Uusimmat viitteet

 • LV-tarjouslaskentatyökalujen kehittäminen 

  Notko, Jarmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin nykyisen ja tulevaisuudessa käyttöön otettavan laskentaohjelmistojen eroja. Nykyisenä laskentaohjelmistona käytetään Visma L7-tarjouslaskentaohjelmistoa ja uutena ohjelmistona Mercus software ...
 • Valaistussuunnitelman havainnollistaminen asiakkaille 

  Laine, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Winled Oy:lle. Winled on osakeyhtiö, jonka päätoimiala on LED-valaisimien maahantuonti, tukkukauppa ja 3d-valaistussuunnittelu. Yrityksen tavoitteena on olla johtava led-valaistuksen edelläkävijä ...
 • Projektinhoitajan työ sähköurakoinnissa : koulussa käytettävä kuvamateriaali ja opinnot opiskelijan näkökulmasta 

  Ruusunen, Riku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö perehtyy projektinhoitajan ammattiin sähköurakoinnissa. Työn tavoitteena on koota tiiviisti, mutta kattavasti opiskelijan näkökulmasta havaintoja opintoihin liittyen. Työ vastaa kysymyksiin, mitä ja ...
 • Hiilidioksidiantureiden testaus ja valinta 

  Norosoja, Simo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ihmisen aineenvaihdunta tuottaa luontaisesti hiilidioksidia, joka poistuu kehosta uloshengitysilman mukana. Liiallinen hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa voi aiheuttaa ihmisille muun muassa keskittymiskyvyn heikkenemistä ...
 • Koulutusrakennuksen sisäilmaolosuhteiden selvittäminen : Case: TAKK 

  Palm, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen päätoimipisteen sisäilmaston nykytilaa sekä tarvittaessa antaa ehdotuksia sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi. Sisäilmaston tilannetta tutkittiin ...
 • Koulurakennuksen LVIA-toimivuustarkastelu 

  Mattila, Sami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella koulurakennuksen LVIA-järjestelmien toimivuutta eli tehdä toimivuustarkastelu. Samalla oli tarkoitus tutkia esiintyviä ongelmia ja mahdollisuuksien mukaan selvittää niiden syitä ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto lvi-huolto- ja korjaustöissä 

  Mäkipää, Tero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoa lvi-alan palvelutuotannon yrityksen näkökulmasta. Opinnäytetyössä tutkittiin toiminnanohjausjärjestelmiä myös yleisesti ja sen esitellä ...
 • Hulevesien viivytysratkaisut rakennusten tonteilla 

  Tölli, Eetu, (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ympäristöministeriön uudessa asetuksessa vesi-ja viemärilaitteistosta ohjeistetaan hulevesien käsittelystä rakennuksen tontilla. Erityissuunnittelijan on suunniteltava hulevesijärjestelmä niin, että ensisijainen ratkaisu ...
 • Sähkötehon tarve opetusrakennuksissa 

  Hannukainen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin opetusrakennusten sähkötehon tarvetta ja mahdollisuuksia vaikuttaa hetkittäiseen korkeaan sähkötehon tarpeeseen vuosina 2014-2016. Työssä tarkasteltiin 17 opetusrakennusta Tampereella, näistä ...
 • Lähtötietoaineiston luonti MagiCAD for Revit -ohjelmistoon 

  Aallo, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda lähtötietoaineisto yritykselle Autodeskin kehittämään Revit-ohjelmistoon ja Progmanin kehittämään Revitissä toimivaan MagiCAD for Revit -sovellukseen. Tarve lähtötietoaineiston luonnille ...
 • Omakotitalon energiatehokkuuden parantaminen 

  Haikkala, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, kuinka omakotitalon energiatehokkuutta voidaan parantaa rakenteellisin ja LVI-teknisin keinoin sekä tutkia onko hankkeet taloudellisesti kannattavia. Työssä tutkittiin maalämpöpumpun ...
 • Ihmiskeskeinen valaistus : Yleisesti sekä kouluympäristöissä 

  Riihimäki, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Human Centric Lighting, Non-Image Forming Effects of Light, ihmiskeskeinen valaistus ja valon biologiset vaikutukset ovat kaikki termejä koskien valaistusta, jonka suunnittelun ja toteutuksen keskiössä on ihminen. Viime ...
 • Oppimisympäristön kehittäminen suunnittelutoimiston tarpeisiin 

  Kilponen, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia koulutus- ja osaamisen kehittämisympäristö. ALTEN Finlandin talotekniikkaosastolle. Työssä keskityttiin LVI-suunnitteluun. Työssä kuvattiin suunnitteluprosessin kulku ja ...
 • Ilmanvaihdon parantaminen kouluissa ja päiväkodeissa 

  Lehtonen, Kristian (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, kuinka olemassa olevien koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmia voidaan kartoittaa ja millä tavoin sisäilman laatua pystytään parantamaan. Työssä otetaan myös kantaa, miten uusi ...
 • Talotekniikan kyberturvallisuus 

  Järvinen, Ari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä tarkasteltiin talotekniikan kyberturvallisuutta. Talotekniikka on kybervaikuttamisen kannalta merkittävä riskikohde. Talotekniset järjestelmät huolehtivat muun muassa sisäilman laadusta ja vaikuttavat suoraan ...

Näytä lisää