Uusimmat viitteet

 • Betonirakenteiden kosteuden mittaus 

  Häkkinen, Jere (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin betonirakenteiden kuivumiseen, kuivumisaika-arvioihin, päällystettävyyden arviointiin ja suhteellisen kosteuden mittaamiseen. Tarkoituksena oli selvittää erityisesti kuivumisolosuhteiden ...
 • Rintamamiestalon riskirakenteet ja kuntotutkimus 

  Luoma, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käytiin läpi rintamamiestalon historiaa, riskirakenteita sekä kuntotutkimusta. Tavoitteena ja tarkoituksena oli saada lukijalle yleiskuva siitä, mitä rakenteellisia riskejä juuri näihin rakennuksiin liittyy. ...
 • Torninosturin purkuun vaadittavat luvat ja suunnitelmat keskusta-alueella 

  Alikirri, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin torninosturin purkuun liittyvien lupien ja suunnitelmien hankintaan sekä niiden täyttämiseen. Miltä viranomaistaholta kyseisiä lupia tulee anoa ja mitkä ovat niiden minimi anomisajat. Kaikkien ...
 • Elementtiasennusurakan jälkilaskenta 

  Hotokka, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa jälkilaskenta elementtiasennusurakasta Lapin Teollisuusrakennus Oy:n työmaalla. Jälkilaskenta tietoa ei ollut juuri tämän tyyppisestä tuotanto ja toimitila rakennuksen elementtiurakasta ...
 • Teräsponttiseinien ankkurointi 

  Hautamäki, Jonni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli teräsponttiseinien ankkurointi. Opinnäytetyön toimeksiantaja halusi koottavaksi yhden selkeän tietopaketin aiheesta. Urakoitsijan on tärkeää osata valita oikeanlainen tukiseinän tuentatapa. ...
 • Kuivaketju10 asuinkerrostalohankkeen rakennusvaiheessa 

  Korhonen, Valtteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kosteudenhallinta on aina ollut merkittävä osa rakennustuotantoa ja sen hyvällä toteutuksella saadaan aikaiseksi kustannussäästöjä ja tervettä rakennuskantaa. Suomen rakennushistoriassa on nähty paljon huonoja esimerkkejä ...
 • Vedenalainen tukimuuri : Halkoniemen satama 

  Karimäki, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tampereen Infran rakentamispalvelut rakensi Halkoniemen sataman rakennusurakassa uuden veneiden talvisäilytysalueen, joka rajattiin satama-altaasta osittain vedenalaisella tukimuurilla. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Kuorilaattojen käyttö pysäköintilaitoksen välipohjana 

  Heikkilä, Iiro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tavoitteena oli tarkastella kuorilaattarakenteen ominaisuuksia sekä sitä käyttämällä saavutettuja hyötyjä. Tutkimuksessa vertaillaan rakenteiden teknisiä, taloudellisia sekä aikataulullisia ominaisuuksia. ...
 • Paritalon rakennustapavertailu 

  Kuhna, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jokainen taloprojekti on erilainen, ja niihin vaikuttavat useat eri seikat. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi rakentajan aikataulu, budjetti sekä omat kyvyt. Nämä seikat huomioon ottaen voidaan projektiin valita oikea ...
 • HBCD:n kartoitus Suomen rakennuskannassa 

  Hämäläinen, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on osana Tampereen ammattikorkeakoulun ja Suomen Ympäristökeskuksen johtamaa hanketta, jonka tavoitteena on laatia ohjeistus HBCD:a sisältävien eristeiden tunnistukseen sekä käsittelyyn. Tämän kartoituksen ...
 • Kosteudenhallinta rakennusaikana : Kuivaketju10 järjestelmä työmaalla 

  Kontkanen, Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää betonielementeistä rakennettujen kerrostalojen rakentamisen aikaista kosteudenhallintaa, ja pohtia ratkaisuja kosteuden ehkäisemiseksi eri rakenteissa. Työn tavoitteena ...
 • Yleisaikataulun laatiminen asuinkerrostaloon ja rivitaloon 

  Välimäki, Nestori (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia T2H Pirkanmaa Oy:n kahdelle eri työmaalle yleisaikataulut, joita voidaan hyödyntää työmaiden hankintojen apuna ja työmaalla työnjohdon apuvälineinä. Opinnäytetyössä on kahden eri työmaan ...
 • Työmaan puhtaudenhallinta 

  Pitkänen, Roope (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia puhtaudenhallintaohjeet P1-kohteisiin eli kohteisiin, jotka on luokiteltu vastaamaan P1-puhtausluokkaa. Työn toimeksiantajana toimi Varte Oy ja työ toteutettiin toimeksiantajan työmaalla ...
 • Kosteudenhallinnan yleisohje 

  Niinimäki, Eetu-Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada aikaan kosteudenhallinnan yleisohje, jota voitaisiin käyttää apuna työmailla kosteudenhallinnan suunnittelussa. Aiheeseen päädyttiin sen ajankohtaisuuden vuoksi ja aiheen kiinnostavuuden ...
 • Kerrostalon rakentamisen loppuvaiheen työvaiheiden vakiointi 

  Fennane, Salim (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kerrostalotyömaiden loppuvaiheen häiriöttömässä toteutuksessa on havaittu jatkuvasti ongelmia ja kehittämiskohteita. Loppuvaiheella tarkoitetaan työmaan vaihetta, jolloin viimeiset aliurakat saatetaan loppuun ja näihin ...

Näytä lisää