Uusimmat viitteet

 • Vaatimuksia turvallisuudelle älyrakennuksissa : talotekniikka 

  Karvinen, Kirsi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää yksilöiden yksityisyyttä, turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta omassa elämänpiirissään älyrakennuksissa. Tästä johtuen opinnäytetyössä selvitettiin älyrakennusten verkottuneiden ...
 • Projektinhoito-opas LVI-urakointiin 

  Mäkelä, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin LVI-urakointiin liittyvää projektinhoitoa ja -hallintaa ja niihin kuuluvia vaiheita. Tutkimus tehtiin alaan liittyvien lakien, määräysten, ohjeistuksien, standardien, projektinhoitoon liittyvän ...
 • Asuinkerrostalo energiatehokkuuden parantaminen : As Oy Petsamonkatu 14 

  Maksniemi, Joel (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on asunto-osakeyhtiö Petsamonkatu 14. Työn tavoitteena oli tuottaa taloyhtiölle aineisto, jossa vertaillaan kustannustehokkaita ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja rakennuksen energiatehokkuuden ...
 • Monimutkaisen asennuskokoonpanon suunnittelun tuki 

  Laine, Emmi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laivanrakennus on jatkuvasti kehittyvä ala. Laivoja rakentavan telakkayhtiön tavoitteena on pyrkiä lyhentämään laivan rakennusaikaa ja laivanrakentamisesta kustannustehokkaampaa. Yksi keino saavuttaa nämä tavoitteet on ...
 • Koti vuosihuoltopalvelun kannattavuus 

  Turtiainen, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Onninen Oy, joka on tekniseen tukkukauppaan erikoistunut yhtiö. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä koti vuosihuoltopalvelua tarjoavan huoltoliikkeen kustannuksiin. Työssä ...
 • Vesiliikuntakeskuksen vedenkäsittelyjärjestelmien vedenkäytön selvitys 

  Honkanen, Markku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin vesiliikuntakeskuksen vedenkäsittelyjärjestelmien veden käyttö kahdeksan kuukauden ajalta. Tarvittavat tiedot selvitykseen saatiin pääasiassa kohteen kiinteistöautomaatiosta. Lisäksi ...
 • LV-tarjouslaskentatyökalujen kehittäminen 

  Notko, Jarmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin nykyisen ja tulevaisuudessa käyttöön otettavan laskentaohjelmistojen eroja. Nykyisenä laskentaohjelmistona käytetään Visma L7-tarjouslaskentaohjelmistoa ja uutena ohjelmistona Mercus software ...
 • Valaistussuunnitelman havainnollistaminen asiakkaille 

  Laine, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Winled Oy:lle. Winled on osakeyhtiö, jonka päätoimiala on LED-valaisimien maahantuonti, tukkukauppa ja 3d-valaistussuunnittelu. Yrityksen tavoitteena on olla johtava led-valaistuksen edelläkävijä ...
 • Projektinhoitajan työ sähköurakoinnissa : koulussa käytettävä kuvamateriaali ja opinnot opiskelijan näkökulmasta 

  Ruusunen, Riku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö perehtyy projektinhoitajan ammattiin sähköurakoinnissa. Työn tavoitteena on koota tiiviisti, mutta kattavasti opiskelijan näkökulmasta havaintoja opintoihin liittyen. Työ vastaa kysymyksiin, mitä ja ...
 • Hiilidioksidiantureiden testaus ja valinta 

  Norosoja, Simo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ihmisen aineenvaihdunta tuottaa luontaisesti hiilidioksidia, joka poistuu kehosta uloshengitysilman mukana. Liiallinen hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa voi aiheuttaa ihmisille muun muassa keskittymiskyvyn heikkenemistä ...
 • Koulutusrakennuksen sisäilmaolosuhteiden selvittäminen : Case: TAKK 

  Palm, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen päätoimipisteen sisäilmaston nykytilaa sekä tarvittaessa antaa ehdotuksia sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi. Sisäilmaston tilannetta tutkittiin ...
 • Koulurakennuksen LVIA-toimivuustarkastelu 

  Mattila, Sami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella koulurakennuksen LVIA-järjestelmien toimivuutta eli tehdä toimivuustarkastelu. Samalla oli tarkoitus tutkia esiintyviä ongelmia ja mahdollisuuksien mukaan selvittää niiden syitä ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto lvi-huolto- ja korjaustöissä 

  Mäkipää, Tero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoa lvi-alan palvelutuotannon yrityksen näkökulmasta. Opinnäytetyössä tutkittiin toiminnanohjausjärjestelmiä myös yleisesti ja sen esitellä ...
 • Hulevesien viivytysratkaisut rakennusten tonteilla 

  Tölli, Eetu, (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ympäristöministeriön uudessa asetuksessa vesi-ja viemärilaitteistosta ohjeistetaan hulevesien käsittelystä rakennuksen tontilla. Erityissuunnittelijan on suunniteltava hulevesijärjestelmä niin, että ensisijainen ratkaisu ...
 • Sähkötehon tarve opetusrakennuksissa 

  Hannukainen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin opetusrakennusten sähkötehon tarvetta ja mahdollisuuksia vaikuttaa hetkittäiseen korkeaan sähkötehon tarpeeseen vuosina 2014-2016. Työssä tarkasteltiin 17 opetusrakennusta Tampereella, näistä ...

Näytä lisää