Uusimmat viitteet

 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen lounaskahvilaan 

  Mannermaa, Tiina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena on laatia liiketoimintasuunnitelma lounaskahvilaan, joka sijaitsee kauppakeskuksessa. Liiketoimintasuunnitelma laaditaan omaa käyttöä varten ja se on osittain jatkoa koulutuksessa käymälleni tuotekehityksen ...
 • Suolaisen tuoteperheen kehittäminen Oulun seudulle avattavaan kahvilaan 

  Hyyrynen, Sara (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Oulun seudulle avattavalle kahvilalle suolainen tuoteperhe, laatia tuotteille valmistusohjeet ja laskea tuotteille alustavat myyntihinnat. Opinnäytetyön merkitys oli suuri, koska ...
 • LASKENNALLINEN MALLI JULKISTEN AMMATTIKEITTIÖIDEN RUOANVALMISTUSLAITTEEN KILPAILUTTAMISEEN 

  Karkulahti, Minna-Leena (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Teknologian kehittyminen, energiansäästön ohjeistukset, hygieniavaatimukset, ekologisen toiminnan omaksuminen, vähenevä työvoima ja kasvavat henkilöstökustannukset sekä monet muut toimet johtavat väistämättä jatkuvaan ...
 • Elämyspalvelun tuotteistaminen Alman Kammarissa 

  Manninen, Sanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana on toiminut Alman Kammari Oy.Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Alman Kammarin tarjoomaa tuotteistamalla yrityksen käyttöön uusi elämyksellinen ohjelmapalvelu. Työn taustalla on toimeksiantajan ...
 • Arkihuolesi kaikki heitä-tutkimus pikkujoulujen vietosta 

  Partanen, Leila (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia pikkujoulujen viettoa ravintolapalveluita tarjoavissa yrityksissä. Ennen joulua vietettävät pikkujoulut ovat olleet vuosia merkittävä sesonki ravitsemisalalle. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Lähiruokatuotteiden kehittäminen Kasvishovi Oy:lle 

  Kiiveri, Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön aiheena on lähiruokasalaattien kehittäminen. Opinnäytetyön toimeksiantajana on oululainen hedelmä- ja vihannestukkuliike Kasvishovi Oy. Tuotekehitystyö tapahtui toimeksiantajan tiloissa Oulun Limingantullissa. ...
 • Uniresta Oy:n toimintakäsikirjan luominen IMS-toimintajärjestelmään osaksi laatujärjestelmää ja perehdyttämisen apuvälineeksi 

  Fomin-Laine, Satu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantaja on Uniresta Oy, joka on oululainen opiskelija- ja henkilöstöravintola yritys. Opinnäytetyön lähtökohtana oli laatia käytännönläheinen toimintakäsikirja Uniresta Oy:lle IMS ...
 • Toimintolaskennan soveltaminen, Case: Pudasjärven kaupungin ruokapalvelut 

  Nissi, Maarit (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Kuntarakenteiden muutokset heijastuvat kuntien tuottamiin palveluihin. Kunnissa lasketaan kustannuksia tarkasti ja käydään keskusteluja myös palvelujen kilpailuttamisesta. Kilpailuttamistilanteessa tulee olla tietoa tuotteen ...
 • Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ammatillisessa koulutuksessa 

  Krook, Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana on toiminut Raahen koulutuskuntayhtymästä Raahen ammattiopisto. Oppilaitokset ja opettajat ovat uusien haasteiden edessä. Työelämän nopeat muutokset, teknologian kehittyminen sekä globalisaatio ...
 • Omavalvontasuunnitelma Oulun vastaanottokeskuksen ryhmäkodille 

  Kannisto, Hanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön idea tuli työpaikaltani Oulun vastaanottokeskuksen ryhmäkodilta. Ryhmäkodin ruokahuolto on pienimuotoista, vähäriskistä kodinomaista toimintaa. Omavalvonta on ollut satunnaista ja vaihtelevaa eikä ...
 • Ympäristömerkki hotelliliiketoiminnassa : Case:Joutsenmerkki Hotelli-ravintola Lasarettiin 

  Packalén, Arja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka kehitystehtävänä oli hankkia ympäristömerkki oululaiselle Hotelli-ravintola Lasaretille. Työn teoreettisena viitekehyksenä toimii kestävän kehityksen teoria ja siihen pohjautuva ...
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen perustettavaan lounasravintolaan 

  Mellanen, Satu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aihealue on liiketoimintasuunnitelman laatiminen uuteen ravintola-alan yritykseen. Opinnäytetyön toimeksiantaja on yksityisyrittäjä Pasi Mellanen, jonka toiveiden ja ideoiden pohjalta tehtiin liiketoimintasuunnitelma ...
 • Juustot ja juomat -teemaoppaan suunnittelu Komilan Köökki henkilöstöravintolalle 

  Kovalainen, Minna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella opas henkilökunnalle teemallisten ruokatarjoilujen järjestämiseen. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Fazer Amican ravintola Komilan köökki. Opas sisältää kolme erilaista juusto- ja ...
 • Aloittavan kahvilan liiketoimintasuunnitelma 

  Karjalainen, Essi; Majava, Emmi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä toimiva liiketoimintasuunnitelma uudelle, aloittavalle kahvilayritykselle. Kahvila on tarkoitus perustaa Kajaanin keskustan läheisyyteen. Yrityksen liikeidea on selkeä ja yksinkertainen: ...
 • Ikääntyneiden asiakkaiden mielipiteet vaihtoehtoisista kotiateriapalveluista Oulussa 

  Lehtosaari-Drushinin, Päivi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
  Väestöennusteen mukaan jo joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias vuonna 2030. Myös Oulun ikääntymispolitiikan mukaan yli 75-vuotiaiden osuus kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Paineita Oulun vanhushuoltoon luo ...

Näytä lisää