Uusimmat viitteet

 • Kaivumaiden hallinta 

  Kallinen, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarve tuli Pielisen Maanrakennuksen huomioista infrahankkeissa. Yrityksessä oli huomioitu haasteet ja mahdollisuudet ylijäämämaiden käsittelyssä. Heillä ei ollut selkeää ohjetta kaivumaiden läjityksestä eikä ...
 • Laadunvarmistus virheettömän lopputuotteen saavuttamiseksi 

  Viitanen, Nina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Bonava Suomi Oy ja työn kohteena Vantaalla sijaitseva RS-kohde. Modernit rakennuttajat kilpailevat asiakkaista muun muassa laadulla, joten luovutettavan asunnon lopputuloksen tulee vastata ...
 • Sisäilmaongelmat Suomessa ja niiden ehkäisy 

  Suominen, Miro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin sisäilmaongelmien aiheuttajia Suomessa sekä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja kansantalouteen sekä toimivia ratkaisumahdollisuuksia ongelmiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota kattava ...
 • Rakennusmittaus osana rakennusprojektia 

  Purolainen, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on toimia rakennustyömaan työnjohdon työkaluna rakennusmittausta suunniteltaessa. Työn laatiminen perustuu haastatteluihin ja opinnäytetyön tekijän pitkäaikaiseen kokemukseen rakennusmittauksest ...
 • mMestari- ja mMies-ohjelmistot, mestarien ja mittamiesten tukena rakentamisessa. : Ohjelmistoihin tutustuminen esimerkkien avulla ja kentän kehitysehdotukset 

  Vesa-Kangasniemi, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä keskitytään nykyisiin mittauslaitteisiin ja -ohjelmiin, niiden käyttöön, tiedostomuotoihin, ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin rakentamisen eri vaiheissa. Esimerkkeinä käytetään mestarille ja mittamiehelle ...
 • Puhtausluokituksen vaikutus rakennuksen aikataulutukseen 

  Salonen, Veijo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Monelle julkiselle rakennushankkeelle on määritelty sisäilmastoluokitus, joka samalla määrittelee kohteen puhtausluokituksen. Opinnäytetyön tavoite oli saada aikaiseksi yleisohjeistus erilaisille puhtausluokitelluille ...
 • Runkovaiheen työaikainen kosteudenhallinta täyselementtirakenteisessa asuinkerrostalossa 

  Salonen, Kimmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tutkittiin täyselementtitalon eri työvaiheiden kuivumista ja olosuhteiden hallintaa. Tarkoituksena oli selvittää Wiiste oy:n kosteusmittausjärjestelmän ja porareikämittauksen eroja. Tavoitteena oli myös ...
 • Konttilaiturin rakentaminen : Kulmatukimuurielementtien toteutus 

  Korkeaoja, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli käsitellä yleisesti satamissa käytettävää kulmatukimuurilaituria ja sen rakentamisessa käytettäviä kulmatukielementtejä sekä kuvata yksityiskohtaisemmin niiden valmistuksen eri vaiheet. Työn ...
 • Maakosteat pintalattiat : työvaihe ja sen kehittäminen 

  Pirttilä, Marita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli YIT Talonrakennus Oy, joka on monipuolinen rakennusalan yritys. Tutkielman kohteena oli maakosteiden betonilattioiden työvaihe Rakahdessa rakennuskohteessa Tampereella, joissa ...
 • Työn johtaminen työmaan viimeistelyvaiheessa 

  Jämsen, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennustyömaan viimeistelyvaiheen ongelmia on pidetty yleisenä ja jossain määrin jopa itsestään selvänä ilmiönä. Viimeistelytöiden, loppusiivouksen sekä taloteknisten koekäyttöjen ja tarkastuksien yhteensovittaminen koetaan ...
 • Betonirakenteiden kosteuden mittaus 

  Häkkinen, Jere (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin betonirakenteiden kuivumiseen, kuivumisaika-arvioihin, päällystettävyyden arviointiin ja suhteellisen kosteuden mittaamiseen. Tarkoituksena oli selvittää erityisesti kuivumisolosuhteiden ...
 • Rintamamiestalon riskirakenteet ja kuntotutkimus 

  Luoma, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käytiin läpi rintamamiestalon historiaa, riskirakenteita sekä kuntotutkimusta. Tavoitteena ja tarkoituksena oli saada lukijalle yleiskuva siitä, mitä rakenteellisia riskejä juuri näihin rakennuksiin liittyy. ...
 • Torninosturin purkuun vaadittavat luvat ja suunnitelmat keskusta-alueella 

  Alikirri, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin torninosturin purkuun liittyvien lupien ja suunnitelmien hankintaan sekä niiden täyttämiseen. Miltä viranomaistaholta kyseisiä lupia tulee anoa ja mitkä ovat niiden minimi anomisajat. Kaikkien ...
 • Elementtiasennusurakan jälkilaskenta 

  Hotokka, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa jälkilaskenta elementtiasennusurakasta Lapin Teollisuusrakennus Oy:n työmaalla. Jälkilaskenta tietoa ei ollut juuri tämän tyyppisestä tuotanto ja toimitila rakennuksen elementtiurakasta ...
 • Teräsponttiseinien ankkurointi 

  Hautamäki, Jonni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli teräsponttiseinien ankkurointi. Opinnäytetyön toimeksiantaja halusi koottavaksi yhden selkeän tietopaketin aiheesta. Urakoitsijan on tärkeää osata valita oikeanlainen tukiseinän tuentatapa. ...

Näytä lisää