Uusimmat viitteet

 • Tehtäväsuunnitelma osana tuotannonsuunnittelua 

  Torpakko, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe syntyi todelliseen tarpeeseen yrityksen työmaiden johtamiseen tuotannon taloudellisen ja laadullisen näkökulman avuksi. Työn aiheena on tehtäväsuunnitelman ottaminen osaksi työmaiden tuotannonhallintaa. ...
 • Liiketilan muuttaminen loft-asunnoksi 

  Hakamäki, Olga (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa kaupungistuminen on jatkunut jo usean vuosikymmenen ajan. Sen johdosta maaseutu tyhjenee, eivätkä työssäkäyntikaupungit pysty vastaamaan asuntojen tarpeeseen. Alun perin kaupungit on perustettu tehtaiden ympärille, ...
 • Työnjohtajan esimiestaitojen kehittäminen rakennustyömaalla 

  Viherlaakso, Saija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä henkilöstöjohtamiseen, erityisesti sen vuorovaikutukselliseen puoleen sekä siihen, kuinka yksittäisen työnjohtajan esimiestaidot vaikuttavat sekä alaisten suoritukseen ja työmotivaatioon ...
 • Sulkurannan siirtolapuutarhan rantasaunan peruskorjaus : Korjaustöiden valvonta 

  Taipalinen, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kertoa ja perehtyä rakennustöiden valvontaan sekä raportoida Sulkurannan siirtolapuutarhan rantasaunan peruskorjauksen etenemistä ja valvontaa. Sulkurannan siirtolapuutarhan rantasaunan ...
 • Betonielementtitehtaan tuotantotilojen uudistaminen 

  Pisilä, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Betoni-Sampo Oy:n tavoitteena oli parantaa kannattavuuttaan. Betonielementtien tuotantoprosessi sisälsi muutamia merkittäviä ongelmakohtia, joihin tavoiteltiin pysyviä ratkaisuja tuotannon uudelleenjärjestelyllä. Ongelmakohdat ...
 • Urakkalaskentataulukko ja lattianpinnoitusprosessin hinnoittelu 

  Himanen, Herkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö urakkalaskentataulukosta ja lattianpinnoitusprosessin hinnoittelusta tehtiin yhteistyössä Tampereen Lattiamestarit Oy:n kanssa. Yrityksessä oli tarvetta uudelle urakkalaskentapohjalle ja tarpeesta syntyi ...
 • Piilolista-asennetun alakaton asennustavan vaikutus asennuskustannuksiin ja katon avattavuuteen 

  Niemi, Pyry (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy - Ecophonin asennusohjeita ja vertailtiin niitä yhteen työmaalla käytetyistä asennustavoista. Työ keskittyi piilolista-asennettuihin alakattoihin (Focus Dg ...
 • Purkutyön suunnittelu 

  Tarkka, Kimmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn päätavoitteena oli luoda toimeksiantajayritykselle purkutyön suunnitelmalomake. Työssä perehdyttiin purkutöiden suunnitteluun ja täytetyn lomakkeen avulla esiteltiin, miten esimerkkikohteen purkutyö tullaan toteuttamaan. ...
 • Ullakkorakentamisen haasteet asunto-osakeyhtiössä 

  Luodes, Tuukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Ullakkorakentaminen on uudisrakentamisen muoto, joka kuitenkin yleisesti mielletään korjausrakentamiseksi. Ullakkorakentamisessa rakennetaan uusia asuntoja vanhoihin ullakkotiloihin, jotka alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan ...
 • Korkean rakentamisen haasteet 

  Kiviniemi, Rami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Korkea rakentaminen on Suomessa vielä harvinaista, mutta tulevaisuudessa se lisääntyy. Varsinkin kasvukeskusten lisääntyvä asukasmäärä ja ahtaat keskusta-alueet pakottavat rakentamaan korkeampia rakennuksia. VTT:n tutkimuksen ...
 • Suuren alitusrummun vaihtaminen 

  Jokinen, Eemeli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin suurikokoisen tienalitusrummun vaihtamista alueurakassa. Sen tarkoituksena on muodostaa prosessikuvaus, josta selviää sekä itse työn suorittamisen vaiheet että työtä ennakoivat toimenpiteet. ...
 • Haitta-aineet ja mikrobit 

  Mälkki, Jyrki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin rakennuksen eri haitta-aineita ja mikrobeja, sekä niiden vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön, tosin opinnäytetyön pääpaino on kuitenkin ihmisten reaktioissa. Rakennuksen historian aikana ...
 • Yhteistyön toimintamalli linjasaneerausprojektissa 

  Sola, Markus (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin linjasaneerauksen osapuolten välisiin asioihin ja yhteistyöhön. Kuinka ne liittyvät toisiinsa, ja kuinka vastuut ja velvollisuudet jaetaan yhteistyön onnistumisen puitteissa. Perustelujen apuna ...
 • Kosteudenhallinta tekniikkaelementtien asennusten aikana 

  Harmaala, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tarkoituksena tässä opinnäytetyössä oli selvittää erilaisia kosteudenhallintakeinoja KIS-kerrostalokohteen tekniikkaelementtien asennusten aikana. Aiheen valinnan takana olivat käytännön kokemukset kosteudenhallinnan ...
 • Työnjohdon työn tehostaminen uutta sähköistä järjestelmää ja LEAN-ajattelua hyödyntäen 

  Niemi, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö sai alkunsa toimeksiantajayritys KVL-Tekniikan tarpeesta eliminoida työnjohdon hukkaa LEAN-ajattelun mukaan. Opinnäytetyön tekemisen aikana toimeksiantaja otti käyttöön uutta sähköistä järjestelmää. ...

Näytä lisää