kausityöntekijänä Olkiluodossa. Olkiluodossa on ...
 • Rakennusliikkeen riskienarviointi 

  Sammaljärvi, Petteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin riskienarviointi yritykselle. Opinnäytetyössä perehdyttiin rakennustyötä ja toimistotyötä koskeviin lainsäädäntöihin. Lainsäädäntöjen luomin perustein tehtiin riskienarviointi, joka soveltuu ...
 • Rivitalon suunnittelu ja kustannusarvio 

  Sengström, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Rakennuspalvelu Sengström Ky:lle rivitalon pohjapiirustukset, julkisivupiirustukset ja leikkauspiirustukset sekä alustava kustannusarvio rakennukselle. Opinnäytetyön tekeminen ...
 • Oraksen Rauman tehtaan tuotantotilojen ilmastoinnin optimointi 

  Vuorinen, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tutkimus Oraksen Rauman tehtaan tuotantotilojen imanvaihtoon sekä sen aiempaa energiatehokkaampaan optimointiin. Työn tilaaja oli Oras Oy ja työ suoritettiin Sataservice Oy:n palveluksessa. Tutkimus- ...
 • Konesaumapeltikaton saneeraus bitumikermikatoksi 

  Pynnönen, Henri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tutkii konesaumapeltikaton saneeraustyötä bitumikermikatoksi. Opinnäytetyön alussa selvitettiin Ympäristöministeriön asetukset ja määräykset rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Näin seurattiin ...
 • Kivisillan purkaminen dokumentoidusti 

  Erkkilä, Mikael (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli dokumentoidusti suorittaa Pomarkunjoen kivisillan purkaminen. Dokumentoitua materiaalia käytettäisiin tulevaisuudessa hyväksi uuden sillan tekemisessä, jotta siitä saataisiin mahdollisimman ...
 • Pölyn- ja puhtaudenhallintasuunnitelma sairaalatyömaalla 

  Kleemola, Antti-Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä laadittiin pölyn- ja puhtaudenhallintasuunnitelma Satakunnan keskussairaalan H-rakennukselle ja tutkittiin yleisesti pölyn- ja puhtaudenhallinnan määräyksiä ja tavoitteita. Työn tilaajana oli Skanska ...
 • Vesikiertoisen lattialämmityksen työjärjestyksen tehostaminen 

  Niemi, Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin tehokkainta työjärjestystä vesikiertoista lattialämmitystä asentaessa betonikerrostaloon, aikataulullisesti, rahallisesti ja laadullisesti. Opinnäytetyöllä haluttiin saada erityisesti tietoa ...
 • Asukasmuutosten hallinta kerrostalohankkeessa 

  Virtanen, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusprojektien aikana asiakkailla on erilaisia odotuksia ja tarpeita. Asukkaiden haluamat lisääntyvät muutokset kerrostalohankkeissa tuovat haasteita tuotannon prosessiin, rakennusprojektin aikatauluun, kustannuksiin ...
 • Teollisuushallin julkisivumuutoksen rakennesuunnittelu 

  Uusitalo, Karl (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tarkastellaan vaihtoehtoisia julkisivun korjausratkaisuja. Rakennuksessa tullaan uusimaan kaikki nosto- ja taiteovet yhdenmukaisiksi. Kolme kertaa laajennetun rakennuksen julkisivu päivitetään yhteneväksi metallisilla ...
 • Paikkatiedon hyödyntäminen Noormarkun paloaseman pitkän tähtäimen suunnitelman laadinnassa 

  Määttä, Johannes (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Porin Kaupungille. Työn päätarkoituksena oli selvittää miten Noormarkun paloaseman pohjakuvan saa kohdistettua kartalle ja millä ohjelmalla se tapahtuu. Sen lisäksi tutkittiin puhelimeen ladattavaa ...
 • MagiCAD for Revitin soveltuvuus tietomallipohjaiseen LVI-suunnitteluun 

  Kemppainen, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää MagiCAD for Revit-tietomallinnusohjelmiston soveltuvuus työn tilanneen yrityksen käytettäväksi LVI-suunnittelussa. Työn tavoitteena oli selvittää mitä eroja MagiCAD for Revitillä ja ...
 • Uudisrakennuksen työmaa-aikainen kosteuden- ja pölynhallinta tuotannon näkökulmasta 

  Laivonen, Miika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kosteuden- ja pölynhallinnan käytännön toimenpiteitä uudisrakennustyömaille. Opinnäytetyössä käsitellään kosteuden- ja pölynhallinnan toteuttamista työmaa ympäristöstä, ...

Näytä lisää