Uusimmat viitteet

 • Paperitehtaan höyry- ja lauhdeverkon hallinnan parantaminen 

  Vesterberg, Krister (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli paperiteollisuudessa toimiva UPM Communication Papers, jolla oli tarve selvittää paperitehtaan höyry- ja lauhdeverkon tasealueet ja niissä käytettävät mittaukset. Tasealueiden kartoituksen ...
 • Tehon- ja energiantarpeen laskenta ulkoaltaan ja rakennuskannan kokonaisuudessa 

  Nikoskinen, Miro (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajina oli yksityishenkilöt. Heillä oli tarve selvittää ulkoaltaan ja siihen liittyvän rakennuskannan investoinnin kannattavuutta kahdella eri paikkakunnalla. Opinnäytetyössä arvioidaan rakennuskannan ...
 • Lämpökamerakuvausten hyödyntäminen aurinkovoimalan kunnontarkastelussa 

  Lyytikäinen, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vaikka aurinkovoimaloiden oletetaan olevan huoltovapaita, tämä ei yleensä pidä paikkaansa. Oletus huoltovapaudesta voi johtua siitä, että aurinkovoimalan huoltaminen on usein helpompaa ja halvempaa kuin kilpailevien ...
 • Tuulipuistoliittymän käyttöönottoprosessi sähköverkkoyhtiössä 

  Hurskainen, Katri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sekä Suomen valtion että maailmanalaajuiset toimet edellyttävät fossiilisista polttoaineis-ta luopumista ja uusiutuvan energian määrän lisäämistä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tämän myötä sähköverkkoyhtiö Elenian Oy:n ...
 • Koivuvaneritehtaan viilunkuivaajien höyryjärjestelmän dokumentointi 

  Kurtti, Iikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suolahden koivuvaneritehtaan lähes satavuotisen toiminta-ajan seurauksena ei tehtaan höyryjärjestelmästä ollut olemassa ajan tasalla olevaa PI-kaaviota. Ilman PI-kaaviota oli pärjätty, koska kunnossapito henkilöstö oli ...
 • Voimalaitoksen höyrynkäytön optimointi tekoälyn avulla 

  Tikkanen, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Maintpartner Oy. Opinnäytetyö toteutettiin Fortum Oy:n omistamalle Suomenojan voimalaitokselle, jonka käytöstä ja kunnossapidosta vastaa Maintpartner Oy. Voimalaitoksella oli havaittu ...
 • Kaukolämmön lisäpalvelut ja tulevaisuuden mahdollisuudet 

  Mattila, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ilmastonmuutos ja energiantehokkuustoimenpiteet kääntävät kaukolämmön kulutuksen laskuun tulevaisuudessa. Lämmön kulutuksen laskeminen vaikuttaa kaukolämmön liiketoimintaan, sillä valtaosa kaukolämpöyhtiöiden liikevaihdosta ...
 • Sahateollisuuden tuotannon energiakatselmus 

  Tossavainen, Roope (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Osakeyhtiö lamiti.fin asiakkaalla oli tarvetta kehittää sahalaitoksensa energian ja veden käyttöä. Tämän takia asiakkaalle osoittautui tarpeelliseksi hankkia selvitys, jonka avulla heidän sahalaitoksensa energiatehokkuuttaan ...
 • Energiaomavaraisen yhteisön perustaminen 

  Surma-Aho, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on työ- ja elinkeinoministeriön visiona hiilineutraali yhteiskunta. Tämä 2013 julkaistu strategia tavoittelee, että 38 % energian loppukulutuksesta olisi tuotettu uusiutuvalla ...
 • Paperitehtaan lietteenkäsittelyn toiminnan optimointi : UPM Kaipola 

  Eloranta, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaipolan paperitehtaan lietteenkäsittely kärsii lietteenlaadun vaihteluista. Vaihtelut ovat yleisiä ja lietteen laadun nopea muutos vaikeuttaa prosessin toimintaa. Prosessin hankaluudet näkyvät kuivatun lietteen ...
 • Varavoima-asemien etäohjaus ja -valvonta 

  Ulmala, Olli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mobiiliverkkojen toimiminen on nykypäivän yhteiskunnalle tärkeää ja tulevaisuudessa se tulee olemaan vielä suuremmassa roolissa. Tukiasemat ovat liitettynä sähköverkkoon, joten niiden toiminta ei ole taattua pitkien ...
 • Asennus- ja käyntiinajo-ohje ohutlevytuotteiden valmistusjärjestelmälle 

  Mäkinen, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantaja toimi ohutlevytyökoneiden ja järjestelmien valmistukseen erikoistunut FINN- POWER Oy. Tehtävänä oli luoda asennus- ja käyntiinajotoimien tarkastuslistat yrityksen PSBB- valmistusjärjestelmälle, johon sisältyi ...
 • Sähkökattilan investoinnin esiselvitys 

  Ahonen, Tuomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi UPM Specialty Papers Jämsänkoski Oy. Toimeksiantajalla oli tarve kehittää paperitehtaan energiantuotantoa vähäpäästöisemmäksi ja tukea uusiutuvan energiantuotannon lisääntyessä kantaverkon ...
 • Aurinkoenergiaratkaisun optimointi 

  Laiho, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Uusiutuvan energiantuotannon tarjonta ja suosio on ollut ja on edelleen nousussa järjestelmien kehityksen ja kansallisten päästötavoitteiden myötä. Monet energiayhtiöt tarjoavat omia aurinkosähköpakettejaan kuluttajille, ...
 • Biopolttolaitoksen sähkösuodattimen toiminnan optimointi 

  Korhonen, Vili (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus tarkastelee biopolttolaitoksen sähkösuodattimen toimintaa ja sen optimoinnin mahdollisuuksia. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä ilmansuojeluun ja ympäristötekniikkaan erikoistuneen ECP Group Oy:n kanssa. Opinnäytetyön ...

Näytä lisää