Uusimmat viitteet

 • Kuurouden käsittelyn työkalut äänisuunnittelussa : Kuulevan äänisuunnittelijan näkökulma kuurouteen 

  Olsonen, Atte (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on tutkittu, millä äänikerronnallisilla keinoilla kuurouden vaikeasti hahmotettavaa luonnetta voi selventää kuuleville. Opinnäytteen on tarkoitus kertoa kahden käytännöllisen case-esimerkin ...
 • Laura Mulveyn feministinen elokuvateoria : katseiden valta 

  Vuorio, Heidi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni käsittelee Laura Mulveyn feministisen elokuvateoriaa ja sen peilaamista naisen rooliin elokuvissa. Analysoin opinnäytetyössäni kahta elokuvaversiota Miehet jotka vihaavat naisia -kirjasta, ruotsalaista ja ...
 • Ääni tarinankerronnan työkaluna : näkökulmia elokuvan ohjaajan ja äänisuunnittelijan yhteistyöhön 

  Ala-Lahti, Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan äänen roolia fiktioelokuvan kerronnassa ja ohjaajan sekä äänisuunnittelijan luovassa yhteistyössä. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia työkaluja ja näkökulmia siihen, miten äänisuunnittelu vaikuttaa ...
 • Etäisyyden tuntu foleyssä 

  Niemelä, Jaakko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan elokuvan jälkituotannossa tehtävää äänen muokkausta äänisuunnittelijan ja foleyn äänittäjän ja artistin näkökulmista. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia mitä etuja saavutetaan elokuvan ...
 • Kuvasuhteen hyödyntäminen tarinankerronnassa 

  Lassheikki, Vilo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin kuvasuhteita historiasta nykypäivään, sekä niiden vaikutusta tarinankerrontaan. Tavoitteena oli selvittää, kuinka kuvasuhteet ovat syntyneet ja miksi jotkin niistä ovat standardeja. Aikomuksena ...
 • Elävä epookkielokuva : Autenttisuuden vaatimukset, haasteet sekä mahdollisuudet elokuvan toteutuksessa 

  Kiuru, Emma-Lotta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tutkii epookkielokuvan tekemisessä huomioon otettavia asioita, ja epookin vaikutusta elokuvan sisältöön. Kirjallinen osuus liittyy lopputyöelokuvaani Tapahtukoon sinun tahtosi, joka sijoittuu 1900-luvun ...
 • Kuluttajalähtöinen ja vuorovaikutteinen pelinkehitys : case: Elgom 

  Plehandzic, Alen (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli kuluttajalähtöistä ja vuorovaikutteista pelinkehitystä. Aihetta avattiin Elgom-pelibrändin kehittäjän työprosessin kautta. Pelinkehityksessä tarkoituksena oli tutkia kuluttajalähtöisyyden ja ...
 • Havainnosta kuvaksi : Havainnoinnin merkitys kuvaajan työssä 

  Ojansivu, Kaisu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin havainnointia kuvaajan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoite oli perehtyä havainnointiin taiteellisena ja tieteellisenä prosessina sekä selvittää miten havaitsijana voi kehittyä. Tiedon ...
 • Objektiivi, kameran silmä : navigointiopas elokuvaobjektiivien maailmaan 

  Holvikallio, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä on pyritty esittelemään elokuvaobjektiiveja kattavasti ja luomaan lukijalle kuva objektiivin toiminnasta, erilaisista objektiivityypeistä ja objektiivin valintaan vaikuttavista tekijöistä. Opinnäyte on ...
 • Tunneälykäs johtaja työryhmän konfliktitilanteissa 

  Aho, Reetta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  2000-luvulla työelämästä on tullut henkisesti kuluttavampaa kuin aikaisemmin. Työelämässä on tapahtunut rakennemuutoksia, jotka vaativat nykyajan työntekijältä enemmän emotionaalista ja fyysistä panosta. Aikaisemmin on jo ...
 • Dolby Atmos -formaatin hyödyntäminen elokuvan äänituotannossa 

  Soudakov, Filip (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Dolby Atmos on uudenlainen monikanavaääniformaatti ja äänentoistojärjestelmä, joka on viime vuosina yleistynyt merkittävästi maailmalla. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin formaatin taustaa ja ominaisuuksia, sekä miten sitä ...
 • Musiikin lisensointi ja korvaukset videotuotannoissa 

  Laaksonen, Raine (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Musiikki on usein olennainen osa kerrontaa, oli kyse sitten lyhyistä dokumenteista tai kokoillan elokuvista. Opiskelijatuotannoissa kuitenkin törmää aina samaan ongelmaan musiikin saatavuuteen liittyen. Mistä saada musiikkia ...
 • Mokumentin työkalut komedian käsikirjoittamisessa 

  Siltala, Anna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin mokumentin työkaluja ja niiden käyttämistä komediaa käsikirjoittaessa. Opinnäytetyössä määrititeltiin lyhyesti komedian käsite, millaisia työkaluja siinä yleensä ...
 • Äänisuunnittelun ja leikkauksen integraatio : Työtehtävien yhdistäminen AV-projektin jälkituotannossa tekijän ja ohjelmiston tasolla 

  Miettinen, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan äänisuunnittelun ja leikkauksen integraatiota AV-projektin jälkituotannossa. Tavoitteena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia edellä mainittujen työtehtävien eriasteiset integraatiotavat ...
 • Suomalainen fiktiotuotantojen avustajaroolitus 

  Aho, Pia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin media-alan avustajaroolitusta fiktiotuotannoissa ja kuvattiin roolitusprosessin vaiheet. Opinnäytetyön aineisto koostui aiheesta kirjoitetusta opinnäytetöistä ja kirjoittajan omista kokemuksista ...

Näytä lisää