Uusimmat viitteet

 • Kotielokuvan kuvakerronnan muutos : Miten kotielokuvien kuvakerronnan keinot eroavat lapsia kuvatessa 1960-luvulla verrattuna 1990-lukuun 

  Jaakkola, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on tarkastella kuvilla kertomisen käytäntöjä kieleen rinnastaen ja pohtia, muuttuvatko kansanomaiset kuvakielen keinot ajan myötä. Opinnäytetyössä esimerkkinä kansaomaisesta elokuvan ...
 • Tapahtumatuotantojen julkaisun tekninen kehityssuunta : IP-teknologian ja automaation käyttö Rion olympialaisissa 

  Puroaho, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tarkastelee Rio de Janeiron 2016 kesäolympialaisten kisasignaalien tuotantoa ja julkaisua. Työssä käydään läpi kahden eri mediaoikeudet ostaneen yhtiön tuotantomallia ja niiden teknologisia ratkaisuja ...
 • Päivänvalo ikkunan läpi 

  Ruohonen, Senja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena on selvittää asioita, jotka on olennaista ottaa huomioon valaistessa päiväkohtausta ikkunallisessa huoneessa. Rajauksen vuoksi työssä keskitytään ensisijaisesti lokaatiossa eli muualla kuin studiossa ...
 • Muutoksen ja kasvun kuvia : Siirtymäriitit kasvutarinaelokuvissa 

  Kalavainen, Juulia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on monimuotoinen. Työ koostuu kirjallisesta osasta ja teososana ohjatusta lyhytelokuvasta Mullasta nouse tästä. (2017, ohjaus: Juulia Kalavainen, käsikirjoitus: Saara Honkanen, tuottaja: Jenni Pulli, kuvaaja: ...
 • Kaupallisen radiokanavan musiikin hallinta : Miten rakennetaan toimiva soittolista kaupalliselle radiolle? 

  Kekkonen, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan toimivan soittolistan rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä, ja selvitetään soittolistan merkitystä kaupalliselle radiolle. Tavoitteena on selvittää vastaukset kahteen pääkysymykseen: Miten ...
 • Väri elokuvakerronnan työkaluna 

  Karasjoki, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee väriä elokuvaajan työkaluna. Sen teososan elokuvan Mullasta nouse tästä (18’, 2017, .mp4) on ohjannut Juulia Kalavainen, kuvannut Ville Karasjoki ja äänisuunnitellut Jonne Lydén. ...
 • Web-sarjat ja niiden rakenne 

  Myller, Iiro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tarkastelee web-sarjan määritelmää, historiaa ja rakennetta. Opinnäytetyö koostuu tutkimusosasta, jossa havainnoidaan ja analysoidaan kolmen keskenään erilaisen web-sarjan eli Misadventures of the Awkward ...
 • Omaehtoisesti tuotettujen elokuvien levittäminen 

  Hiltunen, Ilona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen, ja se koostuu sekä tästä kirjallisesta osasta sekä teososasta. Teososa on noin 20–minuuttinen tekijän ohjaama ja tuottama lyhytelokuva Vita Fortuna, jonka tulevaa levitys- ja markkinointityötä ...
 • Tämä on henkilökohtaista : Modernit televisiohahmot ja niiden kirjoittaminen 

  Ojanperä, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee henkilöhahmojen käsikirjoittamista televisiosarjoissa. Opin-näytetyön teoriaosassa esitellään teoriakirjallisuuden sekä televisiosarjaesimerkkien pohjalta, millaisia ovat kiinnostavat televisiohahmot ...
 • Inhimillinen tekijä uutisissa : Tekijä, aihe ja vastaanottaja 

  Miettinen, Marjaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö kertoo siitä, miten uutisia tekee ihminen, ihmisistä, ihmisille. Aihe puretaan ensin tekijän kautta. Tekijä eli toimittaja on ihminen, joka työskentelee mediassa. Mitkä asiat vaikuttavat hänen valintoihinsa, ...
 • Laatujournalismilla köyhyyden vähentämiseksi : Tapaus Iso Numero 

  Kallinen, Nelli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään, voiko laatujournalismin keinoin vähentää köyhyyttä ja miten Suomessa toimiva katukulttuurilehti Iso Numero on onnistunut vähentämään köyhyyttä pääasiallisella myyntialueellaan ...
 • Hyvä asiakaspromootio ja ohjelmayhteistyö paikallisradiossa : Case: SUN Radio ja FUN Tampere 

  Piiroinen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytteessä selvitetään sitä, millainen on hyvä paikallisradion asiakaspromootio ja ohjelmayhteistyö. Asiaa tutkitaan erityisesti juontajan työnkuvan kautta: kuinka edellä mainitut asiat tukevat juontajan päivittäistä ...
 • Datajournalismin soveltaminen : Seksismi suomalaisissa hiphop-sanoituksissa 

  Raivio, Ilona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tutkii datajournalismia ja sen menetelmien käyttöä viihteellisemmässä kontekstissa. Tutkielman ensimmäinen osio syventyy datajournalismin esittelemiseen ja toinen avaa esimerkkityön kautta datajournalistista ...
 • Äänikuvan tulkinta ja analyysi 

  Katajamäki, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutustuttaa lukija äänikuva-ajatteluun ja auttaa erilaisten teosten äänikuvien analyysissä. Äänikuvaa tutkitaan piirtämällä se graafisesti joko paperille tai kuvankäsittelyohjelmalla. ...
 • 1,2 miljardin uutinen : Miten Äänekosken tehtaasta raportoidaan? 

  Suopanki, Kaisu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Huhtikuussa 2014 metsätalouskonserni Metsä Group ilmoitti aikeistaan rakennuttaa Äänekoskelle Suomen historian kalleimman sellutehtaan. Itse se nimittää tehdasta biotuotetehtaaksi. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten ...

Näytä lisää