Uusimmat viitteet

 • Vanhan kerrostalon energiatehokkuuden parantaminen 

  Mertanen, Joel (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, kuinka vanhan kerrostalon energiatehokkuutta voidaan parantaa erityisesti LVI-taloteknisin keinoin. Työssä tutkittiin myös lämmöntalteenoton ja maalämmön kannattavuutta Tampereella ...
 • Taloteknisen tietomallinnuksen käyttöönotto ja hyödyntäminen suunnitteluyrityksessä 

  Siro, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatio on kiihtynyt vauhdilla aina 1980-luvulta alkaen, ja sen kehitykseen on tullut 2010-luvulla valtava piikki tekoälyn ja virtuaalitodellisuuden ottaessa suuria harppauksia eteenpäin aina tähän päivään saakka, ...
 • Sähkötekniset tietojärjestelmät saneerauskohteissa 

  Alenius, Riku-Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on tutkia ja selvittää erilaisten sähköteknisten tietojärjestelmien käyttöä ja asennusta erilaisissa saneerauskohteissa. Sähköteknisiin tietojärjestelmiin lukeutuu mm. turvallisuus-, palo- ja ...
 • Maalämpö-kaukolämpöhybridijärjestelmän kannattavuus olemassa olevissa asuinkerrostaloissa 

  Isotalo, Sami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoitus oli selvittää Granlund Riihimäki Oy:n pyynnöstä maalämpö-kaukolämpöhybridijärjestelmän kannattavuutta. Hybridijärjestelmät ovat yleistyneet etenkin alueilla, joissa kaukolämmön hinnat ovat keskitasoa ylempänä. ...
 • Suomen talousvesiverkostojen kunnon vaikutus kiinteistöihin ja näkökulmia Intian, Tanskan ja Norjan vesihuollon toimintamalleista 

  Haanpää, Hannu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Suomen vesihuoltoverkon toimintaperiaatteita, rakennetta ja kuntoa, veden laatua ja niiden vaikutusta maamme kiinteistöihin. Puhdas vesi ei ole maailman kaikille ihmisille ...
 • Rakentamismääräyskokoelman D1- ja D2-osien muutokset vuosilta 1976-2012 

  Hämäläinen, Petro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, miten ympäristöministeriön laatimien rakennusmääräyskokoelmien D1: Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot sekä D2: Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto -osioiden kumotut versiot eroavat ...
 • Energiamääräysten vaikutus korjausrakentamisen suunnitteluun : LVI-suunnittelu 

  Hämäläinen, Dino (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty Granlund Lahti Oy:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli kartoittaa, millaisia haasteita korjaus- ja muutoshankkeiden yhteydessä tapahtuva energiatehokkuuden parantaminen asettaa LVI-tekniikan ...
 • Haastatteluselvitys ylipaineen vaikutuksista sisäilmaolosuhteisiin 

  Vuorinen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin yrittäjä Reino Mantsisen toiveesta, taustaselvityksenä mahdolliselle liikeidealle. Opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia ylipaineen vaikutuksia sisäilmaan. Tarkoituksena oli tutkia, voitaisiinko ...
 • Mallikirjasto sähkösuunnittelun tueksi 

  Heikkilä, Eetu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda mallikirjasto suunnittelutoimiston käyttöön ja kertoa suunnitteluprojektin vaiheista. Mallikirjastoon tehtiin yrityksen suunnittelijoiden käyttöön piirikaavio- ja järjestelmäka ...
 • Pienjännitekeskusten saneeraus 

  Aalto, Tapani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään pienjännitekeskusten laitteiston muuttamisen tai vaihtamisen tarvetta sähkösaneerauksen yhteydessä sekä perehdytään pienjännitekeskusten kunnon arviointiin. Työssä käydään läpi voimassaolevia ...
 • Polttomoottorikäyttöisten varavoimalaitteiden mitoitus ja suojaus 

  Rajala, Roope (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erilaisia polttomoottorikäyttöisten varavoimalaitteiden mitoitus- ja suojausohjeita. Varavoimalaitteita myyvät monet rauta- ja verkkokaupat. Varavoimalaitteen mitoitus jää monesti ...
 • Sähkönergian kulutuksenseuranta Pirkanmaan palvelurakennuksissa : COMBI-hanke 

  Jalli, Jarkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Energiatehokkuus on entistä merkitsevämpi tekijä nykyaikaisessa rakentamisessa. Euroopan unionin tasolla on säädetty linjauksia rakentamisen energiatehokkuudesta, lopullisena tavoitteenaan nollaenergiarakentaminen, jossa ...
 • Rautatiealueiden valaistus ja LED-valaistuksen tuomat mahdollisuudet rautatiealuevalaistuksessa 

  Niinivaara, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elohopeahöyrylamppujen poistuttua markkinoilta vuonna 2015 Euroopan komission säädösten johdosta syntyi eräänlainen muutostila katuvalaistukseen. Tällöin myös valotehokkuusvaatimukset muuttuivat, ja näin uusille, ...
 • Kokonaisvastuurakentamisen tarjousprosessin vaiheet 

  Tuominen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR on urakointimuoto, jossa urakoitsija vastaa kohteen toteutuksesta ja suunnittelusta. Rakennushankkeen toteuttaminen on monimutkainen prosessi, jota hyvin toteutettu KVR-urakointi voi ...
 • Osram Encelium -valaistuksenohjausjärjestelmä ja rakennusautomaatiointegraatio 

  Kuusinen, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin tilaustyönä GreenLED Oy:lle ja lähtökohtana oli tutkia Osramin kehittämää Encelium-valaistuksenohjausjärjestelmää ja sen tarjoamia hyötyjä ja integroitavuutta muuhun rakennusautomaatioon. Työssä ...

Näytä lisää