Uusimmat viitteet

 • Perustusbetonoinnin laadunvalvonta kohteessa rolls royce transformation 

  Santala, Jesse (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä seurattiin ja tutkittiin betonin ja betonoinnin laadunvalvontaa työmaan perustustyövaiheessa. Opinnäytetyön tilaajana toimi Skanska Talonrakennus Oy ja työ suoritettiin Raumalla kohteessa Rolls Royce ...
 • Ilma-vesilämpöpumpun energia- ja kustannustehokkuus rivitalossa 

  Rosu, Wilhelmiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutustua rivitalossa tehtyyn lämmitysjärjestelmän saneeraukseen, jossa olemassa olevan öljylämmityksen rinnalle oli kytketty pääasialliseksi lämmönlähteeksi ilma-vesilämpöpumppu. Työn tavoitteena ...
 • Paikallavalurakentamisen työohje 

  Sillanpää, Jukka-Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä paikallavalurakentamiselle työohje. Työohjeen piti olla tarpeeksi lyhyt ja selkeä, ettei se jäisi käyttämättömäksi. Työohjeessa esitetään työn tärkeimmät vaiheet, mitkä on huomioitava ...
 • Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden -toimialan rakennusvalvontayksikön laatukäsikirjan ja toiminto-ohjeiden uudistaminen 

  Minkkinen, Hanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli uudistaa Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden -toimialan rakennusvalvontayksikön laatujärjestelmän laatukäsikirja ja toimintoohjeet. Suurin osa toiminto-ohjeista ja laatukäsikirja ...
 • Betonirunkoisten teollisuushallien palosuunnittelu 

  Antola, Minna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laajemmin määritellä ympäristöministeriön rakennusmääräyskokoelman E2 määrityksiä teollisuushallien palosuunnittelulle, mutta samalla esimerkkikohdetta käyttäen yksinkertaistaa kyseinen ...
 • P1-puhtausluokan toteuttaminen saneeraushankkeessa 

  Heinonen, Pauliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia saneeraushankkeen P1-puhtausluokan hallintaa ja suunnitella P1-loppusiivouksen toteuttamista. Työssä esitetään tiivistettynä P1-puhtausluokan vaatimukset ja tavoitteet. Pölynhallint ...
 • Ilmanvaihtokoneen mitoitusohjelman kehitys 

  Sarin, Timo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tekninen perusta ilmanvaihtokoneen mitoitusohjelmaa varten Vallox 096 MC -ilmanvaihtokoneen teknisten suoritusarvojen avulla. Tarkoituksena oli kehittää ilmanvaihtokoneen ...
 • Ilmatiiviyden parantaminen uudisrakentamisessa 

  Virtanen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka rakennustyömaalla tulisi toimia, jotta puurankarakenteisen uudisrakennuksen vaippa olisi mahdollisimman ilmatiivis. Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä ...
 • Omakotitalon suunnittelu ja kustannuarvio 

  Huhtanen, Henri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Omakotitalon suunnittelu ja kustannusarvio.
 • Omakotitalon lämmitysjärjestelmän saneeraus 

  Nordling, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä tutkittiin lämmitysjärjestelmän saneerausta käyttäen Magicad Room ohjelmistoa, jonka avulla saatiin rakennuksen lämmitystehontarve laskettua, sekä IDA ICE simulointiohjelmistoa, jota apuna käyttäen saatiin ...
 • Pesuhuoneen laatoitusalustan tekninen vertailu 

  Joensuu, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja vertailla pesuhuoneen laatoitusten alustarakennetta sekä siihen saatavilla olevia tuotteita. Työ tehtiin rakennusliike MVRYhtymä Oy:lle. Laatoitusalustalla tarkoitetaan tässä ...
 • Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän ongelmat ja optimointi 

  Hesso, Juho (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli käydä läpi vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän toiminta ja perussäätöön liittyvät periaatteet sekä niistä löytyvät ongelmat. Käytännön osuuteen kuuluivat kerrostalokohteen verkoston säädöllisten ...
 • Ilman sääsuojaa rakentamisen vaikutukset betonin lujuudenkehitykseen 

  Sookari, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössä tutkittiin miten betoni käyttäytyy ilman sääsuojaa rakennettaessa. Kohteena toimi Dialinna, jonka tilaajana toimi Länsi-Suomen Diakonialaitos säätiö. Tarkoituksena oli mitata ja tarkkailla betonin ...
 • Viikkosuunnitelmien hallinnan taso rakennustyömailla 

  Riponiemi, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia viikkoaikataulujen hallinnan tasoa Peab Oy:n yhdeksällä eri rakennustyömaalla Tampereen ja Jyväskylän alueella. Peab Oy on Suomen yhdeksänneksi suurin rakennusyhtiö ja on osa ...
 • Sosiaalitilojen ilmanvaihdon uudistaminen 

  Leppäniemi, Riku (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda uudet ilmanvaihtosuunnitelmat Porissa sijaitsevan teollisuushallin yhteydessä oleviin sosiaali- ja toimistotiloihin. Alkuperäinen koneellisen poiston ilmanvaihtojärjestelmä korvattiin ...

Näytä lisää