Uusimmat viitteet

 • Rakennusliikkeen riskienarviointi 

  Sammaljärvi, Petteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin riskienarviointi yritykselle. Opinnäytetyössä perehdyttiin rakennustyötä ja toimistotyötä koskeviin lainsäädäntöihin. Lainsäädäntöjen luomin perustein tehtiin riskienarviointi, joka soveltuu ...
 • Rivitalon suunnittelu ja kustannusarvio 

  Sengström, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Rakennuspalvelu Sengström Ky:lle rivitalon pohjapiirustukset, julkisivupiirustukset ja leikkauspiirustukset sekä alustava kustannusarvio rakennukselle. Opinnäytetyön tekeminen ...
 • Oraksen Rauman tehtaan tuotantotilojen ilmastoinnin optimointi 

  Vuorinen, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tutkimus Oraksen Rauman tehtaan tuotantotilojen imanvaihtoon sekä sen aiempaa energiatehokkaampaan optimointiin. Työn tilaaja oli Oras Oy ja työ suoritettiin Sataservice Oy:n palveluksessa. Tutkimus- ...
 • Konesaumapeltikaton saneeraus bitumikermikatoksi 

  Pynnönen, Henri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tutkii konesaumapeltikaton saneeraustyötä bitumikermikatoksi. Opinnäytetyön alussa selvitettiin Ympäristöministeriön asetukset ja määräykset rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Näin seurattiin ...
 • Kivisillan purkaminen dokumentoidusti 

  Erkkilä, Mikael (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli dokumentoidusti suorittaa Pomarkunjoen kivisillan purkaminen. Dokumentoitua materiaalia käytettäisiin tulevaisuudessa hyväksi uuden sillan tekemisessä, jotta siitä saataisiin mahdollisimman ...
 • Pölyn- ja puhtaudenhallintasuunnitelma sairaalatyömaalla 

  Kleemola, Antti-Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä laadittiin pölyn- ja puhtaudenhallintasuunnitelma Satakunnan keskussairaalan H-rakennukselle ja tutkittiin yleisesti pölyn- ja puhtaudenhallinnan määräyksiä ja tavoitteita. Työn tilaajana oli Skanska ...
 • Vesikiertoisen lattialämmityksen työjärjestyksen tehostaminen 

  Niemi, Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin tehokkainta työjärjestystä vesikiertoista lattialämmitystä asentaessa betonikerrostaloon, aikataulullisesti, rahallisesti ja laadullisesti. Opinnäytetyöllä haluttiin saada erityisesti tietoa ...
 • Asukasmuutosten hallinta kerrostalohankkeessa 

  Virtanen, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusprojektien aikana asiakkailla on erilaisia odotuksia ja tarpeita. Asukkaiden haluamat lisääntyvät muutokset kerrostalohankkeissa tuovat haasteita tuotannon prosessiin, rakennusprojektin aikatauluun, kustannuksiin ...
 • Teollisuushallin julkisivumuutoksen rakennesuunnittelu 

  Uusitalo, Karl (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tarkastellaan vaihtoehtoisia julkisivun korjausratkaisuja. Rakennuksessa tullaan uusimaan kaikki nosto- ja taiteovet yhdenmukaisiksi. Kolme kertaa laajennetun rakennuksen julkisivu päivitetään yhteneväksi metallisilla ...
 • Paikkatiedon hyödyntäminen Noormarkun paloaseman pitkän tähtäimen suunnitelman laadinnassa 

  Määttä, Johannes (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Porin Kaupungille. Työn päätarkoituksena oli selvittää miten Noormarkun paloaseman pohjakuvan saa kohdistettua kartalle ja millä ohjelmalla se tapahtuu. Sen lisäksi tutkittiin puhelimeen ladattavaa ...
 • MagiCAD for Revitin soveltuvuus tietomallipohjaiseen LVI-suunnitteluun 

  Kemppainen, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää MagiCAD for Revit-tietomallinnusohjelmiston soveltuvuus työn tilanneen yrityksen käytettäväksi LVI-suunnittelussa. Työn tavoitteena oli selvittää mitä eroja MagiCAD for Revitillä ja ...
 • Uudisrakennuksen työmaa-aikainen kosteuden- ja pölynhallinta tuotannon näkökulmasta 

  Laivonen, Miika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kosteuden- ja pölynhallinnan käytännön toimenpiteitä uudisrakennustyömaille. Opinnäytetyössä käsitellään kosteuden- ja pölynhallinnan toteuttamista työmaa ympäristöstä, ...
 • Hoitolaitoksen palotekninen selvitys ja rakenteellinen paloturvallisuus 

  Kekki, Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa tapahtuu vuositasolla 12 000 tulipaloa. Tulipalot aiheuttavat vuositasolla mitattuna mittavia omaisuus- ja henkilövahinkoja. Tulipalon rajoittamiseksi sekä henkilöturvallisuuden parantamiseksi on Ympäristöministeriö ...
 • Perustusbetonoinnin laadunvalvonta kohteessa rolls royce transformation 

  Santala, Jesse (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä seurattiin ja tutkittiin betonin ja betonoinnin laadunvalvontaa työmaan perustustyövaiheessa. Opinnäytetyön tilaajana toimi Skanska Talonrakennus Oy ja työ suoritettiin Raumalla kohteessa Rolls Royce ...
 • Ilma-vesilämpöpumpun energia- ja kustannustehokkuus rivitalossa 

  Rosu, Wilhelmiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutustua rivitalossa tehtyyn lämmitysjärjestelmän saneeraukseen, jossa olemassa olevan öljylämmityksen rinnalle oli kytketty pääasialliseksi lämmönlähteeksi ilma-vesilämpöpumppu. Työn tavoitteena ...

Näytä lisää