Uusimmat viitteet

 • UL 508A standardin ohjeistus teollisuuden sähkökeskusvalmistuksessa 

  Wikström, Mats (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjeistukset UL 508A standardista sekä Industrial Machinery lisävaatimuksesta Satmatic Oy:lle. Opinnäyte koostui kolmesta osa-alueesta, jotka olivat projektin lähtötietojen tiedustelu ...
 • Sähköteknisen huoltokirjan täyttöohje 

  Von Weissenberg, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia sähkötekninen huoltokirjan täyttöohje sähkösuunnittelijan työkaluksi eli tehdä konkreettisesti sähkösuunnittelijalle suunnattu työvaiheinen ohjeistus sähkösuunnittelijaa velvoittaville, ...
 • Sairaalaympäristöjen verkostolaskennan erityispiirteet ja vaatimukset 

  Stenbacka, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia sairaalaympäristön verkostolaskentaa ja selektiivisyyttä, kuin myös sairaalaan ja lääkintätiloihin liittyviin erityispiirteitä ja vaatimuksia. Työ vaati perehtymistä oikosulkuvirtalaskennan ...
 • Vapaa-ajan asunnon sähkösaneeraus ja aurinkoenergian hyödyntäminen 

  Lehtonen, Jere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on sähkösuunnitelman laatiminen Porissa sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon. Työssä perehdytään sähkösuunniteluun, sekä sähköasennuksia koskeviin uusimpiin määräyksiin. Lähtökohtana suunnittelulle ...
 • Ikäihmisten turvallisuusteknologia ja teknologiajärjestelmät sähköistyksen näkökulmasta 

  Saario, Santeri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin yleisimpiin ikäihmisten turvallisuusteknologioihin ja niiden sähköistykseen. Työssä esitellään yleisimpiä turvajärjestelmiä ja niiden sähköistystä osaksi isompaa palvelutalo kokonaisuutta. ...
 • Sähkölaitteiden kunnossapito-ohjelma räjähdysvaarallisissa tiloissa 

  Honkanen, Harri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli sähkölaitteiden kunnossapito-ohjelma räjähdysvaarallisissa tiloissa. Työn tarkoituksena oli suunnitella kunnossapito-ohjelma Valmet Automotive Oy:n maalaamon räjähdysvaarallisiin tiloihin, sekä ...
 • Cimcorpin portaalirobotin laitetestauksen ja käyttöönoton dokumentointi ja kehitystyö 

  Lauhala, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Cimcorpin portaalirobotin laitetestauksen ja käyttöönoton kehitystyö ja dokumentointi. Työssä selvitettiin millaisilla toimenpiteillä työn tilaajan Cimcorp Oy:n portaalirobottien laitetestausta ...
 • Ydinlaitoskäyttöön kelpoistettujen sähkö- ja automaatiokomponenttien tehdasstandardi 

  Kleme, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda tehdasstandardi kelpoistetuista sähkö- ja automaatiokomponenteista Olkiluodon ydinlaitoksella. Työ tehtiin osana ydinvoimalisän karsintahanketta, jossa pyritään vähentämään ydinvoimalisän ...
 • Sähköajoneuvojen latauspaikkojen toteutusperiaatteet ja laskentatyökalu 

  Suominen, Aarne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä on perehdytty sähköautojen latauspisteiden suunnittelun kannalta keskeisimpiin asioihin. Työ käsittelee latauslaitteita koskevia määräyksiä, suojauksia, kaapelointeja sekä erilaisia lataustapoja, joilla ...
 • Loisteputkivalaistuksen muutos LED-valaistukseen ja muutoksen vaikutukset 

  Vaali, Arttu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Led-teknologioiden kehittyessä niistä on tullut todella varteenotettavia ratkaisuja vanhan valaistustekniikan rinnalle. Yleisesti käytettävien T8- ja T5-loisteputkivalaisimien korvaajaksi on nykyään saatavilla yhä ...
 • Humanoidipalvelurobotin käyttöönotto tukiviittomien tulkiksi 

  Salminen, Iida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin Softbank Robotics -yhtiön valmistaman Pepper-humanoidirobotin käyttöönottoa tukiviittomien tulkkina opetustilanteissa. Työn tavoitteena oli toteuttaa opetustuokio tukiviittomin Pepper-palvel ...
 • Laitosdatan verifioinnin tulosten käsittely ja hyödyntäminen 

  Hietanen, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli esittää ja analysoida Olkiluoto 3 – laitosyksikön laitostietojen verifioinnissa käyttöönotettua menetelmää sekä käsitellä menetelmän käytön kautta syntyneiden verifiointitulosten hyödyntämistä. ...
 • Loisenergian hallinta PESV:n alueverkossa 

  Mäkinen, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sähkön siirtoverkossa muodostuu loistehoa, jota merkittävästi tuottavat maakaapelit. Loistehoa muodostuu erityisesti, kun maakaapeloidaan pitkiä matkoja ja niiden kuormitus on pientä. Maakaapelit tuottavat enemmän loistehoa ...
 • Ohjelmoitavien logiikoiden varmuuskopiointi 

  Paasikivi, Roope (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin UPM Rauman tehtaan sähkö- ja automaatiokunnossapitoon liittyen. Työn aiheena oli kartoittaa UPM Rauman tehtaan ohjelmoitavat logiikat, sekä luoda ohjeet varmuuskopioinnista ja niiden palauttamisesta ...
 • Kaapelirata suunnittelun ja asentamisen kehittäminen 

  Keskinen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Meyer Turku Oy:lle. Työn tutkimuksen kohteena toimi, jo rakennetut ja rakenteilla olevat Mein Schiff sarjan risteilyalukset ja niistä käytettävissä oleva suunnitteluaineisto sekä valmistuskokemukset. ...

Näytä lisää