Uusimmat viitteet

 • Kiinteistömuuntamon saneeraus 

  Supperi, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kiinteistömuuntamon saneeraus. Sisältää teoriaosan, työn suorittamisen ja työohjeen.
 • Päämuuntajan perushuolto sekä kunnonvalvonta 

  Kurkimäki, Artturi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on tehdä opinnäytetyö päämuuntajan perushuollosta sekä kunnonvalvonnasta. Tulevaisuudessa opinnäytetyö toimii ohjeena Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:ssä päämuuntajan perushuolloissa. Pilottikohteena ...
 • Sähköurakoinnin projektinhallinta : Projektinhallintaohje 

  Seilonen, Juuso (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda sähköurakointiyritykselle selkeä projektintoimintamalli, sekä tutustua projektinhallintaan ja sähköurakointiin. Työssä käsiteltiin lähtökohtia projektinhallinnasta ja urakan yleisimpiä ...
 • Verkostomitoitus sairaalakohteessa 

  Alaruikka, Rauli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä suoritettiin verkostomitoitus uuteen tulevaan sairaalaan Ramboll Finland Oy:n toimeksiannosta. Optimoitu verkostomitoitus suoritettiin ottaen huomioon jännitteenalenema, selektiivisyys sekä taloudellisuus suunnittelussa ...
 • Verkostoalan asiakasselvitys sekä Despron toiminnan kehittäminen 

  Sääskilahti, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Despro Engineering Oy on vuonna 2015 perustettu sähkö- ja televerkkojen suunnitteluun erikoistunut yritys, joka tarjoaa suunnittelu- ja projektinjohtopalveluita sähkö- ja televerkkojen haltijoille sekä alan muille toimijoille. ...
 • Projektinhallinta sähköalan yrityksessä 

  Hurskainen, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus tutustua projektinhallintaan sähköurakoinnissa. Työssä käsitellään myös yleisesti projektinhallintaa ja sen työvaiheita projektin eri osa-alueilla. Työn toimeksiantaja oli oululainen ...
 • Sähköautomaatiovaraston luominen Artturi-kunnossapitojärjestelmään 

  Karjalainen, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aloitustilanteessa Pölkky Oy:n tuotantolaitoksella Artturi-kunnossapitojärjestelmän käyttö on vielä käyttöönottovaiheessa ja käytössä vain Kuusamossa sijaitsevalla liimapalkkitehtaalla.Varastot eivät kuuluneet ...
 • Liikerakennuksen käyttäjäsähköjen määrittely 

  Seppälä, Sakari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Eners Oy:lle, joka on kiinteistöpalveluita tarjoava yritys. Työn tehtävänä oli selvittää Eners Oy:n asiakkaan liikerakennuksen käyttäjäsähköt. Tavoitteena työstä oli saada sähkösuunnittelun ...
 • Kuntosalin sähkösuunnittelu 

  Alavainio, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli tehdä kuntosaliin sähkösuunnittelu, jonka pohjalta urakoitsija rakentaa sähköt liiketilaan kuvien mukaan. Rakenteilla olevaan liikekiinteistöön suunnittelijat suunnittelevat urakoitsijan ja asiakkaan ...
 • Pienvesivoimalan parametrointi ja valvonta 

  Ollikainen, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ tehtiin Wind Controller Oy:lle, jonka tavoitteena oli parantaa tietämystä pienvesivoimalan toiminnasta. Työssä tutkittiin pienvesivoimalan toimintaa yleisesti ja sen hallinnassa vakiintuneita käytäntöjä. Työssä ...
 • TOPPILAN VOIMALAITOKSIEN MAADOITUKSIEN SELVITYS 

  Moilanen, Harri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä käsitellään voimalaitoksen maadoituksia ja niihin liittyvää dokumentaatiota. Toppilan voimalaitoksen dokumentaation selvittäminen oli ajankohtaista johtuen laitoksen määräaikaistarkastuksessa havaituista puutteista ...
 • Paperitehtaan sähkönjakelun mallintaminen Neplan-ohjelmalla 

  Anttila, Iida (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vikavirtojen hallinta on tärkeää teollisuussähköverkoissa, joissa on tyypillistä suuret oikosulkuvirrat. Vikavirtatarkastelu on syytä tehdä aika ajoin muuttuvassa verkossa, jotta verkon toimivuus ja turvallisuus ovat ajan ...
 • Koestus- ja tasapainotuskentän käytettävyyden parannus 

  Kuivila, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  ABB Oy halusi parantaa Servicen Oulun yksikön koestus- ja tasapainotuskentän käytettävyyttä ja turvallisuutta sekä tehostaa niiden toimintaa. Koestuskentässä huolletut moottorit koeajetaan sekä koestetaan huollon laadun ...
 • Rivitalokohteen sähkösuunnitelma 

  Lapinkangas, Oula (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään erään pääkaupunkiseudulle rakennettavan viidestätoista asunnosta koostuvan rivitalokohteen sähkösuunnittelun etenemistä. Työn toimeksiantajana oli kempeleläinen yritys Elvak Oy. Työn ...
 • Valaistusvoimakkuuden vaikutus perustamis- ja käyttökustannuksiin 

  Hannula, Joona (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oulun ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka, Sähköinen talotekniikka Tekijä(t): Joona Hannula Opinnäytetyön nimi: Valaistusvoimakkuuden vaikutus perustamis- ja käyttökustannuksiin Työn ohjaaja(t): Jarkko Joensuu, Esa Silomaa Työn ...

Näytä lisää