Uusimmat viitteet

 • Älylukon suunnittelu lukkorunkoon 

  Tauriainen, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyötä tehtiin Oviku Oy:n tilauksesta. Oviku Oy on lukitus- ja turvallisuusalalla toimiva yritys, joka tuotteistaa ja kaupallistaa erilaisia kodin turvaratkaisuja kuten älylukkoja. Yritys on huomannut, ettei Suomen ...
 • Jokiveneen suunnittelu ja prototyypin valmistus 

  Holmi, Olli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin jokivene ja valmistettiin siitä prototyyppi. Työn tavoitteena oli vähentää jokiveneen valmistuksessa tarvittavan käsityön määrää. Tavoite pyrittiin saavuttamaan nykyaikaisia mallinnus- ...
 • Konepajan varustelun materiaalinhallinnan tehostaminen 

  Kulju, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä haettiin konepajan varustelun materiaalinhallinnan ongelma- ja kehityskohteita sekä etsittiin ratkaisuja ilmenneisiin epäkohtiin. Tavoitteena oli tehdä osa ratkaisujen toimenpiteistä työn aikana ja tuottaa tarvittava ...
 • Alatukivarsien ja raidetankojen suunnittelu McPherson-pyöräntuentaan 

  Karjalainen, Aimo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä mitoitettiin ja suunniteltiin alatukivarret ja raidetangot ralliauton prototyyppiin. Työn tavoitteena oli selvittää menetelmä alatukivarsien mitoitukseen ja sen pohjalta suunnitella koko toimintaalueellaan ...
 • NRC-prototyyppiauton testausalustan etuosan suunnittelu 

  Alasiurua, Tapio (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin testialustan etuosa NRC-prototyyppiautoon. NRC on Oulun ammattikorkeakoulun kehitysprojekti, jossa suunnitellaan ralliauto uuteen ralliautoluokkaan. Testialustan tavoitteena on toimia apuna ...
 • Liiketoimintasuunnitelma Apukone Oy:lle 

  Erkkilä, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimeksiantaja oli Apukone Oy, jolle tuli suunnitella ja toteuttaa liiketoimintasuunnitelma. Tähän asti vailla suunnitelmia toiminut yritys kaipasi päämäärätietoisia suunnitelmia tulevaisuuden mahdollista kasvua ...
 • Voimalaitoksen polttoainevastaanoton toiminnan tarkastelu 

  Lehtola, Tomi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työ on tehty Vapo Oy Haapaveden voimalaitoksen tarpeesta parantaa polttoainevastaanoton toimintaa. Vastaanotossa on kolme kolapurkainlinjaa, joista syötetään erilaatuisia polttoaineita, pääasiassa turvetta ja puuta tietyllä ...
 • SOLIDWORKS MAKROJEN KÄYTTÄMINEN PARAMETRISESSÄ MALLINTAMISESSA 

  Paaso, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä tutkittiin SolidWorksin makrojen käytettävyyttä parametrisessä mallinnuksessa. Työn makrojen ohjelmointikieleksi valittiin Visual Basic for Applications. Tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin VBA-makrot ...
 • Ydinvoima-alalle pyrkivän yrityksen johtamisjärjestelmään kohdistuvat viranomaisvaatimukset 

  Suorsa, Jaakko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö tehtiin kirjallisuustutkimuksena Oulun Eteläisen instituutin tulevaisuuden tuotantoteknologian (FMT) tutkimustyöryhmälle. Opinnäytetyössä tutkittiin ydinvoima-alalle pyrkivän yrityksen johtamisjärjestelmään ...
 • Hiukkaslaskennan hyödyntäminen vaihteiden ja hydrauliikkajärjestelmien kunnonvalvonnassa 

  Alamattila, Eetu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena oli hiukkaslaskentaan perustuvan kunnonvalvontatoiminnan kehittäminen hydrauliikkajärjestelmille ja vaihteille, joissa on voiteluöljyn suodatinkiertojärjestelmä. Työn tavoitteina olivat hiukkaslaskennan ...