Uusimmat viitteet

 • Energiatehokkuustutkimus kohteessa 

  Mäkelä, Touko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Energiatehokkuus on tärkeä asia energiakulujen minimoimiseksi. Lisäksi energiatehokkuuden parantamiselle on myös ekologiset perusteet, jotta energian jättämä hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Opinnäytetyön ...
 • Off-grid aurinkosähköjärjestelmä kesämökki käyttöön 

  Rantaniitty, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja asentaa asiakkaan kesämökille verkkoon kytkeytymätön aurinkosähköjärjestelmä. Ennen työn aloittamista, käytiin kohteeseen tutustumassa tilaajan kanssa. Asiakkaan kanssa ...
 • Omakotitalon aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu ja kustannusarvio 

  Välilä, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on toteuttaa Porin Tuorsniemessä sijaitsevan yksityishenkilön omakotitalon aurinkosähköjärjestelmän sähkösuunnitelma sekä tarvittavan osajärjestelmän kustannusarvio. Opinnäytetyössä tarkastellaan ...
 • Räjähdysvaarallisten tilojen maadoittaminen ja mittaukset 

  Pihlava, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Pori Energia Oy:n Aittaluodon voimalaitoksen räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuutta. Suunnitelman tarkoituksena oli ennalta ehkäistä mahdollisten staattisten varausten ...
 • Maadoitusresistanssimittaus kauko-ohjauksella 

  Viertola, Rolle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia ja kehittää kauko-ohjauksen hyödyntämistä maadoitusresistanssimittauksissa. Koska mittaukset tehdään käännepistemenetelmällä, on epäedullista kulkea kävellen mittauspisteiden välillä. ...
 • Modernin omakotitalon sähkösuunnittelu 

  Ylinen, Niko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on sähkösuunnittelu Porin Noormarkun kaupunginosaan valmistuvalle uudelle asuinrakennukselle. Työssä perehdytään nykyaikaiseen sähkösuunnitteluun. Työkohteeseen tehdään perinteisen ...
 • Kunnossapito-ohjelma 

  Mäkelä, Vesa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on luoda ajantasainen huolto-, ja kunnossapito-ohjelma satakunnankatu 33-35 sijaitsevalle Satakunnan teollisuustalolle. Työn aikana tutustuin kiinteistön sähkölaitteistoon sekä keskustelin ...
 • Tehomuuntajien kunnonvalvontamittaukset 

  Penttilä, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Muuntajat ovat sähkönsiirtoverkon ja jakeluverkon toiminnan perusta. Siirtoverkossa tehomuuntajat ovat kalleimpia yksittäisiä komponentteja. Vikaantuessaan muuntajat voivat aiheuttaa suurta rahallista tappiota käyttökatkojen ...
 • Aurinkosähkö- ja akkujärjestelmän suunnittelu veneeseen 

  Hagelberg, Julius (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä aurinkosähkö- ja akkujärjestelmän sähkösuunnitelma Satakunnan ammattikorkeakoulun omistamaan pienoismallialukseen. Hanke toteutettiin yhteistyöprojektina Rolls Royce Oy:n ja Winnova ...
 • Mökin sähkösuunnittelu uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä 

  Uusitalo, Kimmo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin 1960-luvulla rakennettuun mökkiin sähköjen päivitys ja laskettiin olisiko kohteessa järkevää hyödyntää uusiutuvan energian mahdollisuuksia. Tavoitteena oli selvittää onko hintalaatusuhteeltaan ...
 • Keskijännitejakelujärjestelmä kiinteistöissä 

  Vehkaniemi, Marko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on keskijännitejakelujärjestelmä kiinteistöissä. Tavoitteena on selvittää jakelujärjestelmään kuuluvat komponentit sekä järjestelmän eri kokonaisuuksien suojaamiseen käytetyt menetelmät. Työssä ...
 • Kaasunvalvontajärjestelmien asennus - ja huolto voimassaolevien standardien mukaisesti ATEX-tiloissa 

  Santahuhta, Henri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli räjähdysvaarallisten tilojen kaasunvalvontajärjestelmien asennus sekä huolto. Tavoitteena oli hankkia työnantajalleni tarvittava tietotaito että asennuksia ja huoltoja voitaisiin ATEX-tiloissa ...
 • Sähkösuunnittelun kehittäminen 

  Raula, Jani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Alfa Laval Aalborg Oy:lle. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää yrityksen sähkösuunnittelua. Työssä tutkittiin nykyisin käytössä olevan ohjelman mahdollisuuksia, sekä vertailtiin muita markkinoilla ...
 • Tehtaan nousujohtokaavioiden päivitys 

  Ahonkivi, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena oli päivittää Säkylässä sijaitsevan Kivikylän kotipalvaamo Oy:n tehtaan nousujohtokaaviot sekä luoda dokumentti, josta selviää sähkökeskusten sijainnit. Työ suoritettiin merkitsemällä muutokset vanhojen ...
 • Loistehon ja yliaaltojen kompensointi sähköverkossa 

  Kujansuu, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää mitä loisteho ja yliaallot tarkoittavat sähkön loppukäyttäjän kannalta sekä miten niitä voisi hallita. Työ on suoritettu, koska on herännyt epäilys yliaaltojen ilmenemisestä ...