Uusimmat viitteet

 • Fotodiodivahvistimen suunnittelu ja toteutus 

  Vuoti, Jukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valonmittaukseen ja optiikkaan erikoistunut yritys SSL Resource Oy tarvitsi uuden laitteen valonmittauksia varten. Yritys päätti valmistaa oman mittalaitteensa ja tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona kyseiselle ...
 • Lighting adjustments with digital control signals 

  Haverinen, Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to study lighting design, lighting control and the differences between various lighting control systems. The thesis was commissioned by Meyer Turku Oy and the aim was to study the different ...
 • Kinematic measurements of the human head during virtual reality gaming 

  Mäkilä, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis focuses on designing and implementing a set of tests for the motion of the human head while using virtual reality glasses. The thesis was executed by using an 3-axis gyroscope, 3-axis accelerometer and virtual ...
 • Sinileväanturin tutkimustyö 

  Kumpumäki, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sinilevät aiheuttavat haittaa monilla tavoin. Nykyisin menetelmin sinilevien tunnistaminen on kallista. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko sinileväanturi mahdollista toteuttaa edullisesti kuluttajakäyttöön ...
 • Litiumakkujen lataus, purku ja lämpötilakäyttäytyminen 

  Rukundo, Roger (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia litiumakkujen tekniikkaa, latausta sekä purku- ja lämpötilakäyttäytymisistä. Opinnäytetyössä tarkastellaan lyhyesti erilaisia akkuteknologioita myös aikakaudelta ennen litiumioniakkujen ...
 • Spectrum Monitoring System Implementation Using Software-Defined Radio 

  Kivekäs, Jarmo (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis covers general theory about the applications of radio spectrum occupancy monitoring, and the methods behind it, and describes essential elements of a spectrum monitoring system that was implemented using a ...
 • RF-Vahvistimen suunnittelu ja toteutus 868 MHz:lle 

  Kuusisto, Otto (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa RF-vahvistin LoRan (langattoman tiedonsiirron teknologia) taajuusalueelle 868 MHz. Työn tavoitteena oli toteuttaa vahvistimen sovituspiirit fyysisillä komponenteilla. ...
 • CE-dokumentti paine-eromittarille 

  Messo, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen dokumentaatio vaaditaan paine-eromittarille, jotta laitteeseen voidaan kiinnittää CE-merkintä. Lisäksi tavoitteena oli laatia CE-dokumentti Pietiko Oy:n suunnittelemalle ...
 • Mikroprosessoriohjattu etäisyysmittaus ultraäänellä 

  Sorsa, Matias (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten ultraäänellä pystytään mittaamaan etäisyys tiettyyn kohteeseen 200 kHz:n ultraäänisensorilla, ja toteuttaa mittausprosessi ennalta määrätyllä STM32- mikroprosessorilla. ...
 • Moduulivalmistuksen testausprosessin kehitys 

  Hakkarainen, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elektroniikkatuotannossa esiintyy erityyppisiä vikoja piirilevyn valmistamisessa sekä lopullisessa kokoonpanovaiheessa. Yleisiä vikoja ovat prosessiviat, vialliset komponentit ja testausvirheet. Vikoja tilastoimalla saadaan ...
 • Langattoman mittausjärjestelmän radion suunnittelu ja testaus 

  Oinonen, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja testata langattoman mittausjärjestelmän radiolähetin-vastaanottimen osuus ja tehdä käytettyjen antennien sovitus 50 Ω:iin. Radiopiirin valinta oli tehty jo aiemmin ja ...
 • Särömittapaikan automatisoinnin suunnittelu ja toteutus 

  Rautanen, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa siirtolinjojen automaattinen ohjausjärjestelmä kaapelitelevisioverkon laitteiden tuotannon särömittapaikalle. Tavoitteena oli automatisoida mittapaikka ja poistaa työn tekijältä ...
 • Satelliittijärjestelmien ja satelliittiantenniteknologian kehitys 

  Salminen, Olli (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua satelliittiteknologian kehitykseen. Työn alkuosassa käsitellään satelliittijärjestelmiä tietoliikenne-­ ja paikannusjärjestelmien osalta. Tässä yhteydessä tutustutaan olemassaoleviin ...
 • WWW-sovelluksen kehitys Amazon AWS Serverless -arkkitehtuurilla 

  Juuti, Jesse (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda järjestelmä, joka suodattaa sovelluskaatumisista saatavien lokitiedostojen oleelliset osat ja kirjaa tiedot tietokantaan. Tämän lisäksi tavoitteena oli luoda www-käyttöliittymä, ...
 • Aurinkosimulaattori : LED-valoilla toteutettu aurinkosimulaattori aurinkokennojen testaukseen 

  Mononen, Sam (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee aurinkosimulaattorin suunnittelua ja toteutusta. Tässä työssä mainittu LED-valoja käyttävä testauslaite suunniteltiin Isossa-Britanniassa Gb-Sol Ltd -nimisessä yrityksessä. Aurinkosimulaattorin ...

Näytä lisää