Uusimmat viitteet

 • Vapaaehtoisten jaksotusten vaikutus yrityksen kannattavuuteen 

  Toivonen, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia kirjanpidossa tilikauden aikana tehtävien vapaaehtoisten kulujen ja poistojen jaksotusten vaikutusta kannattavuuteen. Tutkimuksessa ei huomioitu lakisääteisiä tilikauden päättyessä tehtäviä ...
 • Reklamaatioiden käsittely ja sen vaikutus asiakastyytyväisyyteen 

  Mäensivu, Marjo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tutkimuksessa tutkittiin reklamaatioiden käsittelyä ja sen vaikutusta asiakastyytyväisyyteen. Tutkimuksen kohdeyrityksenä oli Gigantti Oy, joka on Suomessa toimiva suuri kodinelektroniikkaketju. Tutkimuksessa selvitettiin ...
 • Balanced Scorecard suorituskykymittariston soveltuvuus kuntien käyttöön 

  Vainio, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön aiheena on tutkia balanced scorecard (BSC) suorituskykymittariston soveltuvuutta kuntien käyttöön. Tutkia sitä, että onko kyseinen mittaristo helpottanut kuntien strategian käytäntöön viemistä ja perustuuko ...