Uusimmat viitteet

  • Voimalaitoksen kyky selviytyä häiriötilanteissa 

    Seppänen, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
    Työssä tutkittiin mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota selvitettäessä voimalaitoksen toimintaedellytyksiä häiriötilanteissa voimalaitoksella ja sen läheisissä sähköverkoissa. Säätö- suojaus- ja automaatiojärjestelmien ...