Uusimmat viitteet

 • Laitosdatan verifioinnin tulosten käsittely ja hyödyntäminen 

  Hietanen, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli esittää ja analysoida Olkiluoto 3 – laitosyksikön laitostietojen verifioinnissa käyttöönotettua menetelmää sekä käsitellä menetelmän käytön kautta syntyneiden verifiointitulosten hyödyntämistä. ...
 • Loisenergian hallinta PESV:n alueverkossa 

  Mäkinen, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sähkön siirtoverkossa muodostuu loistehoa, jota merkittävästi tuottavat maakaapelit. Loistehoa muodostuu erityisesti, kun maakaapeloidaan pitkiä matkoja ja niiden kuormitus on pientä. Maakaapelit tuottavat enemmän loistehoa ...
 • Ohjelmoitavien logiikoiden varmuuskopiointi 

  Paasikivi, Roope (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin UPM Rauman tehtaan sähkö- ja automaatiokunnossapitoon liittyen. Työn aiheena oli kartoittaa UPM Rauman tehtaan ohjelmoitavat logiikat, sekä luoda ohjeet varmuuskopioinnista ja niiden palauttamisesta ...
 • Kaapelirata suunnittelun ja asentamisen kehittäminen 

  Keskinen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Meyer Turku Oy:lle. Työn tutkimuksen kohteena toimi, jo rakennetut ja rakenteilla olevat Mein Schiff sarjan risteilyalukset ja niistä käytettävissä oleva suunnitteluaineisto sekä valmistuskokemukset. ...
 • Logiikkaohjelmalohkojen määrittelyohje ja kirjastointi Siemens TIA-Portal ympäristössä 

  Saarinen, Eerik (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteina olivat suunnitella määrittelyohje logiikkaohjelman ohjelmalohkoille, suunnitella ja toteuttaa ohjetta noudattaen suoran moottoriohjauksen ohjelmalohko sekä luoda ohjeistusta Siemens:n TIAPortaalin ...
 • Nauhasuodattimen automaation tarkastelu 

  Kartastenpää, Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tarkastella Delkornauhasuodattimen automaatiota. Porin WinNovan kemiantekniikan osasto sai Boliden Harjavalta Oy:ltä lahjoituksena kyseisen nauhasuodattimen. Tämä opinnäytetyö on tehty ...
 • Prototyypin suunnittelu ja toteutus IoT-ympäristöön 

  Peltomäki, Santeri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin prototyyppiversio langattomaan laiteverkkoympäristöön asennettavasta älylaitteesta. Älylaite mittaa erilaisia lämpötiloja biomateriaalista, ja tallentaa tiedot verkkoon. Lisäksi se ...
 • Virtuaalitodellisuus sähkötekniikan opintojen tukena 

  Vuolasaho, Kimmo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia virtuaalitodellisuutta. Työssä selvitettiin virtuaalitodellisuuden nykytila ja tulevaisuuden kuva. Tutkielmassa käytiin läpi myös laitteistoa ja käyttökohteita. Opinnäytetyössä etsittiin ...
 • Energiatehokkuustutkimus kohteessa 

  Mäkelä, Touko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Energiatehokkuus on tärkeä asia energiakulujen minimoimiseksi. Lisäksi energiatehokkuuden parantamiselle on myös ekologiset perusteet, jotta energian jättämä hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Opinnäytetyön ...
 • Off-grid aurinkosähköjärjestelmä kesämökki käyttöön 

  Rantaniitty, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja asentaa asiakkaan kesämökille verkkoon kytkeytymätön aurinkosähköjärjestelmä. Ennen työn aloittamista, käytiin kohteeseen tutustumassa tilaajan kanssa. Asiakkaan kanssa ...
 • Omakotitalon aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu ja kustannusarvio 

  Välilä, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on toteuttaa Porin Tuorsniemessä sijaitsevan yksityishenkilön omakotitalon aurinkosähköjärjestelmän sähkösuunnitelma sekä tarvittavan osajärjestelmän kustannusarvio. Opinnäytetyössä tarkastellaan ...
 • Räjähdysvaarallisten tilojen maadoittaminen ja mittaukset 

  Pihlava, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Pori Energia Oy:n Aittaluodon voimalaitoksen räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuutta. Suunnitelman tarkoituksena oli ennalta ehkäistä mahdollisten staattisten varausten ...
 • Maadoitusresistanssimittaus kauko-ohjauksella 

  Viertola, Rolle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia ja kehittää kauko-ohjauksen hyödyntämistä maadoitusresistanssimittauksissa. Koska mittaukset tehdään käännepistemenetelmällä, on epäedullista kulkea kävellen mittauspisteiden välillä. ...
 • Modernin omakotitalon sähkösuunnittelu 

  Ylinen, Niko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on sähkösuunnittelu Porin Noormarkun kaupunginosaan valmistuvalle uudelle asuinrakennukselle. Työssä perehdytään nykyaikaiseen sähkösuunnitteluun. Työkohteeseen tehdään perinteisen ...
 • Kunnossapito-ohjelma 

  Mäkelä, Vesa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on luoda ajantasainen huolto-, ja kunnossapito-ohjelma satakunnankatu 33-35 sijaitsevalle Satakunnan teollisuustalolle. Työn aikana tutustuin kiinteistön sähkölaitteistoon sekä keskustelin ...

Näytä lisää