Uusimmat viitteet

 • Toimisto- ja neuvottelutilan valaistusprojektin arviointi ja käyttäjätutkimus 

  Haapanen, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Framery Oy:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kyseiselle yritykselle käyttäjätutkimus toimisto- ja neuvottelutilojen valaistuksen toimivuudesta ja käyttäjäkokemuksista. ...
 • Lämminvesivaraajan ohjaus jatkuvalla säätelyllä aurinkosähköjärjestelmässä 

  Kulo, Anna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käytiin läpi jatkuvasti säätyvään kuorman ohjaukseen tarvittavat komponentit ja niiden toiminta. Kuorman ohjaus toteutettiin paritalon kummassakin asunnossa erikseen niiden lämminvesivaraajien ohjauksessa. ...
 • Sähkökuilujen uusi rakennustapa 

  Lehtilä, Jonny (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laivanrakennusala kehittyy jatkuvasti ja tavoitteena on tuottaa enemmän laivoja lyhyemmässä ajassa. Meyer Turun päätavoitteita ovat kustannustehokas rakentaminen ja lyhyempi läpimenoaika laivoille. Laivanrakennuksessa yksi ...
 • Saattolämmityksen suunnittelu ja asennus 

  Ilola, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä saattolämmityksen suunnitteluun ja asennukseen. Työ tehtiin Caverion Suomi Oy:lle ja pohjana käytettiin Boliden Harjavallan OCTO-projektin saattolämmitysurakkaa. Työssä pyrittiin ...
 • UL 508A standardin ohjeistus teollisuuden sähkökeskusvalmistuksessa 

  Wikström, Mats (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjeistukset UL 508A standardista sekä Industrial Machinery lisävaatimuksesta Satmatic Oy:lle. Opinnäyte koostui kolmesta osa-alueesta, jotka olivat projektin lähtötietojen tiedustelu ...
 • Sähköteknisen huoltokirjan täyttöohje 

  Von Weissenberg, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia sähkötekninen huoltokirjan täyttöohje sähkösuunnittelijan työkaluksi eli tehdä konkreettisesti sähkösuunnittelijalle suunnattu työvaiheinen ohjeistus sähkösuunnittelijaa velvoittaville, ...
 • Sairaalaympäristöjen verkostolaskennan erityispiirteet ja vaatimukset 

  Stenbacka, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia sairaalaympäristön verkostolaskentaa ja selektiivisyyttä, kuin myös sairaalaan ja lääkintätiloihin liittyviin erityispiirteitä ja vaatimuksia. Työ vaati perehtymistä oikosulkuvirtalaskennan ...
 • Vapaa-ajan asunnon sähkösaneeraus ja aurinkoenergian hyödyntäminen 

  Lehtonen, Jere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on sähkösuunnitelman laatiminen Porissa sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon. Työssä perehdytään sähkösuunniteluun, sekä sähköasennuksia koskeviin uusimpiin määräyksiin. Lähtökohtana suunnittelulle ...
 • Ikäihmisten turvallisuusteknologia ja teknologiajärjestelmät sähköistyksen näkökulmasta 

  Saario, Santeri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin yleisimpiin ikäihmisten turvallisuusteknologioihin ja niiden sähköistykseen. Työssä esitellään yleisimpiä turvajärjestelmiä ja niiden sähköistystä osaksi isompaa palvelutalo kokonaisuutta. ...
 • Sähkölaitteiden kunnossapito-ohjelma räjähdysvaarallisissa tiloissa 

  Honkanen, Harri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli sähkölaitteiden kunnossapito-ohjelma räjähdysvaarallisissa tiloissa. Työn tarkoituksena oli suunnitella kunnossapito-ohjelma Valmet Automotive Oy:n maalaamon räjähdysvaarallisiin tiloihin, sekä ...
 • Cimcorpin portaalirobotin laitetestauksen ja käyttöönoton dokumentointi ja kehitystyö 

  Lauhala, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Cimcorpin portaalirobotin laitetestauksen ja käyttöönoton kehitystyö ja dokumentointi. Työssä selvitettiin millaisilla toimenpiteillä työn tilaajan Cimcorp Oy:n portaalirobottien laitetestausta ...
 • Ydinlaitoskäyttöön kelpoistettujen sähkö- ja automaatiokomponenttien tehdasstandardi 

  Kleme, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda tehdasstandardi kelpoistetuista sähkö- ja automaatiokomponenteista Olkiluodon ydinlaitoksella. Työ tehtiin osana ydinvoimalisän karsintahanketta, jossa pyritään vähentämään ydinvoimalisän ...
 • Sähköajoneuvojen latauspaikkojen toteutusperiaatteet ja laskentatyökalu 

  Suominen, Aarne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä on perehdytty sähköautojen latauspisteiden suunnittelun kannalta keskeisimpiin asioihin. Työ käsittelee latauslaitteita koskevia määräyksiä, suojauksia, kaapelointeja sekä erilaisia lataustapoja, joilla ...
 • Loisteputkivalaistuksen muutos LED-valaistukseen ja muutoksen vaikutukset 

  Vaali, Arttu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Led-teknologioiden kehittyessä niistä on tullut todella varteenotettavia ratkaisuja vanhan valaistustekniikan rinnalle. Yleisesti käytettävien T8- ja T5-loisteputkivalaisimien korvaajaksi on nykyään saatavilla yhä ...
 • Humanoidipalvelurobotin käyttöönotto tukiviittomien tulkiksi 

  Salminen, Iida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin Softbank Robotics -yhtiön valmistaman Pepper-humanoidirobotin käyttöönottoa tukiviittomien tulkkina opetustilanteissa. Työn tavoitteena oli toteuttaa opetustuokio tukiviittomin Pepper-palvel ...

Näytä lisää