Uusimmat viitteet

 • Hamina–Vaalimaa-valaistussuunnitelma : Hankeosa 1 Rekkaparkki 

  Koskinen, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä käsitellään Dynniq Finland Oy:n laatimaa tievalaistuksen rakennussuunnitelmaa Hamina–Vaalimaan rekkojen odotusalueelle. Rakennussuunnitelma laadittiin hankkeen urakoitsijalle valaistuksen rakentamista ...
 • Sähkösuunnittelijan palkkaus 

  Kelloniemi, Jaakko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tilaajana työlle oli talotekniikkayritys Laptitec Oy. Laptitec on osa Lapti Groupia. Työn tavoitteena oli saada sähkösuunnittelijan palkkausmalli vastaamaan yrityksen alkuajoista muuttunutta työnkuvaa. Tavoitteena oli myös ...
 • Johdinsarjojen suunnittelun kehittäminen 

  Konola, Otto-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli tutustua raitiovaunun johdinsarjasuunnitteluun ja sen kehittämismahdollisuuksiin E3.series-ohjelmiston käyttöönotossa sekä tuottaa suunnitteluohje ja sitä tukevat esimerkkikuvat ja -dokumentit. Työ ...
 • Kulkuaaltomittaukseen perustuva vikapaikan laskenta 110 kV:n verkossa 

  Lehtola, Lauri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli tarkastella kulkuaaltomittaukseen perustuvan vikapaikan-nuksen ominaisuuksia, parannuskeinoja ja käyttöönottoa 110 kV:n verkossa. Analysointityökalun käyttäminen ja tuloksien käsittely olivat myös ...
 • Iin kunnan katuvalaistuksen digitointi ja selvitys älykkäästä valaistusjärjestelmästä 

  Alakärppä, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli siirtää Iin kunnan tievalaistuksen dokumentointi Trimble NIS -ohjelmaan ja selvittää älykkään valaistuksen tuoma energiahyöty Sorosentien tievalaistukselle. Lisäksi selvitystyössä määriteltiin Sorosentien ...
 • Sähkösuunnittelu ja tietomallinnus 

  Postareff, Santtu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli Oulun Lipporantaan rakennettavan 15-kerroksisen asuinkerrostalon sähkösuunnittelu ja tietomallinnus toteutettuna MagiCAD-ohjelmalla. Tavoitteena oli perehtyä nykyaikaiseen suunnitteluun ja siten saada ...
 • Sähköverkon laadun ja kapasiteetin selvitys 

  Kinnunen, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kontinkankaan lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen sähköverkon tila sekä häiriöherkkyys. Työn tilaajana toimi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Työ on rakenteeltaan tutkimusmainen. ...
 • Suojarelekaapin suunnittelu 

  Hyvönen, Nikolaos (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella suojareleitä sisältävä kaappi, jolla esitellään releiden toimintaa ja niiden koestusta sähköalan messuilla sekä muissa tapahtumissa ja asiakastapaamisissa. Kaapin avulla on tarkoitus ...
 • Sähköautojen latauspisteisiin varautuminen 

  Pätsi, Riku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle tietoa nykyisistä sähköautojen latauspisteistä ja niihin odotettavissa olevista muutoksista. Sähkö- ja hybridiautojen latauspisteiden kysyntä on kasvussa ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi 

  Ahava, Jere (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli pilotoida Oulun Energia Urakointi Oy:lle Opiferus-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa sekä luoda käyttöohjeistus Opiferukseen, jonka avulla toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja ...
 • Katu- ja ulkovaloverkkojen hallinnan palveluprosessit 

  Heikkinen, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Loiste Sähköverkko Oy tarjoaa Kajaanin kaupungille katu- ja ulkovaloverkkoihin liittyviä omaisuudenhallintapalveluita. Palveluita varten on aloitettu katu- ja ulkovaloverkkojen mallinnusprojekti ja tässä yhteydessä kehitetään ...
 • Suurjänniteverkon maakaapelointi 

  Ala-Kokko, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena oli tutkia suurjänniteverkkojen maakaapeloinnin kannattavuutta ja selvittää sen käyttöpotentiaalia avojohdon vaihtoehtona suurjänniteverkoissa. Opinnäytetyössä tutustuttiin Suomen sähköverkon rakenteeseen ja ...
 • Tiedonhallintajärjestelmän modernisointi 

  Palosaari, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli modernisoida Oulun Veden käytössä oleva tiedonhallintajärjestelmä ottamalla käyttöön ALMA kunnossapito- ja tietämyksenhallintaohjelmisto. Työn tavoitteena oli saada ALMA-ohjelmisto siihen ...
 • Rivitalokohteen sähkösuunnittelu 

  Poutiainen, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Oulun seudulle rakennettavan 17 asuinhuoneiston rivitalotontin sähkösuunnitelman etenemistä alusta loppuun. Työssä pohdittiin myös mitä sähköajoneuvojen lataustarpeisiin varautuminen ...
 • Taajuusmuuttajien uusinta 

  Ruismäki, Iiro (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli SMA Mineral Oy, joka on perinteisellä teolli-suustoimialalla toimiva nykyaikainen yritys, jolla on 23 toimipaikkaa viidessä eri maassa. Varsinainen opinnäytetyö tehtiin SMA Mineral Oy ...

Näytä lisää