Uusimmat viitteet

 • Suurjänniteverkon maakaapelointi 

  Ala-Kokko, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena oli tutkia suurjänniteverkkojen maakaapeloinnin kannattavuutta ja selvittää sen käyttöpotentiaalia avojohdon vaihtoehtona suurjänniteverkoissa. Opinnäytetyössä tutustuttiin Suomen sähköverkon rakenteeseen ja ...
 • Tiedonhallintajärjestelmän modernisointi 

  Palosaari, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli modernisoida Oulun Veden käytössä oleva tiedonhallintajärjestelmä ottamalla käyttöön ALMA kunnossapito- ja tietämyksenhallintaohjelmisto. Työn tavoitteena oli saada ALMA-ohjelmisto siihen ...
 • Rivitalokohteen sähkösuunnittelu 

  Poutiainen, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Oulun seudulle rakennettavan 17 asuinhuoneiston rivitalotontin sähkösuunnitelman etenemistä alusta loppuun. Työssä pohdittiin myös mitä sähköajoneuvojen lataustarpeisiin varautuminen ...
 • Taajuusmuuttajien uusinta 

  Ruismäki, Iiro (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli SMA Mineral Oy, joka on perinteisellä teolli-suustoimialalla toimiva nykyaikainen yritys, jolla on 23 toimipaikkaa viidessä eri maassa. Varsinainen opinnäytetyö tehtiin SMA Mineral Oy ...
 • Asuinkerrostalon sähkösuunnitelma 

  Keränen, Tuukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Oulun Limingantulliin rakennettavan kahdeksankerroksisen asuinkerrostalokohteen sähkösuunnitelmat. Työn toimeksiantajana oli oululainen Sähkö-Arktia Oy. Sähkösuunnitelmien tavoitteena ...
 • Rakennusautomaatiojärjestelmät ja RAU-asentajan opas 

  Haapamäki, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Elvak Oy:lle rakennusautomaatioasentajan opas, jonka avulla pystytään kouluttamaan uusia ja kokeneita asentajia rakennusautomaatioasennuksiin. Opas on automaatiourakointikohteiden ...
 • Generaattorin jatkuvatoiminen kunnonvalvonta 

  Lehtola, Sami (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli selvittää generaattorin jatkuvatoimisen kunnonvalvontajärjestelmän ominaisuuksia, hyötyjä ja käyttöönottoa. Työ tehtiin Fortumin Turbine and Generator Solutions -yksikölle. Työ on rakenteeltaan ...
 • Ylijännitesuojien ja antennien integrointi katuvalaisimeen 

  Perunka, Mark (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli selvittää valaistuksen ohjausjärjestelmien antennien integrointia, uusia langattomia ohjaustekniikoita sekä selventää ylijännitesuojien ominaisuuksien tarvetta ja integrointimahdollisuudet Sirius-kat ...
 • Hoivakotikohteiden sähkösuunnitteluohje 

  Raudaskoski, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä hoivakotikohteisiin erikoistunut selkeä suunnitteluohje, jonka avulla pystytään kouluttamaan uusia ja vanhoja työntekijöitä hoivakotikohteiden sähkösuunnitteluun. Opinnäytetyö käsittelee ...
 • Kiinteistömuuntamon saneeraus 

  Supperi, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kiinteistömuuntamon saneeraus. Sisältää teoriaosan, työn suorittamisen ja työohjeen.
 • Päämuuntajan perushuolto sekä kunnonvalvonta 

  Kurkimäki, Artturi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on tehdä opinnäytetyö päämuuntajan perushuollosta sekä kunnonvalvonnasta. Tulevaisuudessa opinnäytetyö toimii ohjeena Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:ssä päämuuntajan perushuolloissa. Pilottikohteena ...
 • Sähköurakoinnin projektinhallinta : Projektinhallintaohje 

  Seilonen, Juuso (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda sähköurakointiyritykselle selkeä projektintoimintamalli, sekä tutustua projektinhallintaan ja sähköurakointiin. Työssä käsiteltiin lähtökohtia projektinhallinnasta ja urakan yleisimpiä ...
 • Verkostomitoitus sairaalakohteessa 

  Alaruikka, Rauli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä suoritettiin verkostomitoitus uuteen tulevaan sairaalaan Ramboll Finland Oy:n toimeksiannosta. Optimoitu verkostomitoitus suoritettiin ottaen huomioon jännitteenalenema, selektiivisyys sekä taloudellisuus suunnittelussa ...
 • Verkostoalan asiakasselvitys sekä Despron toiminnan kehittäminen 

  Sääskilahti, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Despro Engineering Oy on vuonna 2015 perustettu sähkö- ja televerkkojen suunnitteluun erikoistunut yritys, joka tarjoaa suunnittelu- ja projektinjohtopalveluita sähkö- ja televerkkojen haltijoille sekä alan muille toimijoille. ...
 • Projektinhallinta sähköalan yrityksessä 

  Hurskainen, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus tutustua projektinhallintaan sähköurakoinnissa. Työssä käsitellään myös yleisesti projektinhallintaa ja sen työvaiheita projektin eri osa-alueilla. Työn toimeksiantaja oli oululainen ...

Näytä lisää