Uusimmat viitteet

 • Kattilatestauksen tuloksien laskenta 

  Matikainen, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Microsoft Excel -ohjelmaa hyödyntävä laskentatyökalu, joka laskee standardin määrittämät tulokset kattilatestauksesta saadusta mittausdatasta. Saarijärvellä sijaitsevan JAMK:n ...
 • Maatalousyhtymän energiaomavaraisuuden suunnittelu 

  Takala, Eero (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Maatalousyhtymä Takalalle energiaomavaraisuuden suunnitelma ja siihen soveltuvat energiantuotannon vaihtoehdot. Tutkimuksessa käsiteltiin puun kaasutusta, biokaasua ja aurinkovoimaa ...
 • Hybridilämmitysratkaisun toimivuus 

  Laitinen, Emma (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen toimeksiantaja oli Jyväskylän Energia Oy. Jyväskylän asuntomessualueelle toteutettiin 2014 Talo a, jossa pilotoitiin uudenlaista hybridilämmitysratkaisua. Siinä kiinteistön aurinkokeräinten tuottama ylijäämälämpö ...
 • Savukaasupesurin lämpökuorman kulutus eri olosuhteissa 

  Asikainen, Anniina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Voimalaitosten ikääntyessä laitekannan kunnossapito ja uusiminen on tärkeää, jotta energiantuotanto pysytään säilyttämään ennallaan. Mäntän Energian voimalaitoksen lähestyessä 100 ikävuotta, on uusia investointeja jouduttu ...
 • Kaukojäähdytysakun esiselvitys 

  Räkköläinen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tampereen Sähkölaitoksen lämmön- ja sähköntuotantorakenteen muutoksesta johtuva maakaasun käytön väheneminen on syy, miksi korvaavan öljypolttoaineen varastointivelvoite on pienentymässä. Vanhoille, kallioon louhituille ...
 • Videomateriaalin käyttö ja materiaalit energiatekniikan ammattiaineiden kursseilla 

  Niinivaara, Sasu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Verkkovideoiden käyttäminen opetuksen tukena on viime vuosina kasvattanut suosiotaan huomattavasti. Vanhentuneen tekijänoikeuslain takia on kuitenkin epäselvää, että saako verkkovideoita esittää opetuksen yhteydessä. Op ...
 • Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän käytön kehittäminen 

  Maukonen, Pasi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kunnossapidon toiminnanohjauksen tarve kasvaa teollisuudessa laitteiden ja prosessien monimuotoistuessa ja tuotantokapasiteetin kasvaessa. Laadukkaalla ja oikein käytetyllä kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmällä ...
 • Äänevoiman varakattiloiden suorituskyky Äänekosken teollisuusintegraatissa 

  Kalliokoski, Manu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Äänekosken teollisuusintegraatissa toimivien tehtaiden höyry tuotetaan tällä hetkellä Metsä Fibren soodakattilalla ja Äänevoima Oy:n leijupetikattilalla. Metsä Fibrellä on rakenteilla uusi biotuotetehdas, jonka ylijäämähöyryllä ...
 • Asukasviestinnän merkitys Kortepohjan ylioppilaskylän vedenkulutukseen 

  Sneck, Pauli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) asukasviestinnän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia viestinnän merkitystä Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaiden vedenkulutuksen suhteen. Tavoitteena oli löytää keinot, joita ...
 • Energianlaskentajärjestelmän laajentaminen 

  Vartela, Taavi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ilmastonmuutos ja maapallon keskilämpötilan nousu on ajanut teollisuuden pohtimaan ratkaisuja, joilla päästöjä saadaan vähennettyä. Kansalliset ilmastotavoitteet velvoittavat myös Suomea osallistumaan ilmastonmuutoksen ...
 • Valaistussuunnittelun kehittäminen 

  Lamula, Heikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valaistussuunnittelun rooli on kasvanut valaisimien kehittyessä nopeaan tahtiin. Valaistuk- sen energiatehokkuutta mitataan valaisimen energiatehokkuuden kautta. Valoa Design Oy halusi selvittää, voitaisiinko uudenlaisella ...
 • Savukaasupesurin käytön optimointi 

  Järvinen, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän Energia Oy:lle Rauhalahden CHP-voimalaitokseen. Rauha-lahti toimittaa sähköä ja kaukolämpöä Jyväskylän kaupungin tarpeeseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia savukaasupesurin lämmöntalteenoton ...
 • Kiinteistön energiatehokkuus ja sen kehittäminen 

  Laitinen, Remo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Energiatehokkuuden kehittäminen ja päästöjen hallinta ovat keskeisiä EU:n ilmastotavoitteissa, jotka velvoittavat jäsenmaita osallistumaan energiatehokkuuden parantamiseen. Myymäläkiinteistön energiatehokkuuden kehittäminen ...
 • Lämpövirtalevyt : Lämpövuon mittaaminen ja sovelluskohteet 

  Multaharju, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskylän ammattikorkeakoululla on kaksi lämpövirtalevyä, joiden toimintaa ei ollut tutkittu laaja-alaisesti aikaisemmin tarkemmin. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua lämpövirtalevyjen rakenteeseen ja sovelluskohteisiin ...
 • Jalostusosaston energiankäytön selvitys 

  Penttinen, Jere-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuoden 2017 alusta lähtien UPM sitoutui sopimuksella säästämään 7,5 % kokonaisenergi-ankulutuksestaan vuoteen 2025 mennessä. Jatkuva halu parantaa ja tehostaa toimintaa synnytti tarpeen selvittää jalostusosaston energiankulutus ...

Näytä lisää