Uusimmat viitteet

 • Paloilmoitin- ja turvavalaistusjärjestelmän suunnitteluohje 

  Kupila, Joona (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Elvak Oy. Työn tarkoituksena oli luoda sähkösuunnittelijoille yhtenäinen ohje, joka yhdistää paloilmoitin- ja turvavalaistusjärjestelmässä tarvittavat standardit ja määräykset. Ohjeen ...
 • Sähkönsyötön varmentaminen laitetiloissa 

  Skarevik, Mikael (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää varmennetun sähköverkon heikot kohdat ja tuoda esille uusia tapoja toteuttaa sähköverkon varmennus laitetiloissa. Uusina tapoina on tässä opinnäytetyössä tuotu esille superkondensaattorit ...
 • Sähköverkkoyhtiön tehokkuusanalyysi ja tehostamiskohteiden tunnistaminen 

  Kylmänen, Markku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:lle. Lähtökohtana olivat toimeksiantajan kasvaneet kontrolloitavat operatiiviset kustannukset (KOPEX) yli Energiaviraston tehostamiskannustimessa olevan sallitun ...
 • Voimalaitoksen kyky selviytyä häiriötilanteissa 

  Seppänen, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota selvitettäessä voimalaitoksen toimintaedellytyksiä häiriötilanteissa voimalaitoksella ja sen läheisissä sähköverkoissa. Säätö- suojaus- ja automaatiojärjestelmien ...